Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ordu'nun Ünye İlçesinde Palaz Fındık Çeşidi Klon Seleksiyonu

Diğer Başlık: Clonal Selectıon Of Palaz Hazelnut Cultivar In Unye District Of Ordu Province

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): BEYHAN, NERİMAN (Tez Danışmanı), BALIK, HÜSEYİN İRFAN (Hazırlayan),


Yayınlayan: Fındık Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yayın Tarihi: 1999 Yayınlandığı Sayfalar: 118


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Fındık, Palaz, Klon Seleksiyonu, Pomoloji
Özet Bu arastırma; Ordu ili Ünye ilçesinde yetistirilen Palaz fındık çesidinde üstünözelliklere sahip klonların belirlenmesi amacıyla 2005 ve 2006 yıllarında yapılmıstır. Buseleksiyon çalısmasında 2005 yılında 56 klon, 2006 yılında ise 2005 yılında incelenenklonlardan seçilen 18 tanesi ve 2006 yılında çalısmaya ilk kez dahil edilen 28 klon olmaküzere toplam 84 klon incelenmistir. Arastırmada elde edilen sonuçlar, ‘TartılıDerecelendirme Yöntemine’ göre değerlendirilmistir.Değerlendirme sonucunda 52Ü05, 52Ü55, 52Ü17, 52Ü82, 52Ü81, 52Ü43, 52Ü44 ve52Ü61 klonları ümitvar bulunmustur.Seçilen klonlarda meyve ağırlığı sırasıyla 2.13, 2.14, 2.20, 2.22, 2.27, 2.16, 2.13 ve2.17g; iç ağırlığı 1.15, 1.17, 1.18, 1.18, 1.21, 1.18, 1.14 ve 1.18g; iç oranı %53.98, 54.38,52.10, 52.63, 53.23, 53.25, 53.12 ve 54.37; kabuk kalınlığı 1.06, 1.02, 1.10, 0.99, 1.03, 0.98,1.04 ve 1.12mm; meyve iriliği 17.44, 17.33, 17.70, 17.77, 17.73, 17.35, 17.29 ve 17.44mm;pazarlanabilir iç oranı %79.59, 83.51, 82.70, 86.52, 92.56, 80.40, 84.15 ve 86.55; beyazlamaoranı %80.11, 85.74, 94.96, 50.25, 92.63, 77.11, 80.25 ve 80.00; testa lifliliği az lifli, lifsiz,az lifli, az lifli, lifli, lifsiz, az lifli ve az lifli olarak tespit edilmistir.
This research was conducted to selecting Palaz clones which carried out select on the highest character clones of Palaz hazelnut cultivar grown in villages of Unye district of Ordu province in 2005¬2006 years. In this research, 56 and 46 Palaz hazelnut clones investigated in 2005 and 2006, respectively. The 18 clones from the first year were also investigated at the second year. Totally, 84 clones were investigated. The results of the study were evaluated with the ‘Weight Ranked Method’. At the end of the evaluation 52Ü05, 52Ü55, 52Ü17, 52Ü82, 52Ü81, 52Ü43, 52Ü44 and 52Ü61 hazelnut genotypes were selected and determined as nut weight 2.13, 2.14, 2.20, 2.22, 2.27, 2.16, 2.13g and 2.17; kernel weight 1.15, 1.17, 1.18, 1.18, 1.21, 1.18, 1.14 and 1.18g; kernel percentage %53.98, 54.38, 52.10, 52.63, 53.23, 53.25, 53.12 and 54.37; shell thickness 1.06, 1.02, 1.10, 0.99, 1.03, 0.98, 1.04 and 1.12mm; nut size 17.44, 17.33, 17.70, 17.77, 17.73, 17.35, 17.29 and 17.44mm; marketable kernel %79.59, 83.51, 82.70, 86.52, 92.56, 80.40, 84.15 and 86.55; pellicle removal %80.11, 85.74, 94.96, 50.25, 92.63, 77.11, 80.25 and 80.00, respectively. The least fibrously taken from 52Ü43 and 52Ü55 clones.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Ak, K., Uysal, M., Tuncer, C. ve Akyol, H., 2005. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındıklarda Zararlı Önemli Yazıcıböcek (Coleoptera:Scolytidae) Türleri ve Mücadelesinde Çözüm Önerileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 37¬40. Akbaş, B., İlhan, D., Atlamaz, A., 2005. A Preliminary Survey of Hazelnut (Corylus avellana L.) Viruses in Turkey. Acta Horticulturae 686, 459¬465. Akbulut, M., 2003. 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Çeşitli Uygulamaların Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun. Akça, İ., Tuncer, C., 2005. Biological Control and Morphological Studies on Nut Weevil (Curculio nucum L. Col., Curculionidae). Acta Horticulturae 686, 413¬419. Anadoliev, G., 1985. Hazel Cultivar ‘Anna’. Abstract of Bulgarian Scientific Literature, A(1986) 31(1) Abst. 166. Anonim, 1992. Fındık Araştırmaları Projesi 1992 Yılı Çalışmaları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Giresun. 100s. Anonim, 2007a. www.fao.org, FAO İntenet Sayfası. Anonim, 2007b. www.fiskobirlik.org , FİSKOBİRLİK İnternet Sayfası. Anonim, 2007c. Ordu İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları. Anonim, 2007d. Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü Kayıtları. Anonim, 2007e. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ünye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü Kayıtları. Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s. Azarenko, A.N., McCluskey, R.L., Hampson, C.R., 1997. Time of Shading Influences Yield, Nut Quality and Flowering. Acta Horticulturae 445, 179¬182. Balta, F., Balta, F., Karadeniz, T., 1997. The Evaluations on Preselectionnof The Hazelnut ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Grown in Çarşamba and Terme(Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 109¬118. Beyhan, N., Odabaş, F., 1995. Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinde Çiçeklenme Dönemlerinin Çevresel Faktörlerle İlişkişleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3¬6 Ekim 1995. Beyhan, N., Demir, T., 1997. Paclobutrazol’un Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12(3):57¬69. Beyhan, N., Demir, T., 1998. Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998, 13,(1):1¬13. Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T., 1999. Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 14,(2):78¬92. Beyhan, N., 2000. Fındığın Döllenme Biyolojisi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi, 2000, 15(2):116¬122 Beyhan, N. and Demir, T., 2001. Performans of The Local and Standart Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, Turkey. Acta Horticulturae 556, 227¬240. Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12,(2):127¬133. Bostan, S.Z., 1999. Fındıkta Kabuk Kırılma Direncinin Rakım, Meyve Nem İçeriği ve İllere Göre Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 11¬14. Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999a. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14¬17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa:238¬242. Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999b. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(1999) 371¬375. Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999c. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 367¬370. Bostan, S.Z., 2001a. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2):34¬42. Bostan, S.Z., 2001b. Variation in Important Nuts, Kernel, Leaf and Technological Traits in Hazelnut Trees of Different Ages. Acta Horticulturae 556, 291¬297. Bostan, S.Z., 2005. Fındıkta Pomolojik ve Teknolojik Özellikler Üzerine Ocaktaki Dal Sayısının Etkisi. Ziraat Mühendisliği Dergisi (Hakemli) Ocak¬Haziran 2005, Sayı:344. Botu, I., Turcu, E., 2001. Evaluation of Ecological Conditions and Prospects For Growing Hazelnuts in Romania. Acta Horticulturae 556, 117¬123. Çalışkan, T., 1995. Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara. Çalışkan, T., Çetiner, E., 1997. Characterization Studies on Some Hazelnut Cultivars and Types. Acta Horticulturae 445, 1¬11. Çetiner, E., 1976. Karadeniz Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunları Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerine Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 174s. Çetiner, E., 1990. D.Karadeniz Bölgesi Fındık Üretiminin Sorunları ve Verimliliği Artırma Yönünde Alınması Gereken Önlemler, D. Karadeniz Bölgesinde Tar. Üret. Ver. Sorunları Sempozyumu . 28¬30 Eylül 1988 (Trabzon), Milli Prod. Mer. Yay. Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun. Demir, T., Beyhan, N., 2000. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma. Turk. J. Agri. For. 24 (2000) 173¬183. Demir, T., 2005. Türk Fındık Çeşitlerinin Rapd Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun. Ecevit, O., Özman, S.K., Hatat, K., Okay, A.N., Kaya, A., Mennan, S., 1996. Karadeniz Bölgesinde Önemli Fındık Çeşitlerinin Zararlı ve Hastalıklara Karşı Dayanıklılığının Belirlenmesi. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 77¬93. Erdoğan, V., Mehlenbacher, S.A., 2000. Phylogenetic Relationships of Corylus Species (Betulaceae) Based on Nuclear Ribosomal DNA ITS Region and Chloroplast matK Gene Sequences. Systematic Botany (2000), 25(4):727¬737. Erdoğan, V., 2001. Amerika Birleşik Devletlerinde Fındık Yetiştiriciliğinin Durumu. Türk¬Koop Ekin Dergisi 5(18): 70¬76. Germain, E., 1990. The Reproduction of Hazelnut (Corylus avellana L.): A Review. Acta Horticulturae 351. İslam, A., 2000. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2000. İslam, A., Özgüven, A.I., 2001. Clonal Selection in The Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Acta Horticulturae 556, 203¬208. İslam, A., 2003. Clonal Selection in 'Uzunmusa' Hazelnut. Plant Breeding 122(4), Page:368. İslam, A., Turan, A. and Kurt, H., 2005a. Effect on Yield And Nut Quality of Ocak and Single Trunk Training Systems. Acta Horticulturae 686, 259¬262. İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z. and Karadeniz, T., 2005b. Relationships Among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914¬917, 2005. Karadeniz, T., 2001. Fruit and Leaf Characters in ‘Foşa’ Hazelnut Orchards Facing Different Directions. Acta Horticulturae 556, 359¬363. Kaya, A., 1985. Giresun İli Fındık Bahçelerinde Çeşit Karşım ve Yerleşim Düzeninin Boş Meyve Oluşumu Üzerine Etkileri. Y.Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kılıç, O. ve Demir, T., 2004. Türkiye’de Fındık Yetiştiricliğinin Yapısal Özellikleri, Girdi Kullanımı ve Maliyet Unsurları. Üçüncü Milli Fındık Şurası, 10¬14 Ekim 2004, Giresun. Koyuncu, M.A., Balta, F., Koyuncu, F., Balta, F., 1997. Main Composition of The Fruit of The Hazelnuts ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Preselected in Çarşamba and Terme (Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 119¬122. Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. ISBN 975¬92886¬0¬5, Ankara, 136 s. Küden, A.B., Çakırmelikoğlu, C., Kaya, A., 1997. Studies on The Chilling Requirements and Total Growing Degree Hours of The Main Turkish Hazelnut Varieties. Acta Horticulturae 445, 185¬190. McCluskey, R.L. Azarenko, A.N., Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1997. Performance of Hazelnut Cultivars and Oregon State University Breeding Selections. Acta Horticulturae 445, 13¬19. McCluskey, R.L., Azarenko, A.N., Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 2001. Comercial Hazelnut Cultivar and Advanced Selection Evalutions at Oregon State University. Acta Horticulturae 556, 89¬95. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1988. Heritability of Ease of Hazelnut Pellicle Removal. Hortscience, (1988) 23 (6,1), 1053¬1054. Mehlenbacher, S.A., 1991. Hazelnuts (Corylus). Genetic Resources of Temperate Fruit and Nut Crops, Acta Horticulturae 290:791¬836. Mehlenbacher, S.A., Thompson, M.M., 1991. Four Hazelnut Pollinizers Resistant to Eastern Filbert Blight. Hortscience 26(4):442¬443. Mehlenbacher, S.A., Miller, A.N., Thompson, M.M., Lagerstedt, H.B., Smith, D.C., 1991. ‘Willamette’ Hazelnut. Hortscience 26(10):1341¬1342. Mehlenbacher, S.A., Azarenko, A.N., Smith, D.C., McCluskey, R., 2000. ‘Lewis’ Hazelnut. Hortscience, 35(2):314¬315. Mehlenbacher, S.A., Azarenko, A.N., Smith, D.C., McCluskey, R., 2001. ‘Clark’ Hazelnut. Hortscience, 36(5):995¬996. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 2002. Inheritance of Pollen Color in Hazelnut. Euphytica 127:303¬307, 2002. Mehlenbacher, S.A., Thompson, M.M., 2004. Inheritance of Style Color in Hazelnut. Hortscience, 39(3):475¬476. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 2004. Hazelnut Pollenizers ‘Gamma’, ‘Delta’, ‘Epsilon’ and ‘Zeta’. Hortscience 39(6):1498¬1499. Mirotadze, N., 2005. Hazelnut in Georgia. Acta Horticulturae 686, 29¬33. Mitrovic, M., Ogasanovic, D., Tesovic, M., Stanisavljevic, M., Plazinic, R., 1997. Pomological and Technological Properties of Some Hazelnut Cultivars. Acta Horticulturae 445, 151¬156. Monastra, F., Raparelli, E. and Fanigliulo, R.,1997. Clonal Selection of ‘Tonda Gentile Romana’. Acta Horticulturae 445, 39¬43. Okay, A.N., Kaya, A., Küçük, V.Y., Küçük, A., 1986. Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın no: Genel 142, TEDGEM,12¬85 s. Okay, A.N. and Özenç, N., 2001. Hazelnut Improvement Through Hybridization Acta Horticulturae 556, 235¬240. Özman¬Sullivan, S.K. ve Akça, İ., 2005. Efficiency of Pesticides Againist Big Bud Mites (Phytoptus avellana Nal. and Cecidophyopsis vermiformis Nal. (Acarina: Eriophyoidea)) on Hazelnut. Acta Horticulturae 686, 393¬399. Özman¬Sullivan, S.K., 2006. Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı akar Türleri ve Ekonomik Önemleri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 21(2): 261¬264. Pınar, Y., Beyhan, M.A., 1990. Samsun ve Ordu Yöresinde Fındık Tarımının Mekanizasyon Durumu. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (12): 99¬114. Piskornik, Z., Wyzgolik, G.M., Piskornik, M., 2001. Flowering of Hazelnut Cultivars From Different Regions Under The Climatic Conditions of Southern Poland. Acta Horticulturae 556, 529¬536. Romero, A., Tous, J., Plana, J., Diaz, I., Boatella, J., Garcia, J., Lopez, A., 1997. Commercial Quality Characterization of Spanish Negret Cultivar. Acta Horticulturae 445, 157¬163. Rovira, M., Romero, M., Clave, J., 1997. Clonal Selection of ‘Gironell’ and ‘Negret’ Hazelnut Cultivar. Acta Horticulturae 445, 145¬150. Santos, A., Silva, A.P., Santos, F., Carvalho, J.L., 2005. Phenological Tree Traits and Fruit Properties of Several Hazelnut Cultivars Grown Under Different Microclimates. Acta Horticulturae 686, 79¬85. Serdar, Ü., Horuz, A. and Demir, T., 2005. The Effects of B¬Zn Fertilization on Yield, Cluster Drop and Nut Traits in Hazelnut. Journal of Biological Sciences 5(6): 786¬789. Silva, A.P., Santos, A., Rosa, E., 2001. Nut Growth and Development ‘Butler’ Hazelnut. Acta Horticulturae 556, 377¬384. Solar, A., Stampar, F., 1997. First Experiences With Some Foreign Hazelnut Cultivars (Corylus avellana L.) in Slovenia. Acta Horticulturae 445, 83¬89. Şeniz, V., 1990. Bahçe Bitkilerinin Islahı. Uludağ Üni. Ziraat Fakültesi Ders Notları:13, (Genişletilmiş II.Baskı), Bursa. Thompson, M. M., 1977. Inheritance of Nut Traits in Filbert (C. avellana L.). Euphytica 26: 463¬474. Tuncer, C. ve Saruhan, İ., 2001. Bazı Önemli Fındık Zararlılarının Samsun İlindeki Populasyon Değişimi ve Yoğunluğu Üzerine Araştırmalar. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16(1): 56¬63. Tuncer, C., Saruhan, İ., Akça, İ., 2005. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. Acta Horticulturae 686, 367¬375. Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun. Turcu, E., Botu, I., 1997. Behaviour of Some Hazelnut Varieties in The Subcarpathian Area of Oltenia¬Romania. Acta Horticulturae 445, 135¬144. Valentini, N., Me, G., Vallania, R., Zeppa, G., 2001a. New Hazelnut Selections For Direct Consumption. Acta Horticulturae 556, 103¬108. Valentini, N., Marinoni, D., Me, G., Botta, R., 2001b. Evaluation of ‘Tonda Gentile Delle Langhe’ Clones. Acta Horticulturae 556, 209¬214. Velickovic, M., Jovanovic, M., Krstic¬Pavlovic, N., Jelacic, S., Oparica, C., 1990. The Effect of Pruning İntensity On The Yield and Quality of Some Hazelnut Cultivars. Yugoslovensko Vocarstvo (1990) 24 (1¬2), 63¬66. Xie, M., Zheng, J., Me, G., Radicati, L., 2005a. European Hazelnut in China: Present Situation and Future Perspectives. Acta Horticulturae 686, 35¬40. Xie, M., Zheng, J., Radicati, L., Me, G., 2005b. Intersipesific Hybridization of Hazelnut and Performance of 5 Varieties i China. Acta Horticulturae 686, 65¬70. Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, Variance Components and Correlation of Morphological and Phenological Traits in Hazelnut. Plant Breeding 119: 369¬381(2000). Yetiş, G., Şenyurt, H., Taş, E., Ayhan, Z., 2006. Aktif ve Pasif Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamalarının Tüketime Hazır Az İşlenmiş Havuçlarda Renk ve Tekstür Özelliklerine Etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2006(3): 19-25.

KaynakçaAk, K., Uysal, M., Tuncer, C. ve Akyol, H., 2005. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde Fındıklarda Zararlı Önemli Yazıcıböcek (Coleoptera:Scolytidae) Türleri ve Mücadelesinde Çözüm Önerileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 37¬40. Akbaş, B., İlhan, D., Atlamaz, A., 2005. A Preliminary Survey of Hazelnut (Corylus avellana L.) Viruses in Turkey. Acta Horticulturae 686, 459¬465. Akbulut, M., 2003. 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinde Hasat Sonrası Çeşitli Uygulamaların Ürün ve Kalite Kayıpları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun. Akça, İ., Tuncer, C., 2005. Biological Control and Morphological Studies on Nut Weevil (Curculio nucum L. Col., Curculionidae). Acta Horticulturae 686, 413¬419. Anadoliev, G., 1985. Hazel Cultivar ‘Anna’. Abstract of Bulgarian Scientific Literature, A(1986) 31(1) Abst. 166. Anonim, 1992. Fındık Araştırmaları Projesi 1992 Yılı Çalışmaları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Giresun. 100s. Anonim, 2007a. www.fao.org, FAO İntenet Sayfası. Anonim, 2007b. www.fiskobirlik.org , FİSKOBİRLİK İnternet Sayfası. Anonim, 2007c. Ordu İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları. Anonim, 2007d. Ünye İlçe Tarım Müdürlüğü Kayıtları. Anonim, 2007e. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Ünye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü Kayıtları. Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s. Azarenko, A.N., McCluskey, R.L., Hampson, C.R., 1997. Time of Shading Influences Yield, Nut Quality and Flowering. Acta Horticulturae 445, 179¬182. Balta, F., Balta, F., Karadeniz, T., 1997. The Evaluations on Preselectionnof The Hazelnut ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Grown in Çarşamba and Terme(Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 109¬118. Beyhan, N., Odabaş, F., 1995. Bazı Önemli Fındık Çeşitlerinde Çiçeklenme Dönemlerinin Çevresel Faktörlerle İlişkişleri Üzerine Bir Araştırma. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 3¬6 Ekim 1995. Beyhan, N., Demir, T., 1997. Paclobutrazol’un Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12(3):57¬69. Beyhan, N., Demir, T., 1998. Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998, 13,(1):1¬13. Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T., 1999. Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 14,(2):78¬92. Beyhan, N., 2000. Fındığın Döllenme Biyolojisi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi, 2000, 15(2):116¬122 Beyhan, N. and Demir, T., 2001. Performans of The Local and Standart Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, Turkey. Acta Horticulturae 556, 227¬240. Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12,(2):127¬133. Bostan, S.Z., 1999. Fındıkta Kabuk Kırılma Direncinin Rakım, Meyve Nem İçeriği ve İllere Göre Değişimi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(1), 11¬14. Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999a. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14¬17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa:238¬242. Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999b. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(1999) 371¬375. Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999c. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 367¬370. Bostan, S.Z., 2001a. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2):34¬42. Bostan, S.Z., 2001b. Variation in Important Nuts, Kernel, Leaf and Technological Traits in Hazelnut Trees of Different Ages. Acta Horticulturae 556, 291¬297. Bostan, S.Z., 2005. Fındıkta Pomolojik ve Teknolojik Özellikler Üzerine Ocaktaki Dal Sayısının Etkisi. Ziraat Mühendisliği Dergisi (Hakemli) Ocak¬Haziran 2005, Sayı:344. Botu, I., Turcu, E., 2001. Evaluation of Ecological Conditions and Prospects For Growing Hazelnuts in Romania. Acta Horticulturae 556, 117¬123. Çalışkan, T., 1995. Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara. Çalışkan, T., Çetiner, E., 1997. Characterization Studies on Some Hazelnut Cultivars and Types. Acta Horticulturae 445, 1¬11. Çetiner, E., 1976. Karadeniz Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunları Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerine Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 174s. Çetiner, E., 1990. D.Karadeniz Bölgesi Fındık Üretiminin Sorunları ve Verimliliği Artırma Yönünde Alınması Gereken Önlemler, D. Karadeniz Bölgesinde Tar. Üret. Ver. Sorunları Sempozyumu . 28¬30 Eylül 1988 (Trabzon), Milli Prod. Mer. Yay. Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun. Demir, T., Beyhan, N., 2000. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Araştırma. Turk. J. Agri. For. 24 (2000) 173¬183. Demir, T., 2005. Türk Fındık Çeşitlerinin Rapd Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun. Ecevit, O., Özman, S.K., Hatat, K., Okay, A.N., Kaya, A., Mennan, S., 1996. Karadeniz Bölgesinde Önemli Fındık Çeşitlerinin Zararlı ve Hastalıklara Karşı Dayanıklılığının Belirlenmesi. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 77¬93. Erdoğan, V., Mehlenbacher, S.A., 2000. Phylogenetic Relationships of Corylus Species (Betulaceae) Based on Nuclear Ribosomal DNA ITS Region and Chloroplast matK Gene Sequences. Systematic Botany (2000), 25(4):727¬737. Erdoğan, V., 2001. Amerika Birleşik Devletlerinde Fındık Yetiştiriciliğinin Durumu. Türk¬Koop Ekin Dergisi 5(18): 70¬76. Germain, E., 1990. The Reproduction of Hazelnut (Corylus avellana L.): A Review. Acta Horticulturae 351. İslam, A., 2000. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2000. İslam, A., Özgüven, A.I., 2001. Clonal Selection in The Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Acta Horticulturae 556, 203¬208. İslam, A., 2003. Clonal Selection in 'Uzunmusa' Hazelnut. Plant Breeding 122(4), Page:368. İslam, A., Turan, A. and Kurt, H., 2005a. Effect on Yield And Nut Quality of Ocak and Single Trunk Training Systems. Acta Horticulturae 686, 259¬262. İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z. and Karadeniz, T., 2005b. Relationships Among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914¬917, 2005. Karadeniz, T., 2001. Fruit and Leaf Characters in ‘Foşa’ Hazelnut Orchards Facing Different Directions. Acta Horticulturae 556, 359¬363. Kaya, A., 1985. Giresun İli Fındık Bahçelerinde Çeşit Karşım ve Yerleşim Düzeninin Boş Meyve Oluşumu Üzerine Etkileri. Y.Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Kılıç, O. ve Demir, T., 2004. Türkiye’de Fındık Yetiştiricliğinin Yapısal Özellikleri, Girdi Kullanımı ve Maliyet Unsurları. Üçüncü Milli Fındık Şurası, 10¬14 Ekim 2004, Giresun. Koyuncu, M.A., Balta, F., Koyuncu, F., Balta, F., 1997. Main Composition of The Fruit of The Hazelnuts ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Preselected in Çarşamba and Terme (Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 119¬122. Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. ISBN 975¬92886¬0¬5, Ankara, 136 s. Küden, A.B., Çakırmelikoğlu, C., Kaya, A., 1997. Studies on The Chilling Requirements and Total Growing Degree Hours of The Main Turkish Hazelnut Varieties. Acta Horticulturae 445, 185¬190. McCluskey, R.L. Azarenko, A.N., Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1997. Performance of Hazelnut Cultivars and Oregon State University Breeding Selections. Acta Horticulturae 445, 13¬19. McCluskey, R.L., Azarenko, A.N., Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 2001. Comercial Hazelnut Cultivar and Advanced Selection Evalutions at Oregon State University. Acta Horticulturae 556, 89¬95. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1988. Heritability of Ease of Hazelnut Pellicle Removal. Hortscience, (1988) 23 (6,1), 1053¬1054. Mehlenbacher, S.A., 1991. Hazelnuts (Corylus). Genetic Resources of Temperate Fruit and Nut Crops, Acta Horticulturae 290:791¬836. Mehlenbacher, S.A., Thompson, M.M., 1991. Four Hazelnut Pollinizers Resistant to Eastern Filbert Blight. Hortscience 26(4):442¬443. Mehlenbacher, S.A., Miller, A.N., Thompson, M.M., Lagerstedt, H.B., Smith, D.C., 1991. ‘Willamette’ Hazelnut. Hortscience 26(10):1341¬1342. Mehlenbacher, S.A., Azarenko, A.N., Smith, D.C., McCluskey, R., 2000. ‘Lewis’ Hazelnut. Hortscience, 35(2):314¬315. Mehlenbacher, S.A., Azarenko, A.N., Smith, D.C., McCluskey, R., 2001. ‘Clark’ Hazelnut. Hortscience, 36(5):995¬996. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 2002. Inheritance of Pollen Color in Hazelnut. Euphytica 127:303¬307, 2002. Mehlenbacher, S.A., Thompson, M.M., 2004. Inheritance of Style Color in Hazelnut. Hortscience, 39(3):475¬476. Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 2004. Hazelnut Pollenizers ‘Gamma’, ‘Delta’, ‘Epsilon’ and ‘Zeta’. Hortscience 39(6):1498¬1499. Mirotadze, N., 2005. Hazelnut in Georgia. Acta Horticulturae 686, 29¬33. Mitrovic, M., Ogasanovic, D., Tesovic, M., Stanisavljevic, M., Plazinic, R., 1997. Pomological and Technological Properties of Some Hazelnut Cultivars. Acta Horticulturae 445, 151¬156. Monastra, F., Raparelli, E. and Fanigliulo, R.,1997. Clonal Selection of ‘Tonda Gentile Romana’. Acta Horticulturae 445, 39¬43. Okay, A.N., Kaya, A., Küçük, V.Y., Küçük, A., 1986. Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın no: Genel 142, TEDGEM,12¬85 s. Okay, A.N. and Özenç, N., 2001. Hazelnut Improvement Through Hybridization Acta Horticulturae 556, 235¬240. Özman¬Sullivan, S.K. ve Akça, İ., 2005. Efficiency of Pesticides Againist Big Bud Mites (Phytoptus avellana Nal. and Cecidophyopsis vermiformis Nal. (Acarina: Eriophyoidea)) on Hazelnut. Acta Horticulturae 686, 393¬399. Özman¬Sullivan, S.K., 2006. Fındık Bahçelerinde Bulunan Zararlı akar Türleri ve Ekonomik Önemleri. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006, 21(2): 261¬264. Pınar, Y., Beyhan, M.A., 1990. Samsun ve Ordu Yöresinde Fındık Tarımının Mekanizasyon Durumu. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5 (12): 99¬114. Piskornik, Z., Wyzgolik, G.M., Piskornik, M., 2001. Flowering of Hazelnut Cultivars From Different Regions Under The Climatic Conditions of Southern Poland. Acta Horticulturae 556, 529¬536. Romero, A., Tous, J., Plana, J., Diaz, I., Boatella, J., Garcia, J., Lopez, A., 1997. Commercial Quality Characterization of Spanish Negret Cultivar. Acta Horticulturae 445, 157¬163. Rovira, M., Romero, M., Clave, J., 1997. Clonal Selection of ‘Gironell’ and ‘Negret’ Hazelnut Cultivar. Acta Horticulturae 445, 145¬150. Santos, A., Silva, A.P., Santos, F., Carvalho, J.L., 2005. Phenological Tree Traits and Fruit Properties of Several Hazelnut Cultivars Grown Under Different Microclimates. Acta Horticulturae 686, 79¬85. Serdar, Ü., Horuz, A. and Demir, T., 2005. The Effects of B¬Zn Fertilization on Yield, Cluster Drop and Nut Traits in Hazelnut. Journal of Biological Sciences 5(6): 786¬789. Silva, A.P., Santos, A., Rosa, E., 2001. Nut Growth and Development ‘Butler’ Hazelnut. Acta Horticulturae 556, 377¬384. Solar, A., Stampar, F., 1997. First Experiences With Some Foreign Hazelnut Cultivars (Corylus avellana L.) in Slovenia. Acta Horticulturae 445, 83¬89. Şeniz, V., 1990. Bahçe Bitkilerinin Islahı. Uludağ Üni. Ziraat Fakültesi Ders Notları:13, (Genişletilmiş II.Baskı), Bursa. Thompson, M. M., 1977. Inheritance of Nut Traits in Filbert (C. avellana L.). Euphytica 26: 463¬474. Tuncer, C. ve Saruhan, İ., 2001. Bazı Önemli Fındık Zararlılarının Samsun İlindeki Populasyon Değişimi ve Yoğunluğu Üzerine Araştırmalar. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16(1): 56¬63. Tuncer, C., Saruhan, İ., Akça, İ., 2005. The Insect Pest Problem Affecting Hazelnut Kernel Quality in Turkey. Acta Horticulturae 686, 367¬375. Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun. Turcu, E., Botu, I., 1997. Behaviour of Some Hazelnut Varieties in The Subcarpathian Area of Oltenia¬Romania. Acta Horticulturae 445, 135¬144. Valentini, N., Me, G., Vallania, R., Zeppa, G., 2001a. New Hazelnut Selections For Direct Consumption. Acta Horticulturae 556, 103¬108. Valentini, N., Marinoni, D., Me, G., Botta, R., 2001b. Evaluation of ‘Tonda Gentile Delle Langhe’ Clones. Acta Horticulturae 556, 209¬214. Velickovic, M., Jovanovic, M., Krstic¬Pavlovic, N., Jelacic, S., Oparica, C., 1990. The Effect of Pruning İntensity On The Yield and Quality of Some Hazelnut Cultivars. Yugoslovensko Vocarstvo (1990) 24 (1¬2), 63¬66. Xie, M., Zheng, J., Me, G., Radicati, L., 2005a. European Hazelnut in China: Present Situation and Future Perspectives. Acta Horticulturae 686, 35¬40. Xie, M., Zheng, J., Radicati, L., Me, G., 2005b. Intersipesific Hybridization of Hazelnut and Performance of 5 Varieties i China. Acta Horticulturae 686, 65¬70. Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, Variance Components and Correlation of Morphological and Phenological Traits in Hazelnut. Plant Breeding 119: 369¬381(2000). Yetiş, G., Şenyurt, H., Taş, E., Ayhan, Z., 2006. Aktif ve Pasif Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulamalarının Tüketime Hazır Az İşlenmiş Havuçlarda Renk ve Tekstür Özelliklerine Etkisi. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2006(3): 19-25.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler