Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HARRAN OVASI KOŞULLARINDA SARIMSAĞIN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İHTİYACI

Diğer Başlık: REGUIREMENT OF NITROGEN AND PHOSPHORUS FERTILIZER OF GARLİC IN HARRAN PLAIN

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Polat, Halil (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: IV. Sebze Tarımı Sempozyumu Yayın Yeri: Bursa Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 4 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: S35-36


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Harran Ovası, sarımsak, gübre, azot, fosfor
Özet Araştırma Harran Ovası'nda Köy Hizmetleri Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonunda 1998-2000 yılları arasında yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Denemede Şanlıurfa yerli sarımsağı kullanılmıştır.1998 ve1999 yıllarında Harran Ovası koşullarında yürütülen deneme sonuçlarına göre sarımsağın 12 kg/da N karşılığı azotlu gübrenin uygulandığı konulardan en yüksek verim alınmıştır. Fosforlu gübre denemesinde ise konular arasında istatistiksel bir fark çıkmamıştır.2000 yılında ise sarımsağın 24 kg/da N karşılığı azotlu gübrenin uygulandığı konudan en yüksek verim alınmıştır. Fosforlu gübre denemesinde ise konular arasında istatistiksel bir fark tesbit edilmemiştir.Yapılan regresyon analizi sonucu azotlu gübre ile ürün arasındaki ilişki incelenmiş ve Y = 1165.2+48.93x –1.299x2 guadratik denklemi elde edilmiş ve doğal optimum nokta 19.0 kg/da N olarak bulunmuştur. 2001 yılı birim fiyatların dikkate alındığında sarımsağa verilmesi gerekli ekonomik gübre dozu 18.5 kg/da N olarak tesbit edilmiştir (1625 kg/da ürün).
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı yoktur
Notlar IV. Sebze Tarımı Sempozyumu-Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

KaynakçaABAK, K. 1995. GAP’ta sebze tarımı olanakları. Ç.Ü. Ziraat Fak. Genel Yayın No: 166 GAP YAYINLARI No: 102Aralık – 1996 ADANAASANDH, A., A., 1989. Application of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilizers in Lowland Garlic Farming Buletin Fenelition Horticulture Lembang, IndonesiaBAYRAKTAR, K.1970. Sebze Yetiştirme Cilt II. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:169 Bornova İzmir.D.İ.E. 1993 Tarımsal Yapı ve Üretim. Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları-ANKARADİE ( 1997 ), Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları- ANKARADİE (2000) Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları ANKARADİNÇ, U. VE ARK., 1988 Güneydoğu Anadolu Topraklar ( GAT ) 1. Harran Ovası, TUBİTAK tarım ve Ormancılık Araştırma Projesi No: TOAG –433 ADANA,ESCAFF , G.M. 1982. Two trials on the effect of nitrogen and phosphorus on garlic. Agricultura Technica 42 (2) 143-147. Spaın.DSİ (1980). Güneydoğu Anadolu Projesi. ANKARAEYÜPOĞLU, F.1990 Sarımsağın Kastamonu Yöresinde Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No: 166. ANKARAGÜNAY, A. 1983 Özel Sebze Yetitiriciliği. C.H II. Çağ Matbaası. ANKARA.KHŞAE 1994 Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı –ŞANLIURFAKHŞAE 2000 Rasat verileri. Şanlıurfa Köyhizmetleri Araştırma Enstitüsü.ŞANLIURFAOLSEN. S.R ve Ark. 1954 Enstimation of Available Phosphorus in Soils By Extraction With Sodiumbicarbonate U.S Dept. Of Arg. Cir 939 WASHİNGTONORAMAN, N. 1968 Sebzi İlmi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları : 323 ANKARAÖDEN, O.1999 Balıkesir Yöresinde Sarımsağın Azotlu Gübre Gereksinimi. KMAE- MENEMENPIMPINI, F.1970. Invertıagıtıons on the fertilizing of garlic. Rivista diagroia 1970.a (3) 182-188. Universita di Podova, Italy.Singh, S.D. , TIWARI, J. 1967. Better yields of garlic through potasic fertilizers. Fertility news 12. (7) 13-15 Indıa.RİCHARDS, L.A. 1954. Diagnosis and Improvements Saline and Alkali Soils, U.S.Dept. Agr. Handbook 60. SETTY, B.S.; SULIKERI, G.S.; HULAMANI, N.C. 1989 Effect of N, Pand on Growth and Yield of Garlic (Allium SativumL.) Department of Horticulture University of Agricultural Sciences, Dharward. India.SINGH, S.D. , TIWARI, J. 1967. Better yıelds of garlic throught potasic fertilizers. Fertility news. 12, (7) 13-15 Indıa.TOPRAKSU 1971). Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayın No : 223, ANKARATÜZÜNER, A. ve Ark., 1990 : Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları. El Kitabı Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ANKARAYURTSEVER , N. 1984 Deneysel İstatistik metotları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No : 121. Ankara.YÜCEL, A. 1973. Sarımsak Pazarlaması. Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü. YALOVAZINK, F. W. 1963. Rate of growth and nutrient absorbtion of late garlic. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 83, 579-584. California.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler