Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SİVAS YÖRESİNDE TRİTİKALENİN AZOTLU VE FOSFORLU GÜBRE İSTEĞİ

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Gökmen, Sabri (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Demir, Mustafa (Editör),


Yayınlayan: Toprak ve Su Kaynakları Tokat Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı Yayın Yeri: GOP üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Tritikale, azot, fosfor, Sivas
triticale, nitrojen, phosphorus, Sivas
Özet Bu çalışma azotlu ve fosforlu gübrelerin tritikaleye olan etkilerini belirlemek amacıyla 1996-2000 yılları arasında Sivas’ta yapılmıştır. Denemeler tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Azotlu gübre konuları 0, 40, 80, 120 160 kg/ha, fosforlu gübre konuları 0, 30, 60, 90, 120 kg/ha dır. Azotlu ve fosforlu gübrelerin verime etkisi önemli olmuştur. Regresyon denklemi azot için Y= 167.9 + 36.2 X – 1.4 X2 ve fosfor için Y= 171.5 + 26.7 X – 1.7 X2 olarak hesaplanmıştır. Bu denklemlerin çözülmesiyle; azot için optimum ve ekonomik gübre seviyesi 120 kg/ha, fosfor için optimum gübre düzeyi 80 kg/ha, ekonomik gübre düzeyi 70 kg/ha olmuştur.
This research was conducted to determine the most suitable Nitrogen and Phosphorus doses of fertilizing for triticale at sivas in 1996-2000. The design of this experiment was randomized blocks with three replications. The application for nitrogen 0.0, 40.0, 80.0, 120.0, 160.0 kg/ha, for phospor 0.0, 30.0, 60.0, 120.0 kg/ha respectively. The result of appreciated the effect on yields of nitrogen and phosphorus fertilizers were determimed as important. The results of some evaluations shown that the functional relationship were found as Y=167.92 + 36.217x - 1.466x2 for nitrogen and Y=171.474 + 26.738x - 1.774x2 for phosphor. According to this formula:optimum and economic nitrogen requirement of triticale was determined 130 kg N/ha and optimum phosphor requirement 80 kg P2O5/ha, economic phosphor requirement 70 kg P2O5/ha.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar AKSÖZ, İ., 1972. Zirai Ekonomiye giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 15. Erzurum.AKTAŞ, M., 1995. Bitki besleme ve toprak verimliliği. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayın no:1429, ders kitabı : 416, Ankara.BAĞCI, A.S. ve H. EKİZ, 1994. 1993 – 1994 Ülkesel serin iklim tahılları araştırma projesi gelişme raporu, B.D.MİKHAM, Konya.BAĞCI, A.S., E.TULUKÇU, S.ÇERİ, H.EKİZ, 1999. Tritikale : insan ve hayvan beslanmesi için geliştirilmiş alternatif bir bitki, Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Konya.ÇAKMAKÇI, L., A.K. HALKMAN, 1984. Üretim ve tüketimdeki gıda kayıpları. Türkiye 4. Gıda Kongresi, Gıda Teknolojisi Derneği yayın no: 5.DSİ, 1972, Sıvas ilinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi hakkında özet rapor, DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü, Sıvas.DİE, 1995. Türkiye İstatistik Yıllığı 1994. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayınları no: 1528, Ankara.ESER, D. 1986. Tarımsal Ekoloji, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay. 975, Ders kitabı 287.EKİZ, H. 1989. Triticale breeding, WSU, Pullman, USA.GENÇ, İ. ve T.YAĞBASANLAR, C. A. ÜLGER, 1988. Çukurova koşullarında tritikale, buğday ve arpanın verim ve verim ögeleri üzerine kıyaslamalı bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2), Adana. GÖKÇORA, H. 1969. Bitki yetiştirme ve ıslahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay.366.KARAALP, M., E.DEMİR, H.R. KUTLU, 1998. Etlik civciv rasyonlarında mısır yerine tritikalenin farklı enzim veya enzim-zinc bacitracin kombinasyonuyla kullanımı. G.O.P. Ün. Dergisi.KURT, O., İ.SEZER, 1999. Dünyada tarla bitkilerinin üretim potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Araştırma seri no: 5, Samsun.KÖY HİZMETLERİ.1995.Araştırma Raporları, 1994. KHGM Tokat Araştırma Enstitüsü yaynınları no: 132, Tokat.MAURICE, D.V., J.E. JONES, S.F. LIGHTSEY, J.F. RHOADES, K.T. HSU. 1989. Chemical composition and nutritive value of tritikale (Florida 201) for broiler chickens, Applied Agricultural Research, 4:4.ŞEKEROĞLU, N., N.YILMAZ.1997. Azotlu gübre uygulanan bazı yazlık tritikale hatlarında tane verimi ile verim öğeleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2000 .Tarla ürünleri cetveli, Sivas.TÜZÜNER, A.1990. Toprak ve su analiz laboratuvarları el kitabı. KHGM yayınları, Ankara.YAĞBASANLAR, T., İ.GENÇ, A.C. ÜLGER, 1988. Çukurova koşullarında tritikalede farklı azot dozu ve tohumluk miktarının verim ve verim unsurlarına etkisi. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, Adana.YAĞBASANLAR, T., C.A. ÜLGER, 1989. Tritikalenin besin değeri ve önemi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi, Adana.YAĞBASANLAR, T., İ.GENÇ, H.ÖZKAN.1995. Çukurovanın taban ve kıraç koşullarında bazı tritikale hatlarının verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fak.dergisi, Adana.YURTSEVER, N. 1984. Deneysel istatistik metotları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları, Genel yayın no: 121, Teknik yayın no: 56. Ankara. ZABUNOĞLU, S. 1983. Gübreler ve gübreleme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yayın no: 877, ders kitabı: 242, Ankara

KaynakçaAKSÖZ, İ., 1972. Zirai Ekonomiye giriş. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın no: 15. Erzurum.AKTAŞ, M., 1995. Bitki besleme ve toprak verimliliği. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayın no:1429, ders kitabı : 416, Ankara.BAĞCI, A.S. ve H. EKİZ, 1994. 1993 – 1994 Ülkesel serin iklim tahılları araştırma projesi gelişme raporu, B.D.MİKHAM, Konya.BAĞCI, A.S., E.TULUKÇU, S.ÇERİ, H.EKİZ, 1999. Tritikale : insan ve hayvan beslanmesi için geliştirilmiş alternatif bir bitki, Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, Konya.ÇAKMAKÇI, L., A.K. HALKMAN, 1984. Üretim ve tüketimdeki gıda kayıpları. Türkiye 4. Gıda Kongresi, Gıda Teknolojisi Derneği yayın no: 5.DSİ, 1972, Sıvas ilinin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi hakkında özet rapor, DSİ XIX. Bölge Müdürlüğü, Sıvas.DİE, 1995. Türkiye İstatistik Yıllığı 1994. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü yayınları no: 1528, Ankara.ESER, D. 1986. Tarımsal Ekoloji, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay. 975, Ders kitabı 287.EKİZ, H. 1989. Triticale breeding, WSU, Pullman, USA.GENÇ, İ. ve T.YAĞBASANLAR, C. A. ÜLGER, 1988. Çukurova koşullarında tritikale, buğday ve arpanın verim ve verim ögeleri üzerine kıyaslamalı bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 3(2), Adana. GÖKÇORA, H. 1969. Bitki yetiştirme ve ıslahı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay.366.KARAALP, M., E.DEMİR, H.R. KUTLU, 1998. Etlik civciv rasyonlarında mısır yerine tritikalenin farklı enzim veya enzim-zinc bacitracin kombinasyonuyla kullanımı. G.O.P. Ün. Dergisi.KURT, O., İ.SEZER, 1999. Dünyada tarla bitkilerinin üretim potansiyeli. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu. O.M.Ü.Ziraat Fakültesi Araştırma seri no: 5, Samsun.KÖY HİZMETLERİ.1995.Araştırma Raporları, 1994. KHGM Tokat Araştırma Enstitüsü yaynınları no: 132, Tokat.MAURICE, D.V., J.E. JONES, S.F. LIGHTSEY, J.F. RHOADES, K.T. HSU. 1989. Chemical composition and nutritive value of tritikale (Florida 201) for broiler chickens, Applied Agricultural Research, 4:4.ŞEKEROĞLU, N., N.YILMAZ.1997. Azotlu gübre uygulanan bazı yazlık tritikale hatlarında tane verimi ile verim öğeleri arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun.TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ, 2000 .Tarla ürünleri cetveli, Sivas.TÜZÜNER, A.1990. Toprak ve su analiz laboratuvarları el kitabı. KHGM yayınları, Ankara.YAĞBASANLAR, T., İ.GENÇ, A.C. ÜLGER, 1988. Çukurova koşullarında tritikalede farklı azot dozu ve tohumluk miktarının verim ve verim unsurlarına etkisi. Ç.Ü.Ziraat Fak. Dergisi, Adana.YAĞBASANLAR, T., C.A. ÜLGER, 1989. Tritikalenin besin değeri ve önemi. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi dergisi, Adana.YAĞBASANLAR, T., İ.GENÇ, H.ÖZKAN.1995. Çukurovanın taban ve kıraç koşullarında bazı tritikale hatlarının verim ve verim unsurları üzerine bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fak.dergisi, Adana.YURTSEVER, N. 1984. Deneysel istatistik metotları. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları, Genel yayın no: 121, Teknik yayın no: 56. Ankara. ZABUNOĞLU, S. 1983. Gübreler ve gübreleme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Yayın no: 877, ders kitabı: 242, Ankara


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler