Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

SEBZELERDE ERKEK KISIRLIĞI MEKANİZMASINDAN YARARLANILARAK F1 HİBRİT TOHUM ÜRETİMİ

Diğer Başlık: F1 HYBRID SEED PRODUCTION IN VEGETABLE BREEDING USING MALE-STERILITY

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): KARAAĞAÇ, ONUR (Derleyen),


Yayınlayan: Karadeniz tarımsal araştırma enstitüsü Yayın Adı: Anadolu Tarım Bilim. Derg. Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 24 Cilt: 2 Yayınlandığı Sayfalar: 114-123


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Çeşit, Erkek kısırlığı, Hibrit tohum, Sebze
Variety, Male sterility, Hybrid seed, Vegetable
Özet Sebze çeşit ıslahında; son yıllarda adaptasyon, verim, kalite, hastalık ve zararlılara dayanıklılık yönünden istenen özelliklere sahip çeşitlerin geliştirilmesi ve tohum üretimine yönelik olarak önemli başarılar elde edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda polinasyon kontrol yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. F1 hibrit tohumluğunun daha kolay ve ekonomik olarak üretilebilmesi amacıyla sebze ıslahında, polinasyon kontrol yöntemleri üzerinde çok sayıda araştırmalar yürütülmüştür. Sebze türlerinden soğan, havuç ve lahanagillerde erkek kısırlığından yararlanılarak F1 hibrit tohum üretimi günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Solanaceeae familyasına ait sebze türlerinde ise pratik kullanım imkanı bulunsa bile pratikte sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu derlemede sebzelerde erkek kısırlık mekanizmasından yararlanılarak F1 hibrit tohum üretiminin aşamaları ve ıslah programlarında kullanıldığında karşılaşılan sorunlar detaylı olarak verilmiştir.
Important achievements were obtained in vegetable breeding regarding seed production and development of prominent varieties displaying high performance in respect to adaptation, yield and resistance to diseases and pests in recent years. Pollination control methods a lot of scientific researches were conducted to produce F1 hybrid vegetable seeds easily and economically. F1 hybrid seed has been produced extensively by using male sterility in vegetable species like onion, carrot and cabbages in recent days. Male sterility technique may also be used in the vegetables belonging to the Solanaceae family, there are some practical problems. The F1 hybrid seed production stages using male sterility and the arising problems in breeding programs have been reviewed in detail in this article.
İçindekiler
Açıklamalar Bu derlemede sebzelerde erkek kısırlığı mekanizmasından yararlanılarak F1 hibrittohum üretiminin asamaları ve ıslah programlarında kullanıldığında karsılasılan sorunlar detaylı olarak verilmistir.
The F1 hybrid seed production stages using male sterility and the arising problems in breeding programs have been reviewed in detail in this article.
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar
CAB Abstract

KaynakçaApan, H., 1983. Sebze Islahı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Doktora Dersi Notları (Basılmamış).Aras, V., Sarı, N., 2003. Çekirdeksiz karpuz tohumlarında bazı uygulamaların çıkış ve fenolojik özelliklere etkileri. Alatarım, 2 (1): 1-8.Atanassova, B., 1999. Functional male sterility (ps-2) in tomato (Lycopesicon esculentum Mill.) and its application in breeding and hybrid seed production. Euphytica, 107(1):13-21.Atanassova, B., 2007. Genic male sterility and its application in tomato (Lycopersicon esculentum Mill.). Hybrid Breeding and Hybrid Seed Production. Proc. IIIrd Balkan Symp. on Vegetables and Potatoes. Acta Hort., 729:45-51.Atanassova, B., Georgiev, H., 2002. Using genic male sterility in improving hybrid seed production in tomato (Lycopersicon esculentum mill.). Acta Hort., 579:185-188.Banga, O., Petiet, J., 1958. Breeding male sterile lines Dutch onion varieties as preliminary to the breeding of hybrid varieties. Euphytica, 7: 21-30.Bannerot, H., Boulidard, L., Couderon, Y., Temple, J., 1974. Transfer of cytoplasmic male sterility from Raphanus sativus to Brassica oleracea. In: Wills, A.B. & North, C. (Eds) Procedings Eucarpia Meeting of Cruciferae. Scottish Horticulture Research Ins. Invergavrie, p.52-54.Berninger, E., 1965. Contribution a l’etude de la sterilite male de l’oignon (Allium cepa L.). Ann. Amélior. Plant, 15:183-199.Bradford, K.J., 2004. Seed Production and Quality. Chapter IV: Controlling male fertility, pollination and fertilization for hybrid seed production. p. 21-30.Brewster, J.L., 1996. Onions and Other Vegetable Alliums. CAB International, p. 256. Budar F. Pelletier. G. , 2001. Male sterility in plants: occurrence, determinism, significance and use. Comptes Rendus de l’Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie, 324(6): 543-550.Chiang, M.S., Crete, R., 1985. Male fertile and male sterile cabbage, broccoli, and cauliflower clubroot resistant breeding lines. HortScience, 20: 457–458. Chiang, M.S., Crete, R., 1987. Cytoplasmic male sterility in Brassica oleracea induced by B. napus cytoplasm, female fertility and restoration of male fertility. Canadian Journal of Plant Science, 67: 891–897.Crosby, K.M., 2008. Pepper. Handbook of Plant Breeding. Vegetables II. Fabaceae, Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. p. 221–248.Delourme, R., Budar, F., 1999. Male sterility. In: Gómezcampo C. (ed.), Biology of Brassica Coenospecies. Amsterdam, Elsevier Science, 185–216.Dhillon, N.P.S., Kumar, J., 2008. Assessment of stability of expression of various male-sterile genes in melon in sub-tropical field conditions. Proceedings of the IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae (Pitrat M, ed), INRA, Avignon (France), May 21-24, 2008. p. 535-538.Díez, M.J., Nuez, F., 2008. Tomato. Handbook of Plant Breeding. Vegetables II Fabaceae, Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. p. 249–323.Dong, K., Jeong, K., Byung-Dong, K., 2007. Isolation and characterization of the cytoplasmic male sterility-associated orf456 gene of chili pepper (Capsicum annuum L.). Plant Molecular Biology, 63(4):519-532.Fang, Z., Liu, Y., Lou, P., Liu, G., 2004. Current trends in cabbage breeding. Journal of New Seeds, 6:75–107.Fang, Z.Y., Sun, P.T., Liu, Y.M., Yang, L.M., Wang, X.W., Zhuang, M., 1997. A male-sterile line with dominant gene (Ms) in cabbage and its utilization for hybrid seed production. Euphytica, 97: 265–268.Gökçe, A.F., Havey, M.J., 2002. Linkage equilibrium among tightly linked RFLPs and the Ms locus in open-pollinated onion populations. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 127:944-946.Gökçe, A.F., McCallum, J., Sato, Y., Havey, M.J., 2002. Molecular tagging of the Ms locus in onion. J. Amer. Soc. Hort. Sci., 127:576-582.Gulyas, G., Pakozdi, K.J., Lee, S., Hirata, Y., 2006. Analysis of fertility restoration by using cytoplasmic male-sterile red pepper (Capsicum annuum L.) lines. Breeding Science, 56:331-334.Hanson, M.R., Bentolila, S., 2004. Interactions of mitochondrial and nuclear genes that affect male gametophyte development. The Plant Cell, 16:154-169.Havey, M.J., 1995. Identification of cytoplasms using the polymerase chain reaction to aid in the extraction of maintainer lines from open-pollinated populations of onion. Theor. Appl. Genet, 90:263-268.Havey, M.J., 1999. Seed yield, floral morphology, and lack of male-fertility restoration of male-sterile onion (Allium cepa L.) populations possessing the cytoplasm of Allium galanthum. J. Amer. Soc. Hort. Sci,. 124: 626-629.Havey, M.J., 2004. The use of cytoplasmic male sterility for hybrid seed production. Chapter 23. Molecular Biology and Biotechnology of Plant Organelles. p. 623-634.Hawlader, M.S.H., Mian, M.A.K., Ali, M., 1997. Identification of male sterility maintainer lines for Ogura radish (Raphanus sativus L.). Euphytica, 96: 297–300.Hundal, J.S, Dhall, R.K, 2005. Breeding for Hybrid Hot Pepper. Journal of New Seeds, 6: (2) 31-50.Isshiki, S., Yoshida, S., 2002. Characteristics of the cytoplasmic male sterility in the eggplant (Solanum melongena L.) carrying the cytoplasm of S. violaceum ort. Bull. Fac. Agr, Saga Univ, 87: 87-93. Jones, H.A., Clarke, A.E., 1943. Inheritance of male sterility in the onion and the production of hybrid seed. Proc. Am. Soc. Hort. Sci., 43: 189-194.Kaloo, D., 1988. Vegetable Breeding, Vol. 1. CRC Pres Inc., Boca Raton, Florida, p. 239.Kim, B., Kim, D.H., 2005. Development of SCAR markers for early identification of cytoplasmic male sterility genotype in chilli pepper (Capsicum annuum L.). Mol. Cells, 20: 416–422.Kucera, V., Chytilová, V., Vyvadilová, M., Klíma, M., 2006. Hybrid breeding of cauliflower using self-incompatibility and cytoplasmic male sterility. Hort.Sci.(Prague), 33: (4) 148-152.Kumar, S., Sing, P.K., 2004. Mechanisms for hybrid development in vegetables. Hybrid Vegetable Development (Edit: Singh, P.K., Dasgupta, S.K., Tripathi, S.K). p. 383-410.Lee, J., Lee, D.H., Park, H.G., 2005. Mapping of St locus flanking region related to incomplete phenotype of cytoplasmic-genic male sterility in chilli pepper (Capsicum annuum L.). Plant and Animal Genome, XIII. p. 194.Lee, J., Lee, W. P., Do, J. W., Ryu, H., Kim, S. H., Park, H. G., Han, J.H., Yoon, J. B., 2008. A caps marker linked to the genic male sterility gene in the colored sweet pepper, paprika (Capsicum annuum L.). The 19th International Pepper Conference, September 7-10, 2008 Atlantic City, New Jersey USA. BasımdaLove, S. L., Rhodes, B. B., Nugent, P. E., 1986. Controlled pollination transfer of a nuclear male sterile gene from a diploid to a tetraploid watermelon line. Euphytica, 35:636-638.Lucchin, M., Varotto, S., Barcaccia, G., Parrini, P., 2008. Chicory and endive. Handbook of Plant Breeding. Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodicaceae, and Cucurbitaceae. 1:3–49.Mackenzie, S., 2004. The influence of mitochondrial genetics in crop breeding strategies. Plant Breeding. Rev. 25, 115–138.Mariani, C., De Beuckeleer, M., Truettner, J., Leemans, J., Goldberg, R.G., 1990. Induction of male sterility in plants by a chimaeric ribonuclease gene. Nature, 347: 737–741.Michalik, B., Zabaglo, A., Zukowska, E., 1988. Nutritional value of hybrids in relation to parential lines of carrot. Acclimatization Seed Prod, 32:251-254.Morelock, T.E., Simon, P.W., Peterson, C.E., 1996. Wisconsin wild: another petaloid male-sterile cytoplasm for carrot. Hortscience, 31(5):887-888.Nothnagel, T., Straka, P., Linke, B., 2000. Male sterility in populations of Daucus and the development of alloplasmic male sterile carrot lines. Plant Breeding, 119, 145–152.Ogura, H., 1968. Studies on the new male sterility in Japanese radish, with special reference to the utilization of this sterility towards practical raising of hybrid seed. Mem. Fac. Agric. Kagoshima Univ, 6:39–78.Ordás, A., Cartea, M.E., 2008. Cabbage and Kale. Handbook of Plant Breeding. Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodicaceae, and Cucurbitaceae. 1:119–150.Pal, A., Sandhu, S., Abdelnoor, R. V., Mackenzie, S. A., 2007. Transgenic induction of mitochondrial rearrangements for cytoplasmic male sterility in crop plants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104 (6): 1766-1770.Paris, H.S., 2008. Summer squash. Handbook of Plant Breeding. Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodicaceae, and Cucurbitaceae. 1:351–380.Paris, H.S., Brown, R.N., 2005. The genes of pumpkin and squash, HortScience, 40: 1620-1630.Pelletier, G., Primard, C., Vedel, F., Chétrit, P., Rémy, R., Renard, M., 1983. Intergeneric cytoplasmic hybridization in Cruciferae by protoplast fusion. Mol. Gen. Genet., 191:244–250.Phatak, S.C., Liu, J., Jaworski, C.A., Sultanbawa, A.F., 1990. Functional male sterility in eggplant: inheritance and linkage to the purple fruit color gene. HortScience, 25: 1002-1183.Pitrat, M., 2008. Melon. Handbook of Plant Breeding. Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodicaceae, and Cucurbitaceae. 1: 283–315.Pring, D.R., Levings, C.S., 1978. Heterogeneity of maize cytoplasmic genomes among male-sterile cytoplasms. Genetics, 89(1):121–136.Reynaerts, A., Vandewiele, H., Desutter, G., Janssens, J., 1993. Engineered genes for fertility and their application in hybrid seed production. Scientia Hort., 55, 125-139.Sandhu, A.P., Abdelnoor, R.V., Mackenzie, S.A., 2007. Transgenic induction of mitochondrial rearrangements for cytoplasmic male sterility in crop plants. Proc. Natl. Acad. Sci., 104, 1766-1770.Schnable, P.S., Wise, R.P., 1998. The molecular basis of cytoplasmic male sterility and fertility restoration. Trends Plant Sci., 3: 175–180.Shifriss, C., 1997. Male sterility in pepper (Capsicum annuum L.). Euphytica, 93: 83-88.Shigyo, M., Kik, C., 2008. Onion. Handbook of Plant Breeding. Vegetables II Fabaceae, Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. p. 121–162.Sigareva, M.A., Earle, E.D., 1997. Direct transfer of a cold-tolerant Ogura male-sterile cytoplasm into cabbage (Brassica oleracea ssp. capitata) via protoplast fusion. Theor Appl Genet., 94: 213–220.Simon, P.W., Freeman, R.E., Vieira, J.V., Boiteux, L.S., Briard, M., Nothnagel, T., Michalik, B., Kwon, Y.S., 2008. Carrot. Handbook of Plant Breeding. Vegetables II Fabaceae, Liliaceae, Solanaceae, and Umbelliferae. p. 327–357.Sofi, P.A., Rather, A.G., Wani, S.A., 2007. Genetic and molecular basis of cytoplasmic male sterility in maize. Communications in Biometry and Crop Science, 2(1): 49–60.Stein, M., Nothnagel, T., 1995. Some remarks on carrot breeding. (Daucus carota sativus Hoffm.). Plant Breeding, 114: 1–11.Stoeva-Popova, P.K., Dimaculangan, D., Radkova, M., Vulkova, Z., 2007. Towards cytoplasmic male sterility in cultivated tomato. Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences. Available from http://www.scientificjournals.org/journals2007/articles/1058.htm (Ulaşım: 01.12.2008)Takada, K., Kamada, H., Ezura, H., 2005. Production of male sterile transgenic plants. Plant Biotechnol., 22(5): 469-476.Takada, K., Ishimaru, K., Kamada, H., Ezura, H., 2006. Anther-specific expression of mutated melon ethylene receptor gene Cm-ERS1/H70A affected tapetum degeneration and pollen grain production in transgenic tobacco plants. Plant Cell Rep., 25(9): 936-941.Takuno, S., Fujimoto, R., Sugimura, T., Sato, K., Okamoto, S., Zhang, S., Nishio, T., 2007. Effects of recombination on the hitchhiking diversity in Brassica self-incompatibility locus complex. Genetics, 177: 949-958.Tatlıoğlu, T., 1986. Influence of tetracycline on the expression of cytoplasmic male sterility (ems) inchives (AIlium schoenoprasum L.). Plant Breeding., 97, 46-55.Tatlıoğlu, T., 2008. Hibrid çesit ıslahı ve hibrid çesit ıslahında kullanılan genetik mekanizmalar. VII. Sebze Tarım Sempozyumu. 26-29 Ağustos 2008, Yalova. (Basımda).Tatlıoğlu, T., Wricke, G., 1988. Genetic control of tetracycline-sensitivity of cytoplasmic male sterility (cms) in chives (Allium schoenoprasum L.). Plant Breeding, 100: 34-40.Tian, S., Wang, Y., Liu, F., Luo, Z.G., Pi, W., Chen, Y., Liu, J.S., 2004. Development of eggplant functional male sterile lines and its utilization. Proceedings of the 12. Eucarpia Meeting on Genetics and Breeding of Capsicum and Eggplant, 91.Turgut, K., 2002. Erkek kısır bitkilerin üretimi. Bitki Biyoteknolojisi II- Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları, 327–333.Virmani, S.S., Ahmed, M.I., 2001. Environment-sensitive genic male sterility in crops. Advances in Agronomy, 139-202.Wang, X., Lou, P., Bonnema, G., Yang, B., He, H., Zhang, Y., Fang, Z., 2005. Linkage mapping of a dominant male sterility gene Ms-cd1 in Brassica oleracea. Genome, 48 (5):848-854.Wehner, T.C., 2008a. Overview of the genes of Watermelon. Proceedings of the IXth EUCARPIA meeting on genetics and breeding of Cucurbitaceae (Pitrat M, ed), INRA, Avignon (France), May 21-24, 2008. p. 79-89.Wehner, T.C., 2008b. Watermelon. Handbook of Plant Breeding. Vegetables I: Asteraceae, Brassicaceae, Chenopodicaceae, and Cucurbitaceae. 1: 382–418.Williams, M. E., 1995. Genetic engineering for pollination control. Trends in Biotechnology, 13: 344-349.Yang, D.H., 2001. Characterization of a new male sterile mutant in watermelon. Cucurbit Genetics Cooperative Report, 24:52–58.Ying, M., Dreyer F., Cai, A., Jung, C., 2003. Molecular markers for genic male sterility in Chinese cabbage. Euphytica, 132:227–234.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler