Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BEYAZ BAŞ LAHANA F1 HİBRİT ÇEŞİT ISLAHINDA EBEVEYN OLARAK KULLANILACAK HATLARIN KENDİNE UYUŞMAZLIK SEVİYELERİ İLE TOHUM VERİMİ YÜKSEK MELEZ KOMBİNASYONLARIN BELİRLENMESİ

Diğer Başlık: DETERMINATION OF SELF-INCOMPATIBILITY LEVELS OF THE LINES WILL BE USED AS PARENT FOR WHITE HEAD CABBAGE F1 CULTIVAR IMPROVEMENT

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): KARAAĞAÇ, ONUR (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Karadeniz tarımsal araştırma enstitüsü Yayın Adı: VII. Sebze Tarım Sempozyumu Yayın Yeri: Yalova Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 299-303


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kendine uyuşmazlık, lahana, tohum, hibrit
Self-incompatibility, cabbage, hybrid
Özet Bu çalışma Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde, 2005–2006 yetiştirme döneminde açık tarla şartlarında yürütülmüştür. Beyaz baş lahana (Brassica oleracea var capitata subvar. alba) hibrit sebze tohumluklarının elde edilmesinde, melezleme başına elde edilen tohum sayısının az olması nedeniyle zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle emaskulasyon ve melezleme işlemlerini en aza indirgemeyi sağlamak için bazı polinasyon kontrol sistemleri uygulanmaktadır. Lahanagillerde en çok uygulanan yöntem ise sporofitik kendine uyuşmazlıktan yararlanılarak F1 hibrit tohum eldesi sistemidir. Bu sistemin oluşturulabilmesi için öncelikle lahana gen havuzunda bulunan ümitvar hatların kendine uyuşmazlık seviyelerinin belirlenmesi ve resiprokal melezlemeler sonucunda ortaya çıkan F1 tohumlukların verimlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Denemede materyal olarak ‘Beyaz Baş Lahanada F1 Hibrit Çeşit Islahı’ projesinin gen havuzunda bulunan 8 adet kendilenmiş hat kullanılmıştır. Uyuşmazlık seviyelerinin belirlenmesinde tohum tutum analiz yöntemi uygulanmıştır. Denemede yer alan hatlarda tomurcuk tozlaması, çiçek kendilemesi ve hatlar arasında ise resiprokal olarak melezlemeler yapılmıştır. Yapılan kendileme ve melezlemeler sonucunda bakla sayısı, tohum sayısı ve tohum ağırlıkları ele alınarak uyuşmazlık seviyeleri tespit edilmiştir. En yüksek kendilenmiş tohum verimi 145, 518 ve 523 nolu hatlarda belirlenmiş olup sırasıyla 12, 9.75 ve 8.79 adet tohum/bakla tespit edilmiştir. Melezlemeler sonucunda elde edilen F1 generasyonunun tohum verimlerine bakıldığında ise 145 X 538, 530 X 523, 530 X 173 ve 538 X 523 melez kombinasyonlarında sırasıyla 10.90, 9.60, 8.90 ve 7.94 adet tohum / melez değerleri ile en yüksek tohum verimleri tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 145, 530 ve 538 nolu saf hatlar, hem kendileme veriminin yüksek ve hem de melezlemede ana olarak kullanıldığında melez tohum veriminin yüksek olması nedeniyle öne çıkmıştır. 145 nolu hat, kendine uyuşmazlık sistemi ile F1 hibrit sebze çeşitlerinin geliştirilmesinde ana ebeveyn olarak kullanılarak F1 hibrit çeşit adayları ortaya çıkarılmıştır.
This study was carried out at the Black-Sea Agricultural Research Institute in the years 2005-2006 growing period under the open field conditions. Some difficulties have been taken place during the obtaining white head cabbage (Brassica oleracea var capitata subvar. alba) hybrid seeds because of seed number per one hybrid is low. For this reason some pollination control systems have been applied to minimize emasculation and hybridization process. The most common system in the Cruciferous is to obtain F1 hybrid seed by using sporofitic self-incompatibility. Determination of self-incompatibility levels of prominent lines in the cabbage gene pole and testing the yield of F1 seeds obtained by reciprocal hybridizations are necessity to form this system. As material 8 inbred lines in the gene pole of white head cabbage F1 hybrid cultivar improvement project were used in the experiment. Seed forming analyze method was used to determine the self-incompatibility levels. Bud pollination, flower selfing in the experiment lines as well as reciprocal hybridizations among the lines were done. Incompatibility levels were determined by examining the pod number, seed number and seed weights at the end of selfing and hybridizations. It was determined that 6 lines of the all tested lines showed high self-incompatibilityIt was established that pure lines having 145, 518 ve 523 code number gave 12, 9.75 ve 8.79 seed number / selfing respectively in respect to yield of selfing seed and maximum yield values were obtained. It was established that 145 X 538, 530 X 523, 530 X 173 and 538 X 523 hybrid combinations gave 10.90, 9.60, 8.90 ve 7.94 seed numbers/cross respectively by examining seed values of the F1 generations obtained by hybridizations. As a result of the study pure line having code numbers 145, 530 and 538 were the prominent one in respect to both its high selfing yield and its high hybrid seed yield if it was used as mother during the hybridization. F1 hybrid cultivar candidates were obtained by using the line having 145 code numbers as mother parent to improve F1 hybrid vegetable cultivars by means of self-incompatibility system
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar VII. Sebze Tarım Sempozyumu. 26-29 Ağustos 2008, Yalova

KaynakçaBayraktar, K., Boztok., 1977. Lahanalarda Muhtelif Tohum Alma Metotları Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak. Dergisi. 13(2) 149–161.Bian, X., 2001. A self-incompatible grass species. Ph. D. Thesis, The University of Adelaide. 20p.Brace, J., Rydes, C.D., Ockendon, D.J. 1994. Identification of S-alleles in Brassica oleracea. Euphytica 80: 229–234.Doğu, K., Yanmaz, R., 2003. Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleracea var. capitata sub. var. alba cv. Yalova 1) Kendine Uyuşmazlık Mekanizmasının İncelenmesi. Master Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. s. 26Hawlader, M.S.H., Mian, M.A.K., 1997. Self-incompatibility Studies in Local Cultivars of Radish (Raphanus sativus L.) grown in Bangladesh. Euphytica 96:311–315Goring, D.R., 2000. The Search for Components of the Self-incompatibility Signalling Pathway(s) in Brassica napus. Annals of Botany 85 (Supplement A): 171–179.Nasrallah, J.B., Yu, S.D., Nasrallah, M.E., 1988. Self-incompatibility Genes of Brassica oleracea: Expression, ,Isolation and Structure. Proc Natl. Acad. Sci. USA. 85:5551–5555. Kaloo, 1988. Vegetable Breeding, Vol. 1. CRC Pres Inc., Boca Raton, Florida, P. 239. Karaağaç, O., Kar, H., Kibar, B., Apaydın, A., 2007. Beyaz Baş Lahanada Kendine Uyuşmazlığın Kırılması Üzerine Tomurcuk Tozlaması ve Farklı Oranlarda Nacı Uygulamalarının Etkinliğinin Araştırılması. V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4–7 Eylül 2007, Erzurum. s. 25-39Niikura, S., Matsuura, S., 2000. Genetic Variation of the Self-Incompatibility Alleles (S-alleles) in the Cultivated Radish (Raphanus sativus L.) by the PCR-RFLP Method. Acta Horticulturae 546: 359–365.Rahman, M.H., 2005. Resynthesis of Brassica napus L. for Self-Incompatibility: Self-Incompatibility Reaction, Inheritance and Breeding Potential. Plant Breeding 124, 13—19.Payakhapaab, E., Tunsuwan, T., Chimongkol, C., Karadee, D., Nikonpun, M., 2003. Development of Male and Female Parents of F1 hybrid in Chinese Cabbage. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 37: 5–13Putivoranat, M., Chimongkol, C., Tunsuwan, T., Nikonpun, M., 2001. Hybrid İmprovement of Chinese Radish. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 35: 251–258Silva N.F., Goring, D.R., 2001. Mechanisms of self-incompatibility in flowering plants. CMLS, Cell. Mol. Life Sci. 58: 1988–2007Wallace, J.H., 1979. Procedure for Identifying S-Allele Genotypes of Brassica. Theor Appl Genet 54: 249–265 Zur, I., Klein, M., Dubert, F., Samek, L., Walligorska, H., Zuradzka, I., Zawislak, E., 2003. Environmental Factors and Genotypic Variation of Self-Incompatibility in Brassica oleracea var. capitata. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45/1: 49–52.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler