Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Karadeniz Bölgesi Yerel Sivri Biber Genotiplerinin Toplanması ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Diğer Başlık: An Investigation on the Collection of Domestic Green Pepper Genotypes in The Black-Sea Region of Turkey and Determination of Their Morphological Traits

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): KARAAĞAÇ, ONUR (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Karadeniz tarımsal araştırma enstitüsü Yayın Adı: V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Yayın Yeri: Erzurum Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 82–87


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Biber, genetik kaynaklar, morfolojk karakterizasyon, cluster analizi
Pepper, genetic resources, morphological characterization, cluster analysis
Özet Karadeniz Bölgesi yerel sivri biber genotiplerinin toplanması ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada bölgede biber yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı başta Samsun ili olmak üzere, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bartın, Bolu, Gümüşhane, Ordu ve Giresun illerinden materyal toplanmıştır. Toplanan materyalin bitkisel ve meyve özellikleri belirlenerek morfolojik olarak tanımlanması yapılmıştır. Aynı zamanda toplanan materyal Cluster analizine tabi tutularak benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur. Genotipler Cluster (Küme) analizi sonucunda 7 grup olarak kümelenmiş ve buna göre tanımlanmışlardır. Cluster analiz sonucu 84 ve 99, 131 ve 172 no’lu tiplerin birbirine oldukça benzer olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 170-166 ve 170-173 nolu tiplerin de morfolojik özellikleri yönünden birbirinden oldukça farklı olduğu belirlenmiştir. Cluster analizi sonucu ortaya çıkan dendogramdan elde edilen yorumlar hem devam eden ıslah programının daha iyi ilerlemesine hem de farklı tiplerin muhafazaya alınması zorunluluğu gibi konularda yol gösterici olmuştur.
Experiment material was collected from Samsun, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bartın, Gümüşhane and Giresun provinces where especially in Samsun pepper has been grown intensively in the investigation on the collection of domestic green pepper genotypes in the Black-sea region of Turkey and determination of their morphological traits. Morphological identification of the collected material was done by determining their vegetative and pomological traits. At the same time collected material was analyzed by Cluster method and differences and similarities were identified in the material. As a result of the Cluster analyze genotypes were identified into the 7 groups. As a result of the Cluster analyze it was established that the types having numbers 84, 99,131 and 172 were pretty similar to each other. In addition it was established that the types having numbers 170-166 and 170-173 were pretty different between themselves. Interpretations on the dendogram obtained from Cluster analyze have provided some knowledge to develop the improvement program and regarding necessity for the preservation of the different types
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4–7 Eylül 2007, Erzurum

KaynakçaAnonymous 2007. http://www.tuik.gov.trAkıncı, S., Akıncı, İ. E., 2004. Evaluation of red pepper for spice (Capsicum annuum L.) germplasm resource of Kahramanmaraş region (Turkey). Pakistan Journal of Biological Science 7 (5): 703–710.Anonymous, 1994. Pepper (Capsicum annuum L.) Guidelines For The Conduct Of Tests For Distinctness, Uniformity And Stability. International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) TG/76/7Anonymous, 1995. Descriptors for Capsicum (Capsicum spp.). International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI). Rome, Italy p110.Anonymous, 2004. Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Projesi. Tarımsal Araştırmalar 1992–2003 Ankara s.69Balkaya, A., Yanmaz, R., 2001. Bitki genetik kaynaklarının muhafaza imkanları ve tohum gen bankalarının çalışma sistemleri. Ekoloji Çevre Dergisi. 39: 25–30.Balkaya, A., Yanmaz, R., Kar, H., Apaydın, A., 2005. Morphological characterisation of white head cabbage (Brassica oleraceae var. capitata subvar. alba) genotypes in Turkey. New Zeland Journal of Crop and Horticultural Science. 33:1–9.Bliss, F. A., 1981. Utilization of vegetable germplasm. Proceedings of the Symposium. Hortscience, Vol. 16(2): 129–132.Düzyaman, E., Vural, H., 2002. Farklı ekocoğrafik kökenli bamya genotiplerinin morfolojik varyabilitesi üzerinde bir araştırma. Ege Üniv. Ziraat Fak. 39(2): 17–24.Ekiz, H., Kemer, M., 1995. Breeding of Demre pepper. IX th Meeting on Genetics and Breeding on Capsicum and Eggplant. Budapest, Hungary p. 107–115.İnal, A., 2002. Yerel Çeşitlerin Önemi ve Korunması. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Broşür No:3 Menemen, İzmir.İnan ,Y., 1988. Çarliston Biber Islahı. TAGEM Sonuç Raporu, Yalova 15 s.Keleş, D., Karagül, S., Büyükalaca, S. 2004. Characterization of different pepper genotypes collected from coastal regions of Turkey. 17th International Pepper Conference November 14–16, 2004 in Naples, Florida, USAKüçük, A., 2001. Collecting Solanaceae in Turkey. Solanaceae Genetic Resources in Europe. European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks. Nijmegen, The Netherlands p. 39–43.Küçük, A., Mutlu, S., Gürpınar, A., Balkan, C., İçer, B., 2003. Sebze Genetik Kaynakları Araştırma Projesi. TAGEM/TA/BB/98–17–02–003. Bitki Genetik Kaynakları Program Değerlendirme Toplantısı. TekirdağMorico, G., F. Grasi, Fideghelli, C., 1998. Horticultural genetic diversity: Conservation and sustainable utilization and related international agreements. World Conference on Horticultural Research. 17-20 June 1998, Rome, Italy.Oliveira, V., Casali, V., Cruz, C., Pereira, P., Braccini, A., 1999. Assessment of genetic diversity in sweet pepper using multivariate analysis. Horticultura - Brasileira. 17:1 19–24.Panayotov, N., Gueorguiev, V., Ivanova, I., 2000. Characteristic and grouping of F1 pepper (Capsicum annuum L.) hybrids on the basis of cluster analysis by morphological characteristic of fruit. Capsicum and Eggplant Newsletter. 19: 62–65.Rivera Martinez, A., Teren Poves, L., Rodriguez Bao, J.M., Andres-Ares, J.L., Fernandez Paz, J., 2004. Characterization of local pepper lines from Northwest Spain. Capsicum & Eggplant Newsletter. 23:25–28.Sürmeli, N., Erdoğan, S., 1985. Yağlık (Salçalık) biber ıslahı. Bahçe Dergisi 14(1–2) 31–35 Yalova.Tan, A.,1998. Current status of plant genetic resources conservation in Turkey. The Proceedings of International Symposium on in Situ conservation of plant genetic diversity. 4-8 November, Antalya, Turkey.Zewdie, Y., Tong, N., Bosland, P., 2004. Establishing a core collection of Capsicum using a cluster analysis with enlightened selection of accesions. Genetic Resources and Crop Evolution. 51: 147–152.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler