Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Silajlık Mısır Gelişimi ve İşletme Ekonomisine Etkisi.

Diğer Başlık: EFFECT OF DİFFERENT TİLLAGE AND SEEDİNG METHODS ON CORN CROP GROWTH AND MANAGEMENT ECONOMİCS FOR SİLAGE

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): KARAAĞAÇ, Hasan Ali (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. Yayın Adı: Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi. 1-3 Ekim 2009 Isparta. Yayın Yeri: - Yayın Tarihi: 1999 Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: 367-374


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Korumalı toprak işleme, doğrudan ekim, mısır, bitki gelişimi, yakıt tüketimi
Conservation tillage, notillage, corn, plant growth, fuel consumption
Özet Özet: Bu çalışmada, Çukurova Bölgesi’nde ikinci ürün silajlık mısırda uygulanan geleneksel ile korumalı toprak işleme ve ekim sistemleri bitki gelişimi ve işletme ekonomisine etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada uygulanan sistemler, geleneksel, şeritvari, azaltılmış, sırta ekim ve doğrudan ekim yöntemlerinden oluşmuştur. Araştırmada makinaların yakıt tüketimi ve iş verimi, bitki çıkış yüzdesi, çimlenme oranı indeksi, bitki çıkış süresi, mısır silaj verimi, bitki boyu, boşluk oranı, ikizlenme oranı, kabuledilebilir bitki aralığı oranı belirlenmiş ve yöntemler ekonomik analize tabi tutulmuştur.Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek mısır silaj verimi azaltılmış toprak işleme ve ekim yönteminde elde edilirken en düşük verim ise şeritvari toprak işleme ve ekim yönteminde elde edilmiştir. Yöntemler arasında yakıt tüketimi bakımından en düşük değer ve iş verimi bakımından en yüksek değer doğrudan ekim yönteminde elde edilmiştir. Doğrudan ekim yöntemi yakıt tüketimi yönünden diğer yöntemlere göre yaklaşık %89-93 arasında tasarruf sağlamıştır. En yüksek çıktı/girdi oranları azaltılmış toprak işleme (2.11) ve doğrudan ekim (2.06) yöntemlerinde, en düşük oran ise şeritvari toprak işleme yönteminde (1.90) elde edilmiştir.
Abstract: In this study, traditional tillage/seeding and conservation tillage/seeding systems for growing the second crop silage corn used in Çukurova Region have been compared in terms of their effects on plant emergence/stand establishment and management economics. The systems were consisted of traditional tillage (GTE) strip tillage (BTE), minimum tillage (ATE), ridge tillage (STE) and no-tillage (DE). The systems were examined and analyzed in terms of the fuel consumptions, working efficiency, the quality of feed index, multiples index, skip index, emergence rate index, mean emergence date, the percentage of emergence, yield of corn silage and the length of plants.At the end of study, while the maximum efficiency on corn silage has been got on the minimum tillage method; the minimum efficiency has been got on the strip tillage method. The best results in fuel consumption and the maximum working efficiency were obtained by notillage . No-tillage have saved time and working efficiency at the rate of 89-93% by the helping of direct sowing. The greatest output/input ratios were in ATE (2.02) and DE (1.98) even if the lowest output/input ratio was in BTE (1.60).
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar -

KaynakçaAKBOLAT, D., BARUT, Z.B., 2001. Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Yabancı Ot Gelişimine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Eylül 2001 s:85-90 Şanlıurfa.BARUT, Z.B., 1996. Farklı Tohumların Ekimlerinde Kullanılan Düşey Plakalı, Hava Emişli Hassas Ekici Düzenin Uygun Çalışma Koşularının Saptanması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler