Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (verticillium dahliae Kleb.)'ne Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of Susceptibility of Some Cotton Varieties Against Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): DÜNDAR, Halil (Proje Yöneticisi), ERDOGAN, Oktay (Proje Yürütücüsü),


Yayınlayan: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Pamuk, Verticillium solgunluğu, dayanıklılık,
Cotton, Verticillium wilt, resistance
Özet Bu çalışma Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde 2002-2005 yılları arasında yürütülmüştür, Pamuk yetiştiriciliğinde verticillium solgunluğu önemli bir sorun olduğundan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsünde ıslah edilen ve yurtdışından introdüksiyon materyali olarak getirilen yeni pamuk çeşit-çeşit adaylarının solgunluk hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi gerekmektedir, Bu amaçla 2002-2003 yıllarında 13, 2004-2005 yıllarında ise 15 pamuk çeşit-çeşit adayının tarla ve saksı denemeleri ile reaksiyonları belirlenmiştir. Tarla denemeleri enstitünün solgunluk hastalığı ile doğal olarak bulaşık olan arazisinde, tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuş ve parsel büyüklükleri 2 sıra x 0,7 m x 12 m =16,8 m² olacak şekilde oluşturulmuştur. 2002-2003 yılı %5-10 ve 50-60 koza açımında hastalık şiddeti yönünden NDT-11, NDT-13 ve STG-14 çeşit adayları Carmen (K) çeşidi kadar tolerant bulunurken, Çukurova 1518 (K) ve STN-8A çeşit-çeşit adayları ise hassas bulunmuştur. Gövde kesitinde hastalık oranı bakımından yine NDT-11 ve NDT-13 çeşit adayları Carmen (K) çeşidi kadar tolerant bulunurken, Çukurova 1518 (K) yine en hassas çeşit olarak saptanmıştır. Saksı denemesinde NDT-11, STN-8 A ve STN 24 BC1 çeşit adayları Carmen (K) çeşidine yakın değerler verirken, Çukurova 1518 (K) ve DTN-5 çeşit adayı duyarlı olarak saptanmıştır. Kütlü pamuk verimi yönünden STG 14, NST-1 ve NAD-72 çeşit adayları ilk sırada yer almıştır. 2004-2005 yılı tarla denemelerinde %5-10 ve 50-60 koza açımı döneminde N/D 121, N727/C-104 ve N727/C-126 Carmen (K) çeşidi kadar tolerant bulunurken, Çukurova 1518 (K) ve Nazilli 84 S (K) çeşitleri hassas bulunmuştur. Gövde kesitinde hastalık bulunma oranına göre N727/C-126, N727/C-105, N727/C-104 çeşit adayları Carmen (K) çeşidi ile aynı düzetde tolerant olarak saptanırken, Çukurova 1518 (K), Nazilli 84 S (K) ve NMS 39/11 en hassas çeşit-çeşit adayı olarak saptanmıştır. Saksı denemesine göre N727/C-126, N727/C-104, N/SG 1001,119 çeşit adayları Carmen (K) ile beraber tolerant olarak tespit edilirken, yine Çukurova 1518 (K) ve Nazilli 84 S (K) en duyarlı çeşitler olarak saptanmıştır. Kütlü pamuk verimi yönünden çeşitler değerlendirildiğinde, N/D 121, N/C 107, N/SG 1001,119 çeşit adaylarından en yüksek verim elde edilirken, Çukurova 1518 (K) ve NMS 39/11 çeşit-çeşit adaylarından en düşük verim elde edilmiştir.
This study was performed at Nazilli Cotton Research Institue in 2002-2005. Because of the importance of Verticillum wilt disease, the new cotton varieties which has been developed at Nazilli Cotton Research Institue and ushered from other countries as ıntroduction materials should be tested for their reaction to the verticillium wilt. For this reason of the thirteen cotton varieties in 2002-2003 and the fifteen cotton varieties in 2004-2005 were with 3 control variety. Cotton varieties in the experiment was planted at natural infested field with the cotton wilt disease (Verticillium dahliae Kleb.) in four replications, plot size were 0.7 m x 12 m x 2 row = 16.8 m2. In 2002-2003 NDT-11, NDT-13 and STG-14 breeding lines were determined more tolerant than control varieties Çukurova 1518 and STN-8 A but more sensitive than Carmen control variety. N/D 121, N-727/C-104, N-727/C-126 and N/SG 1001,119 breeding lines were determined as tolerant agains verticilium wilt. The higest yield of the varieties tested 2002-2003 was obtained from STG-14. Among the varieties which tested in 2004-2005, N/D 121, N/SG 1001,119, N-727/C-104, N-727/C-105, N-727/C-126 breeding lines were determined tolerant than control variety Carmen. Çukurova 1518 and Nazilli 84 S control varieteis were determined more sensitive than control varieties Carmen. N/D 121, N/C 107, N/SG 1001,119 breeding lines gave higher yield than the control varieties.
İçindekiler
Açıklamalar 2002-2005 yılı sonuç raporu
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar ABBASSİ, ASHRAF, M., 1998. Determination of Verticillium Wilt Effect on Cotton Fiber and Properties. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 337, Athens-Greece.ALTINBAŞ Ü,, Y, KURUCU ve M,BOLCA, 2006, Ege Bölgesi 2006-2007 Dönemi PamukEkili Alanlarının ve Ürün Rekoltesinin , Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi, E,Ü,Ziraat fakültesi Toprak Bölümü,İzmir.ANONYMOUS, 1995, Cotton Disease and Their Control, Cotton Disease Council and National Cotton Council P,O,Box 12285 Memphis, Tennessee 38112 15 p,ANONİM, 1995, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-2, T,C, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara 228-229 s,AYDEMİR, M,, 1970, Memleketimizde Ekilen Pamuk Çeşitleri, T,C, Tarım Bakanlığı Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No : 5, Nazilli, AYDEMİR, M, 1982, Pamuk Islahı, Yetiştirme Tekniği ve Lif Özellikleri, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No : 33, Nazilli,BARROW, J,R,, 1970, Critical Requiriment for Genetic Experience of W, Wilt Tolerant in Acala Cotton, Phytopathology 60: 559-560,BUGBEE,W,M,, and PRESLEY, J,T,, 1967, A rapid inoculation technique to evaluate the resistance of cotton to Verticillium albo-atrum, Phytopathology 57: 1264,EL-ZIK, K, M,, 1985, İntegrated Control Of Verticilium Wilt Of Cotton, Plant Disease p, 1025-1032GALANOPOULO,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190KARACA, İ,, A, KARCILIOĞLU and S,CEYLAN,, 1971, Wilt Disease Of Cotton İn The Ege Region Of Turkey, J, Turkish Phytopath, 5 49 s,KAYMAK, F,, 1972, Pamuk Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadele Yolları, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No, 7 48 s,KECHAGIA, O. E. and XANTHOPOULOS, F. P., 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.MİLKOWSKİ, T,, and M, BOZHİNOV,, 1977, Study on The Economic and Tecnological Qualities Of Some İntroduced Varieties Of Cotton, Rev, Of Plant Path, 56 (12) : 1145NAZA, İ ve H, DÜNDAR,, 1991, Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb,)’ne Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti, NPAE Müdürlüğü Yayınlanmamış ProjeRaporları,DÜNDAR, H,,İ, EKŞİ,, A, SAĞDEMİR,, 2002, Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb,)’ne Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti, NPAE Müdürlüğü Yayınlanmamış ProjeRaporları,ÜNAL, M,, G, AYDIN,, 1980, Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Islahı, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No, 27 23s, WATKINS, G, M, 1981,Compendium Of Coton Diseases, Published by The American Phytopathological Society, 41-44 pp, YELİN, D., and ERŞAN, K., 1985. A research on yield and some technological charactersand sensivity of cotton varieties (G. hirsutum L.) to V. dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. J. T. Phytopathlogy, 14: S:96.

KaynakçaABBASSİ, ASHRAF, M., 1998. Determination of Verticillium Wilt Effect on Cotton Fiber and Properties. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 337, Athens-Greece.ALTINBAŞ Ü,, Y, KURUCU ve M,BOLCA, 2006, Ege Bölgesi 2006-2007 Dönemi PamukEkili Alanlarının ve Ürün Rekoltesinin , Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi, E,Ü,Ziraat fakültesi Toprak Bölümü,İzmir.ANONYMOUS, 1995, Cotton Disease and Their Control, Cotton Disease Council and National Cotton Council P,O,Box 12285 Memphis, Tennessee 38112 15 p,ANONİM, 1995, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-2, T,C, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara 228-229 s,AYDEMİR, M,, 1970, Memleketimizde Ekilen Pamuk Çeşitleri, T,C, Tarım Bakanlığı Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No : 5, Nazilli, AYDEMİR, M, 1982, Pamuk Islahı, Yetiştirme Tekniği ve Lif Özellikleri, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No : 33, Nazilli,BARROW, J,R,, 1970, Critical Requiriment for Genetic Experience of W, Wilt Tolerant in Acala Cotton, Phytopathology 60: 559-560,BUGBEE,W,M,, and PRESLEY, J,T,, 1967, A rapid inoculation technique to evaluate the resistance of cotton to Verticillium albo-atrum, Phytopathology 57: 1264,EL-ZIK, K, M,, 1985, İntegrated Control Of Verticilium Wilt Of Cotton, Plant Disease p, 1025-1032GALANOPOULO,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190KARACA, İ,, A, KARCILIOĞLU and S,CEYLAN,, 1971, Wilt Disease Of Cotton İn The Ege Region Of Turkey, J, Turkish Phytopath, 5 49 s,KAYMAK, F,, 1972, Pamuk Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadele Yolları, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No, 7 48 s,KECHAGIA, O. E. and XANTHOPOULOS, F. P., 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.MİLKOWSKİ, T,, and M, BOZHİNOV,, 1977, Study on The Economic and Tecnological Qualities Of Some İntroduced Varieties Of Cotton, Rev, Of Plant Path, 56 (12) : 1145NAZA, İ ve H, DÜNDAR,, 1991, Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb,)’ne Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti, NPAE Müdürlüğü Yayınlanmamış ProjeRaporları,DÜNDAR, H,,İ, EKŞİ,, A, SAĞDEMİR,, 2002, Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb,)’ne Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti, NPAE Müdürlüğü Yayınlanmamış ProjeRaporları,ÜNAL, M,, G, AYDIN,, 1980, Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Islahı, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No, 27 23s, WATKINS, G, M, 1981,Compendium Of Coton Diseases, Published by The American Phytopathological Society, 41-44 pp, YELİN, D., and ERŞAN, K., 1985. A research on yield and some technological charactersand sensivity of cotton varieties (G. hirsutum L.) to V. dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. J. T. Phytopathlogy, 14: S:96.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler