Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera: Aphididae)’de insektisitlere direnç ile ilişkili karboksilesterazın spektrofotometre ve elektroforez ile belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of carboxylesterase-related insecticide resistance in Myzus persicae (Sulz.) (Hemiptera:Aphididae) by spectrophometer and electrophoresis

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Toros, Seval (Tez Danışmanı), Velioglu, A. Sibel (Proje Yöneticisi),


Yayınlayan: Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Bitki Koruma Bülteni Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1-4 Cilt: 46 Yayınlandığı Sayfalar: 1-12


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Myzus persicae, insektisit direnci, karboksilesteraz
Myzus persicae, insecticide resistance, carboxylesterase
Özet Myzus persicae’nin İzmir, Antalya, Ankara ve İçel’den toplanan 6 farklı popülasyonunda insektisitlere direnç ile ilişkili olan karboksilesteraz enzimi spektrofotometre ve elektroforez ile incelenmiştir. İçel’den toplanan ve dirençli olan 3 popülasyonun toplam karboksilesteraz aktiviteleri diğer popülasyonlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu popülasyonların poliakrilamid jel elektroforez ile incelenen karboksilesteraz E4/FE4 bantları da diğer popülasyonlara göre daha kalındır.
Carboxylesterase-related insecticide resistance in six different populations of Myzus persicae (Sulz.) (Heteroptera:Aphididae) collected from Izmir, Antalya, Ankara and Icel was investigated by spectrophometer and electrophoresis. Total carboxylesterase activities of three resistant populations from Icel were found as extremely high levels comparing to the others. The carboxylesterase E4/FE4 bands determined with polyacrylamide gel electrophoresis were also intense in all Icel populations.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Brown, A.W.A., 1958. Insecticide resistance in arthropods. WHO Monograph Series, No: 38, 240 p., Switzerland.Cloquemin, G., D. Hérold and A. Geny, 1990. La résistance des puserons aux aphicides. Phytoma, 423, 60-63.Davis, B. J. 1964. Disc electrophoresis-II, Method and application to human serum proteins. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 404- 427. Devonshire, A. L. 1975. Studies of the carboxylesterases of Myzus persicae resistant and susceptible to organophosphorus insecticides. Proceedings 8th British Insecticide and Fungicide Conference, 67-73.Devonshire, A. L. 1977. The properties of a carboxylesterase from the peach-potato aphid, Myzus persicae (Sulz.), and its role in conferring insecticide resistance. Biochem. J., 167, 675-683.Devonshire, A. L. and Sawicki, R. M. 1979. Insecticide-resistant Myzus persicae as an example of evolution by gene duplication. Nature, 280, 140-141.Devonshire, A. L. 1989. The role of electrophoresis in the biochemical detection of insecticide resistance. In: Electrophoretic Studies on Agricultural Pests (eds. Loxdale, H. D. and Hollander, J. den). Systematic Association Special Volume No: 39, Clarendon Press, 363-374, Oxford.Furk, C., Powell, D. F. and Heyd, S. 1980. Pirimicarb resistance in the mellon and cotton aphid, Aphis gossypii Glover. Plant Pathol., 29, 191-196.Needham, P. H. and Sawicki, R. M. 1971. Diagnosis of resistance to organophosphorus insecticides in Myzus persicae (Sulz.). Nature, 230, 125-126.Ozaki, K. 1969. The resistance to organophosphorus insecticides of the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps (Uhler) and the small brown planthopper, Laodelphax striatellus (Fallen). Rev. Plant Protec. Res., 2, 1-13.Öden, T. 1979. Insecticide resistance in agricultural insect species of Turkey. VI. Balkan Ülkeleri Bitki Koruma Konferansı Bildirileri, İzmir, 10-16 Ekim 1977, 187-193.Polat, M., Özışık, H. ve Yıldırım, A. F. 1973. Karadeniz bölgesi tütün dikim alanlarında tütünde yaprak biti Myzus persicae Sulzer’in insektisitlere karşı gösterdiği direnç üzerinde araştırmalar. Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 108.662 E nolu proje nihai raporu (basılmamış).Velioğlu, A. S.ve Toros S. 2002. Değişik bölgelerden toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) populasyonlarının farklı gruptan bazı insektisitlere karşı duyarlılık farklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni,42 (1-4): 67-79.Williams, D. E. and Reisfeld, R. A. 1964. Disc electrophoresis in polyacrylamide gels: extension to new conditions of pH and buffer. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 373-381.Zümreoğlu, S. 1978. Investigations on resistance of the green peach aphid (Myzus persicae) (Sulzer) against insecticides on tobacco growing areas in Aegean Region. Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (2), 97-102.

KaynakçaBrown, A.W.A., 1958. Insecticide resistance in arthropods. WHO Monograph Series, No: 38, 240 p., Switzerland.Cloquemin, G., D. Hérold and A. Geny, 1990. La résistance des puserons aux aphicides. Phytoma, 423, 60-63.Davis, B. J. 1964. Disc electrophoresis-II, Method and application to human serum proteins. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 404- 427. Devonshire, A. L. 1975. Studies of the carboxylesterases of Myzus persicae resistant and susceptible to organophosphorus insecticides. Proceedings 8th British Insecticide and Fungicide Conference, 67-73.Devonshire, A. L. 1977. The properties of a carboxylesterase from the peach-potato aphid, Myzus persicae (Sulz.), and its role in conferring insecticide resistance. Biochem. J., 167, 675-683.Devonshire, A. L. and Sawicki, R. M. 1979. Insecticide-resistant Myzus persicae as an example of evolution by gene duplication. Nature, 280, 140-141.Devonshire, A. L. 1989. The role of electrophoresis in the biochemical detection of insecticide resistance. In: Electrophoretic Studies on Agricultural Pests (eds. Loxdale, H. D. and Hollander, J. den). Systematic Association Special Volume No: 39, Clarendon Press, 363-374, Oxford.Furk, C., Powell, D. F. and Heyd, S. 1980. Pirimicarb resistance in the mellon and cotton aphid, Aphis gossypii Glover. Plant Pathol., 29, 191-196.Needham, P. H. and Sawicki, R. M. 1971. Diagnosis of resistance to organophosphorus insecticides in Myzus persicae (Sulz.). Nature, 230, 125-126.Ozaki, K. 1969. The resistance to organophosphorus insecticides of the green rice leafhopper, Nephotettix cincticeps (Uhler) and the small brown planthopper, Laodelphax striatellus (Fallen). Rev. Plant Protec. Res., 2, 1-13.Öden, T. 1979. Insecticide resistance in agricultural insect species of Turkey. VI. Balkan Ülkeleri Bitki Koruma Konferansı Bildirileri, İzmir, 10-16 Ekim 1977, 187-193.Polat, M., Özışık, H. ve Yıldırım, A. F. 1973. Karadeniz bölgesi tütün dikim alanlarında tütünde yaprak biti Myzus persicae Sulzer’in insektisitlere karşı gösterdiği direnç üzerinde araştırmalar. Samsun Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, 108.662 E nolu proje nihai raporu (basılmamış).Velioğlu, A. S.ve Toros S. 2002. Değişik bölgelerden toplanan Myzus persicae (Sulz.) (Homoptera: Aphididae) populasyonlarının farklı gruptan bazı insektisitlere karşı duyarlılık farklarının belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni,42 (1-4): 67-79.Williams, D. E. and Reisfeld, R. A. 1964. Disc electrophoresis in polyacrylamide gels: extension to new conditions of pH and buffer. Ann. NY. Acad. Sci., 121, 373-381.Zümreoğlu, S. 1978. Investigations on resistance of the green peach aphid (Myzus persicae) (Sulzer) against insecticides on tobacco growing areas in Aegean Region. Türk. Bit. Kor. Derg., 2 (2), 97-102.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler