Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Effects of Different Potassium Dosages on the Fig Nursery Trees Quality

Diğer Başlık: İncir Fidanı Kalitesi Üzerinde Farklı Potasyum Dozlarının Etkileri

Oluşturulma Tarihi: 29-09-2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: Word

Dil: İngilizce

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Kocatas, Hilmi (Editör), ERTAN, Birgul (Proje Yöneticisi),

URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/135/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Effects of Different Potassium Dosages on the Fig Nursery Trees Quality http://mitos.tagem.gov.tr/browse/135/500.doc


Yayınlayan: Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Tarihi: 29-09-2009


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Ficus carica L., fidan, kalite, potasyum
Ficus carica L., nursery tree, quality, potassium
Özet Çalışma, incir fidanı kalitesi üzerinde farklı potasyum dozlarının etkilerini belirlemek için gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel amacı, erken dönemde meydana gelen soğuk ve don zararlarına karşı, farklı potasyum dozlarının etkilerini ortaya koyabilmektir. Çalışma 2008-2009 döneminde, incir fidanının soğuğa dayanıklılığı ve kalitesini arttırmak için dizayn edilmiştir. ‘Sarılop’ incir çeşidinin çelikleri, bitki çoğaltım materyali olarak kullanılmıştır. SoluPotasse (%50 K2O) yanında, amonyum nitrat (%33 N) ve fosforik asit (%85 P) kullanılmıştır. İncir fidanı deneme parsellerinde, fosfor ve azot uygulamaları sabit dozlarda uygulanmasına rağmen, farklı potasyum dozları; sırasıyla 21.60 g/litre (düşük), 64.80 g/litre (orta) ve 129.60 g/litre (yüksek doz) şeklinde uygulanmıştır. Fidan deneme parseli, 33 m uzunluğunda ve 3.40 m genişliğinde olup, bu alan 4 eşit parsele bölünmüştür. Her bir bölüm için, 25x25 cm’lik alanlara 320 adet çelik dikilmiştir. Toplam olarak 1280 çelik ile çalışılmıştır. Sonuç olarak, orta ve yüksek potasyum dozları, incir fidanı kalitesini arttırmakta, erken dönemde pişkinleşme denilen olgunlaşmayı sağlamakta olup, bu potasyum dozlarında incir fidanlarının daha erken yaprak dökümü ve dormant döneme girmesi sağlanmış olmaktadır.
The trial was conducted to determine the effects of different potassium dosages on the quality of fig nursery trees. The basic aim of the study is to be able to specified of different potassium dosages on cold damages from occurring early frost. This research was carried out to increase nursery trees quality and cold resistance, during 2008-2009. ‘Sarılop’ fig cultivar’s cuttings were used as a plant propagation material. Besides, a fertilizer, SoluPotasse (50% K2O), ammonium nitrate (33% N) and phosphoric acid (85% P) were used. In the fig nursery experiment parcels, although phosphorous and nitrogen treatments were implicated with fixed dosages, different potassium dosages were fulfilled as 21.60 g/liter (low), 64.80 g/liter (middle) and 129.60 g/liter (high dosage), respectively. The nursery experiment parcel was formed with 33 m in length and 3.40 m in width, and also that parcel was separated 4 equals parts. In each division, 320 cuttings were planted with a spacing 25x25 cm. It was studied with 1280 cuttings, totally. In conclusion, it was obtained that middle and high potassium treatments were ensured increasing of fig nursery trees quality and hardening in earlier periods, as also seen earlier leaf falling and entering dormant period for fig nurseries, in those potassium dosages.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı sorunu yoktur
Notlar The Fourth İnternational Symposium on Fig , The National School of Agriculture of Meknes

KaynakçaCakmak, I. 2005. The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. J. Plant Nutr. Soil Sci. 168, 521-530.Chalfun, N.N.J., Pasqual, M., Norberto, P.M., Dutra, L.F. and Cavalcante-Alves, J.M. 2001. Rooting of fig (Ficus carica L.) cuttings: cutting time and IBA. Acta Hort. 137-140 (No.:605).Dekov, I. and Velichkov, D. 1992. Ultrastructural and functional changes in the chloroplast of maize plants at various levels of potassium nutrition and water stress. Plant Physiol. 18 (1), 3-9.Dolgun, O., Tekintaş, F.E., Seferoğlu, G. and Şahin, N. 2003. Sarılop ve Bursa Siyahı İncir Çeşitlerinde Fidan Üretim Organizasyonu. TÜBİTAK, TOGTAG/TARP 2574-1 nolu Proje Sonuç Raporu (in Turkish).Erez, A. and Shulman, Y. 1982. Growing breba figs in meadow orchard: A possibility for commercial fig growing. (in Hebrew). Hassadeh 63: 969-971. Flaishman, M.A., Rodov, V. and Stover, E. 2008. The Fig: Botany, Horticulture and Breeding. P.135-136. In: J. Janick (ed.). Hort. Reviews, Vol.34. Fraguas, C.B., Pasqual, M., Dutra, L.F. and Cazetta, J.O. 2004. Micropropagation of fig (Ficus carica L.) ‘Roxo de Valinhos’ plants. J. Am. Soc. Hort. Sci. 124 (2):199-204. Hartz, H.K., Miyao, G., and Mullen, R.J. 1999. Potassium requirements for maximum yield and fruit quality of processing tomato. J. Am. Soc. Hort. Sci. 124 (2), 199-204.Kabasakal, A. 1990. İncir Yetiştiriciliği. TAV, Tarımsal Araştırmaları Destekleme ve Geliştirme Vakfı, Yayın No.:20, Yalova.Kawamata, M., Nishida, E., Ohara, H., Ohkawa, K. and Matsui, H. 2002. Changes in the intensity of bud dormancy and internal compositions of current shoot in fig. J. Japan Soc. Hort. Sci. 71: 177-182. Kilinc, S.S., Ertan, E. and Seferoglu, S. 2007. Effects of different nutrient solution formulations on morphological and biochemical characteristics of nursery fig trees grown in substrate culture. Sci. Hort. 113 (2007):20-27.Mengel, K. 1980. Effects of potassium on the assimilate conduction to storage tissue. Ber. Dtsch. Bot. Ges. 93, 353-362. Suelter, C.H. 1970. Enzymes activated by monovalent cations. Sci. 168: 789-795. Yıldız, H. and Tekintaş, F.E. 1999. Bursa Siyahı ve Sarılop incir çeşidinde fidan randımanının arttırılması üzerinde çalışmalar. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın (in Turkish).


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler