Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HARRAN OVASINDA YETİŞTİRİLEBİLECEK NAR ÇEŞİTLERİ

Diğer Başlık: SUITABLE POMAGRANATE WHICH CAN BE GROWN IRRIGATED CONDITIONS İN

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Polat, Halil (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÖZER, Sami (Editör),


Yayınlayan: Şanlıurfa Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Harran Ovası, Nar, Çeşit.
Harran Plain, promeganate, variety.
Özet Araştırma , 1986 yılında tesis edilen bahçede 1993-1998 yılları arasında, Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koruklu Talat DEMİRÖREN Araştırma İstasyonunda, Harran Ovası’nda sulu koşullarında yetiştirilebilecek verimli ve kaliteli nar çeşitlerini tesbit etmek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma, tesadüf blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüş olup, denemede 21 nar çeşidi kullanılmıştır. Araştırmada Beynarı ortalama 2808 kg / da ile en yüksek verim veren çeşit olmuştur. Nitekim bu çeşit Duncan gruplandırmasında 3 yıl 1’ ci gruba , 3 yılda 2’ ci gruba girerek deneme koşullarında Harran Ovasına en iyi adapte olan çeşit özelliğini göstermiştir. Beynarını çeşidini Adsız (2432 kg/da), Hicaz Narı (2413 kg/da) , Mayhoş VI (2405 kg /da) , Aşı Narı (2291 kg/da), Katırbaşı (2170 kg/da), Silifke Aşısı (2073 kg/da) çeşitleri takip etmiştir.Tatlı Mayhoş II (1383 kg/da) , Çekirdeksiz VI (1349 kg/da) ve Mayhoş VII (1015 kg/da) ise en düşük verim veren çeşitler olmuşlardır. Meyve ağırlığı ve dane iriliği bakımından Katırbaşı , dane randımanı yönünden Fellahyemez ve Bey narı, pH bakımından Bey narı ve Fellahyemez, Asitlik bakımından Çekirdeksiz-VI, S.Ç.K.M. bakımından ise Mayhoş-VII denemeye alınan çeşitler arasında uygun çeşitler olarak belirlenmiştir.
The research that has been carried out Talat Demirören research station of Rural Services Şanlıurfa Research Instıtute at 1993-1998 is aimed to determine quality and productive varieties on 21 varieties. The trial was set up randomized blocks desigen with 3 replication.Results are best productive variety Beynarı (2808 kg/da) and followe Adsız (2432 kg/da), Hicaz narı (2413 kg/da), Mayhoş VI (2405 kg/da), Aşı narı (2291), Katırbaşı (2170 kg/da), Silifke aşısı (2073 kg/da).The lovest varieties are Tatlı mayhoş II (1382 kg/da), Çekirdeksiz IV (1349 kg/da) and Mayhoş VII (1015 kg/da).İt is Katırbaşı fruit weight and largeners variety. İt is Fellahyemez and Beynarı grain yield. İt is Çekirdeksiz VI as aciditiy, it is Mayhoş VII as
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar YARARLANILAN KAYNAKLARDİE (1997) Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları ANKARADİNÇ, U. VE ARK., 1988 Güneydoğu Anadolu Topraklar ( GAT ) 1. Harran Ovası, TUBİTAK tarım ve Ormancılık Araştırma Projesi No: TOAG –433 ADANA,DMİ ( 197. Ortalama Ekstrem kıymetler Meteorolojik Bülteni- Başbakanlık Basınevi, ANKARADSİ (1980). Güneydoğu Anadolu Projesi. ANKARAMENDİLCİOĞLU, K.1969.Önemli Meyve Türlerinin Çelikle ÜretilmesiÜzerinde Araştırmalar. TB. Zir. İş. Gen. Müd. Yayınları C.12-AnkaraONUR,C.1983. Akdeniz Bölgesi Narlarının Seleksiyonu. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları Erdemli / İÇELTOPRAKSU 1971). Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayın No : 223, ANKARAYILMAZ, M. 1959. Muhtelif hormonların Ayva, Nar, İncir ve Zeytin Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Tesirleri A.Ü.Z.F. yayınları 150 / 95.ANKARAYILMAZ, M. ÖZGÜVEN, A.I. AK, B.E. ÇETİNER, S.1993. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. yayınları 72 / 22 –ADANAYURTSEVER , N. 1974. İstatistik metotlar 3. Regresyon ve Korelasyon analizleri. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Genel Yayın No : 53, Teknik Yayın No : 34 Ankara.YURTSEVER , N. 1984 Deneysel İstatistik metotları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No : 121. Ankara.

KaynakçaYARARLANILAN KAYNAKLARDİE (1997) Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Yayınları ANKARADİNÇ, U. VE ARK., 1988 Güneydoğu Anadolu Topraklar ( GAT ) 1. Harran Ovası, TUBİTAK tarım ve Ormancılık Araştırma Projesi No: TOAG –433 ADANA,DMİ ( 197. Ortalama Ekstrem kıymetler Meteorolojik Bülteni- Başbakanlık Basınevi, ANKARADSİ (1980). Güneydoğu Anadolu Projesi. ANKARAMENDİLCİOĞLU, K.1969.Önemli Meyve Türlerinin Çelikle ÜretilmesiÜzerinde Araştırmalar. TB. Zir. İş. Gen. Müd. Yayınları C.12-AnkaraONUR,C.1983. Akdeniz Bölgesi Narlarının Seleksiyonu. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayınları Erdemli / İÇELTOPRAKSU 1971). Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü Yayın No : 223, ANKARAYILMAZ, M. 1959. Muhtelif hormonların Ayva, Nar, İncir ve Zeytin Çeliklerinin Köklenmeleri Üzerine Tesirleri A.Ü.Z.F. yayınları 150 / 95.ANKARAYILMAZ, M. ÖZGÜVEN, A.I. AK, B.E. ÇETİNER, S.1993. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Değişik Nar Çeşitlerinin Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. yayınları 72 / 22 –ADANAYURTSEVER , N. 1974. İstatistik metotlar 3. Regresyon ve Korelasyon analizleri. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları. Genel Yayın No : 53, Teknik Yayın No : 34 Ankara.YURTSEVER , N. 1984 Deneysel İstatistik metotları. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No : 121. Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler