Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

HARRAN OVASINDA TESVİYE YAPILAN ARAZİLERDE KOMPOST VE YEŞİL GÜBRE UYGULAMASININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ VE PAMUK VERİMİNE ETKİLERİ

Diğer Başlık: The Aplication Compost and Green Fertilizer the effect On Improvement of Levelled Soil Properties and Cotton Yield in Harran Plain

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ALMACA, Nesibe (Editör), Polat, Halil (Editör),


Yayın Tarihi: 1999


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kompost, Harran, yeşil gübre, pamuk.
Compost,Harran, gren fertilizer, cotton
Özet Araştırma 2000-2004 yılları arasında Şanlıurfa Merkez İlçeye bağlı Harran Ovası’nda bulunan Sultantepe Köyü’nde, tesviye yapılan arazide ; Harran Ovasında tesviyesi yapılan arazilerde , yörede üretimi yapılan pamuk, buğday ve mısır artıkları kullanılarak toprağın fiziksel ve kimyasal özellikler bakımından iyileştirmek amacı ileyürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrürlü ve çakılı olarak yürütülmüştür. Araştırmada tarımsal artık kökenli kompost, fiğ, suni gübre ve pamuk kullanılmıştır. Denemede şu konular uygulanmıştır : A 0 0.0 ton / dekar kompost ,A 1 0.5 ton / dekar kompost, A 2 1.0 ton / dekar kompost, A 3 1.5 ton / dekar kompostA 4 Yeşil gübre (fiğ )Araştırmanın 4 yılında da en yüksek verimi 1 ton/ da, kompostun uygulandığı A2 konusu vermiş olup, tesviye edilen araziler için önerilir.
The research was to apply to determine the agricultural waste, fertilizer and garden vetch for acure to soil at landlevel at Sultantepe Village in Harran Plain between 2000-2004. The experments on compost were laid out on randomized block design with three replications. The 10 t/ha, 15 t/ha, 20 t/ha levels of compost were researched. With the results obtained yield of compost that needs to be applied to cotton was determined as 10 t/ha for landleval area in Harran Plain.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar KAYNAKLAR :AGUİLAR F.J., GONZÁLEZ, REVİLLA J., DE LEÓNJ., PORCEL O. 1997. Agricultural use of municipal solid waste on tree and bush crops. J. Agric. Eng. Res. 67: 73-79.AHMET,N.;SHESHAGİRİ RAO,I.1969.The effect of maize and Jowar roots on soil aggregation.MysoreJ.agric.Sci.3,455-457 Univ.Agric. Sci.Reg.Res.Stn. Raichur,IndiaALBİNET,E. 1971 .The effect of İrrigation and fertilization on some physical properties of the soil under maize in monoculture.Lucrari scientifice.İnstıtu Agronomic Jasi.1.Agronomie.Horticultura 215-221 Ro.ru.fr.en.ATEŞALP, M. 1974 Organik gübreler .Toprak ve Gübre Araş. Ens. Teknik yayın no:36 ANKARA.AVNİMELECH Y., SHKEDY D., KOCHVA M., YOTAL Y. 1994. The use of compost for the reclamation of saline and alkaline soils. Comp. Sci. Util. 2(3): 6-11.BALDONİ G., CORTELLİNİ L., DAL RE L., TODERİ G. 1996. The influence of compost and sewage sludge onagricultural crops. In: M.de Bertoldi, P. Sequi, B. Lemmes and T. Papi (eds.) The Science of Composting.Blackie Academic & Professional, Glasgow, London.BERTOLDİ, P. SEQUİ, B. LEMMES AND T. PAPİ (EDS.) The Science of Composting. Blackie Academic & Professional,Glasgow, London.BEVACQUA R.F., MELLANO J.V. 1994. Cumulative effects of sludge compost on crop yields and soil properties. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25 (3&4): 395-406.BİALA J., WYNEN W. 1998. Is there a market for compost in agriculture? International Composting Conference,Melbourne, 15-17 September 1998.BRADCOVA,M. 1974 .Effect of composition of organic materials on some soil water properties. Polnoos Podarstva.ozechoslovahia 20(9)662-666BİSWAS,T.D., JAİN, B.L. ,MANDAL, S.C. 1971 Cumulative effect of different lvels of manures on the physical properties of soil.Journal of the İndian Society of soil sci. 19 (1).BUCKERFİELD, J. AND WEBSTER, K. 2001 . Managing young vines. Responses to mulch continue-results from five years of field trials. The Australian Grapegrower and Winemaker, October Issue, pp 71-78CANGİR, C.,1991.Amaç Dışı Arazi Kullanımı.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. 3-4 Haziran 1991, Ankara. S:76-93. CANGİR, C.,1994. Tarımsal Üretim Doğrultusu ve Arazi Kullanımı (Arazi Varlığımız, Arazilerimizin Temel Sorunları ve Topraklarımızın Kullanımına Yönelik Stratejik Yaklaşımlar). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Haftası 94 Sempozyumu. Tarımsal Yapı" Dönüşüm ve Strateji Arayışları" 12-14 Ocak 1994. Ankara. S:29. CANGİR, C., EKİNCİ, H. VE YÜKSEL, O., 1995. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı. IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 9-13 Ocak 1995. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, S:227-252. CANGİR, C., D. BOYRAZ, 1997. Ülkemizde Arazi Kullanımının Boyutları ve İleriye Dönük Planlama Stratejileri. Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Toprak Haritalama Sistemleri, Workshop:2. 12-14 Şubat 1997. Ege Üni. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü. Bornova- İzmir. S:76-88. CLARK G.A., STANLEY C.D., MAYNARD D.N. 2000. Municipal solid waste compost (MSWC) as a soil amendment in irrigated vegetable production. Trans. ASAE 43(4): 847-853.CORTELLİNİ, L. TODERİ, G., BALDONİ G., NASSİSİ A. 1996. Effects on the content of organic matter, nitrogen,phosphorus and heavy metals in soil and plants after application of compost and sewage sludge. In: M.deDHOOT,J.S.J.N.I.SİNGH; matter in polyuronides of soil aggregates.İndian J.of Agri.Sci.44(4)243-244DİE,(2004). 2003 Yılı İstatistikleri -Tarımsal Yapı ve Üretim. DİE yayınları -ANKARADİNÇ, U. 1988 . Güneydoğu Anadolu Toprakları (GAT) 1. Harran Ovası TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Güdümlü Araştırma Projesi Kesin Raporu Proje No : TOAG – 534 ADANA.ERDİN, E. 2000. Kompost Ve Kompostlaştırma Hakkında Özlü Bilgiler-Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü yayınları-İZMİREPSTEİN E. 1975. Effect of sewage sludge on some soil physical properties. J. Env. Qual. 4:139-142.FERHATOĞLU, H., ve ANLAĞAN, M. 1996. GAP Bölgesinde Harran Ovası’ nda ve Cırcıp yağmurlama sulama alanında yetiştirilebilecek pamuk çeşitleri KHAE ŞanlıurfaGAP.PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.(2005).2004 Tesviye Faaliyetleri Rap. ŞANLIURFAHADAS A., PORTNOY R. 1997. Rates of decomposition in soil and release of available nitrogen from cattle manure and municipal waste compost. Compost Sci. Utilization 5: 48-54.HAVANAGİ G.V.J MANN,H.S. 1970 .Effect of rotations and continuous application of Manuses and fertilizers on soil properties under dry farming conditions.J.İndianSoc.Soil.Sci.18,45-50 REG.Res.Stn.Mandya;Mysore.İndia.HELALOĞLU, C. 1987. Harran Ovasında değişik sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin pamuk verimine etkisi. KHŞAE yayınları, genel yayın no:40. ŞANLIURFA.HORTENSTİNE C.C., ROTHWELL D.F. 1973. Pelletized municipal waste refuse compost as a soil amendment and nutrient source for sorghum. J. Environ. Qual. 2:343-344.HUE N.V., IKAWA H., SİLVA J.A. 1994. Increasing plant-available phosphorus in an Ultisols with a yard-wastecompost. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25: 3291-3303.İLBEYİ,ADEM. 1988 . Ankara yöresinde sap malçının buğday verimine,nem muhafazasına ve nitrat birikimine etkisi.KHAE-ANKARAJABLONSKİ,B.,RANDOMSKA,M. 1965 .effect of different plant residmes on soil porosity.I.formation of soil pores under the effect of plant residmes.Zesz.nauk.Wyzsz.Szk.roln.19-157-164.(Pl.e.r.)K H A E 2003. 2002 Su Yılı Hidrometeorolojik Rasat Verileri.Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.ŞANLIURFA.KHALİLİAN A., SULİVAN M.J., MUELLER J.D., SHİRALİPOUR A., WOLAK F.J., WİLLİAMSON R.E. 2002a. Effects of surface application of MSW compost on cotton production – soil properties, plant responses, and nematode management. Comp. Sci. Util. 10 (3): 270-279.KHALİLİAN A., WİLLİAMSON R.E., SULİVAN M.J., MUELLER J.D., WOLAK F.J. 2002b. Injected and broadcasted application of composted municipal solid waste in cotton. Applied Engineering in Agriculture 18(1): 17-22.LAVRENT’EV, V.V. 1966 .Alteration of content and composition of humus and nitrogen in chernozem soils of the European part of the USSR during apticultural utilization.Agrokhimya,M.1965 no.5,17-26 poch.İnst.Dokuchaeva.LİPPERT R.M. 2002a. Effects of surface application of MSW compost on cotton production – soil properties, plant responses, and nematode management. Comp. Sci. Util. 10 (3): 270-279.MAMO M., ROSEN C.J., HALBACH T.R. 1999. Nitrogen availability and leaching from soil amended with municipal solid waste compost. J. Environ. Qual. 28: 1074-1082.MANİOS V.I., SYMİNİS H.I. 1988. Town refuse compost of Heraklio. Bio Cycle 29 (7): 44-47.MİNHAS P.S., SHARMA D.R., SİNGH Y.P. 1995. Response of rice and wheat to applied gypsum and farmyard manure on an alkali water irrigated soil. J. Indian Soc. Soil Sci. 43(3): 452-455.MURİLLO J.M., LÓPEZ, R., CABRERA F., MARTÍN-OLMEDO P. 1995. Testing a low-quality urban compost as a fertilizerfor arable farming. Soil Use Management 11: 127-131.OBREZA T.A., REEDER R.K. 1994. Municipal solid waste compost use in tomato/watermelon successional cropping. Soil Crop Sci. Soc. Florida Proc. 53: 13-19.ÖZENÇ, N. ÇALIŞKAN, N.,KOÇ,N., KAYA, A. ,ŞENSES,T 2001. Zuruf Kompostunun Fındık Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkileri- Fındık Araştırma Enstitüsü –GİRESUNÖZER, M.S. , DAĞDEVİREN, İ. 1986. Harran Ovası koşullarında pamuğun azotlu gübre isteği. KHŞAE yayınları, genel yayın no:25. ŞANLIURFA.SABRAH R.E.A., MAGİD H.M.A., ABDEL-AL S.I., RABİE R.K. 1995. Optimizing physical properties of a sandy soil for higher productivity using town refuse compost in Saudi Arabia. J. Arid Envior. 29: 253-262.SEKHON B.S., BAJWA M.S. 1993. Effect of organic matter and gypsum in controlling soil sodicity in rice-wheatmaize system irrigated with sodic water. Agricultural Water Management 24: 15-25.SHARMA,R.K.J.DASS,N.K.1970. Effect of three kinds of plant roots on the formation of micro-aggregates in some soils of Nhanital Tarai.İndian.Univ.Pantuagar İndia.SHILOVA,E.I. 1967. The origin of carbon dioxide of soil air and the effect of plant roots on the chemical composition of soil.Pochvedenie No,5-97-107 R.Leningrad Univ.SİKORA L.J., ENKİRİ N.K., 2001. Uptake of 15N fertilizer in compost-amended soils. Plant and Soil 235: 65-73.SİNAJ S., TRAORE O., FROSSARD E. 2002. Effect of compost and soil properties on the availability of compost phosphate for white clover (Trifolium repens L.). Nutrient Cycling in Agroecosystems 62: 89-102.SLATTERY W.J., CHRİSTY B., CARMODY B.M., GALES B. 2002. Effects of composted feedlot manure on the chemical characteristics of duplex soils in north-eastern Victoria. Aust. J. Exp. Agri. 42: 369-377.TERMAN G.L., SOİLEAU J.M., ALLEN S.E. 1972. Municipal waste compost: Effects on crop yields and nutrientcontent in greenhouse pot experiments. J. Environ. Qual. 2:89-92.TESTER C.F., SİKORA L.J., TAYLOR J.M., PARR J.F. 1977. Decomposition of sewage sludge compost in soil. I. Carbonand nitrogen transformations. J. Environ. Qual. 6:459-463.TOPRAK-SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1971 . Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. opraksu Genel Müdürlüğü Yayın No : 224. ANKARA.TOPRAK-SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1978 . Türkiye Arazi Varlığı. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü. Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, Ankara, S:55. TÜZÜNER, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANKARA.WAHİD A. AKHTAR S. ALİ I, RASUL E. 1998. Amelioration of saline-sodic soils with organic matter and their use for wheat growth. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 29:2307-2318.WANG S.T. 1977. Comparison of the effect of NH4-nitrohumate, garbage compost and waste mushroom compost on corn yield. Proc. of the International Seminar on Soil Environment and Fertility Management in Intensive Agriculture. The Society of the Science of Soil and Manure, Tokyo, pp 725-730.WEERARATNA,C.S. 1976 .The İnflnance of different organic matter,soil types and time of incubation on the stability of soil aggregates. Mededelingen van falmilteit Lamdbouw etenschappen,Rijksunivefsteit Gent,Srilanka 41(1):421-425.WİEBE,H.J. 1966 . Effect of straw and peat on the yield determining factors in Soil.Garthenbauwis senschaft 31.125.G.Kurz Bundig 19 (153)YURTSEVER, N. 1984 . Deneysel istatistiksel metodları. TOKB-KHGM-TGAE Yayın no:56.

KaynakçaKAYNAKLAR :AGUİLAR F.J., GONZÁLEZ, REVİLLA J., DE LEÓNJ., PORCEL O. 1997. Agricultural use of municipal solid waste on tree and bush crops. J. Agric. Eng. Res. 67: 73-79.AHMET,N.;SHESHAGİRİ RAO,I.1969.The effect of maize and Jowar roots on soil aggregation.MysoreJ.agric.Sci.3,455-457 Univ.Agric. Sci.Reg.Res.Stn. Raichur,IndiaALBİNET,E. 1971 .The effect of İrrigation and fertilization on some physical properties of the soil under maize in monoculture.Lucrari scientifice.İnstıtu Agronomic Jasi.1.Agronomie.Horticultura 215-221 Ro.ru.fr.en.ATEŞALP, M. 1974 Organik gübreler .Toprak ve Gübre Araş. Ens. Teknik yayın no:36 ANKARA.AVNİMELECH Y., SHKEDY D., KOCHVA M., YOTAL Y. 1994. The use of compost for the reclamation of saline and alkaline soils. Comp. Sci. Util. 2(3): 6-11.BALDONİ G., CORTELLİNİ L., DAL RE L., TODERİ G. 1996. The influence of compost and sewage sludge onagricultural crops. In: M.de Bertoldi, P. Sequi, B. Lemmes and T. Papi (eds.) The Science of Composting.Blackie Academic & Professional, Glasgow, London.BERTOLDİ, P. SEQUİ, B. LEMMES AND T. PAPİ (EDS.) The Science of Composting. Blackie Academic & Professional,Glasgow, London.BEVACQUA R.F., MELLANO J.V. 1994. Cumulative effects of sludge compost on crop yields and soil properties. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25 (3&4): 395-406.BİALA J., WYNEN W. 1998. Is there a market for compost in agriculture? International Composting Conference,Melbourne, 15-17 September 1998.BRADCOVA,M. 1974 .Effect of composition of organic materials on some soil water properties. Polnoos Podarstva.ozechoslovahia 20(9)662-666BİSWAS,T.D., JAİN, B.L. ,MANDAL, S.C. 1971 Cumulative effect of different lvels of manures on the physical properties of soil.Journal of the İndian Society of soil sci. 19 (1).BUCKERFİELD, J. AND WEBSTER, K. 2001 . Managing young vines. Responses to mulch continue-results from five years of field trials. The Australian Grapegrower and Winemaker, October Issue, pp 71-78CANGİR, C.,1991.Amaç Dışı Arazi Kullanımı.TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak-İnsan-Çevre Sempozyumu. 3-4 Haziran 1991, Ankara. S:76-93. CANGİR, C.,1994. Tarımsal Üretim Doğrultusu ve Arazi Kullanımı (Arazi Varlığımız, Arazilerimizin Temel Sorunları ve Topraklarımızın Kullanımına Yönelik Stratejik Yaklaşımlar). TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım Haftası 94 Sempozyumu. Tarımsal Yapı" Dönüşüm ve Strateji Arayışları" 12-14 Ocak 1994. Ankara. S:29. CANGİR, C., EKİNCİ, H. VE YÜKSEL, O., 1995. Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı. IV. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 9-13 Ocak 1995. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:26, S:227-252. CANGİR, C., D. BOYRAZ, 1997. Ülkemizde Arazi Kullanımının Boyutları ve İleriye Dönük Planlama Stratejileri. Hava Fotoğraflarının Araziye Uyarlanması ve Bu Bağlamda Ayrımlı Amaçlara Yönelik Toprak Haritalama Sistemleri, Workshop:2. 12-14 Şubat 1997. Ege Üni. Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü. Bornova- İzmir. S:76-88. CLARK G.A., STANLEY C.D., MAYNARD D.N. 2000. Municipal solid waste compost (MSWC) as a soil amendment in irrigated vegetable production. Trans. ASAE 43(4): 847-853.CORTELLİNİ, L. TODERİ, G., BALDONİ G., NASSİSİ A. 1996. Effects on the content of organic matter, nitrogen,phosphorus and heavy metals in soil and plants after application of compost and sewage sludge. In: M.deDHOOT,J.S.J.N.I.SİNGH; matter in polyuronides of soil aggregates.İndian J.of Agri.Sci.44(4)243-244DİE,(2004). 2003 Yılı İstatistikleri -Tarımsal Yapı ve Üretim. DİE yayınları -ANKARADİNÇ, U. 1988 . Güneydoğu Anadolu Toprakları (GAT) 1. Harran Ovası TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Araştırma Grubu Güdümlü Araştırma Projesi Kesin Raporu Proje No : TOAG – 534 ADANA.ERDİN, E. 2000. Kompost Ve Kompostlaştırma Hakkında Özlü Bilgiler-Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü yayınları-İZMİREPSTEİN E. 1975. Effect of sewage sludge on some soil physical properties. J. Env. Qual. 4:139-142.FERHATOĞLU, H., ve ANLAĞAN, M. 1996. GAP Bölgesinde Harran Ovası’ nda ve Cırcıp yağmurlama sulama alanında yetiştirilebilecek pamuk çeşitleri KHAE ŞanlıurfaGAP.PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.(2005).2004 Tesviye Faaliyetleri Rap. ŞANLIURFAHADAS A., PORTNOY R. 1997. Rates of decomposition in soil and release of available nitrogen from cattle manure and municipal waste compost. Compost Sci. Utilization 5: 48-54.HAVANAGİ G.V.J MANN,H.S. 1970 .Effect of rotations and continuous application of Manuses and fertilizers on soil properties under dry farming conditions.J.İndianSoc.Soil.Sci.18,45-50 REG.Res.Stn.Mandya;Mysore.İndia.HELALOĞLU, C. 1987. Harran Ovasında değişik sıra arası ve sıra üzeri mesafelerinin pamuk verimine etkisi. KHŞAE yayınları, genel yayın no:40. ŞANLIURFA.HORTENSTİNE C.C., ROTHWELL D.F. 1973. Pelletized municipal waste refuse compost as a soil amendment and nutrient source for sorghum. J. Environ. Qual. 2:343-344.HUE N.V., IKAWA H., SİLVA J.A. 1994. Increasing plant-available phosphorus in an Ultisols with a yard-wastecompost. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 25: 3291-3303.İLBEYİ,ADEM. 1988 . Ankara yöresinde sap malçının buğday verimine,nem muhafazasına ve nitrat birikimine etkisi.KHAE-ANKARAJABLONSKİ,B.,RANDOMSKA,M. 1965 .effect of different plant residmes on soil porosity.I.formation of soil pores under the effect of plant residmes.Zesz.nauk.Wyzsz.Szk.roln.19-157-164.(Pl.e.r.)K H A E 2003. 2002 Su Yılı Hidrometeorolojik Rasat Verileri.Şanlıurfa Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.ŞANLIURFA.KHALİLİAN A., SULİVAN M.J., MUELLER J.D., SHİRALİPOUR A., WOLAK F.J., WİLLİAMSON R.E. 2002a. Effects of surface application of MSW compost on cotton production – soil properties, plant responses, and nematode management. Comp. Sci. Util. 10 (3): 270-279.KHALİLİAN A., WİLLİAMSON R.E., SULİVAN M.J., MUELLER J.D., WOLAK F.J. 2002b. Injected and broadcasted application of composted municipal solid waste in cotton. Applied Engineering in Agriculture 18(1): 17-22.LAVRENT’EV, V.V. 1966 .Alteration of content and composition of humus and nitrogen in chernozem soils of the European part of the USSR during apticultural utilization.Agrokhimya,M.1965 no.5,17-26 poch.İnst.Dokuchaeva.LİPPERT R.M. 2002a. Effects of surface application of MSW compost on cotton production – soil properties, plant responses, and nematode management. Comp. Sci. Util. 10 (3): 270-279.MAMO M., ROSEN C.J., HALBACH T.R. 1999. Nitrogen availability and leaching from soil amended with municipal solid waste compost. J. Environ. Qual. 28: 1074-1082.MANİOS V.I., SYMİNİS H.I. 1988. Town refuse compost of Heraklio. Bio Cycle 29 (7): 44-47.MİNHAS P.S., SHARMA D.R., SİNGH Y.P. 1995. Response of rice and wheat to applied gypsum and farmyard manure on an alkali water irrigated soil. J. Indian Soc. Soil Sci. 43(3): 452-455.MURİLLO J.M., LÓPEZ, R., CABRERA F., MARTÍN-OLMEDO P. 1995. Testing a low-quality urban compost as a fertilizerfor arable farming. Soil Use Management 11: 127-131.OBREZA T.A., REEDER R.K. 1994. Municipal solid waste compost use in tomato/watermelon successional cropping. Soil Crop Sci. Soc. Florida Proc. 53: 13-19.ÖZENÇ, N. ÇALIŞKAN, N.,KOÇ,N., KAYA, A. ,ŞENSES,T 2001. Zuruf Kompostunun Fındık Verim Ve Kalitesi Üzerine Etkileri- Fındık Araştırma Enstitüsü –GİRESUNÖZER, M.S. , DAĞDEVİREN, İ. 1986. Harran Ovası koşullarında pamuğun azotlu gübre isteği. KHŞAE yayınları, genel yayın no:25. ŞANLIURFA.SABRAH R.E.A., MAGİD H.M.A., ABDEL-AL S.I., RABİE R.K. 1995. Optimizing physical properties of a sandy soil for higher productivity using town refuse compost in Saudi Arabia. J. Arid Envior. 29: 253-262.SEKHON B.S., BAJWA M.S. 1993. Effect of organic matter and gypsum in controlling soil sodicity in rice-wheatmaize system irrigated with sodic water. Agricultural Water Management 24: 15-25.SHARMA,R.K.J.DASS,N.K.1970. Effect of three kinds of plant roots on the formation of micro-aggregates in some soils of Nhanital Tarai.İndian.Univ.Pantuagar İndia.SHILOVA,E.I. 1967. The origin of carbon dioxide of soil air and the effect of plant roots on the chemical composition of soil.Pochvedenie No,5-97-107 R.Leningrad Univ.SİKORA L.J., ENKİRİ N.K., 2001. Uptake of 15N fertilizer in compost-amended soils. Plant and Soil 235: 65-73.SİNAJ S., TRAORE O., FROSSARD E. 2002. Effect of compost and soil properties on the availability of compost phosphate for white clover (Trifolium repens L.). Nutrient Cycling in Agroecosystems 62: 89-102.SLATTERY W.J., CHRİSTY B., CARMODY B.M., GALES B. 2002. Effects of composted feedlot manure on the chemical characteristics of duplex soils in north-eastern Victoria. Aust. J. Exp. Agri. 42: 369-377.TERMAN G.L., SOİLEAU J.M., ALLEN S.E. 1972. Municipal waste compost: Effects on crop yields and nutrientcontent in greenhouse pot experiments. J. Environ. Qual. 2:89-92.TESTER C.F., SİKORA L.J., TAYLOR J.M., PARR J.F. 1977. Decomposition of sewage sludge compost in soil. I. Carbonand nitrogen transformations. J. Environ. Qual. 6:459-463.TOPRAK-SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1971 . Urfa İli Toprak Kaynağı Envanter Raporu. opraksu Genel Müdürlüğü Yayın No : 224. ANKARA.TOPRAK-SU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 1978 . Türkiye Arazi Varlığı. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Topraksu Genel Müdürlüğü. Toprak Etütleri ve Haritalama Dairesi Başkanlığı, Ankara, S:55. TÜZÜNER, A. 1990. Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ANKARA.WAHİD A. AKHTAR S. ALİ I, RASUL E. 1998. Amelioration of saline-sodic soils with organic matter and their use for wheat growth. Comm. Soil Sci. Plant Anal. 29:2307-2318.WANG S.T. 1977. Comparison of the effect of NH4-nitrohumate, garbage compost and waste mushroom compost on corn yield. Proc. of the International Seminar on Soil Environment and Fertility Management in Intensive Agriculture. The Society of the Science of Soil and Manure, Tokyo, pp 725-730.WEERARATNA,C.S. 1976 .The İnflnance of different organic matter,soil types and time of incubation on the stability of soil aggregates. Mededelingen van falmilteit Lamdbouw etenschappen,Rijksunivefsteit Gent,Srilanka 41(1):421-425.WİEBE,H.J. 1966 . Effect of straw and peat on the yield determining factors in Soil.Garthenbauwis senschaft 31.125.G.Kurz Bundig 19 (153)YURTSEVER, N. 1984 . Deneysel istatistiksel metodları. TOKB-KHGM-TGAE Yayın no:56.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler