Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kafkas Kışlık Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.)

Diğer Başlık: Determination of Seed Rate on Winter Lentil (Lens culinaris Medik.) cv. Kafkas

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): KARAKURT, Erol (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara Yayın Adı: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1-2 Cilt: 17 Yayınlandığı Sayfalar: 34-42


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Mercimek, tohum miktarı, verim
Lentil, seed rate, yield
Özet Bu çalışmada; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nün (TARM) Orta Anadolu bölgesi içingeliştirdiği Kafkas kışlık kırmızı mercimek çeşidinde uygun tohum miktarının belirlenmesiamaçlanmıştır. Çalışma; TARM’ın Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde tesadüf bloklarıdeneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak ve 4 tohum miktarında (5–10–15 ve 20 kg/da) 2002–2004yıllarında üç yıl boyunca sürdürülmüştür. Araştırma sonucunda Kafkas kışlık kırmızı mercimek çeşidiiçin en uygun tohum miktarının 18.8 kg/da olduğu belirlenmiştir.
The aim of study was to determine the seed rate of winter lentil which was improved by CentralResearch Institute for Field Crop (CRIFC) in Central Anatolia Conditions. The experiment wasconducted in CRIFC’s experimental research field in Haymana during 2002–2004. Four seed rates wereinvestigated (5–10–15 and 20 kg/da). Experimental design was a randomized complete block with threereplications. Results revealed that the most suitable seed rate of winter lentil cv. Kafkas was 18.8 kg/da.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı sorunu yoktur
Notlar KAYNAKLARAğsakallı, A. ve Olgun, M. 1999. Kırmızı mercimek Malazgirt-89 çeşidinde en uygun ekim sıklığıtespiti. Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Ens. Müd., 9(1): 31-43.Anonim, 1985. Gelişme Raporları. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Diyarbakır.Anonim, 2004, http//fao.org.Kün, E., F. Altay, M. Kalaycı, M. S. Adak, M. E. Tugay, Ö. Sencar, N. Açıkgöz, K. Meyveci, A. Tan,M.E. Tugay, Ö. Kurt ve A.Karagöz. 1990. Türkiye’de Nadas Alanlarının Daraltılması ve İkinciÜrün Çalışmaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi 8-12 Ocak, Ankara.Meyveci, K., H. Eyüboğlu ve E. Karagüllü. 1993. Orta Anadolu Koşullarında Kışlık Mercimekte EkimZamanı ve Tohum Miktarının Belirlenmesi (Sonuç Raporu). Tarımsal Araştırma GenelMüdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara.Toğay, N. ve A. E. Anlarsal. 2008. Van koşullarında farklı bitki sıklıklarının ve ekim şekillerininmercimek (Lens culinaris Medik.)'de verim ve verim öğelerine etkisi, Yüzüncü Yıl ÜniversitesiZiraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(1): 35-47.TÜİK, 2007. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Tarım İstatistikleri Özeti.Yurtsever, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy HizmetleriGenel Müdürlüğü. Yayın No: 56, Ankara.

KaynakçaKAYNAKLARAğsakallı, A. ve Olgun, M. 1999. Kırmızı mercimek Malazgirt-89 çeşidinde en uygun ekim sıklığıtespiti. Anadolu Dergisi, Ege Tarımsal Araştırma Ens. Müd., 9(1): 31-43.Anonim, 1985. Gelişme Raporları. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Diyarbakır.Anonim, 2004, http//fao.org.Kün, E., F. Altay, M. Kalaycı, M. S. Adak, M. E. Tugay, Ö. Sencar, N. Açıkgöz, K. Meyveci, A. Tan,M.E. Tugay, Ö. Kurt ve A.Karagöz. 1990. Türkiye’de Nadas Alanlarının Daraltılması ve İkinciÜrün Çalışmaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi 8-12 Ocak, Ankara.Meyveci, K., H. Eyüboğlu ve E. Karagüllü. 1993. Orta Anadolu Koşullarında Kışlık Mercimekte EkimZamanı ve Tohum Miktarının Belirlenmesi (Sonuç Raporu). Tarımsal Araştırma GenelMüdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara.Toğay, N. ve A. E. Anlarsal. 2008. Van koşullarında farklı bitki sıklıklarının ve ekim şekillerininmercimek (Lens culinaris Medik.)'de verim ve verim öğelerine etkisi, Yüzüncü Yıl ÜniversitesiZiraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 18(1): 35-47.TÜİK, 2007. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. Tarım İstatistikleri Özeti.Yurtsever, N. 1984. Deneysel İstatistik Metotları. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Köy HizmetleriGenel Müdürlüğü. Yayın No: 56, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler