Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ada Karası ve Cinsaut Üzüm Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları

Diğer Başlık: Clone Selection Studies on Wine Grape Cvs. Ada Karasi and Cinsaut

Oluşturulma Tarihi: 05-10-2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): AKMAN, Behiç (Yazar), YAYLA, Fehmi (Yazar), KARAUZ, Ayça (Yazar),

Emeği Geçen(ler): KİRACI, Mehmet Ali (Hazırlayan),


Yayınlayan: Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Yayın Tarihi: 05-10-2009


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Ada Karası, Cinsaut, Üzüm Çeşidi, Klon, Seleksiyon
Ada Karası, Cinsaut, wine grapes, clone, selection
Özet Bağcılık ile uğraşan üreticilerin birim alandan düşük verim almalarının birçok sebebi vardır. Bu sebeplerin en önemlilerinden birisi de; bağların verim, kalite ve sağlık yönünden üstün nitelikli ve bu nitelikleri tescil edilmiş olan materyallerden tesis edilmemiş olmasıdır. Bu nedenle bağcılığın geliştirilmesi için yeni tesis edilecek olan bağlarda üstün nitelikli çelik, aşı kalemi ve fidanların kullanılması çok önem taşımaktadır. Bu çalışmada Marmara Bölgesi’nin önemli şaraplık üzüm çeşitlerinden Ada karası ve Cinsaut üzüm çeşitlerinde yüksek verimli, kaliteli ürünlere sahip ve sağlıklı olan klonların seçilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, klon baş omcalarının belirlenmesi ile çeşitlerin yaygın olarak yetiştiği yörelerde üretici bağlarında başlamıştır. Her iki çeşitten seçilen klon baş omcaları ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü arazisinde kurulan koleksiyon aşaması bağında yapılan incelemeler sonucunda önce 5 klon adayı seçilmiştir. Enstitü arazisinde bu adaylarla kurulan klon mukayese aşaması bağlarından alınan ve klonların verim, kalite ve gelişme özelliklerini yansıtan verilerin değerlendirilmesi sonrasında Ada Karası üzüm çeşidinde 146,153 ve 157 nolu klonlar ve Cinsaut üzüm çeşidinde 434, 357 ve 389 nolu en üstün özellik gösteren klonlar olarak seçilmişlerdir. Her iki çeşit için seçilen klonlar arasında, verim bakımından %5,9(Ada Karası)-%21,9(Cinsaut), şıra randımanı bakımından %3,7(Ada Karası)-%4.8(Cinsaut), bome bakımından %4,2(Cinsaut)-%9,5(Ada Karası) ve budama artığı ağırlığı bakımından %23,6(Cinsaut)-%32,6(Ada Karası) oranlarında değişen önemli farklar bulunmuştur.
There are a lot of reasons to decrease the yield and quality of grapevines. One of the most important reasons is establishment vineyard with unhealthy, inferior propagation material. Superior and healthy clones of grape varieties should be selected to improve total yield and quality. The aim of this study was selection of productive and qualified clones of wine grape cultivars Ada karası and Cinsaut that have been grown in Marmara Region.The five elite clones were chosen for clone comparison stage for both Ada Karası and Cinsaut. Clone number 146, 153, and 157 from Ada Karası; 434,357, and 389 from Cinsaut had been selected as superior ones at the end comparison stage.The differences between clones were 5,9 % (Ada Karası) and 21,9 % (Cinsaut); 3,7 % (Ada Karası) and 4,8 % (Cinsaut); 4,2 % (Cinsaut) and 9,5 % (Ada Karası); 23,6 % (Cinsaut) and 32,6 % (Ada Karası) according to yield, must yield, Baume, and pruning weight respectively.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif Hakkı Sorunu Yoktur
Notlar Türkiye V. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi

KaynakçaAnonim, 1980. Bağ Bölgeleri İçin Standart Üzüm Çeşitlerinin Saptanması Projesi. 15-1-01. T.C. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bak.lığı, Tarımsal Araş. Genel Müdürlüğü. Tekirdağ.Anonim, 1990. Standart Üzüm Çeşitleri Kataloğu. T.C. Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tekirdağ Bağcılık Araş.Ens.Müd. Seri: Mesleki Yayınlar. No: Genel Seri: 15. Ankara.Aktan, N. 2001. Anadolu’da Şarap. Kipa Kitle Pazarlama Tic. ve San. A.Ş. İzmir. Ayfer, M., Çelik, M.1977. Akça, Ankara ve William Armut Çeşitleri ile S.Ö. Ayva Anaçlarının Uyuşumları Üzerinde Araştırmalar. TÜBİTAK VI. Bilim Kongresi. TOAG Tebliğleri Bahçe Bitkileri Seksiyonu. III.-112Büyükyılmaz, M., Bulagay, A. N.1983. Marmara Bölgesi İçin Ümitvar Armut Çeşitleri. II. Bahçe .Yalova, 12 (2): 5-14Çelik, H.2002. Üzüm Çeşit Kataloğu (Grape Cultivar Catalog). Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi: 2, Birinci Baskı, Üner Yayıncılık, Ankara..Gürkan, T.1979. Türkiye Şarapçılığı ve Tekel Şaraphanelerinin Bulundukları Bölgeler İtibariyle Şaraplarımızın Karakterleri. Tekel Genel Md.lüğü. Tekel. E.A.G.-D.K.Y.; 21, İstanbul. 109 s.Oraman, M.N.1959. Yeni Bağcılık. A.Ü.Z.F.:78, Ders Kitabı:31, Ankara. 298 s. Yayla, F.1997. Şarap Sektörüne Genel Bakış. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Araştırmalar Gn. Md.lüğü Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü, Tekirdağ. 42 s.Yurtsever, N.1984. Deneysel İstatistik Metodlar. Tar. Or. ve Köy. Bak. Köy. Hiz. Gen. Md. Yayınları Gn. Yay. No:121 Tek. Yay. No:56, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler