Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Erzurum’da Mera Kalitesinin Cicadellidae (Homoptera) Tür Zenginliğine Etkisi

Diğer Başlık: Effect of Rangeland Quality to the Richness of Cicadellidae (Homoptera) Species in Erzurum

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Yayın Adı: Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 2 Cilt: 37 (2) Yayınlandığı Sayfalar: 153-159,


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Cicadellidae, mera kalitesi, tür sayısı, tür yoğunluğu, Erzurum
Özet Erzurum Merkez, Ilıca, Aşkale ve Çat ilçelerindeki meralarda bulunan Cicadellidae (Homoptera) türleri üzerinde 2001yılında yürütülen çalışmalarda, 86 noktadan 1699 adet örnek toplanmış ve toplam 34 tür belirlenmiştir. Cicadellidae türleri ve butürlerin toplama alanları ile ilgili veriler korelasyon ve path analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Bu alanlarda bulunanCicadellidae tür sayısı ve yoğunluğu ile mera kalitesini belirleyen faktörlerden köye uzaklık, taşlılık, eğim, otlatma, rakım, erozyonve toprak derinliği arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Buna göre, böcek tür sayısı ile köye uzaklık, otlatma ve rakım arasında; böcekyoğunluğu ile eğim, otlatma ve rakım arasında olumsuz ve önemli ilişki belirlenmiştir (P<0,05). Korelasyonda doğrudan ve dolaylıetkisi olan değişkenlerden önemli olanların path katsayıları ve etki dereceleri tespit edilmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar KAYNAKLARAnonymous, 1995. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma EnstitüsüMüdürlüğü, ÇSA-Y Projesi 1995, Erzurum (Basılmamış).Anonymous, 1998. Tarımsal Yapı. Devlet İstatistik EnstitüsüYayınları, Yayın No: 2103.Borror, D. J., De Long, D. M., Triplehorn, C. A., 1981. AnIntroduction to the study of Insects. Hold.Rinerhard andWinston, USA.Holmann, F., Peck, D. C., 2002. Economic damage caused byspittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in Colombia: a firstapproximation of impact on animal production in Brachiariadecumbens pastures. International Center for TropicalAgriculture (CIAT), International Livestock ResearchInstitute (ILRI), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia.Neotropical-Entomology, 31 (2): 275-284.Kirkland, P. H., 2001. Endangered butterfiles and moths ofScottish woodlands. Scottish foresty, 56 (1): 21-27.Kruess, A., Tscharntke, T., 2002. Contrasting responses of plantand insect diversity to variation in grazing intensity.Biological Conservation, 3: 293-302.Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı veFaunistik), Cilt II. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornovaİzmir.Malschi, D., Mustea, D., 1998. Entomocoenotic specific featuresof the cereal crop agroecosystem with anti-erosion protectiveforestry belts. Analele-Institutului-de-Cercetari-pentru-Cereale-si-Plante-Tehnice,-Fundulea, 65: 295-320.Nielson, M. W., 1975. The leafhooper vectors of phytopathogenicviruses (Homoptera: Cicadellidae) taxonomy, biology, andvirus transmission. Agricultural research service, UnitedStates Department of Agriculture, Tech.Bul., 1382 pp.Olgun, M., Serin, Y., 1999. Doğu Anadolu Bölgesinde Sarı Pas (P.striiformis) ile verim ilişkisi. Türkiye 3. Tarla BitkileriKongresi, 12-15 Kasım, Adana.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 1999a. Doğu AnadoluBölgesinde buğdayda iklim ve verim ilişkisi. GAP I. TarımKongresi, Harran Üniv. Zir. Fak., 26-28 Mayıs 1999,Şanlıurfa.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., 1999b. Bazı buğday çeşitlerindefizyolojik ölçümler üzerine bir araştırma. Orta AnadoluTarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11Haziran 1999.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 2000a. Buğdayda kar örtüsü vekış zararının verime etkisi. II. Ulusal Kar Kongresi, Köy Hiz.Gen. Müd. Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yay. No:73, Erzurum.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., Kumlay, A. M., 2000b. Thedetermination of physiological measurements on somewheat. 6th Wheat Congress, Hungaria, 5-9 June 2000,Hungary, 326-335.Petit, S., Usher, M. B., 1998. Biodiversity in agriculturallandscapes: the ground beetle communities of woodyuncultivated habitats. Department of Environmental Science,University of Striling, UK. Biodiversity-and-Conservation, 7(12): 549-1561.Popa, V., Cojocneanu, R., 1999. Faunistic and ecological studieson the cicada populations (Insecta, Homoptera,Auchenorrhyncha, Cicadellidae and Cercopidae) along thesuperior course of the Somesul Cald river (Romania). Studia-Universitatis-Babes-Bolyai,-Biologia, 44 (1-2): 61-77.Pottinger, R. P., Barbetti, M. J., Ridsdill–Smith, T. J., 1993.Invertebrate pests, plant pathogens and benefical organismsof improved temperate pasture. In: Baker, M. J.(ed.)Proceedings of the XVII. International Grassland Congress.Ag Reaearch, Lincoln. NZ. WA. Department of Ag.Australia,CSIRO, Wembley, Australia, 8-12 February,1993,909-918.Shi, J., Shi, J. S., 1999. Eco-restructuring and sustainabledevelopment of the economy. China Journal-of-Nanjing-Forestry-University, 23 (2):11-17.Squitier, J. M., Capinera, J. L., 2002. Habitat associations ofFlorida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida-Entomologist, 85 (1): 235-244.Watts, J. G., Gurgess, L. W., Huddleston, E. W., 1993. XVIIInvertebrate pests plant pathogens, and benefical organismsin extensivly natural grassland. XVII. International GrasslandCongress, New Mexico State Univ., Las Cruces, USA., Univ.Sydney, NSW- Australia.159

KaynakçaKAYNAKLARAnonymous, 1995. Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma EnstitüsüMüdürlüğü, ÇSA-Y Projesi 1995, Erzurum (Basılmamış).Anonymous, 1998. Tarımsal Yapı. Devlet İstatistik EnstitüsüYayınları, Yayın No: 2103.Borror, D. J., De Long, D. M., Triplehorn, C. A., 1981. AnIntroduction to the study of Insects. Hold.Rinerhard andWinston, USA.Holmann, F., Peck, D. C., 2002. Economic damage caused byspittlebugs (Homoptera: Cercopidae) in Colombia: a firstapproximation of impact on animal production in Brachiariadecumbens pastures. International Center for TropicalAgriculture (CIAT), International Livestock ResearchInstitute (ILRI), Apartado Aereo 6713, Cali, Colombia.Neotropical-Entomology, 31 (2): 275-284.Kirkland, P. H., 2001. Endangered butterfiles and moths ofScottish woodlands. Scottish foresty, 56 (1): 21-27.Kruess, A., Tscharntke, T., 2002. Contrasting responses of plantand insect diversity to variation in grazing intensity.Biological Conservation, 3: 293-302.Lodos, N., 1986. Türkiye Entomolojisi (Genel, Uygulamalı veFaunistik), Cilt II. Ege Üniversitesi Basımevi, Bornovaİzmir.Malschi, D., Mustea, D., 1998. Entomocoenotic specific featuresof the cereal crop agroecosystem with anti-erosion protectiveforestry belts. Analele-Institutului-de-Cercetari-pentru-Cereale-si-Plante-Tehnice,-Fundulea, 65: 295-320.Nielson, M. W., 1975. The leafhooper vectors of phytopathogenicviruses (Homoptera: Cicadellidae) taxonomy, biology, andvirus transmission. Agricultural research service, UnitedStates Department of Agriculture, Tech.Bul., 1382 pp.Olgun, M., Serin, Y., 1999. Doğu Anadolu Bölgesinde Sarı Pas (P.striiformis) ile verim ilişkisi. Türkiye 3. Tarla BitkileriKongresi, 12-15 Kasım, Adana.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 1999a. Doğu AnadoluBölgesinde buğdayda iklim ve verim ilişkisi. GAP I. TarımKongresi, Harran Üniv. Zir. Fak., 26-28 Mayıs 1999,Şanlıurfa.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., 1999b. Bazı buğday çeşitlerindefizyolojik ölçümler üzerine bir araştırma. Orta AnadoluTarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11Haziran 1999.Olgun, M., Serin, Y., Partigöç, F., 2000a. Buğdayda kar örtüsü vekış zararının verime etkisi. II. Ulusal Kar Kongresi, Köy Hiz.Gen. Müd. Köy Hiz. Araş. Enst. Müd. Yay. Genel Yay. No:73, Erzurum.Olgun, M., Serin, Y., Yıldırım, T., Kumlay, A. M., 2000b. Thedetermination of physiological measurements on somewheat. 6th Wheat Congress, Hungaria, 5-9 June 2000,Hungary, 326-335.Petit, S., Usher, M. B., 1998. Biodiversity in agriculturallandscapes: the ground beetle communities of woodyuncultivated habitats. Department of Environmental Science,University of Striling, UK. Biodiversity-and-Conservation, 7(12): 549-1561.Popa, V., Cojocneanu, R., 1999. Faunistic and ecological studieson the cicada populations (Insecta, Homoptera,Auchenorrhyncha, Cicadellidae and Cercopidae) along thesuperior course of the Somesul Cald river (Romania). Studia-Universitatis-Babes-Bolyai,-Biologia, 44 (1-2): 61-77.Pottinger, R. P., Barbetti, M. J., Ridsdill–Smith, T. J., 1993.Invertebrate pests, plant pathogens and benefical organismsof improved temperate pasture. In: Baker, M. J.(ed.)Proceedings of the XVII. International Grassland Congress.Ag Reaearch, Lincoln. NZ. WA. Department of Ag.Australia,CSIRO, Wembley, Australia, 8-12 February,1993,909-918.Shi, J., Shi, J. S., 1999. Eco-restructuring and sustainabledevelopment of the economy. China Journal-of-Nanjing-Forestry-University, 23 (2):11-17.Squitier, J. M., Capinera, J. L., 2002. Habitat associations ofFlorida grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). Florida-Entomologist, 85 (1): 235-244.Watts, J. G., Gurgess, L. W., Huddleston, E. W., 1993. XVIIInvertebrate pests plant pathogens, and benefical organismsin extensivly natural grassland. XVII. International GrasslandCongress, New Mexico State Univ., Las Cruces, USA., Univ.Sydney, NSW- Australia.159


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler