Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Orta Anadolu Şartlarında İskenderiye Üçgülünde (Trifolium alexandrinum L.) Yapılmış Araştırmalar

Diğer Başlık: Review of Researchs on Berseem Clover (Trifolium alexandrinum L.) in Central Anatolia Conditions

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): KARAKURT, Erol (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Ziraat Mühendisliği Dergisi Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 341 Cilt: Temmuz-Aralık Yayınlandığı Sayfalar: 34-37


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler İskenderiye üçgülü, tohum verimi, ot verimi, karışım
Berseem clover, seed yield, hay yield, mixture
Özet Ülkemiz farklı iklim ve toprak yapısına sahip bölgelerden oluşmaktadır. Bu bölgelerimize uygun baklagil yem bitkilerinin çeşitlendirilmesi hayvancılığımızın gelişmesi bakımından önemlidir. Tek yıllık baklagil yem bitkilerinin üretim alanlarının artırılmasında kullanılabilecek ülkemiz gerçeklerine uyan ve araştırmalarla uygunluğu ortaya konmuş çeşitli türler bulunmaktadır. İskenderiye üçgülü bu türlerden birisidir. Orta Anadolu koşullarında yapılan araştırma ve deneme sonuçlarına göre İskenderiye üçgülü tarımının yapılabilirliği gözlenmiştir. Bölgemizde İskenderiye üçgülü tarımında uygun çeşitler kullanıldığında tatmin edici sonuçlar alınabileceği ortaya konmuştur.
Diversifying forage legume crops which are adaptable to the different ecologies areas of Turkey very important to improve livestock production. Various species adaptable to the region are available to increase the acreages of annual forage legumes. Among them, berseem clover is one the most important species. This study on berseem clover showed that it can be produced satisfactorily if suitable varieties was adapted.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1. Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri. Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, VİPAŞ AŞ. Yayın No: 58, Bursa.2. Akça, M. ve Ekiz, H. 1999. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nde ekim sıklığının ot verimine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bit. Ana Bilim Dalı, Ankara.3. Boeker, P. 1963. Yem Bitkileri. E.Ü.Z.F. Yay. No: 62, İzmir. 4. Çelen, A.E., 1989. Değişik Biçim Sıklıklarının İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)+İtalyan çimi (Lolium multiflorum var. Westerwoldicum) Karışımlarının Verim ve Diğer Bazı Karakterlerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi Cilt: 26 Sayı:2, İzmir.5. Çelen, A.E., 1998. Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin tohum Verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Anadolu 8 (2):1-7.6. Demirok, F. ve Ekiz, H. 1993. Ankara koşullarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin ot verimleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bit. Ana Bilim Dalı, Ankara.7. Gençkan, M.S., 1983. Yem bitkileri Tarımı. Ege Üniv. Ziraat FakültesiYayınları No: 467.8. Güncan, Ö. ve Ekiz, H. 1994. Ankara koşullarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin tohum verimleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt (vol): 44, fasikül no: 1-2, s:81-86, Ankara.9. Karakurt, E. ve Ekiz, H. 1994. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının ot verimine etkisi. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt (vol): 44, fasikül no: 1-2, s:97-104, Ankara.10. Orak, A. ve Uygun, V. 1996. Farklı ekim normu sıra arası ve orana sahip İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam) ve İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) karışımlarının bazı morfolojik karekerleri ile yeşil ot verimleri. Türkiye 3. Çayır-mera ve yem bitkileri kong. 17-19 haziran 1996. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl. s: 369-375, Erzurum11. Öncü, K. 1991. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nün Tabor çeşidinde en uygun sıra arası ekim sıklığını ve en uygun biçim zamanını saptamak ve bu çeşidin verim ve verimle ilgili diğer komponentlerini araştırmak. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniv. Zir. Fak. Tarla Bit. Bölümü, Adana.12. Sağlamtimur,T., Gülcan, H., Tükel, T., Tansı, V. Anlarsal, A.E., ve Hatipoğlu, R. 1986. Çukurova’da yem bitkileri adaptasyon denemeleri-2; Baklagil yem bitkileri. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Derg., cilt 1, sayı 3, 31-35s., Adana.13. Soya, H. 1980. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nde değişik ekim zamanı ve biçim uygulamalarının verim ve diğer bazı karakterlere etkileri üzerinde araştırmalar. E.Ü.Z.F. Derg. 1980, 17/2, (183-193), İzmir.14. Soya, H. ve Gençkan, M.S., 1981. Değişik Biçim Sıralarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nin kimi verim özelliklerine biçim yüksekliği ve biçim zamanının etkisi. E.Ü.Z.F. Derg. 1981, 18/1, 2, 3 (163-173).15. Tansı, V., Anlarsal, A.E., Sağlamtimur, T. ve Gülcan, H. 1989. Çukurova’da 3 İskenderiye üçgülü çeşidinde farklı biçim yüksekliklerinin verim ve verim unsurlarına etkisi üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi: 4(5):69-82, Adana.16. Türemen, S., Tansı, V., Sağlamtimur, T. ve Baytekin, H. 1990. Çukurova koşullarında kışlık ara ürün olarak yetiştirilen İtalyan çimi ve İskenderiye üçgülünün karışım halinde yetiştirme olanakları üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi: 5(1):79-90s, Adana.17. Tosun, F., Altın, M. ve Manga, İ., 1979. Erzurum Şartlarında Bazı Üçgül Türlerinin Adaptasyon ve Verim Denemeleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi No: 10 (3-4), s:75-81, Erzurum.

Kaynakça1. Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri. Uludağ Üniv. Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, VİPAŞ AŞ. Yayın No: 58, Bursa.2. Akça, M. ve Ekiz, H. 1999. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nde ekim sıklığının ot verimine etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bit. Ana Bilim Dalı, Ankara.3. Boeker, P. 1963. Yem Bitkileri. E.Ü.Z.F. Yay. No: 62, İzmir. 4. Çelen, A.E., 1989. Değişik Biçim Sıklıklarının İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)+İtalyan çimi (Lolium multiflorum var. Westerwoldicum) Karışımlarının Verim ve Diğer Bazı Karakterlerine Etkisi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi Cilt: 26 Sayı:2, İzmir.5. Çelen, A.E., 1998. Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin tohum Verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. Anadolu 8 (2):1-7.6. Demirok, F. ve Ekiz, H. 1993. Ankara koşullarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin ot verimleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bit. Ana Bilim Dalı, Ankara.7. Gençkan, M.S., 1983. Yem bitkileri Tarımı. Ege Üniv. Ziraat FakültesiYayınları No: 467.8. Güncan, Ö. ve Ekiz, H. 1994. Ankara koşullarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin tohum verimleri. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt (vol): 44, fasikül no: 1-2, s:81-86, Ankara.9. Karakurt, E. ve Ekiz, H. 1994. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam.) karışım oranlarının ot verimine etkisi. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yıllığı, cilt (vol): 44, fasikül no: 1-2, s:97-104, Ankara.10. Orak, A. ve Uygun, V. 1996. Farklı ekim normu sıra arası ve orana sahip İtalyan çimi (Lolium multiflorum Lam) ve İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) karışımlarının bazı morfolojik karekerleri ile yeşil ot verimleri. Türkiye 3. Çayır-mera ve yem bitkileri kong. 17-19 haziran 1996. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Tarla Bit. Böl. s: 369-375, Erzurum11. Öncü, K. 1991. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nün Tabor çeşidinde en uygun sıra arası ekim sıklığını ve en uygun biçim zamanını saptamak ve bu çeşidin verim ve verimle ilgili diğer komponentlerini araştırmak. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniv. Zir. Fak. Tarla Bit. Bölümü, Adana.12. Sağlamtimur,T., Gülcan, H., Tükel, T., Tansı, V. Anlarsal, A.E., ve Hatipoğlu, R. 1986. Çukurova’da yem bitkileri adaptasyon denemeleri-2; Baklagil yem bitkileri. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Derg., cilt 1, sayı 3, 31-35s., Adana.13. Soya, H. 1980. İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nde değişik ekim zamanı ve biçim uygulamalarının verim ve diğer bazı karakterlere etkileri üzerinde araştırmalar. E.Ü.Z.F. Derg. 1980, 17/2, (183-193), İzmir.14. Soya, H. ve Gençkan, M.S., 1981. Değişik Biçim Sıralarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’nin kimi verim özelliklerine biçim yüksekliği ve biçim zamanının etkisi. E.Ü.Z.F. Derg. 1981, 18/1, 2, 3 (163-173).15. Tansı, V., Anlarsal, A.E., Sağlamtimur, T. ve Gülcan, H. 1989. Çukurova’da 3 İskenderiye üçgülü çeşidinde farklı biçim yüksekliklerinin verim ve verim unsurlarına etkisi üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi: 4(5):69-82, Adana.16. Türemen, S., Tansı, V., Sağlamtimur, T. ve Baytekin, H. 1990. Çukurova koşullarında kışlık ara ürün olarak yetiştirilen İtalyan çimi ve İskenderiye üçgülünün karışım halinde yetiştirme olanakları üzerinde bir araştırma. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi: 5(1):79-90s, Adana.17. Tosun, F., Altın, M. ve Manga, İ., 1979. Erzurum Şartlarında Bazı Üçgül Türlerinin Adaptasyon ve Verim Denemeleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi No: 10 (3-4), s:75-81, Erzurum.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler