Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kuzeydoğu Anadolu’da Baklagil Yem Bitkileri Tarımı ve Sorunları

Diğer Başlık: Farming Practices for Legume Forage Crops and Related Problems ın Northeast Anatolia

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Eskişehir Yayın Adı: Alınteri, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: 1999 Cilt: 16 (B) Yayınlandığı Sayfalar: 19-32


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Baklagil yem bitkileri, verim, gübreleme, çiftçi uygulamaları
Legume forages, yield, fertilization and farmer practices
Özet Özet: Geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle daha ziyade hayvansal üretime elverişli olduğusöylenen bölgede büyük oranlarda kaba yem açığı olduğu bildirilmektedir. Yem bitkilerinintoplam ekiliş içerisindeki payı diğer bölgelerle karşılaştırıldığında bu bölgede dahayüksek olmasına rağmen üretim miktarı, uzun ve sert geçen kış döneminde hayvanlarınkaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Yem bitkileri üretiminin artırılabilmesiamacıyla yürütülecek çalışmaların başarıya ulaşabilmesi ve gerekli tedbirlerin alınabilmesiiçin konu ile ilgili üretici alışkanlıkları, bilgi seviyesi ve problemlerin bilinmesi gerekmektedir.Bu çalışma, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde Çayır, Mera ve Yem BitkilerineDayalı Tarımsal Üretim Sistemlerinde Üretimi Sınırlayan Faktörler ve Çiftçi ProblemlerininTespiti projesi içerisinde ele alınmış ve üretimi sınırlayan faktörler ve çiftçi problemleriiçerisinde yem bitkisi üreticilerinin yetiştiricilikle ilgili alışkanlıkları irdelenmeye çalışılmıştır.Elde edilen sonuçlara göre, üreticilerin yem bitkileri tarımı konusunda yeterlibilgiye sahip olmadıkları, bu nedenle toprak işleme, ekim, gübreleme ve biçim gibi uygulamalardaciddi hatalar yapıldığı belirlenmiştir.
Abstract: A huge roughage deficit is reported for eastern part of Türkiye while it is knownas a favourable region for animal production due to its vast meadow and pasture asset.Although the share of forage crops in cultivable land is higher in this region when comparedto other regions, forage production is far from covering the required quality roughagesin long and harsh winter period. For facilitating the sound measures to be taken andfor the success of studies to be conducted to increase forage crop production it is necessaryto have information on traditional farmer practices, education level and problems related toforage farming. This study was conducted in the context of the “Determination of theFarmer Problems and the Factors Limiting Agricultural Production in the Systems Dependenton Pasture, Meadow and Fodder Crops in Erzurum, Kars, Ağrı and Ardahan Provinces”project and special emphasise was given to examine the farmer customs and problems regardingforage production. Study results revealed that farmers did not have sufficientknowledge on forage production and so serious mistakes have been made during cultivation,sowing, fertilization and harvest.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar KAYNAKLARAçıkgöz, E. ve S. Çakmakçı, 1986. Bursa koşullarında adi fiğ ve tahıl karışımlarının ot verimi vekalitesi üzerine araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Bursa, s. 47-53.Anonim, 1991, Bitki Koruma El Kitabı, İzmir Tarım İl Müdürlüğü yayınları,Çiçek, A. ve O. Erkan, 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma Örnek ve Örnekleme Yöntemleri, GaziosmanpaşaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, TokatMermer, A., 2000. Farklı sıra aralığı ve tohum miktarı uygulamalarının iki yonca (medicago sativa l.)çeşidinde (Bilensoy ve Ladak) ot ve tohum verimine etkileri, (Doktora tezi, basılmamış),Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Erzurum.Munzur, 1989. Literature Review and Some Suggestions on Growing Alfalfa in Turkey, TARM yayınno: 1995/5, Ankara.Serin, Y., 1991. Baklagil yem bitkileri yetiştirme tekniği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu BölgesiÇayır, Mera ve Yem Bitkileri Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Eğitim Semineri, 20-22Şubat, Erzurum.Serin, Y. ve M. Tan, 2008a. Yonca tarımı, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,Erciyes Üniversitesi Yayın No:160, S.S. İlyaslı Köyü Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2,Kayseri, s. 81-90Serin, Y. ve M. Tan, 2008b. Korunga tarımı, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,Erciyes Üniversitesi Yayın No:160, S.S. İlyaslı Köyü Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2,Kayseri, s. 81-90Serin, Y. ve M. Tan, 2008c. Yerli fiğ tarımı, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,Erciyes Üniversitesi Yayın No:160, S.S. İlyaslı Köyü Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2,Kayseri, s. 81-90Serin, Y. ve M. Tan, 1996. Baklagil Yem Bitkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders YayınlarıNo: 190, Atatürk Üniversitesi Ziraat fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.Tahtacıoğlu, L., Mermer, A., Ulutaş, Z., Avcı, M. ve Seday, R., 1993, Teknik Paketler, Tarım veKöyişleri Bakanlığı Doğu Anadolu Çayır, Mera Üretimini Geliştirme Projesi, Doğu AnadoluTarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın no. 12, Erzurum, s.12

KaynakçaKAYNAKLARAçıkgöz, E. ve S. Çakmakçı, 1986. Bursa koşullarında adi fiğ ve tahıl karışımlarının ot verimi vekalitesi üzerine araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Bursa, s. 47-53.Anonim, 1991, Bitki Koruma El Kitabı, İzmir Tarım İl Müdürlüğü yayınları,Çiçek, A. ve O. Erkan, 1996. Tarım Ekonomisinde Araştırma Örnek ve Örnekleme Yöntemleri, GaziosmanpaşaÜniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 12, TokatMermer, A., 2000. Farklı sıra aralığı ve tohum miktarı uygulamalarının iki yonca (medicago sativa l.)çeşidinde (Bilensoy ve Ladak) ot ve tohum verimine etkileri, (Doktora tezi, basılmamış),Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilimdalı, Erzurum.Munzur, 1989. Literature Review and Some Suggestions on Growing Alfalfa in Turkey, TARM yayınno: 1995/5, Ankara.Serin, Y., 1991. Baklagil yem bitkileri yetiştirme tekniği, Doğu ve Güneydoğu Anadolu BölgesiÇayır, Mera ve Yem Bitkileri Hayvancılığı Geliştirme Projesi, Eğitim Semineri, 20-22Şubat, Erzurum.Serin, Y. ve M. Tan, 2008a. Yonca tarımı, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,Erciyes Üniversitesi Yayın No:160, S.S. İlyaslı Köyü Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2,Kayseri, s. 81-90Serin, Y. ve M. Tan, 2008b. Korunga tarımı, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,Erciyes Üniversitesi Yayın No:160, S.S. İlyaslı Köyü Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2,Kayseri, s. 81-90Serin, Y. ve M. Tan, 2008c. Yerli fiğ tarımı, Yem Bitkileri ve Meraya Dayalı Hayvancılık Eğitimi,Erciyes Üniversitesi Yayın No:160, S.S. İlyaslı Köyü Kalkınma Kooperatifi Yayın No: 2,Kayseri, s. 81-90Serin, Y. ve M. Tan, 1996. Baklagil Yem Bitkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders YayınlarıNo: 190, Atatürk Üniversitesi Ziraat fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.Tahtacıoğlu, L., Mermer, A., Ulutaş, Z., Avcı, M. ve Seday, R., 1993, Teknik Paketler, Tarım veKöyişleri Bakanlığı Doğu Anadolu Çayır, Mera Üretimini Geliştirme Projesi, Doğu AnadoluTarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın no. 12, Erzurum, s.12


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler