Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bazı Çokyıllık Buğdaygil Yem Bitkilerinde Farklı Ahır Gübresi Dozlarının Tarımsal Karekterlere Etkisi

Diğer Başlık: The Effects of Farmyard Manure Fertilizer Doses on Agronomic Characters in Some Forage Grasses

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): KARAKURT, Erol (Proje Yürütücüsü),


Yayınlayan: Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Tarım-Sanayi-Çevre Yayın Yeri: Tokat Yayın Tarihi: 1999 Sayı: ISBN 975-407-16 Cilt: 1. Cilt Yayınlandığı Sayfalar: 743-752


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Gübreleme, ahır gübresi, otlak ayrığı, mavi ayrık, kılçıksız brom
Fertilizer, farmyard manure, crested wheatgrass, intermediate wheatgrass, smooth bromegrass
Özet Araştırmada materyal olarak buğdaygil yembitkilerinden otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom bitkileri kullanılmıştır. Denemede ahır gübresinin 0, 1000, 2000, 3000 kg/da dozları uygulanmıştır. Araştırmada başaklanmada ana sap uzunluğu, yeşil ve kuru ot verimi, kuru madde oranı ve verimi, ham protein oranı ve verimi konuları incelenmiştir. Ankara kıraç koşullarında otlak ayrığı, mavi ayrık ve kılçıksız brom bitkilerinden gübreleme ile daha yüksek verim alınabileceği, uygun gübreleme dozunun 3000 kg/da ahır gübresi olduğu belirlenmiştir.
The forage grasses of crested wheatgrass, intermediate wheatgrass and smooth bromegrass were used as plant material in this research. They were planted in plots receiving 0, 10, 20 and 30 t/ha farmyard manure (fym) in order to see the effect of fym on main tiller length, herbage and hay yield, dry matter ratio and yield, and crude protein ratio and yield. It was concluded that higher yields of the forage grasses under dryland conditions were attained by means of farmyard manuring at the rate of 30 t/ha fym.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Türkiye 3. Ulusal Gübre Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat

KaynakçaAçıkgöz, E. 1982. Adi otlak ayrığı (Agropyron cristatum (L) Gaertn.)’nda bazı morfolojik ve tarımsal özellikler ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 802. Bilimsel Araştırma ve incelemeler:475. Ankara.Aktaş, M. 1994.Bitki besleme ve toprak verimliliği (ikinci baskı) Ankara Üniv. Zir.Fak. Yay.No:1361,Ders Kitabı:395.Ankara.Anonim 1998. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verileri.(1926-1994, 1995, 1996 ve 1997 yılları).Ceylan, A. 1994. Tarla Tarımı. Ege Üniv. Zir. Fak. Yay. No:491.Izmir.Dewey, D.R.1969. Hybrids between diploid and hexaploid crested wheatgrass. Crop Sci. 13:474 - 477.Ekiz , H. 1998. Kaba yem üretiminin geliştirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. Tarım Haftası’98 “ Hayvansal üretimi artırmada yeni yaklaşımlar” Sempozyumu. 7 - 8 - 9. Ocak 1998. T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No: 34. s: 157-164Holt, N.W. and Zentner, R.P.1985. Effects of applying inorganic fertilizer and farmyard manure on forage production and economic returns in e ast-central Saskatchchewan. Can. J. Plant Sci.65(3):597-607.Kacar, B. 1962. Ankara’da Ahır Gübresinin Durumu ve Değerleri Üzerinde Bir Araştırma.Tarım Bakanlığı Ilmi Rapor ve Araştırma kitapları serisi. Topraksu Genel Müdürlüğü Neşriyatı sayı :162.Nikol’skaya, L.G. 1971. Trials with perennial grasses on sandy soils of Murmansk province. Herbage abst. Vol. 41 (4): 2496, s: 376.Tai, W. and Dewey, D.R. 1966. Morphology, cytology and fertility of diploid and colchicineinduced tetraploid crested wheatgrass. Crop Sci. 6: 223 - 226. Tan, A. 1976. Çayır-Mer’aların Gübrelenmesi. Ankara Çayır - Mer’a ve Zootekni Araştırma Enstitüsü Yayınları No:56. Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler