Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Fırat Vadisi ve Gaziantep’te Aşılı Tüplü Fidan Üretiminin Geliştirilmesi

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ACAR, Izzet (Proje Yöneticisi),


Yayınlayan: Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: Birecik Orman Fidanlık Müdürlüğü Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Antepfıstığı, aşılı tüplü fidan, Fırat vadisi, aşı başarısı
Pistachio, budded and potted young plant, Fırat valley, budding success.
Özet Bu proje, aşılı tüplü antepfıstığı fidan üretimini geliştirmek, fidan üretiminin maliyetini azaltmak ve tüplü antepfıstığı fidancılığını özel sektöre yaymak amacıyla 2002-2005 yıllarında Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü seraları ile iklim bakımından fidancılığa daha uygun olduğu düşünülen Fırat vadisindeki Birecik Orman Fidanlık Mühendisliğinde kurulan plastik örtülü serada yürütülmüştür. Tohumların ekildiği tüplerde iki farklı harç ortamı kullanılmıştır. Ortam-1; 2/6 torf, 1/6 tüf, 1/6 ahır gübresi, 1/6 bahçe toprağı ve 1/6 kumdan oluşan harç ve Ortam-2 ise 1/4 torf, 1/4 toprak (milli vadi toprağı), 1/4 kum ve 1/4 ahır gübresinden oluşan harçtır. Enstitüde yetiştirilen bitkiler için sadece Ortam-1, Fırat vadisinde ise her iki ortam kullanılmıştır. 2002 ve 2003 yıllarında Siirt (Pistacia vera) x 46 ve OB1 (P. khinjuk) x 5 melez tohumları kullanılmış, ancak OB1 x 5 melezlerinin iyi gelişemedikleri görülmüştür. Bu tohumların bir kısmına mikoriza uygulaması yapılmış, ancak mikorizanın hem bitki boyu hem de bitki çapı gelişimini olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca aşılama sırasında aşı kalemlerinin bir kısmına benzil adenin (BA) uygulaması yapılmış ancak bunun da aşı başarısı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.Aşılama çalışmaları sırasında 2003 yılında ekilen tohumlardan elde edilen bitkilerin bir kısmına 2004 ilkbaharında yonga aşı yapılmış ve bu aşılamadan iyi sonuç alınmıştır. Hem Fırat Vadisinde hem de Enstitüde mart sonunda yapılan aşılamalarda (yonga aşı) haziran ve sonbahar döneminde yapılanlara göre daha yüksek başarı elde edilmiştir. Fırat Vadisi Ortam-1’de İlkbaharda yapılan yonga aşıda %60.6, Haziran aşısında %29.3 ve Sonbaharda yapılan durgun aşıda ise %45.1 aşı başarısı elde edilmiştir. Enstitüde ise ilkbaharda yapılan yonga aşıda %65.5, haziran aşısında %36.9 ve sonbahar durgun aşısında %53.5 başarı elde edilmiştir. Proje sonucunda yetiştirilen çöğürlerin önce ilkbaharda yonga aşıyla aşılanması, aşısı tutmayanların haziranda tekrar aşılanması ve yine aşısı tutmayanların sonbaharda durgun aşıyla aşılanmak suretiyle yılda 3 dönemde aşılama yapılması önerilmektedir. Böylece 3 dönemde yapılan aşılamalarda yıllık toplam aşı başarısı Fırat Vadisi Ortam-1’de %84.7, Fırat Vadisi Ortam-2’de %82.6 ve Enstitüde %89.9 olarak elde edilmiştir. Projede Fırat vadisinde yetiştirilen bir fidanın maliyetinin Enstitüde yetiştirilen fidan maliyetinin yarısından daha düşük olduğu da belirlenmiştir.
This study was carried out at Pistachio Research Institute’sgreenhouses and Forestry Nursery of Birecik in Fırat valley which hassuitable climatic conditions for nursery during 2002-2005 years todevelop budded and potted young pistachio plant and promoting thedevelopment of young plant production to private sector.Two different potting soil mix were used as; Ortam-1 and Ortam-2. Ortam 1 contained 2/6 torf, 1/6 tuf, 1/6 farm manure, 1/6 soil and 1/6sand; Ortam-2 contained 1/4 torf, 1/4 soil, 1/4 sand and 1/4 farm manure.Both soil mixes were used in Birecik, but only Ortam-1 was used inPistachio Resarch Institute.Siirt (Pistacia vera) x 46 and OB1 (P. khinjuk) x 5 hybrid seedswere used in 2002 and 2003 years, but OB1 x 5 hybrids were weak.Some of the seedlings were inokuled with mycorrhizae, but both plantlength and plant diameter were affected negatively. On the other hand,benzyle adenine (BA) was applied to some of the bud sticks to increasingbudding success, but this application couldn’t enoughly effective on thebudding success.Some of the seedlings were budded with chip budding method inspring of 2004 year and this method was more successful than June andautumn buddings in pistachio. Budding success was 60.6% at Chipbudding, 29.3% at June budding and 45.1% at autumn budding in Fıratvalley Ortam-1; and 65.5% at Chip budding, 36.9% at June budding and53.5% at autumn budding in Pistachio Research Institute’s greenhouses.According to the results, all seedlings should be budded at springby Chip budding, then unsprout seedlings budded at June and the restseedlings budded at autumn. Thus budding can be done 3 differentseason in year, and budding success can reach to 84.7% at Fırat valleyOrtam-1, 82.6% at Fırat valley Ortam-2 and 89.9% at Pistachio ResearchInstitute.The cost of budded and potted young pistachio plant grown atPistachio Research Institute have been found over two times young plantgrown at Fırat Valley.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler