Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Hastalıklara Dayanıklı Tütün Islahı

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Peksüslü, Ali (Editör),


Yayınlayan: EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Tütün, Mavi küf (Perenospora tabacina Adam.), Külleme (Erysiphe cichoracearum D.C.), Dayanıklılık ıslahı
Tobacco, Blue mold (Perenospora tabacina Adam.), Powdery mildew (Erysiphe cichoracearum D.C.), Resistance breeding
Özet Bu çalışma ile mavi küf ve külleme hastalıklarına dayanıklı, verim ve kalite açısından üstün çeşitler elde etmek, tütünde ilaç kalıntı sorununu ve ilaçlama maliyetini asgariye indirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla geriye melezleme, çoklu melez, diallel melez analizi ve mutasyon ıslahı teknikleri kullanılmıştır.Geriye melezleme metodunda, mavi küfe dayanıklı Pobeda ve Chemical Mutant çeşitleri donör ebeynler olarak kullanılmış ve sonuçta Marmara-Trakya grubu tütünlerde BC4S4 kademede 11 hat, Sarıbağlar grubu tütünlerde ise seçilen 42 tek bitki dölünden BC3S3 ve BC4S3 kademelerde 19 hat elde edilmiş, bundan da verim denemeleri sonucunda 8 ileri hat seçilmiştir. Üretici koşullarında yapılan denemelerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucunda öne çıkan iki hattın gerek üreticiler gerekse eksperler tarafından beğenildiği görülmüş, tescile teklifi uygun bulunmuştur.Daha önce Karadeniz bölgesi için geliştirilmiş olan 20 ileri hattın standartları ile Samsun‘da verim ve kalite denemeleri tamamlanarak hat sayısı 10 a indirilmiştir. Bölgede yapılan verim denemeleri sonucunda farklı yöreler için 4 hattın öne çıktığı ve bölgeye alternatif çeşit olabilecekleri anlaşılmıştır.Projenin Küllemeye dayanıklılık kısmında, İzmir Özbaş, Akhisar-97 ve Karabağlar 6265 tütün çeşitleri tekrarlanan ebeveynler, Adıyaman hattı, Mardin37, KutsagaE1 ve Hicks 55 çeşitleri ile N. debneyi türü donör ebeveynler olarak kullanılmıştır.Islah programı uyarınca yapılan geriye melezleme, kendileme ve hastalık testleri çalışmaları sonucunda farklı gruplarda BC2S3 ve BC3S2 kademelerde 32 tek bitki dölü elde edilmiştir. Mutasyon ıslahı, haploidi tekniği kullanılarak geliştirilen materyalle birlikte toplam 44 hattan, ön verim denemeleri sonucunda 22 hat, sonra 11 ve son olarak 9 ileri hat seçilmiştir.Proje kapsamında her yıl üreticiye dağıtılmak üzere sertifikalı tohumluk üretimi yapılmaktadır. Hizmet içi eğitim ve özel sektör elemanlarına yönelik eğitim çalışmalarına da devam edilmiştir.Anahtar Kelimeler : Tütün, Mavi küf (Perenospora tabacina Adam.), Külleme (Erysiphe cichoracearum D.C.), Dayanıklılık ıslahı
The aim of this research was to obtain high yield and quality tobacco varieties which are resistant to blue mould and powdery mildew, and reduce both the spraying costs and residue problem. In order to improve resistant and high yield varieties, backcrossing, polycrossing, diallel crossing analysis and mutation breeding techniques were used.Pobeda and Chemical Mutant varieties which are resistant to blue mould were used as donour parents in backcrossing studies. 11 lines (in BC4S4 generation) was obtained in Marmara-Trakya group and 19 lines (in BC3S3 and BC4S3 generation) in Sarıbağlar group. After yield and quality trials 2 Sarıbağlar tobacco lines selected for registration.Yield and quality trial was completed in Samsun province with 20 lines and their standards improved for Karadeniz region. After field experiments, 4 lines from out of thiese are selected for this region.In powdery mildew part of the study, İzmir Özbaş, Akhisar-97 and Karabağlar 6265 varieties were used as recurrent parents, Adıyaman line and cv. Mardin 37, Hicks 55, Kutsaga E1 and N. debneyi sp. were used as donour parents. After nursery testing and backrossing studies, BC2S3 generation was obtained in Adıyaman group and BC3S3 in Mardin group. In mutation studies, M5 generation was obtained showing medium resistance to powdery mildew in artificial inoculation conditions. After yield and quality trials, 9 lines selected from total 44 lines coming from different breeding methods.Tobacco seed production is made for growers in each year of the project.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Anonim, 1997, Küllemeye dayanıklı tütün ıslahı projesi gelişme raporu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.Atay, T.,1979. Tütün uygulama projelerinde amaç gerekçe yöntem ve değerlendirmeler. Tütün Araştırma ve Eğitim Enst., yayın no:1, İzmir.Demir,İ., 1975. Genel Bitki Islahı-Ege Üniv. Matbaası, Bornova.Delon, R. And Cohen, Y., 1988, Study of the behaviour of a species assortment of the genus Nicotiana to powdery mildew (E. Cichoracearum D.C.) in France and Israel, CORESTA Info. Bull. 1: 89, abst. No: 2517.Delassus, M. 1975, Report on the collabrative experiment conducted on powdery mildew in 1974. CORESTA, no:1, p.54-58.Gencer, A.S., 1995, Tütünde son yıllarda kullanılan hastalıklara dayanıklılık ıslahı metotları, E.Ü. Fen Bilimleri Enst., doktora seminer notları (yayımlanmamıştır), Bornova-İzmir.Goode, A., 1985, Register of tobacco varieties:Smoko, CORESTA Info. Bull. 1:57, abst. No:7874.Lambrecht, M.P. and Louw J.H., 1983, Genetic and plant breeding aspects of powdery mildew resistance in two oriental tobacco cultivars, CORESTA Info. Bull., 1: 71.Lucas, G.B., 1975, Diseases of Tobacco. Biological Consulting Associates Box, 5726 Raleigh, North Carolina.Özbaş, H., 1972. Mavi küfe (P. Tabacina Adam) Dayanıklı Tütün Islahı Çalışmalarına Ait Nihai Rapor. Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü, Yeşilköy-İSTANBUL.Smeeton B.W. and Ternouth R.A.F., 1992, Sources of resistance to powdery mildew, wildfire, angular leaf spot and Alternaria, CORESTA Info. Bull.Stavely, J.R., 1979, Disease resistance . Nicotiana: Procedures for experimental use, United States Department of Agricuture Technical Bulletin, Number 1586. P.87-100.Tounkara, F. And Palakarcheva, M., 1992, Genetic study of E. Cichoarecearum D.C. resistance of PMR Burley 21 cultivar and some morphological characters that influence the tobacco yield, Tobacco abstracts 36:5-6, abst. No: 1928.Usturalı, A., Mungan G., Apti R., Şengül, H., 1997, Bazı tütün hatlarının Ege bölgesinde tütün küllemesine (E. Cichoracearum D.C.) reaksiyonları üzerinde araştırmalar. Anadolu, 7(1):112-122. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.

KaynakçaAnonim, 1997, Küllemeye dayanıklı tütün ıslahı projesi gelişme raporu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.Atay, T.,1979. Tütün uygulama projelerinde amaç gerekçe yöntem ve değerlendirmeler. Tütün Araştırma ve Eğitim Enst., yayın no:1, İzmir.Demir,İ., 1975. Genel Bitki Islahı-Ege Üniv. Matbaası, Bornova.Delon, R. And Cohen, Y., 1988, Study of the behaviour of a species assortment of the genus Nicotiana to powdery mildew (E. Cichoracearum D.C.) in France and Israel, CORESTA Info. Bull. 1: 89, abst. No: 2517.Delassus, M. 1975, Report on the collabrative experiment conducted on powdery mildew in 1974. CORESTA, no:1, p.54-58.Gencer, A.S., 1995, Tütünde son yıllarda kullanılan hastalıklara dayanıklılık ıslahı metotları, E.Ü. Fen Bilimleri Enst., doktora seminer notları (yayımlanmamıştır), Bornova-İzmir.Goode, A., 1985, Register of tobacco varieties:Smoko, CORESTA Info. Bull. 1:57, abst. No:7874.Lambrecht, M.P. and Louw J.H., 1983, Genetic and plant breeding aspects of powdery mildew resistance in two oriental tobacco cultivars, CORESTA Info. Bull., 1: 71.Lucas, G.B., 1975, Diseases of Tobacco. Biological Consulting Associates Box, 5726 Raleigh, North Carolina.Özbaş, H., 1972. Mavi küfe (P. Tabacina Adam) Dayanıklı Tütün Islahı Çalışmalarına Ait Nihai Rapor. Bölge Zirai Araştırma Enstitüsü, Yeşilköy-İSTANBUL.Smeeton B.W. and Ternouth R.A.F., 1992, Sources of resistance to powdery mildew, wildfire, angular leaf spot and Alternaria, CORESTA Info. Bull.Stavely, J.R., 1979, Disease resistance . Nicotiana: Procedures for experimental use, United States Department of Agricuture Technical Bulletin, Number 1586. P.87-100.Tounkara, F. And Palakarcheva, M., 1992, Genetic study of E. Cichoarecearum D.C. resistance of PMR Burley 21 cultivar and some morphological characters that influence the tobacco yield, Tobacco abstracts 36:5-6, abst. No: 1928.Usturalı, A., Mungan G., Apti R., Şengül, H., 1997, Bazı tütün hatlarının Ege bölgesinde tütün küllemesine (E. Cichoracearum D.C.) reaksiyonları üzerinde araştırmalar. Anadolu, 7(1):112-122. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Menemen-İzmir.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler