Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Mısır Hatlarında Su Kısıntısının Dane Tutma Oranına Etkisi

Diğer Başlık: The Effect Of Water Shortage In Corn Line On Grain Keeping Rate

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): UÇAK, Ali Beyhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

URL: -

Diğer Niteleme Bilgileri: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/378/820.doc


Yayınlayan: ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENS. MÜD. Yayın Adı: 1. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ- 1/4 HAZİRAN 2010 Yayın Yeri: ESKİŞEHİR Yayın Tarihi: Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: -


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Mısır (Zea mays L.), Polinasyon, Su Kısıntısı
Maize (Zea mays L.), Polination, Water Shortage
Özet Dünyada mısır; hububat içerisinde üretimde ilk sırada, ekim alanı bakımında ise ikinci sırada yer almaktadır. Mısırın silaj ve dane yem olarak hayvan beslenmesinde önemi büyüktür. Mısırdan yağ, tatlandırıcı ve biyoyakıt üretilmesi, ambalaj malzemesi olarak kullanılması önemini bir kat daha arttırmıştır. 1980 yılında 1,2 milyon ton olan mısır üretimimiz, 2008 yılında yaklaşık 3,5 kat artarak 4,3 milyon tona ulaşmıştır (TÜİK, 2008).Ülkemizde en çok su kullanan sektör olarak tarım (17,5 milyar m3) birinci sırada yer almaktadır. Tarımda mevcut su kullanımının bu şekilde devam etmesi halinde gelecekte su temininde zorluklarla karşılaşılacağı olasılığı oldukça yüksektir. Tarım sektörünün muhtemel bir su sorunundan minimum düzeyde etkilenmesi için önlemler alınmalı ve sulama yönetimine gereken önem verilmelidir (Değirmenci ve ark, 2003). Deneme; Çukurova tarımsal araştırma enstitüsü deneme alanında tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Bu denemede geleneksel ekim yönteminde kendilenmiş mısır hatlarının, gelişme dönemlerinin sadece bir tanesinde (döllenme) su kısıntısı uygulandığında hatların dane tutma oranı, bitki su tüketimi ile su-döllenme ilişkilerindeki olası değişiklikler gözlenmiştir. Mevsimlik su tüketimi 792mm olarak belirlenmiştir. Aylık su tüketimi ise 130-220mm/ay arasında değişmiştir.Hatlardaki bitkilerden her birine 15’er adet kendileme yapılmıştır. Bitkilerin tepe püskülü çıkardığı dönemde gereksinim duyduğu su verilmemiş ve su stresi oluşturulmuştur. Daha sonra su stresi yaratılan (S1) ve tam sulama yapılan (S0) tanık konularında, kendileme yapılan bitkilerdeki dane tutma oranları arasında istatistiki olarak 0.01 önem seviyesinde farklılıklar saptanmıştır.
In the world; the maize take place on the top in cereals in terms of production, second rank in terms of cultivation area. The maize has a great importance as silage and grain feed on the animal feeding. The maize is used in the food industry (sweetening, oil, etc.), biofule industry and package industry. Turkey had 1.2 million ton maize production in 1982, but it reached 4.3 million ton in 2008 by increasing about double (TUİK, 2008). In our country, the agriculture is the most water user sector (17,5 milyar m3). If this case continues in that way, it is clear that water scarcity will came about in future. It is necessary to take precautions and to take notice of irrigation management in agricultural sector for minimal effect of water scarcity(Değirmenci ve ark, 2003). This study was conducted at split plot in the randomized complete block design with three replicationat the agricultural research institute. In that study, it is monitored that grain keeping rate of inbred maize line in a condition of water shortage application at only one of growing periods (fertilization), evapotranspiration and probable changes in the water – fertilization reletionship. Seasonal evapotranspiration was determined as 792mm. Monthly evapotranspiration differed from 130-220mm/month. The fifteen times inbred is made for each plant in the lines. The water that is need in the periods of tasseling didn’t give to plants and the water stress is made up. The differences is determined between grain keeping rates on the inbred plant statistically 0.01 level of significance in water stress (S1) and full irrigation (S0) topic.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ-ESKİŞEHİR

KaynakçaCesurer., l; Ünlü., İ 2001. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 4, Sayı 1.Coffman.,Cloyce. 1998. Critical growth stages of corn. Texas Agricultural Extension Service. Texas.Available from: http://lubbock.tamu.edu/corn/pdf/criticalgrowth.pdf. Değirmenci H., H, Büyükcangaz ve H, Kuşçu, 2003. Assessment of Irragatıon Wıth Comparatıve Indıcators ın the Southeastern Anatolıa Project. Turkısh Journal of Agrıculture and Forestry, 27(2003), 293-303.Eck, H.V., 1984 Irrigated Corn Yield response to Nitrogen and Water, Agronomy Journal,76(3):421-428. Guitjens., J.C.Models of Alfalafa Yield and Evapotransiparition. ASCE. Vol.108, No.IR3, p 212-222, 1982. Kırtok, Y. 1998. Mısır Üretimi ve kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yayınevi, İstanbul.Kün., E. 1997. Tahıllar II (Sıcak İklim Tahılları) Ankara üniversitesi Ziraat Fak.Yayınları No:1360, Ders Kitabı No:394, Ankara.Lauer, J.1998. Successfull Corn Pollination: One Key To High Yield. 5(19): 104-105. http://corn.agronomy.wisc.edu/WCM/1998/W054.htmlTurgut, İ., Çakmak, F., Balcı A., 1999. Bursa Koşullarında Mısırın (Zea maysindentata Sturt.)Verim ve Verim Unsurlarına Etkili Başlıca Karakterler ve Bunların Kalıtımı Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. Genel ve Tahıllar:1: 269 –274. Adana.TÜİK, 2008. Türkiye İstatistik Kurumu Yıllığı, Adana Bölge Müdürlüğü.Watson, A. S. 1987. Structure and Composition. Corn Chemistry and Technology. Am.Association of Cereal Chemistry. Inc. St. Paul. 53 – 82. Minnesota.Öğretir, K., 1993. Eskişehir Koşullarında Mısırın Su –Verim İlişkileri (Doktora Tezi), Ç.Ü.Fen Bilimleri Ens. Tar.Yap.Sul. Anabilim Dalı, Adana. Musick, J., and Dusek, D.A., 1980. Irrigated Corn Yield Response to Water, Transactions of the ASAE 23:92-98. Wang, W.X, et al., Biotechnology of Plant osmotic Stress Tolerance: physiological and molecular Considerations, Acta Hort, 560, 285-292, 2001.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler