Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

İklim Değişikliklerinin Çukurova’da Mısır Bitkisi Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Diğer Başlık: Impacts on Maize Yield and Quality of Climate Changes in The Çukurova Region, Turkey

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): UÇAK, Ali Beyhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

URL: -

Diğer Niteleme Bilgileri: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/380/827.doc


Yayınlayan: ÇUKUROVA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENS. MÜD. Yayın Adı: 1. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ- 1/4 HAZİRAN 2010 Yayın Yeri: ESKİŞEHİR Yayın Tarihi: Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: -


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Çukurova, iklim, mısır
Çukurova Region, climate, maize
Özet Bu çalışma, 1996- 2006 yılları arasında geçen süreçte Türkiye’nin en büyük mısır üretim potansiyeline sahip Çukurova’da meydana gelen iklimsel olayların mısır yetiştiriciliği üzerine olan doğrudan ve dolaylı etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Sonuçta, incelenen bölgede 11 yıllık süreçte bazı yıllarda mısır verimindeki azalmanın temel nedeninin iklimsel değişikliklere bağlı olarak görülen yüksek sıcaklık ve istenmeyen düşük oransal nem değerleri ile yüksek sıcaklık ve yüksek oransal nem değerleri olduğu belirlenmiştir. Mısırın gelişim ve verimi üzerine oldukça etkili olan anılan değerlerin bitkinin istediği sınırı aşmasıyla mısır verimi üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Söz konusu, olumsuz iklim koşullarında danelerin içleri dolmamakta veya koçanlar yeterli olarak büyümediğinden dolayı mısır veriminde önemli ölçüde düşüşlerin olduğu saptanmıştır.
In this study was conducted to investigate of direct and indirect impacts of climatic events during the last 11 years (1996-2006) in the Çukurova Region that it is has the greatest maize production potential of Turkey. In conclusion, it was determined that decreases in maize yield in Çukurova region was depending on both high temperature and low relative humidity or high temperature and high relative humidity. It can be said that generative and vegetative growth of maize crop slows down under the unfavourable climate conditions.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar 1. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ-ESKİŞEHİR

KaynakçaAnonymous, 2001a. Adana İli Ceyhan İlçesinin Bazı Köyleri İle Mercimek Tarım İşletmesine Ait 2. Ürün Mısır Alanlarında Önemli Zarara Yol Açan Hastalık Etmenleri Hakkında Yapılan Çalışmalar İle İlgili Rapor (08.08.2001),2 s.Anonymous, 2001b.Adana ve Ceyhan Civarı İkinci Ürün Mısır Ekilişlerinde Görülen Hastalık Durumu Üzerine Rapor, (01.10.2001), 6 s.Anonymous, 2001c. YAŞAM, Mısırdaki Virüs Krizinin Çiftçilere Faturası Onüç trilyon. Haftalık Gazete, Yıl 1, Sayı12, 14 Ağustos 2001.Anonymous, 2001d.Adana İl müdürlüğü Proje istatistik verileriAnonymous, 2001e CİNETARIM, Mısırda Felaket, Ağustos-Eylül 2001Yıl,5 sayı:37Anonymous, 2003. Cotton: Review of the World situation. İnternational Cotton Advisory Committee. Anonymous, 2008. Meteorolojik Veriler (1997-1998). T.C. Başbakanlık Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Adana Bölge Müdürlüğü. Anonymous, 2009a. Türkiye'nin İklim Özellikleri http://www.aof.anadolu.edu.trAnonymous, 2009b. Türkiye’ de İklim Tipleri. http://tr.wikipedia.orgAnonymous, 2001. Ana ürün Mısır Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara Ateş, F., 2009. Polen Tohumculuk Teknik Arşivi,Bayrak,F., 1997. Bafra Ovası Koşullarında İkinci Ürün Mısır’ın Su Tüketimi T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Samsun Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları,Genel Yayın No:91,Samsun.Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008. Sulama-Drenaj Konferansı Bildiriler Kitabı.Değirmenci H., 2008. Kültürteknik Projelerinde Çevresel Etki Değerlendirme Ders Notları,Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş.Derviş, Ö., 1986, Çukurova Koşullarında Buğdaydan Sonra İkinci Ürün Mısır’ın Su Tüketimi T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tarsus Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları,Genel Yayın No: 106 Tarsus.Erinç, S., 1984, Klimatoloji ve Metotları, İ.T.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbulFAO, 1997. Food And Agriculture Organization. www.fao.orgFidan H., M. A.Yılmaz. 2005.Çukurova Bölgesi Mısır Ekim Alanlarında Spiroplasma ve Önemli Virüs Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi I. Bitki Koruma Kongresi 8-10 Eylül 2004 Samsun. Gençoğlan C, 2008. Sulama Programlama Ders Notları, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş. Güllü, M., A. Uludağ, G. Ülke, A. D. Kanat, M. İslamoğlu, M. İmren, H.Fidan, F.Bülbül, M. Şen, İ. Cerit, H. Sarıhan, M. A. Turkay, 2002. Çukurova’da Mısır Alanlarında Görülen Mısır Bodurluk Hastalığı (Spiroplazma kunkelii) (Mycoplasmateles: Spiroplasmataceae ) ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Proje Gelişme Raporu, (2002 yılı). Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü-Adana Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Adana Günbatılı, F., 1979. Tokat-Kazova Koşullarında Mısır’ın Su Tüketimi, T.C. Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak Su Genel Müdürlüğü , Tokat Bölge Topraksu Araştırma Enst. Müd. Yayınları, Gen. Yay. No:33 Rapor Serisi No:21, Tokat.Jones, Jr. J.B., Wolf, B. and Mills, H.A. 1991. Plant Analysis Handbook. A Practical Sampling, Preparation, Analysis and Interpretation Guide. Micro-Macro Publishing Inc. Athens, Georgia, USA. Kapur B, Kanber R ve Ünlü M. (10 Nisan 2008) Aşağı Seyhan Ovasında İklim Değişikliği ve Buğday-Mısır ve Pamuk Üretimi Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, AdanaKaymaz, B., İkiel, C., 2004. “The Effects of Climatic Conditions on Fruit Productions in Geyve”, Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, Sf: 801-810, Istanbul-Turkey Kaymaz, B., 2005. “Hazards and Their Effects on Human”, 29 th IMISE (The International Movement For Interdisciplinary Study of Estrangement) Conference, 4-9/07/2005, The American University of Paris, Paris-France. Kırtok, Y., 1998. Mısır Üretimi ve Kullanımı. Akoluk Yayınları, İstanbul.Matsumura M., M. Tokuda and N. Endo, 2006. Recent Outbreaks of the Maize Orange Leafhopper Cicadulina bipunctata Inducing Gall-like Structures on Maize in Japan. Galling Arthropods and Their Associates Ecology and Evolution. Springer Japan. Pp. 149-158 Önder, S., Kanber, R., Ünlü, M. ve Önder, D., 2002. Klasik ve Modern Sulama Yöntemlerinin Su Kullanım Randımanlarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Antakya- Hatay.Parry, M. L. 1990. Climate change and world agriculture. London: Earthscan Publications.Süzer, S., 2003. Mısır Tarımı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü,Edirne.Şahin, S., 2001. “Türkiye’de Mısır Ekim Alanlarının Dağılışı ve Mısır Üretimi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı:1 (2001) 73-90, AnkaraŞensoy, S., 2007. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Web sitesi. http://www.meteor.gov.tr/2005/genel/iklim/iklim.htmTÜİK, 2008. Türkiye İstatistik Kurumu Yıllığı, Adana Bölge Müdürlüğü.Tümertekin, E., Özgüç, N., 1997. Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul http://www.gap.gov.tr/Turkish/Tarim/Tarlayt/misir.htmlUçak, A.B., Aykanat, S., 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Simpozyumu, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 16-18 Haziran 2009. KONYA Uçan, K., 2009. Kuraklık Model ve Analizleri Ders Notları, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş.WU, H.; Hubbard, K.G., Wilhite, D.A., 2004 “An Agricultural Drought Risk-Assessment Model For Corn And Soybeans” International Journal Of Climatology, volume: 24, pp: 723-741.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler