Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Toprak ve Bitkide Çinkonun Toksiklik Sınırının Belirlenmesi ve Biyoyarayışlı Zn Miktarının Belirlenmesinde Çeşitli Ekstraksiyon Yöntemlerinin Buğday ile Kalibrasyonu

Diğer Başlık: The Determination of Toxic Levels of Zn in Soil and Plant And Comparıson of Different Extractıon Methods for Assessing Bioavailability Zn Status and Calibration with Wheat

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Yurdakul, İlknur (Proje Yürütücüsü), Kalinbacak, Kadriye (Proje Yürütücüsü), Gedikoğlu, İbrahim (Proje Yöneticisi),


Yayınlayan: Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: I. Ulusal Çinko Kongresi (Tarım,Gıda ve Sağlık) Yayın Yeri: Adana Yayın Tarihi: Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 303-311


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Çinko, toksiklik, buğday, ekstraksiyon yöntemleri, EDDHA
Zinc. toxicity. extraction methods, EDDHA Method
Özet Bu çalışmada, potansiyel olarak toksik olan elementlerden birisi olan çinkonun (Zn) bitki gelişimine etkileri incelenmiştir. Killi ve killi tınlı toprağa artan düzeylerde Zn uygulanarak toprak ve bitkideki konsantrasyonları saptanmaya çalışılmıştır.Toprağa uygulanan Zn düzeyleri 0, 60, 120, 180 ve 240 mg kg-1 olup, killi toprakta bitkiye toksik etkide bulunmuştur. Killi tınlı bünyeye sahip toprakta ise verimi azaltıcı eğimi görülmüş ancak toksik etki denilebilecek sınıra ulaşmamıştır. Uygulamalardan elde edilen buğdayların üst aksamındaki Zn konsantrasyonları da saptanmış ve kuru ağırlık ile ilişkisine bakılmıştır. Ayrıca uygulama yapılan topraklardan Zn'nun geri ekstraksiyonu için en uygun yöntem saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 6 farklı ekstraksiyon yöntemi kullanılmıştır. Topraktan Zn'yu ekstrakte etmede yöntemlerin etkileri farklı olmuştur. Kullanılan yöntemler içersinde EDDHA yöntemi hem uygulama kolaylığı, hem uygulanan Zn'yu topraktan ekstrakte etmedeki yeterliliği ve hem de diğer biyolojik indeksler ile yüksek bir korelasyon vermesi nedeniyle kullanılabileceği saptanmıştır.
In this research, the effect of Zn on the growth of winter wheat was investigated. It vas conducted on pots in the greenhouse conditions. Increasing levels of Zn (0, 60, 120. 180 and 240 mg kg-1) were applied on clay and clay-loam soil and Zn content of the soil and upper plant were determined. Increasing levels of Zn decreased the dry matter weight of wheat under /10 level on clay soil but not on the clay-loam. Regression relationships were investigated among the application levels of Zn, dry matter and tissue concentration etc. Six soil extraction methods were used to determine the bioavailable Zn content of the soils. EDDHA method was chosen the best suitable methods to extract available Zn for the Turkey Soils. EDDHA method was not only simple but also the best ability to extract of Soil Zn and had the highest correlation with other bioavailability indexes.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif Hakkı sorunu yoktur
Notlar I. Ulusal Çinko Kongresi Anadolu Tarımsal Araştırma.Enstitüsü /Eskişehir

KaynakçaAbd-Elfattah,A and Wada, K, 1981.Adsorption of lead, copper, zinc, cobalt and cadmium by soils that differ in cation-exchange materials. J. Soil Sci. 32:271 Davis, R.D., Beckett, P.H.T. and Wollan, E, 1978. Critical levels of twenty potentially toxic elements in young spring barley. Plant and Soil, 49: 395 - 408. Johnson, G.V. and Young, R.A, 1973.Evaluation of EDDHA as an extraction and analytical reagent for assessing the iron status of soils. Soil Sci. 99: 166-174. Kabata-Pendias, A ve Pensdias, H.1992 Trace Elements in Soils and Plants. 2nd edition. CRC Press. p.129 Kacar, B, 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: Bitki Analizleri. Ank. Üni. Zir. Fak. Yayınları, 453, sahife: 47. A. Ü. Basımevi, Ankara. Knutsen, D., Peterson, G.A. and Pratt, P.F, 1982. Lithium, Sodium and Potassium. In:A.L.Page,R.H. miller, and D.R. Keeney (Ed.). Methods of soil analysis. Part 2. Second Edition. p: 225 -238. Lindsay, W.L. and Norvell, W.A, 1978.Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganase, and copper. Soil Sci. Soc. Am. J. 42: 421 - 428. Macnicol, R.D. and Beckett, P.H.T, 1985.Critical tissue concentrations of potentially toxic elements. Plant and Soil, 85: 107 - 129. Olson, R.V, 1965. Iran. In: C.A. Black (Ed.). Methods of Soil Analysis. Agranomy No. 9. Part 2. p: 996. Piper,C.S, 1950.Soil and Plant Analysis. Interscience Publishers, Inc. N.Y. p: 171. Pratt, P.F, 1965. Potassium. In: C.A. Black (Ed.).Methods of soil analysis. Agronomy No. 9. Part2. page: 1 022 - 1030. Sposito, G., Lund, L.J. and Chang, A.C, 1982. Trace metal chemistry in arid-zone field soils amended with sewage sludge: i. Fractionation of Ni, Cu, Zn, Cd, and Pb in solid phases. Soil Sci. Soc. Am. J. 46: 260 - 264. Trierweiller, J.F. and Lindsay, W .. , 1969. EDTA - Ammonium carbonate soil test for zinc. Soil Sci. Soc. Am. P. 33: 49 - 54. Ulrich, A. and Hills, F.J, 1967. Principles and practices of plant analysis. Soil testing and Plant analysis. Part II. Plant analysis. SSSA Special Publications No: 2. Williams, D.E., Vlamis, J, Pukite, A.H. and Corey, J.E., 1985. Metal movement in sludge-treated soils after six years of sludge addition: 2. Ni, Co, Fe, Mn, Cr, and Hg. Soil Sci. 140: 120 - 125.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler