Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ayva Ağaçlarına Uygulanan Bor ve Kalsiyumun, Hasat Sonrası Oluşan Fizyolojik Bozulmaya ve Bazı Meyve Kalite Özelliklerine Etkisi

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Monografi

Alt Tür: Proje Raporu

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): YALCIN, Gulser (Proje Yöneticisi), ÖZGÜMÜŞ, Ahmet (Araştırma Sorumlusu), Yavuz, Ramazan (Proje Yürütücüsü),


Yayınlayan: Eskişehir Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın Yeri: Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Böl Yayın Tarihi:


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sakarya, Ayva, Bor, Kalsiyum
Sakarya, Quince, Boron, Calcium
Özet Bu araştırma 2001 – 2002 yıllarında Sakarya ili Pamukova ve Geyve ilçelerindeki ayva bahçelerinde topraktan ve yapraktan bor ve yapraktan kalsiyum uygulamalarının hasat sonrası fizyolojik bozukluğa ve bazı meyve kalite özelliklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma konuları ; Ayva ağaçlarına yapraktan ve topraktan bor ile yapraktan kalsiyum uygulamaları olarak yapılmıştır. Topraktan bor uygulaması 200 gr (Na2B4O7.10H2O) boraks/ağaç, yapraktan bor uygulaması %0.3’lük (Na2B4O7.10H2O) boraks ve kalsiyum uygulaması %0.6’lık kalsiyum klorür (CaCl2) olarak uygulanmıştır. Ayva meyvesindeki hasat sonrası oluşan fizyolojik bozukluğa yapılan uygulamaların etkisi görülmemiştir. Topraktan ve yapraktan uygulanan bor ve yapraktan uygulanan kalsiyum meyvedeki bor ve kalsiyum miktarını artırmıştır. Bu araştırmada Ayva ağaçlarına uygulanan % 0.3’lük boraks ve % 0.6’lık kalsiyum uygulamalarının fizyolojik bozulmayı önlemeye yeterli düzeyler olmadığı görülmüştür. Hasattan sonra belirli aralıklarla meyvelerde meyve kalite analizleri yapılmıştır. Yürütülen projede uygulanan değişik konuların meyve kalite kriterlerine (meyve eti sertliği, toplam suda eriyebilir madde, meyve suyundaki pH ve titre edilebilir asitlik) etkisi görülmemiştir. Meyve eti sertliği 11.20 – 21.00 lb arasındadır. toplam suda eriyebilir madde %11.80 - %22.80 arası tespit edilmiştir. Meyve suyundaki pH 3.07 – 4.15 arasındadır titre edilebilir asitlik 2.95 – 10.38 mg/ml arasında değişen değerler belirlenmiştir.
This research was implemented in order to determine the effects of calcium and boron applications from soil or leaf in recovering of post harvest physiological disorders and some fruit quality characteristics of quince in Sakarya location (Pamukova and Geyve Towns) during 2001 – 2002.The experiment was conducted in randomized plots experimental design with 4 treatments. 200 gram boraks (Na2B4O7.10H2O) was applied to the soil for per tree 0,3 % boraks and 0,6 % calcium chlorur were applied from the leaves.Boron applications both from soil and leaf , and calcium applications from the leaves increased the fruit calcium content. On the other hand, some quality characteristics of the quince fruits were investigated. The treatments had no effects on the firmness, titratable acidity, total soluble solids content and pH of the fruits. The results were, for firmens 11.20 – 21.00 lb, for total soluble solids content 11.80 – 22.80 %, for pH 3.07 – 4.15, for titratable acidity 2.95 – 10.38 mg/ml
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif Hakkı sorunu yoktur
Notlar ANONİM. 2004. Ayva meyvesi özellikleri. www.biglook.com 12.01.2004.BENNETT, O.L. ve MATHİAS, E.L. 1973. Growth and chemical composition of crownvetch as affected by lime, boron, soil source and temperature regine. Agron. J, 65, 587-593.BERGMANN, W. 1992. Nutritional disorders of plants. Gustav fischer Verlag Jena. s, 1-741, 352 Stuttgart. Germany.BRENNAN, E.G. ve SHİVE, J.W. 1948. Effect of calcium and boron nutrition of the relation between these elements in the tissue. Soil Sci, 66, 65-75.BOSWELL,F.C.,WHİCH,L.F.,TUCKER,T.C.1973.Calcıum, Magnesium, Micronutrient Fertilizers.Fertilizer Abstracts.6.7.469-470.Editorial Comittee. ÇAKIR, C. 2004. Bitki sağlığı danışmanı, Armut hastalıkları. http://bitkisagligi.net/Armut/ozellik. asp. 19.02.2003CASSELS, A.L. ve BARLASS, M. 1976. Enviromentally induced changes in the cell walls of tomato leaves in relation to cell and protoplast release. Physiol Plant, 37, 239-246. CLAASSEN. M.E. ve WİLCOX G.E. 1974. Comparative reduction of calcium and magnesium of corn tissue by NH4-N and K fertilization. Agron. J. 66, 521-522.D.İ.E. 1999. Tarım istatistikleri özeti 1979 – 1998. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, yayın no: 2275, s. 32, Ankara. ERCAN, N. 2004. Ayva yetiştiriciliği. http://www.bahce.biz/bitki/meyve/ayva. 12.01.2004FAUST, M. ve SHEAR, C.B. 1969. Biochemical changes during the development of cork spot of apples. Qual. Plant. Mater. Veg., 19, 255-265.FAUST, M. ve KLEİN, J.D. 1974. Levels and sites of metabolically active calcium in apple fruit. J.Am.Soc.Hortic. Sci. 99,93-94.GÜZEL, N., GÜLÜT, Y.K., ORTAŞ, İ., ve İBRİKÇİ, H., 1990. Toprakta verimlilik analiz yöntemleri laboratuvar el kitabı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders kitabı No: 117.HANSON, E. J. ve BREEN P.J. 1985. Effeects of boron sprays and environmental factors on fruit sety and boron accumulation in “Italian” Prune flowers. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 110, 389-392.HUNDT, I., SCHİLİNG, G., FİSCHER, F. ve BERGMANN, W. 1970. İnvestigations on the influence of the micronutrient boron on nucleic acid metabolism. Thaer-Arch. 14, 725-737.JACKSON, J.E., ATKİNSON, D. 1980. Mineral Nutrition of Fruit Trees. P. 103 - 108JONES, H.E. ve SCARSETH, N.D. 1944. The calcium boron balance in plants as related to boron needs. Soil Sci, 57, 15-24.KACAR, B. 1972. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesi yayın no:453. Ankara.KACAR, B. 1984. Bitki besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları: 899, Ders kitabı 250. A.Ü. Basımevi. Ankara.KACAR, B. ve KATKAT, A.V. 1998. Bitki besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın no: 127, Vipaş yayınları: 3. 305-326, 417-441. Bursa.KELLİNG, K.A. 2003. Soil and Applied Boron. www.uwex.edu/ces/pubs. 05.04.2003 KİRALY, Z. 1976. Plant disease resistance as influenced by biochemical effects on nutrients in fertilizers. Fertilizer Use and Plant Health. International Potash İnstitute. Bern, Switzerland.KONNO, H., YAMAYA, T., YAMASAKİ, Y. ve MATSUMOTO, H. 1984. Pectic polysaccharide break-down of cell walls in cucumber roots grown in calcium starvation. Plant Physiol, 76, 633-637.KÖY HİZMETLERİ. 1996. Eskişehir araştırma enstitüsü araştırma raporları, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay. Genel yayın no:247, Rapor no:195. Ankara.KÖY HİZMETLERİ. 1995. Sakarya ili arazi varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay. İl Rapor no:54. Ankara.LİNDSAY, W.L. ve NORRELL, W.A. 1969. Development of a DTPA micronutrient soil test. Soil Sci.Proc.35:600-603. MARSCHNER, H. 1995. Mineral Nutrition of higher plants. 2nd ed.p. 1-889. Academic Press, New york.MATTUS. 1962. Apple condition research on scald, bitter pit and cork spot, N.J.Hort. Sec. Horticultural News. 44 p.198.MİCKAEL, G., WİLBERG, E. ve KOUHSİAHİ-TORK, K. 1969. Boron deficiency induced by high air humidity. Z.pflanzenernaehr. Bodenk. 122,1-3. NARAYAN, D.; CHANDEL, A.S.; SİNG, G. R., 1989. Effect of boron fertilization on yield and quality of sugar beet (beta vulgaris l.) Indian Journal of Plant Physiology. 32 (2): 164-164OERTLİ, J.J. ve GRGUREVİC, E. 1975. Effect of pH on the absorption of boron by excised barley roots. Agron. J. 67, 278ÖZGÜMÜŞ, A. 1999. Analitik kimya – 1 uygulama klavuzu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Kılavuzları No:6. S.69ÖZELKÖK, S. 1998. Marmara Bölgesinde Çeşitli Yörelerinde Yetiştirilen Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Araştırmalar. www.ankara.tagem.gov.tr. 15.01.2004 PHOSYN LABORATORIES. 1998. Results From Analysis. İngiltere.SAMS, C.E. and CONWAY, W.S. 1984. Effect of Calsium Infiltration On Ethylene Production, Respiration Rate, Soluble Polyuronide Content, and Quality of Golden Delicious Apple Fruit. Hort. Abst. 54(6):3205SCHARRER, K. ve JUNG, J. 1955. The influence of nutrition on the cation/anion ratio in plants. Z. pflanzenernahr. Dung. Bodenk. 7, 76-94.SHRETHA, G.K., THOMPSON, M.M. ve RİGETTİ, T.L. 1987. Foliar-applied boron increases fruit set in “Barcelona” hazelnut. J. Am. Soc. Hortic. Sci, 112, 412-416.SHELP, B.J. 1988. Boron mobility and nutrition in broccoli (Brassica oleracea var. italica) Ann. Bot. 61, 83-91.SHORROCKS, V. M. And NİCHOLSON, D.D. 1980 The Influence of Boron Deficiency on Fruit Quality Mineral Nutrition of Fruit Trees p.103-108 SOYERGİN, S., MOLTAY, İ., BULAGAY, A.N. 1988. Marmara bölgesinin önemli ayva üreten yörelerinde ayvanın beslenme durumunun saptanması üzerinde araştırmalar. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 17, sayı 1-2, s.3 Yalova. TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ. 1995, 1997, 1999, 2003. Sakarya’da Tarım Projeleri ve Faaliyet Raporu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü. Sakarya.TARIM ORMAN ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ, 1989. Tarımcının El Kitabı. Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü yayın no: ÇEY.08.89/IX.01, s.68-70.TERBLANCE, J. H., DEWALL, D.R., PİENARR, W.J., GÜRGEN, K.H., DEMPERS, P.J., 1976 New Standards for Leaf Composition in Apple. The Decidious Fruit Grower. Fruit and Fruit Technology Research İnstitute, Stellonbosch.s.76-79TEZCAN, H., ERİŞ, A., AKBUDAK, B., KARABULUT, Ö. 1998. Kalsiyum Uygulamalarının Eşme Ayvasının (Cydonia vulgaris cv.Eşme) Bazı Hasat Sonrası Fungal Hastalıklarına ve Kalite Özelliklerine Etkisi. U. Ü. Zir. Fak. Derg.,14, s.23 Bursa TÜZÜNER, A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuvar el kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayını. AnkaraWİLLS, R.B.H., TİRMAZİ S.I.H. ve SCOTT, K.J. 1977. Use of calsium to delay ripenning of tomatoes. Hort. Science 12: 551-552.WALKER, J.M. 1969. One degree increments in soil temperatures affect maize seedling behavior. Soil Sci. Soc. Amer. Proc, 33, 729-736.YURTSEVER, N. 1984. Deneysel istatistik metotları. Tarım Orman ve Köy İşleri bakanlığı Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Genel yayın no:121, Teknik yayın no: 56. AnkaraZHOU, HOU Jİ. 1987 Instıtute of Pomology, Chinese Academy of Sciences, Xing-Cheng, Liao-Ning, People’s Republic of China.

KaynakçaANONİM. 2004. Ayva meyvesi özellikleri. www.biglook.com 12.01.2004.BENNETT, O.L. ve MATHİAS, E.L. 1973. Growth and chemical composition of crownvetch as affected by lime, boron, soil source and temperature regine. Agron. J, 65, 587-593.BERGMANN, W. 1992. Nutritional disorders of plants. Gustav fischer Verlag Jena. s, 1-741, 352 Stuttgart. Germany.BRENNAN, E.G. ve SHİVE, J.W. 1948. Effect of calcium and boron nutrition of the relation between these elements in the tissue. Soil Sci, 66, 65-75.BOSWELL,F.C.,WHİCH,L.F.,TUCKER,T.C.1973.Calcıum, Magnesium, Micronutrient Fertilizers.Fertilizer Abstracts.6.7.469-470.Editorial Comittee. ÇAKIR, C. 2004. Bitki sağlığı danışmanı, Armut hastalıkları. http://bitkisagligi.net/Armut/ozellik. asp. 19.02.2003CASSELS, A.L. ve BARLASS, M. 1976. Enviromentally induced changes in the cell walls of tomato leaves in relation to cell and protoplast release. Physiol Plant, 37, 239-246. CLAASSEN. M.E. ve WİLCOX G.E. 1974. Comparative reduction of calcium and magnesium of corn tissue by NH4-N and K fertilization. Agron. J. 66, 521-522.D.İ.E. 1999. Tarım istatistikleri özeti 1979 – 1998. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, yayın no: 2275, s. 32, Ankara. ERCAN, N. 2004. Ayva yetiştiriciliği. http://www.bahce.biz/bitki/meyve/ayva. 12.01.2004FAUST, M. ve SHEAR, C.B. 1969. Biochemical changes during the development of cork spot of apples. Qual. Plant. Mater. Veg., 19, 255-265.FAUST, M. ve KLEİN, J.D. 1974. Levels and sites of metabolically active calcium in apple fruit. J.Am.Soc.Hortic. Sci. 99,93-94.GÜZEL, N., GÜLÜT, Y.K., ORTAŞ, İ., ve İBRİKÇİ, H., 1990. Toprakta verimlilik analiz yöntemleri laboratuvar el kitabı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders kitabı No: 117.HANSON, E. J. ve BREEN P.J. 1985. Effeects of boron sprays and environmental factors on fruit sety and boron accumulation in “Italian” Prune flowers. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 110, 389-392.HUNDT, I., SCHİLİNG, G., FİSCHER, F. ve BERGMANN, W. 1970. İnvestigations on the influence of the micronutrient boron on nucleic acid metabolism. Thaer-Arch. 14, 725-737.JACKSON, J.E., ATKİNSON, D. 1980. Mineral Nutrition of Fruit Trees. P. 103 - 108JONES, H.E. ve SCARSETH, N.D. 1944. The calcium boron balance in plants as related to boron needs. Soil Sci, 57, 15-24.KACAR, B. 1972. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat fakültesi yayın no:453. Ankara.KACAR, B. 1984. Bitki besleme. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları: 899, Ders kitabı 250. A.Ü. Basımevi. Ankara.KACAR, B. ve KATKAT, A.V. 1998. Bitki besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın no: 127, Vipaş yayınları: 3. 305-326, 417-441. Bursa.KELLİNG, K.A. 2003. Soil and Applied Boron. www.uwex.edu/ces/pubs. 05.04.2003 KİRALY, Z. 1976. Plant disease resistance as influenced by biochemical effects on nutrients in fertilizers. Fertilizer Use and Plant Health. International Potash İnstitute. Bern, Switzerland.KONNO, H., YAMAYA, T., YAMASAKİ, Y. ve MATSUMOTO, H. 1984. Pectic polysaccharide break-down of cell walls in cucumber roots grown in calcium starvation. Plant Physiol, 76, 633-637.KÖY HİZMETLERİ. 1996. Eskişehir araştırma enstitüsü araştırma raporları, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay. Genel yayın no:247, Rapor no:195. Ankara.KÖY HİZMETLERİ. 1995. Sakarya ili arazi varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay. İl Rapor no:54. Ankara.LİNDSAY, W.L. ve NORRELL, W.A. 1969. Development of a DTPA micronutrient soil test. Soil Sci.Proc.35:600-603. MARSCHNER, H. 1995. Mineral Nutrition of higher plants. 2nd ed.p. 1-889. Academic Press, New york.MATTUS. 1962. Apple condition research on scald, bitter pit and cork spot, N.J.Hort. Sec. Horticultural News. 44 p.198.MİCKAEL, G., WİLBERG, E. ve KOUHSİAHİ-TORK, K. 1969. Boron deficiency induced by high air humidity. Z.pflanzenernaehr. Bodenk. 122,1-3. NARAYAN, D.; CHANDEL, A.S.; SİNG, G. R., 1989. Effect of boron fertilization on yield and quality of sugar beet (beta vulgaris l.) Indian Journal of Plant Physiology. 32 (2): 164-164OERTLİ, J.J. ve GRGUREVİC, E. 1975. Effect of pH on the absorption of boron by excised barley roots. Agron. J. 67, 278ÖZGÜMÜŞ, A. 1999. Analitik kimya – 1 uygulama klavuzu. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama Kılavuzları No:6. S.69ÖZELKÖK, S. 1998. Marmara Bölgesinde Çeşitli Yörelerinde Yetiştirilen Bazı Önemli Armut Çeşitlerinin Hasat Sonrası Fizyolojisi Üzerinde Araştırmalar. www.ankara.tagem.gov.tr. 15.01.2004 PHOSYN LABORATORIES. 1998. Results From Analysis. İngiltere.SAMS, C.E. and CONWAY, W.S. 1984. Effect of Calsium Infiltration On Ethylene Production, Respiration Rate, Soluble Polyuronide Content, and Quality of Golden Delicious Apple Fruit. Hort. Abst. 54(6):3205SCHARRER, K. ve JUNG, J. 1955. The influence of nutrition on the cation/anion ratio in plants. Z. pflanzenernahr. Dung. Bodenk. 7, 76-94.SHRETHA, G.K., THOMPSON, M.M. ve RİGETTİ, T.L. 1987. Foliar-applied boron increases fruit set in “Barcelona” hazelnut. J. Am. Soc. Hortic. Sci, 112, 412-416.SHELP, B.J. 1988. Boron mobility and nutrition in broccoli (Brassica oleracea var. italica) Ann. Bot. 61, 83-91.SHORROCKS, V. M. And NİCHOLSON, D.D. 1980 The Influence of Boron Deficiency on Fruit Quality Mineral Nutrition of Fruit Trees p.103-108 SOYERGİN, S., MOLTAY, İ., BULAGAY, A.N. 1988. Marmara bölgesinin önemli ayva üreten yörelerinde ayvanın beslenme durumunun saptanması üzerinde araştırmalar. Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt 17, sayı 1-2, s.3 Yalova. TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ. 1995, 1997, 1999, 2003. Sakarya’da Tarım Projeleri ve Faaliyet Raporu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü. Sakarya.TARIM ORMAN ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI BURSA İL MÜDÜRLÜĞÜ, 1989. Tarımcının El Kitabı. Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü yayın no: ÇEY.08.89/IX.01, s.68-70.TERBLANCE, J. H., DEWALL, D.R., PİENARR, W.J., GÜRGEN, K.H., DEMPERS, P.J., 1976 New Standards for Leaf Composition in Apple. The Decidious Fruit Grower. Fruit and Fruit Technology Research İnstitute, Stellonbosch.s.76-79TEZCAN, H., ERİŞ, A., AKBUDAK, B., KARABULUT, Ö. 1998. Kalsiyum Uygulamalarının Eşme Ayvasının (Cydonia vulgaris cv.Eşme) Bazı Hasat Sonrası Fungal Hastalıklarına ve Kalite Özelliklerine Etkisi. U. Ü. Zir. Fak. Derg.,14, s.23 Bursa TÜZÜNER, A. 1990. Toprak ve su analiz laboratuvar el kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü yayını. AnkaraWİLLS, R.B.H., TİRMAZİ S.I.H. ve SCOTT, K.J. 1977. Use of calsium to delay ripenning of tomatoes. Hort. Science 12: 551-552.WALKER, J.M. 1969. One degree increments in soil temperatures affect maize seedling behavior. Soil Sci. Soc. Amer. Proc, 33, 729-736.YURTSEVER, N. 1984. Deneysel istatistik metotları. Tarım Orman ve Köy İşleri bakanlığı Köy hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Genel yayın no:121, Teknik yayın no: 56. AnkaraZHOU, HOU Jİ. 1987 Instıtute of Pomology, Chinese Academy of Sciences, Xing-Cheng, Liao-Ning, People’s Republic of China.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler