Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Detection of exfoliative toxin in Staphylococcus spp. isolated from skins of healthy dogs and dogs with skin lesions

Diğer Başlık: Sağlıklı ve deri lezyonlu köpeklerin derilerinden izole edilen stafilokok türlerinde eksfoliatif toksin varlığının belirlenmesi

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Müştak, Hamit Kaan (Editör),

URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=11&sayi_id=1331

Diğer Niteleme Bilgileri:
Detection of exfoliative toxin in Staphylococcus spp. isolated from skins of healthy dogs and dogs with skin lesions http://mitos.tagem.gov.tr/browse/395/850.pdf


Yayınlayan: Etlik Merkez Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Yayın Tarihi: Sayı: 4 Cilt: 57 Yayınlandığı Sayfalar: 247-252


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Eksfoliatif toksin, izolasyon, köpek, piyoderma, Staphylococcus spp.
Dog, exfoliative toxin, isolation, pyoderma, Staphylococcus spp.
Özet Bu çalışmada farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki 50 sağlıklı ve 50 deri lezyonu bulunan köpeğin burun ve derilerinden izoleedilen stafilokok türlerinde eksfoliatif toksin varlığının belirlenmesi, izole edilen stafilokok türlerinin köpeklerdeki burun boşluğundaetken taşıyıcılığının araştırılması amaçlandı. Toplanan 200 deri ve burun örneğinden 135’inde S. intermedius (% 67.5), 12’sinde S.aureus (% 6), 2’sinde S. chromogenes (% 1) ve 1’inde S. capitis (% 0.5) saptanırken 50 (% 25) örnekte üreme olmadığı görüldü.İzole edilen stafilokoklardan, 2 S. chromogenes ve 1 S. capitis izolatında eksfoliatif toksin varlığı belirlenemedi ancak 54 S.intermedius izolatının fenotipik olarak, 12 S. aureus izolatının ise hem fenotipik hem de genotipik olarak eksfoliatif toksin ürettiğisaptandı. Sonuç olarak, bu çalışmada izole edilen S. intermedius ve S. aureus’ların eksfoliatif toksin sentezleyebildikleri gösterilmişolup yüksek izolasyon oranlarından dolayı kanin piyodermaların etiyolojisinde rol aldıkları ve burun boşluğunda etken taşıyıcılığınınönemli olduğu görüşü desteklendi. Bu çalışmada ilk defa, aynı köpeğin hem derisinden hem de burun mukozasından örnek alınaraküreyen stafilokok türleri karşılaştırılmış ve yine ilk defa bu çalışmada, köpek derisinden izole edilen S. aureus suşlarının eksfoliatiftoksin sentezlediği belirlenmiştir.
The aim of this study was to determine the presence of exfoliative toxin in Staphylococcus species isolated fromnose and skins of 50 healthy dogs and skin lesions of 50 dogs at different race, age and gender; and to investigate the nasal carriageof Staphylococcus species in dogs. A total of 135 Staphylococcus intermedius (67.5 %), 12 S. aureus (6 %), 2 S. chromogenes (1 %)and 1 S. capitis (0.5 %) were isolated from 200 skin and nose samples. No bacterial growth was observed in 50 (25 %) samples.Among the isolated staphylococci, exfoliative toxin was not determined in 2 S. chromogenes and 1 S. capitis isolates but it wasdetermined phenotypically in 54 S. intermedius isolates and both phenotypically and genotypically in 12 S. aureus isolates. As aresult; it was determined that S. intermedius and S. aureus strains isolated in this study produced exfoliative toxin and because oftheir high isolation rates the opinion of their role in the etiology of canine pyoderma and importance of nasal carriage was supported.In this study the Staphylococcus spp. isolated from both skin and nasal mucosa samples of the same dog were compared for the firsttime and also it was determined that S. aureus strains isolated from dog skin produced exfoliative toxin for the first time.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar
SCI

Kaynakça1. Ardıc N, Özyurt M, Sareyyüpoğlu B, Haznedaroğlu T(2005): Investigation of erythromycin and tetracyclineresistance genes in methicillin-resistant staphylococci. IntJ Antimicrob Agents, 26, 213-218.2. Ardıc N, Sareyyüpoğlu B, Özyurt M, Haznedaroğlu T,Ilga U (2006): Investigation of aminoglycoside modifyingenzyme genes in methicillin-resistant staphylococci.Microbiol Res, 161, 49-54.3. Devriese LA, De Pelsmaecker K (1987): The anal regionas a main carrier site of Staphylococcus intermedius andStreptococcus canis in dogs. Vet Rec, 121, 302-303.4. Frank LA, Kania SA, Hnilica KA, Wilkes RP, BemisDA (2003): Isolation of Staphylococcus schleiferi fromdogs with pyoderma. J Am Vet Med Assoc, 222, 451-454.5. Hartmann FA, White DG, West SEH, Walker RD,Deboer DJ (2005): Molecular characterization ofStaphylococcus intermedius carriage by healthy dogs andcomparison of antimicrobial susceptibility patterns toisolates from dogs with pyoderma. Vet Microbiol, 108,119-131.6. Hesselbarth J, Flachsbarth MF, Amtsberg G (1994):Studies on the production of an exfoliative toxin byStaphylococcus intermedius. J Vet Med B, 41, 411-416.7. Hill PB, Moriello KA (1994): Canine pyoderma. J AmVet Med Assoc, 204, 334-340.8. Hoekstra KA, Paulton RJL (2002): Clinical prevalenceand antimicrobial suspceptibility of Staphylococcus aureusand Staph. intermedius in dogs. J Appl Microbiol, 93, 406-413.9. Ihrke PJ (1987): An overview of bacterial skin disease inthe dog. Br Vet J, 143, 112-118.10. Johnson AD, Spero L, Cades JS, de Cicco BT (1979):Purification and characterization of different types ofexfoliative toxin from Staphylococcus aureus. InfectImmun, 24, 679-684.11. Johnson WM, Tyler SD, Ewan EP, Ashton FE, PollardDR, Rozee KR (1991): Detection of genes forenterotoxins, exfoliative toxins, and toxic shock syndrometoxin 1 in Staphylococcus aureus by the polymerase chainreaction. J Clin Microbiol, 29, 426-430.12. Kapral FA, Miller MM (1971): Product ofStaphylococcus aureus responsible for the scalded-skinsyndrome. Infect Immun, 4, 541-545.13. Ladhani S (2003): Understanding the mechanism ofaction of the exfoliative toxins of Staphylococcus aureus.FEMS Immunol Med Microbiol, 39, 181-189.14. Ladhani S, Joannou CL, Lochrie DP, Evans RW,Poston SM (1999): Clinical, microbial and biochemicalaspects of the exfoliative toxins causing staphylococcalscalded skin syndrome. Clin Microbiol Rev, 12, 224-242.15. Laemmli UK (1970): Cleavage of structural proteinsduring the assembly of the head of bacteriophage T4.Nature (London), 227, 680-685.16. Luna LG (1968): Manual of Histologic Staining Methodsof The Armed Forces Institute of Pathology 3rd edition.New York: The Blakiston Division, McGraw-Hill BookCompany.17. May ER, Hnilica KA, Frank LA, Jones RD, Bemis DA(2005): Isolation of Staphylococcus schleiferi from healthydogs and dogs with otitis, pyoderma, or both. J Am VetMed Assoc, 227, 928-931.18. Medleau L, Long RE, Brown J, Miller WH (1986):Frequency and antimicrobial susceptibility ofStaphylococcus species isolated from canine pyodermas.Am J Vet Res, 47, 229-231.19. Melish ME, Glasgow LA (1970): The staphylococcalscalded skin syndrome: development of an experimentalmodel. N Engl J Med, 282, 1114-1119.20. Piemont Y, Monteil H (1983): New approach in theseparation of two exfoliative toxins from Staphylococcusaureus. FEMS Microbiol Lett, 17, 191-195.21. Prevost G, Couppie P, Monteil H (2003): Staphylococcalepidermolysins. Curr Opin Infect Dis, 16, 71-76.22. Sabini L, Torres C, Demo M, Sutil S, Lara L (2001):Effect of staphylococcus toxins isolated from dairy cowmilk on vero cell monolayers. Rev Latinoam Microbiol,43, 13-18.23. Sasaki A, Shimizu A, Kawano J, Wakita Y, Hayashi T,Ootsuki S (2005): Characteristics of Staphylococcusintermedius isolates from diseased and healthy dogs. J VetMed Sci, 67, 103-106.24. Sato H, Hirose K, Terauchi R, Abe S, Moromizato I,Kurokawa S, Maehara N (2004): Purification andcharacterization of a novel Staphylococcus chromogenesexfoliative toxin. J Vet Med B, 51, 116-122.25. Sato H, Matsumori Y, Tanabe T, Saito H, Shimizu A,Kawano J (1994): A new type of staphylococcalexfoliative toxin from a Staphylococcus aureus strainisolated from a horse with phlegmon. Infect Immun, 62,3780-3785.26. Sato H, Tanabe T, Kuramoto M, Tanaka K, HashimotoT, Saito H (1991): Isolation of exfoliative toxin fromStaphylococcus hyicus subsp. hyicus and its exfoliativeactivity in the piglet. Vet Microbiol, 27, 263-275.27. Sentürk S, Özel E, Sen A (2005): Clinical efficacy ofrifampicin for treatment of canine pyoderma. Acta VetBrno, 74, 117-122.28. Sugai M, Inoue S, Hino T, Kuwabara M, Hong Y,Miyake Y, Suginaka H (1990): Purification ofstaphylococcal exfoliative toxin by high pressure liquidchromatography. Zentralbl Bakteriol, 273, 5-11.29. Terauchi R, Sato H, Hasegawa T, Yamaguchi T,Aizawa C, Maehara N (2003): Isolation of exfoliativetoxin from Staphylococcus intermedius and its localtoxicity in dogs. Vet Microbiol, 94, 19-29.30. Yamaguchi T, Nishifuji K, Sasaki M, Fudaba Y,Aepfelbacher M, Takata T, Ohara M, Komatsuzawa H,Amagi M, Sugai M (2002): Identification of theStaphylococcus aureus etd pathogenecity island whichencodes a novel exfoliative toxin, ETD, and EDIN-B.Infect Immun, 70, 5835-5845.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler