Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Bazı Pamuk Çeşitlerinin Verticillium Solgunluk Hastalığı Etmeni (verticillium dahliae Kleb.)'ne Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of Susceptibility of Some Cotton Varieties Against Cotton Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb.

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ERDOGAN, Oktay (Proje Yöneticisi), DÜNDAR, Halil (Editör),


Yayınlayan: Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri Yayın Yeri: Isparta Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 93


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Pamuk, Verticillium solgunluğu, dayanıklılık, Aydın
Cotton, Verticillium wilt, resistance, Aydın
Özet Bu çalışma 2004-2005 yılları arasında Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında yürütülmüştür, Araştırma pamuklarda bölgenin en önemli sorunu olan Verticillium solgunluk hastalığına (Verticilllium dahliae Kleb.) karşı Enstitüde ıslah edilen ve yurt dışından introdüksiyon materyali olarak getirilen yeni pamuk çeşit ve çeşit adaylarının hastalığa karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, verim ve lif kalite kriterlerinin saptanması amacıyla ele alınmıştır. Bu amaçla öncelikle 15 pamuk çeşit ve çeşit adayının iklim odasında saksı denemeleri ile Verticillium dahliae’ a duyarlılıkları saptanmıştır. Daha sonra solgunluk hastalığı ile doğal olarak bulaşık olan ve yıllardır dayanıklılık ıslahı çalışmaların yapıldığı enstitü arazisinde, tesadüf blokları deneme desenine göre parsel büyüklükleri 2 sıra x 0,7 m x 12 m =16,8 m² olacak şekilde 4 tekerrürlü olarak tarla denemeleri yapılmıştır. Denemelerde hastalığa duyarlı olduğu bilinen Çukurova 1518, Nazilli 84 S ve tolerant olduğu bilinen Carmen çeşitleri kontrol olarak kullanılmıştır. Çalışmalar sonunda denemeye alınan N727/C-126, N727/C-104, N/SG 1001,119, N/D 121 ve N-727/C-105 hatları Carmen kadar tolerant bulunmuştur. Kütlü pamuk verimi yönünden, N/D 121, N/C 107 ve N/SG 1001,119 hatları diğer çeşit adaylarından daha verimli bulunurken, Carmen ve N/D 122 çeşit adayının en iyi lif kalite değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca N727/C-126 çeşit adayı ve tolerant Carmen çeşidinin lif mukavemeti değeri duyarlı Çukurova 1518 çeşidinden daha yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak pamuk solgunluk hastalığı etmenine karşı tolerant olarak belirlenen, verim ve lif teknolojik özellikleri de iyi olan bu çeşit adaylarından N/D-122 “NAPA 122 (Nazilli 84 S x DP 5614)”, N/C-107 ise “AYHAN 107 (Nazilli 84 S x Carmen)” adıyla Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından 2007 yılında tescil ettirilerek pamuk üreticisinin hizmetine sunulmuştur.
This study was performed at Nazilli Cotton Research Institute cotton field between 2004-2005. The aim of this study was to determine the reaction of the new cotton varieties which has been developed at Nazilli Cotton Research Institute and ushered from other countries as introduction materials new breeding lines and varities to Verticillium wilt disease and also the effect on yield and fiber quality properties. For this reason of first of all the fifteen cotton varieties were found to be susceptibile to Verticillium dahliae Kleb. with pot trials at growth chamber. And then the Field experiment was conducted randomized complete block design with four replicates at natural infested field with the cotton wilt disease and tested every year resistant breeding studies and plot sizes were chosen 0.7m. x 12m. X 2 rows =16.8 m². It ıs known that Çukurova 1518, Nazilli 84 S are susceptibile and tolerant Carmen varieties as a control against Verticillium wilt disease. Among the varieties which were tested in year 2004-2005, and found that N727/C-126, N727/C-104, N/SG 1001,119, N/D 121 and N-727/C-105 breeding lines were tolerant as a control variety Carmen. As a seed cotton yield, N/D 121, N/C 107, N/SG 1001 119 breeding lines produced higher yield than the control varieties on seed cotton yield. Carmen and N/D 122 breeding line were the best in fiber quality. Furthermore, N727/C-126 breeding line and tolerant variety Carmen were determined more fiber strength than susceptibile control variety Çukurova 1518. As a result, these breeding lines which were determined as tolerant to cotton Verticillium wilt, and which had high yield and fiber technological properties were registered bv Nazilli Cotton Research Institute as N/D 122 named “NAPA 122 (Nazilli 84 S x DP 5614)” and N/C 107 named “AYHAN 107 (Nazilli 84 S x Carmen)” in 2007 and given to cotton farmer’s using.
İçindekiler
Açıklamalar Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi

KaynakçaABBASSİ, ASHRAF, M., 1998. Determination of Verticillium Wilt Effect on Cotton Fiber and Properties. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 337, Athens-Greece.ALTINBAŞ Ü,, Y, KURUCU ve M,BOLCA, 2006, Ege Bölgesi 2006-2007 Dönemi PamukEkili Alanlarının ve Ürün Rekoltesinin , Uzaktan Algılama Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi, E,Ü,Ziraat fakültesi Toprak Bölümü,İzmir.ANONYMOUS, 1995, Cotton Disease and Their Control, Cotton Disease Council and National Cotton Council P,O,Box 12285 Memphis, Tennessee 38112 15 p,ANONİM, 1995, Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt-2, T,C, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ankara 228-229 s,AYDEMİR, M,, 1970, Memleketimizde Ekilen Pamuk Çeşitleri, T,C, Tarım Bakanlığı Bölge Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın No : 5, Nazilli, AYDEMİR, M, 1982, Pamuk Islahı, Yetiştirme Tekniği ve Lif Özellikleri, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No : 33, Nazilli,BARROW, J,R,, 1970, Critical Requiriment for Genetic Experience of W, Wilt Tolerant in Acala Cotton, Phytopathology 60: 559-560,BUGBEE,W,M,, and PRESLEY, J,T,, 1967, A rapid inoculation technique to evaluate the resistance of cotton to Verticillium albo-atrum, Phytopathology 57: 1264,EL-ZIK, K, M,, 1985, İntegrated Control Of Verticilium Wilt Of Cotton, Plant Disease p, 1025-1032GALANOPOULO,S.,2006.http://www.Ressources.ciheam.org./om/pdf/s14/CI01190KARACA, İ,, A, KARCILIOĞLU and S,CEYLAN,, 1971, Wilt Disease Of Cotton İn The Ege Region Of Turkey, J, Turkish Phytopath, 5 49 s,KAYMAK, F,, 1972, Pamuk Hastalıkları, Zararlıları ve Mücadele Yolları, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No, 7 48 s,KECHAGIA, O. E. and XANTHOPOULOS, F. P., 1998. Degree of Verticillium Wilt Infestation and the Relative Damage in Fibre Quality Parameters. World Cotton Research Conference-2, 6-12 September, P: 336, Athens-Greece.MİLKOWSKİ, T,, and M, BOZHİNOV,, 1977, Study on The Economic and Tecnological Qualities Of Some İntroduced Varieties Of Cotton, Rev, Of Plant Path, 56 (12) : 1145NAZA, İ ve H, DÜNDAR,, 1991, Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb,)’ne Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti, NPAE Müdürlüğü Yayınlanmamış ProjeRaporları,DÜNDAR, H,,İ, EKŞİ,, A, SAĞDEMİR,, 2002, Bazı Pamuk Çeşitlerinin Solgunluk Hastalığı Etmeni (Verticillium dahliae Kleb,)’ne Karşı Duyarlılıklarının Tesbiti, NPAE Müdürlüğü Yayınlanmamış ProjeRaporları,ÜNAL, M,, G, AYDIN,, 1980, Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk Islahı, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Yayın No, 27 23s, WATKINS, G, M, 1981,Compendium Of Coton Diseases, Published by The American Phytopathological Society, 41-44 pp, YELİN, D., and ERŞAN, K., 1985. A research on yield and some technological charactersand sensivity of cotton varieties (G. hirsutum L.) to V. dahliae Kleb. İn Kahramanmaraş. J. T. Phytopathlogy, 14: S:96.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler