Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çalı Bitkisinin (Atriplex Canescens (Pursh) Nutt) Sorunlu Alanlarda Toprak Islahı ve Kaba Yem Temini Yönünden Önemi

Diğer Başlık: Importance of Atriplex Canescens (Pursh) Nutt. (Four Wing Salt Bush) for Soil Rehabilitation and Forage Production in Problem Areas

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): erdogdu, ilker (Yazar),

Emeği Geçen(ler): sever, levent (Editör),


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Kırsal Çevre Yıllığı 2007 (Annual Journal of Rural Environment) Yayın Tarihi: 1999 Sayı: ıssn 1303-9334 Cilt: 2007 Kırsal Çev Yayınlandığı Sayfalar: 7-11


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Çalı bitkisi, erozyon, toprak ıslahı, dört kanatlı tuz çalısı
Bush plant, erosion, soil rehabilitation, four wing salt bush
Özet Dünya genelinde sorunlu alanlarda toprak ıslahı ve erozyonla mücadele yanında kaba yem temini amacı ile de yaygın olarak kullanılmakta olan Atriplex canescens(Four wing salt bush) çalı bitkisi ülkemizde pek tanınmamaktadır. Tuzlu, alkali, aşırı kurak, aşırı eğimli ve maden çıkarılmış alanlarda bu çalımsı toprak yapısının iyileştirilmesi gibi amaçlarla kullanıldığında nispeten kolay ve ucuz bir yöntem olarak oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Birleşik Amerika, İran, Avustralya ve daha pek çok ülkede bu bitki ile ilgili uzun yıllardır pek çok araştırma yapılmasına rağmen Türkiye’de üniversiteler ve kamu araştırma kuruluşlarında bu konu ile ilgili çalışma son derece kısıtlıdır. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 2005 yılında, TAGEM tarafından Birleşik Amerika’dan getirtilen tohumlar kullanılarak çoğaltım ve adaptasyon çalışmaları başlatılmıştır. Tohumla üretiminde bazı sıkıntılar olduğundan, bitkinin farklı tekniklerle çoğaltımı ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiştir. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde Atriplex canescens çalı bitkisinin Orta Anadolu ve Geçit Bölgesi’nde yaygınlaştırılması konusunda TÜGEM destekli çalışmalar halen devam etmektedir. Özellikle IBA(İndol Bütirik Asit) kullanılarak köklendirilen çeliklerin araziye şaşırtılmasından iyi sonuçlar alınmıştır. Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bitki ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Although Atriplex canescens (Four wing salt bush) is used worldwide for soil rehabilitation, erosion control and forage production in problem areas, it is now well known in our country. It has given good results as a relatively easy and economic mean of rehabilitation when used in salty, alkaline, drought affected, extremely slopy soils or mining areas. In contrast to extensive research of long years on this plant in USA, Iran, Australia and many other countries, research on this plant in universities and state agricultural institutes of Turkey is very limited. Adaptation trials and multiplication of seeds introduced from USA have been started at Anatolian Agricultural Research Institute in 2005. Since it has problems with seed multiplication, emphasis has been given to propagation using different methods. TUGEM supported efforts of Anatolian Agricultural Institute continue to extend production of Atriplex canescens bush plant in Central Anatolia and Transitional Regions Particularly good results have been obtained through transplants rooted using IBA (Indol Butiric Acid) as rooting hormone. Detailed research studies related to the plant continue at Anatolian Agricultural Research Institute.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Barrow, J.R., 1997. Natural asexual reproductionin saltbush Atriplex canescens (Pursh) Nutt.Journal of Arid Environments 36: 267-270.Glenn, E.P. and J.J. Brown, 1998. Effects of salt levels on the growth and water use efficiency of Atriplex canescens (Chenopodicaceae) varieties in drying soil. American Journal of Botany 85:10-16.McArthur, E.D. 1977. Environmentally induced.Glenn, E.P., W.J. Waugh, D. Moore, C. McKeon and S.G. Nelson, 2001. Revegetation of an abandoned uranium millsite on the Colorado Plateau, Arizona. J. Environ. Qual. 30: 1154-1162.Nefzaoi, A., 1997. The integration of fodder shrubs and cactus in the feeding of small ruminants in the arid zone of North Africa. Livestock feed resource within integrated farming systems. Second FAO Electronic Conference September 1996- February 1997. pp.467-483.Sanderson, S.C. and H.C. Stutz., 2001. Chromosome races of fourwing saltbush(Atriplex canescens), Chenopodiaceae. In: E.D.McArthur and D.J. Fairbanks, comps.Proceedings—shrubland ecosystem genetics andbiodiversity; 2000 June 13-15; Provo, UT. Proc.RMRS-P-21. U.S. Department of Agriculture,Forest Service, Rocky Mountain ResearchStation, Ogden, UT. p. 75-88.Schalitz, G., A. Behrendt and A. Fischer, 1999. Folia-Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura. No. 75, 287-292, 4, Germany.Stutz, H.C., 1978. Explosive evolution of perennial Atriplex in western America. Great BasinNaturalist Memoirs. 2: 161-168.

KaynakçaBarrow, J.R., 1997. Natural asexual reproductionin saltbush Atriplex canescens (Pursh) Nutt.Journal of Arid Environments 36: 267-270.Glenn, E.P. and J.J. Brown, 1998. Effects of salt levels on the growth and water use efficiency of Atriplex canescens (Chenopodicaceae) varieties in drying soil. American Journal of Botany 85:10-16.McArthur, E.D. 1977. Environmentally induced.Glenn, E.P., W.J. Waugh, D. Moore, C. McKeon and S.G. Nelson, 2001. Revegetation of an abandoned uranium millsite on the Colorado Plateau, Arizona. J. Environ. Qual. 30: 1154-1162.Nefzaoi, A., 1997. The integration of fodder shrubs and cactus in the feeding of small ruminants in the arid zone of North Africa. Livestock feed resource within integrated farming systems. Second FAO Electronic Conference September 1996- February 1997. pp.467-483.Sanderson, S.C. and H.C. Stutz., 2001. Chromosome races of fourwing saltbush(Atriplex canescens), Chenopodiaceae. In: E.D.McArthur and D.J. Fairbanks, comps.Proceedings—shrubland ecosystem genetics andbiodiversity; 2000 June 13-15; Provo, UT. Proc.RMRS-P-21. U.S. Department of Agriculture,Forest Service, Rocky Mountain ResearchStation, Ogden, UT. p. 75-88.Schalitz, G., A. Behrendt and A. Fischer, 1999. Folia-Universitatis Agriculturae Stetinensis, Agricultura. No. 75, 287-292, 4, Germany.Stutz, H.C., 1978. Explosive evolution of perennial Atriplex in western America. Great BasinNaturalist Memoirs. 2: 161-168.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler