Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

13 Nolu Homojen Alan İçerisinde Yer Alan Eskişehir İli Mera Topraklarının Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of Genotypes on Homogenous Area, Numbered As 13 in Grassland of Eskişehir Province

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): ATALAY, Abdul Kadir (Editör), sever, levent (Editör), AVAĞ, Arife (Danışman), kara, ismail (Editör), erdogdu, ilker (Editör),


Yayınlayan: Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: I.ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ Yayın Yeri: Eskişehir Yayın Tarihi: Sayı: 1 Cilt: Toprak Kaynakla Yayınlandığı Sayfalar: 445-455


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Homojen Alan, Mera, Toprak
Homogenous area, Rengland, Soil.
Özet Bu çalışmada; TUBİTAK tarafından desteklenen” Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi ” kapsamında vejetasyon etütleri yapılan mera alanlarından alınan toprak örneklerinin kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi çalışmasının Eskişehir ili kısmını içermekte olup, Çalışmada, meralar Nispeten Homojen Ekolojik Alan esasına göre sınıflandırılmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla iklim, toprak ve topoğrafik haritalar çakıştırılarak homojen ekolojik alanlar belirlenmiş ve bu alanlar üzerinde alansal ağırlığa bağlı olarak belirlenen noktalardan vejetasyon ölçümleri yapılarak her bir Homojen Alan için vejetasyon kümeleri (tipleri) tespit edilmiştir. Bu esaslara göre belirlenen homojen alanlardan Eskişehir ili 10 farklı homojen alan ihtiva etmekte olup, bunlardan mera alanlarını kapsayan en geniş homojen alanlardan birisi de 13 Nolu homojen alandır. Duraklarda elde edilecek bilgiler ışığında her bir farklı mera sınıfının oluşumuna etki eden toprak özellikleri belirlenerek bu özellikler arasında ilişki olup olmadığı ayrı ayrı yapılan korelasyon hesapları ile tespit edilmiştir.
This study is subsidiary part of “Use and Management of National Grassland Project” supported by TUBİTAK. In this study determination of physical and chemical characteristics of soil were aimed. Homogenous areas were determined by over lagging soil and topographical maps with of GIS. By making vegetation measurements certain points, vegetation groups were created for each homogenous area. Results reveled that Eskişehir province has 10 different homogenous area is the biggest one in view of results, soil characteristics consist different grassland groups and correlations between characters were determined.
İçindekiler
Açıklamalar Mera ıslahında bitkilerin yetiştirileceği toprakların özelliklerinin bilinmesi,
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar I.Ulusal Yoprak ve su Kaynakları Kongresi

KaynakçaBlake, G.R., Hartge, G.E., 1986. Bulk Density. In: Klute, A. (Ed.), Methods of Soil Analysis, Part 1. Physical and Mineralogical Methods, Agronomy Monograph no. 9, 2nd ed. American Society of Agronomy, Madison, WI, USA, pp. 363±375.Bouyoucos, G. J., 1951. A. Recalibration of the Hidrometer Metot for Making Mechanical Analysis of Soil. Agronomy Jour. 43: 434-438.Çağlar, K.Ö., 1949. Toprak Bilgisi. A.Ü.Z.F.Yayınları. No:10Dyksterhuis, E.J. 1949. Kantitatif ekoloji esasında mera durumu ve yönetimi. Journal of Range Management, 2: 104-115FAO (1983) Guidelines: land evaluation for rainfed agriculture. FAO Soils Bulletin 52, FAO, RomeFAO (1984) Land evaluation for forestry FAO Forestry Paper 48, FAO, Rome.FAO (1991) Guidelines: land evaluation for extensive grazing. FAO Soils Bulletin 58, FAO, RomeField, T. R. O., 1989. Vegetational Survey of Management Pastures in New Zealand.Proceedings of XVI International Grassland Congress, p. 1407-11408. Nice, France.Güler.M., T.Kara., 2007. Alansal Dağılım Özelliği Gösteren İklim Parametrelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi Ve Kullanım Alanları; Genel Bir Bakış OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(3): 322-328 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(3):322-328Gökkuş, A., A. Koç B. Çomaklı, 1995. Çayır-Mer'a Uygulama Klavuzu. Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yay. No: 142, Erzurum. s 12Yıldız H. , A. Avağ2, A. Mermer1, A. Koç3, A. Gökkuş4, R. Hatipoğlu5, E. Ünal1, Ö. Urla1, M. Aydoğdu1, H. Torunlar1, F.Dedeoğlu1, K.A.Özaydın1, O.Aydoğmuş1, M.G. Tuğaç1 S. Ünal1, Z.Mutlu1, M.Uzun6, A.Kara6, Ş.Çakal6, U.Şimşek6, M.M.Özgöz6, E.Aksakal6, S.Dumlu6, Ç.Palta7, D.A.Çarkacı7, U.Karadavut8, T.Yıldırım9, Ş.Aksoyak9, M.Tezel9, C.Aygün10, A.L.Sever10, İ.Erdoğdu10, İ.Kara10, A.Atalay10, M.Sürmen11, T.Yavuz11, M.Avcı12, S.Çınar12, İ.İnal12, C.Yücel12, H.Cebel13, M.Bozkurt13, M.Keçeci13, O.Başkan13 2009. Rakım Ve Kuraklık İndisi Değerlerine Göre Türkiye’nin Homojen Alanların Belirlenmesi. 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu-16-18 Haziran 2009 .s: 738-743 KonyaHutchınson.M. F., 1995, Stochastic space-time weather models from ground-based data.Agricultural and Forest Meteorology, 73, 237-264.Koç.A., M. Sürmen., K. Kaçan. 2005 Erzincan Ovası Taban Meralarının Bitki Örtülerinin Mevcut Durumu. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt II, Sayfa 847-850)Margules, C.R. and T.D. Redhead. 1995. Guidelines for using the BioRap methodology and tools. In Series: BioRap, rapid assessment of biodiversity priority areas. CSIRO, AustraliaMcKenney, D.W., Hutchinson, M.F., Kesteven, J.L., Venier, L.A., 2001. Canada's plant hardiness zones revisited using modern climate interpolation techniques. Canadian Journal of Plant Science, 81: 129-143.Neldner, V.J. and J.R. Clarkson. 1995. Vegetation Survey and Mapping of Cape York Peninsula. Cape York Peninsula Land Use Strategy, Office of the Co-ordinator General and Queensland Department of Environment and Heritage, Brisbane, Australia..Olsen, S. R., Cole, C. V., Watanabe, F. S. ,Dean, L. A., 1954. Estimation of available Phosphorus in soil by extraction with sodium bicarbonate. U. S. Dept. of Agri. Circ. 939, Washington.Richards, L.A., 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. U.S.D.A. Handb. 60, 101–102 (USA).Soil Survey Staf, Soil survey manual, Handb.18.pp.225-230,U.S Dep. Of Agric.,Washington, D.C., 1951.Tidmarsh, C. E. M. C.M. Havenga, 1955. The weel-point method of survey and measurement of semi-open grasslands and karoo vegetation in South Africa. Memoirsof the Botanical Survey of South Africa 29.49, pp.Ülgen, N., Atesalp, M. 1972: Toprakta Bitki Tarafından Alınabilir Fosfor Tayini, Köy :Sleri Bakanlıgı, Topraksu Genel Müdürlügü, Toprak Ve Gübre Arastırma Enstitüsü, Teknik Yayınlar Serisi, Sayı 21, Ankara, 17 S. Ülgen, N. ve N. Yurtsever. 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 209, Ankara


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler