Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Eskişehir Koşullarında Bazı Nohut Çeşit ve Hatlarında Farklı Ekim Zamanı ve Sıra Arası Mesafelerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Üzerine Etkisi

Diğer Başlık: The Effect of Different Sowing Dates and Row Spacing on Yield, Yield Components and Quality of Some Chickpea Varieties and Advanced Lines in Eskişehir Conditions

Oluşturulma Tarihi: 17-12-2009

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): ATMACA, Evren (Yazar),

Emeği Geçen(ler): AKIN, Ramazan (Editör), ÇİFTÇİ, Cemalettin Yaşar (Tez Danışmanı), KARAMAN, yakup (Editör), CAKIR, Sabri (Editör),


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitütsü Yayın Tarihi: 17-12-2009


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Nohut, sıra arası mesafesi, ekim zamanı, verim, kalite
Chickpea, row space, sowing date, yield, quality
Özet Bu araştırma, Eskişehir ili ve benzer ekolojilerde Işık–05, Yaşa–05 ve 05-NBVD–9(Hisar) nohut çeşitlerinin en uygun ekim zamanı ve sıra arası mesafesini saptamak amacıyla, 2006 ve 2007 yıllarında Eskişehir Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme arazisinde yürütülmüştür. Araştırmada 5 ekim zamanı (7 Mart, 22 Mart, 7 Nisan, 22 Nisan ve 7 Mayıs) ve 3 sıra arası mesafesi (15 cm, 30 cm ve 45 cm) ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ekim zamanları ve sıra arası mesafeleri çalışmada değerlendirilen verim, verim öğeleri ve kalite unsurlarını önemli düzeyde etkilemiştir. İki yıllık araştırma sonuçlarına göre, en yüksek tane verimi 22 Mart ekim tarihinde ve 15 cm sıra arası mesafesinde yapılan ekimden (227.9 kg/da) elde edilmiştir. Sonuçlarımıza göre, Eskişehir ili ve benzer ekolojik koşullarda, tane verimi ve 100 tane ağırlığı dikkate alındığında, Mart ayının 2. veya 3. haftasında 15 cm sıra arası mesafesinde ekimin en uygun olduğu saptanmıştır.
The study was conducted at Anatolian Agricultural Research Institute, Eskisehir, in 2006-2007. The objective of study were to determine suitable sowing date and row space on Isık-05, Yasa-05 and 05-NBVD-9 (Hisar) for Eskisehir condition and similar ecology. Applications were 5 different planting date (7th March, 22nd March, 7th April, 22nd April and 7th May) and 3 row spaces (15, 30 and 45 cm). Sowing dates and row spaces effected yield, yield components and quality parameters significantly. Results showed that; the highest yield (227,9 kg/da) was obtained from 22nd March sowing date with 15 cm row space. We concluded that; since yield and 100 kernel weight are important, the best sowing date is second or third week of march with 15 cm row space for Eskisehir and similar ecology.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi

KaynakçaAgeeb, O. A. A. and Ayoub, A. T. 1976. Effect of Sowing Date and Soil Type on Plant Survival and Gram Yield of Chickpeas (Cicer arietinum L.). J. Agric. Sci. Camb. 88. s: 521–527. Anonim. 2007. Türkiye İstatistik Kurumu Verileri. http://www.tuik.gov.tr., 2007. Ceylan, A. ve Sepetoğlu, H. 1983. Börülcede (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Çeşit-Ekim Zamanı Üzerinde Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1); 25–40, İzmir.Çağlar, K.Ö. 1949. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:10. Ankara.Eser, D. 1975. Nohutta (Cicer arietinum L.) Değişik Ekim Zamanları ve Toprak Yüzüne Sürme Zamanlarının Verime Olan Etkileri ve Verim ile Bazı Fizyolojik Özellikler Arasındaki İlişkiler. Tubitak V. Bilim Kongresi: Tarla Bitkileri Seksiyonu 1975; 247–257, İzmir.Eser, D. 1978. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Rotosu, 98 s., Ankara.Karagüllü, E. 1995. Bazı Yetiştirme Tekniği Öğelerinin Nohutta Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi. Doktora Tezi (Basılmamış). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 139 s., Tokat.Olsen, S.R., Cole, C.V., Vatanable, F.S. and Dean, L.A. 1954. Estimation of Available Phosphorous in Soils by Extraction With Sodium Bicarbonate. U. S. Depertmant of Agric. Cir., 939. Washington D. C.Richards, L.A. 1954. Saline and Alkali Soils. U. S. Dept. Agr. Handbook, N: 60. U.S.A.Şehirali, S. 1988. Yemeklik Tane Baklagiller. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 1089, Ders Kitabı: 314, 435 s., Ankara. Tüzüner, A. 1990. Toprak ve Su Analizleri Laboratuar El Kitabı. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.Ülgen, N. ve Yurtsever, N. 1984. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları No: 47, Ankara.Williams, P.C., Nakoul, H. and Singh, K. B. 1984. Relationship Between Cooking Time and Some Physical Characteristics in Chickpeas (Cicer arietinum L.). Journal Science Food Agric., 34; 492-496.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler