Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Effect of Nitrogen Fertilizers (1) On Some Agronomic Parameters and On the Yield of Wheat Crop

Diğer Başlık: Buğdayda Azotlu Gübrelemenin Verim ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: İngilizce

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Savasli, Erdinc (Yazar), Savasli, Erdinc (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/48/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Effect of Nitrogen Fertilizers (1) On Some Agronomic Parameters and On the Yield of Wheat Crop http://mitos.tagem.gov.tr/browse/48/382.pdf


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Revue de Cytologie et Biologie vegetales-Le Botaniste Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 28 Yayınlandığı Sayfalar: 198-207


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
N fertilizers, agronomic characteristics, Wheat crop, grain, straw yield
Özet
An experiment was conducted to see the effect of nitrogen fertilizers, their rates and time of application on wheat cropgrown at Enstitü and Güneli locations, Eskisehir / Turkey. Rates of 0. 60. and 120 Kg N/ha were used in this experiment.Half of these rates in the shape of ammonium sulphate ( 20% N ) were applied at the time of sowing and in the second halfthese rates were applied as an Calcium ammonium nitrate( 26% CAN ) and urea (46%) at four different times that is 20thFeb. 20th March. 20th April and 20th of May. In addition to this P as triple super phosphate ( 42-44 % P2O5 ) was alsoapplied before sowing for the normal growth of the crop. Experimental design used was as split plot with four replications.The results showed that the nitrogen rates have a significant effect on the grain yield of wheat crop at both locations. AtEnstitü location average wheat yields of 3770. 4500 and 4550 Kg/ha, whereas at Güneli location yields of 3220. 3900 and3900 Kg/ha were obtained at control. 60 and 120 Kg N /ha rate respectively. Type of nitrogen fertilizers and theirapplication time have no significant effect on the yield of wheat crop. Nitrogen fertilizers have significantly increased thenumber of grains per earhead. 1000 grains weight first increased and than decreased by the fertilizer rates.
İçindekiler
Açıklamalar Doktora Tez Calışması
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar AĞRI, (N), 1993. Çukurova Kosullarında Seri-82 Ekmeklik Buğday Çesidinin Farklı Azot Miktarı ve Uygulama Zamanlarının Verim veVerim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Arastırma. Ç.Üni. Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi,Adana.AKKAYA, (A), 1994. Erzurum Kosullarında Azotlu Gübre Çesidi ve Uygulama Zamanın Kıslık Buğdayda Verim, Bazı Verim Unsurları veProtein Unsurları ve Protein Dçeriği Etkisi. Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi. 18:313-322.ALCOZ, (M.M), HONS, (FRANK M) and HABY VINCENT (A), 1993. Nitrogen Fertilization Timing Effect on Wheat Production,Nitrogen Uptake Efficiency, and Residual Soil Nitrogen Agron J. 85: 1198-1203.ALCOZ, (M.M), HONS, FRANK (M) and HABY VINCENT (A), 1993. Nitrogen Fertilization Timing Effect on Wheat Production,Nitrogen Uptake Efficiency, and Residual Soil Nitrogen Agron J. 85: 1198-1203.ANONYMOUS (1996b). Türkiye Dstatistik Yıllığı, 1999. Basbakanlık Devlet Dstatistik Enstitüsü Yayın No:2390.Ankara.ANONYMOUS, (1996a). Fertilizer Year Book FAO Statistics Series No:121 :46,180 p.ANONYMOUS, (2001). Türkiye Dstatistik Yıllığı, 2001. Basbakanlık Devlet Dstatistik Enstitüsü Yayın No:2516 Ankara.ANONYMOUS, (2003). Meteoroloji Dsleri Bölge Müdürlüğü Aylık Hava Raporu Verileri. Eskisehir.ANONYMOUS, (2004). http://www. tarim.gov.trAYOUB, (A.T), 1974. Effect of nitrogen Source and Time Of Application on Wheat Nitrogen Uptake and Grain Yield. Can. Agric. Sci.J.82:567-569.BOLLAND, (M. D. A), GILKES, (R. J) and D’ANTUONO, (M. F), 1988. The Effectiveness of Rock Phosphate Fertilizers in AustraalianAgriculture: a Rewiew. Australian J. of Exp. Agric. 28:655-668 .BOMAN, (R.K),. WESTERMAN, (R.L), RAUN (W.R) and JOJOLA, (M.E), 1995.Time of Nitrogen Application: Effects on Winter Wheatand Residual Soil Nitrat. Soil Sci. Soc. Am. J. 59: 1364-1369.DALE, (N), 1997. Ingredient Analysis Table. 1997 Ed. Feedstuffs. Soil Sci. Soc. Am. J. .69 (30): 24-31.DOĞAN, (R), ÇELDK, (N) and YÜRÜR, (N), 1995. Ekmeklik Buğday Çesidinin Arpathan-9’un Azot Gereksinmesinin ve UygulamaFrekansının Saptanması Üzerine Arastırmalar. Uluğdağ Üni.Zir. Fak. Der.11:65-80DOKUYUCU, (T), 1996. Seri-82 ve Balcalı 85 Buğday Çesitlerinde Farklı Azot Dozlarında Gübrelemenin ve Azospirilum spp. Bakterileriile Asılanmanın Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi. Ç.Ü.Fen Bil. Ens. Tarla Bit. Anabilim Dalı , Doktora Tezi, Adana,138sDUFFERA, (M), MAMO, (T), ABEBE, (M) and GELETA, (S). 1993. Response of Four wheat Varieeties to Nitrogen on Highland PellicVertisols in Ethioppia. Field Crop Abstracts. 46 (4):260ELLEN, (J) and SPIERTZ, (J.H.J), 1980. Effects of Rate and Timing of Nitrogen Dressings on Grain Yield Formation of Winter Wheat.Australia Fertizer Res., 1:177-190FAO, (2004). Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome www.fao.orgFOWLER, (D. B) and BRYDON, (J), 1989a. no-till winter wheat production on the canadian prairies: placement of urea and ammoiumnitrate fertilizers. Soil Sci. oc. am. j.:81: 518-524.FOWLER, (D. B) and BRYDON, (J), 1989b. no-till winter wheat production on the canadian prairies: timing of nitrogen fertilization. Soilsci. soc. am. j. vol:81:817-825.FISCHER, (R.A), 1993. Irrigated Spring Wheat and Timing and Amount of Nitrogen Fertilizer. Ll.Physiology og grain Yield Response.Australia Field Crops Res., 33: 57-80.GÖKMEN, (S), SAKDN, (M.A), YILDIRIM, (A) and TUGAY, (M.E), 2001. Makarnalık Buğdayda Azot Dozu ve Uygulama ZamanlarınınVerim ve Kalite Üzerine Etkisi.Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, 247-252.HAZAR, (N) and CEYLAN, (A), 1985. Bazı Ekmeklik Buğdaylarda Farklı Tohum Miktarı ve Azot Dozlarının Verim ve Diğer AgronomikÖzelliklere Etkisi Üzerine Arastırma.E.Ü.Z.F. Dergisi, 22 (2):113-125.JEUFFROY, M.H., RECOUS, S., 1999. Azodyn A Simple Model Simulating The Date of Nitrogen Deficiency for Decision Support inWheat Fertilazation. European J. of Agron., 10: 129-144.JUSTES, (E), MEYNARD, (J.M), MARY, (B) and PLENET, (D), 1997. Diagnosis Using Stem Base Extract: JUBIL Method. In: Lamire, G.(Ed), Diagnosis of The Nitrogen Status in Crops. Springer, Berlin, 163-187.KALAYCI, (M), 1999. Yetistirme Tekniği Açısından Türkiye Buğday Tarımının Dünü, Bugünü, Yarını. Orta Anadolu'da Hububat TarımıSorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran (Say:222-229) KonyaKALAYCI, (M), KAYA, (F), AYDIN, (M), ÖZBEK, (V) and ATLI, (A), 1996. Batı Geçit Bölgesi Kosullarında Buğdayın Verim ve TaneProtein Kapsamı Üzerine Azotun Etkisi. Tr. J. Agriculture and Forestry, 20: 49-59. Özel Sayı.KAPLAN, (A), 2003. Kahramanmaras Kosullarında Azot Uygulama Zamanlarının Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum aestium L. )Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaras Sütçü Dmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı).KAPLAN, (A), 2003. Kahramanmaras Kosullarında Azot Uygulama Zamanlarının Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum aestium L. )Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaras Sütçü Dmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı).KOPETZ, (L.M), 1960. Die Kultur Des Weizens (Progressive Wheat Production),Centre Deute de L’azote. Genova, 67-93KURTEN, (P.W), 1964. Düngung von Qualitaetsweizen Boden und Pflanze, 11,32-48.LUTCHER, (L.K) and MAHLER, (R.L), 1988. Sources and Timing Topdress Nitrogen on Winter Wheat in Idaho. Soil Sci. Soc. Am. J.. 80:648-654.MAHLER, (R.L), KOEHLER, (F.E) and LUTCHER, (L.K), 1994. Nitrogen Sources, Timing of Application, and Placement: Effects onWinter Wheat Production. Soil Sci. Soc. Am. J. 86: 637-642.MEELU, (O.P), SAGGAR, (S), MASKINA, (M.S) and REKHI, (R.S), 1987. Time and Sources of Nitrogen Application in Rice and Wheat.J. Agric. Sci. Camb., 109: 387-391.MOOLEKI, (S.P) and FOSTER, (R.K), 1993. Effects of N and P Rates and proportional Timing of n Application on Rainfed Wheat inZambia. Plant and Soil, 149:73-86.MOSSEDAQ , (F) and SMITH, (D.H), 1994. Timing Nitrogen Application to Enhance Spring Wheat Yields in a Mediterranean ClimateSoil. Sci. Soc. Am. J. .2, (86): 221-226NELSON, (L.B) 1972. Agricultural Chemicals in Relation to Environmental Quality: Chemical Fertilizers, Present and Future. .Am. Envt.Quality J. 1: 2-6.PELTONEN, J.,1992. Ear Developmental Stage Used for Timing Supplemental Nitrogen Application to Spring Wheat.Am. Crop. Sci., 32:1029-1033.ROSEGRANT, (M.W), SOMBILLA, (R.V), GERPACIO and RINGLER, (C), 1997. Global Food Markets and U.S. Exports in The Twenty-Fırst Century. Paper Presented at The Illinois World Food and Sustainable Agri. Prog. Conf., Meeting. The Demand for Food in TheTwenty-fırst Century: ChallengesSADE, (B), YILMAZ, (A), TOPAL, (A)., SOYLU,(S), KAN, (Y) and ÖZTÜRK,(Ö), 1995. Konya Kosullarında Azotlu Gübre Formu veUygulama Zamanının "Gerek 79" Ekmeklik Buğday Çesidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi.S.Ü.Z.F. Der. 6 (8): 74-87 KonyaSAĞLAM, (N), 1992. Trakya Kosullarında Bes Makarnalık Buğday Çesidinde Farklı Azotlu Gübre Dozları ve Verilme Zamanlarının Verimve Kalite üzerine Etkileri. Trakya Üniversitesi fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tekirdağ, 178s.SINGH, (B) and SINGH, (C.P), 1991. Effect of Time of Nitrogen Application in Wheat (Triticum aestivum) in North-Hill Condition.India Agron. J., 36: 326-328.SINGH, (V.P.N), SINGH, (S.C) and UTTAM, (S.E), 1997. Response of Wheat (Triticum aestivum) Varieties to Nitrogen under Late-SownCondition. Indian J. Agron., 42: 282-284.SPRATT, (E.D) and GASSER, (J.K.R), 1970. Effects Of Fertilizer- N and Water Supplyon Distribution Of Dry Matter and NitrogenBetween The Different Parts Of Wheat. Can .Plant Sci. J.: 613-625SPRATT, (E.D), 1974. Effect Of Ammonium and Nitrate Forms Of Fertilizer-N and Their Time Of Application On Utilization Of By Wheat.Soil Sci. Soc. Am. J., 6: 57-61SDRDKCD, (M), 2002. Kahraman Maras Kosullarında Azot Miktarlarının Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum Aestivum L.) Verim veVerim Unsurlarına Etkisi Yüksek Lisans Tezi 2001 Kahramanmaras Sütçü Dmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı).TÜMSAVAS, (A), 2001. Değisik Zamanlarda ve Artan Miktarlarda Uygulanan Azotlu Gübrenin Ekmeklik Otholom Buğday ÇesidininVerim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Der. 15:19-29.VANGÖL, (Y), 1999. Ekmek Mevzuatı Teknolojisi. Dzmir, Tarım Dl MüdürlüğüWEISZ, (R), CROZIER, (C.R) and HEINIGER, (W) 2001. Optimizing Nitrogen Application Timing in No-Till Soft Red Winter Wheat.Agron. J., 93 :435-442.WUEST, (S.B) and CASSMAN, (K.G), 1992. Fertilizer Nitrogen Use Efficiency of irrigated Wheat: l. Uptake Efficiency of Preplant VersusLate-Season Application. Soil Sci. Soc. Am. J., 84: 682-688YURTSEVER, (N), 1984. Deneysel Dstatistik Metotlar. Toprak ve Gübre Arastırma Enstitüsü Yayın No: 121, Teknik Yayın No:56, Ankara.ZADOKS, (J.C), CHANG, (T.T) and ZONZAK, (C.F), 1974. A. Decimal Code for The Growth Stages of Cereals. Weed Res., 14: 415-421.ZEBARTH, (B.J) and SHEARD, (R. W), 1992. Influence of Rate and Timing of Nitrogen Fertilization on Yield and Quality of Red WinterWheat in Ontario. Can. J. Plant. Sci., 72: 13-19.

KaynakçaAĞRI, (N), 1993. Çukurova Kosullarında Seri-82 Ekmeklik Buğday Çesidinin Farklı Azot Miktarı ve Uygulama Zamanlarının Verim veVerim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Arastırma. Ç.Üni. Fen Bilimleri Ens. Tarla Bitkileri Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi,Adana.AKKAYA, (A), 1994. Erzurum Kosullarında Azotlu Gübre Çesidi ve Uygulama Zamanın Kıslık Buğdayda Verim, Bazı Verim Unsurları veProtein Unsurları ve Protein Dçeriği Etkisi. Doğa Tarım ve Ormancılık Dergisi. 18:313-322.ALCOZ, (M.M), HONS, (FRANK M) and HABY VINCENT (A), 1993. Nitrogen Fertilization Timing Effect on Wheat Production,Nitrogen Uptake Efficiency, and Residual Soil Nitrogen Agron J. 85: 1198-1203.ALCOZ, (M.M), HONS, FRANK (M) and HABY VINCENT (A), 1993. Nitrogen Fertilization Timing Effect on Wheat Production,Nitrogen Uptake Efficiency, and Residual Soil Nitrogen Agron J. 85: 1198-1203.ANONYMOUS (1996b). Türkiye Dstatistik Yıllığı, 1999. Basbakanlık Devlet Dstatistik Enstitüsü Yayın No:2390.Ankara.ANONYMOUS, (1996a). Fertilizer Year Book FAO Statistics Series No:121 :46,180 p.ANONYMOUS, (2001). Türkiye Dstatistik Yıllığı, 2001. Basbakanlık Devlet Dstatistik Enstitüsü Yayın No:2516 Ankara.ANONYMOUS, (2003). Meteoroloji Dsleri Bölge Müdürlüğü Aylık Hava Raporu Verileri. Eskisehir.ANONYMOUS, (2004). http://www. tarim.gov.trAYOUB, (A.T), 1974. Effect of nitrogen Source and Time Of Application on Wheat Nitrogen Uptake and Grain Yield. Can. Agric. Sci.J.82:567-569.BOLLAND, (M. D. A), GILKES, (R. J) and D’ANTUONO, (M. F), 1988. The Effectiveness of Rock Phosphate Fertilizers in AustraalianAgriculture: a Rewiew. Australian J. of Exp. Agric. 28:655-668 .BOMAN, (R.K),. WESTERMAN, (R.L), RAUN (W.R) and JOJOLA, (M.E), 1995.Time of Nitrogen Application: Effects on Winter Wheatand Residual Soil Nitrat. Soil Sci. Soc. Am. J. 59: 1364-1369.DALE, (N), 1997. Ingredient Analysis Table. 1997 Ed. Feedstuffs. Soil Sci. Soc. Am. J. .69 (30): 24-31.DOĞAN, (R), ÇELDK, (N) and YÜRÜR, (N), 1995. Ekmeklik Buğday Çesidinin Arpathan-9’un Azot Gereksinmesinin ve UygulamaFrekansının Saptanması Üzerine Arastırmalar. Uluğdağ Üni.Zir. Fak. Der.11:65-80DOKUYUCU, (T), 1996. Seri-82 ve Balcalı 85 Buğday Çesitlerinde Farklı Azot Dozlarında Gübrelemenin ve Azospirilum spp. Bakterileriile Asılanmanın Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi. Ç.Ü.Fen Bil. Ens. Tarla Bit. Anabilim Dalı , Doktora Tezi, Adana,138sDUFFERA, (M), MAMO, (T), ABEBE, (M) and GELETA, (S). 1993. Response of Four wheat Varieeties to Nitrogen on Highland PellicVertisols in Ethioppia. Field Crop Abstracts. 46 (4):260ELLEN, (J) and SPIERTZ, (J.H.J), 1980. Effects of Rate and Timing of Nitrogen Dressings on Grain Yield Formation of Winter Wheat.Australia Fertizer Res., 1:177-190FAO, (2004). Food and Agriculture Organization of The United Nations, Rome www.fao.orgFOWLER, (D. B) and BRYDON, (J), 1989a. no-till winter wheat production on the canadian prairies: placement of urea and ammoiumnitrate fertilizers. Soil Sci. oc. am. j.:81: 518-524.FOWLER, (D. B) and BRYDON, (J), 1989b. no-till winter wheat production on the canadian prairies: timing of nitrogen fertilization. Soilsci. soc. am. j. vol:81:817-825.FISCHER, (R.A), 1993. Irrigated Spring Wheat and Timing and Amount of Nitrogen Fertilizer. Ll.Physiology og grain Yield Response.Australia Field Crops Res., 33: 57-80.GÖKMEN, (S), SAKDN, (M.A), YILDIRIM, (A) and TUGAY, (M.E), 2001. Makarnalık Buğdayda Azot Dozu ve Uygulama ZamanlarınınVerim ve Kalite Üzerine Etkisi.Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, Tekirdağ, 247-252.HAZAR, (N) and CEYLAN, (A), 1985. Bazı Ekmeklik Buğdaylarda Farklı Tohum Miktarı ve Azot Dozlarının Verim ve Diğer AgronomikÖzelliklere Etkisi Üzerine Arastırma.E.Ü.Z.F. Dergisi, 22 (2):113-125.JEUFFROY, M.H., RECOUS, S., 1999. Azodyn A Simple Model Simulating The Date of Nitrogen Deficiency for Decision Support inWheat Fertilazation. European J. of Agron., 10: 129-144.JUSTES, (E), MEYNARD, (J.M), MARY, (B) and PLENET, (D), 1997. Diagnosis Using Stem Base Extract: JUBIL Method. In: Lamire, G.(Ed), Diagnosis of The Nitrogen Status in Crops. Springer, Berlin, 163-187.KALAYCI, (M), 1999. Yetistirme Tekniği Açısından Türkiye Buğday Tarımının Dünü, Bugünü, Yarını. Orta Anadolu'da Hububat TarımıSorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran (Say:222-229) KonyaKALAYCI, (M), KAYA, (F), AYDIN, (M), ÖZBEK, (V) and ATLI, (A), 1996. Batı Geçit Bölgesi Kosullarında Buğdayın Verim ve TaneProtein Kapsamı Üzerine Azotun Etkisi. Tr. J. Agriculture and Forestry, 20: 49-59. Özel Sayı.KAPLAN, (A), 2003. Kahramanmaras Kosullarında Azot Uygulama Zamanlarının Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum aestium L. )Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaras Sütçü Dmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı).KAPLAN, (A), 2003. Kahramanmaras Kosullarında Azot Uygulama Zamanlarının Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum aestium L. )Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaras Sütçü Dmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı).KOPETZ, (L.M), 1960. Die Kultur Des Weizens (Progressive Wheat Production),Centre Deute de L’azote. Genova, 67-93KURTEN, (P.W), 1964. Düngung von Qualitaetsweizen Boden und Pflanze, 11,32-48.LUTCHER, (L.K) and MAHLER, (R.L), 1988. Sources and Timing Topdress Nitrogen on Winter Wheat in Idaho. Soil Sci. Soc. Am. J.. 80:648-654.MAHLER, (R.L), KOEHLER, (F.E) and LUTCHER, (L.K), 1994. Nitrogen Sources, Timing of Application, and Placement: Effects onWinter Wheat Production. Soil Sci. Soc. Am. J. 86: 637-642.MEELU, (O.P), SAGGAR, (S), MASKINA, (M.S) and REKHI, (R.S), 1987. Time and Sources of Nitrogen Application in Rice and Wheat.J. Agric. Sci. Camb., 109: 387-391.MOOLEKI, (S.P) and FOSTER, (R.K), 1993. Effects of N and P Rates and proportional Timing of n Application on Rainfed Wheat inZambia. Plant and Soil, 149:73-86.MOSSEDAQ , (F) and SMITH, (D.H), 1994. Timing Nitrogen Application to Enhance Spring Wheat Yields in a Mediterranean ClimateSoil. Sci. Soc. Am. J. .2, (86): 221-226NELSON, (L.B) 1972. Agricultural Chemicals in Relation to Environmental Quality: Chemical Fertilizers, Present and Future. .Am. Envt.Quality J. 1: 2-6.PELTONEN, J.,1992. Ear Developmental Stage Used for Timing Supplemental Nitrogen Application to Spring Wheat.Am. Crop. Sci., 32:1029-1033.ROSEGRANT, (M.W), SOMBILLA, (R.V), GERPACIO and RINGLER, (C), 1997. Global Food Markets and U.S. Exports in The Twenty-Fırst Century. Paper Presented at The Illinois World Food and Sustainable Agri. Prog. Conf., Meeting. The Demand for Food in TheTwenty-fırst Century: ChallengesSADE, (B), YILMAZ, (A), TOPAL, (A)., SOYLU,(S), KAN, (Y) and ÖZTÜRK,(Ö), 1995. Konya Kosullarında Azotlu Gübre Formu veUygulama Zamanının "Gerek 79" Ekmeklik Buğday Çesidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi.S.Ü.Z.F. Der. 6 (8): 74-87 KonyaSAĞLAM, (N), 1992. Trakya Kosullarında Bes Makarnalık Buğday Çesidinde Farklı Azotlu Gübre Dozları ve Verilme Zamanlarının Verimve Kalite üzerine Etkileri. Trakya Üniversitesi fen Bil. Ens. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Tekirdağ, 178s.SINGH, (B) and SINGH, (C.P), 1991. Effect of Time of Nitrogen Application in Wheat (Triticum aestivum) in North-Hill Condition.India Agron. J., 36: 326-328.SINGH, (V.P.N), SINGH, (S.C) and UTTAM, (S.E), 1997. Response of Wheat (Triticum aestivum) Varieties to Nitrogen under Late-SownCondition. Indian J. Agron., 42: 282-284.SPRATT, (E.D) and GASSER, (J.K.R), 1970. Effects Of Fertilizer- N and Water Supplyon Distribution Of Dry Matter and NitrogenBetween The Different Parts Of Wheat. Can .Plant Sci. J.: 613-625SPRATT, (E.D), 1974. Effect Of Ammonium and Nitrate Forms Of Fertilizer-N and Their Time Of Application On Utilization Of By Wheat.Soil Sci. Soc. Am. J., 6: 57-61SDRDKCD, (M), 2002. Kahraman Maras Kosullarında Azot Miktarlarının Üç Ekmeklik Buğday Çesidinde (Triticum Aestivum L.) Verim veVerim Unsurlarına Etkisi Yüksek Lisans Tezi 2001 Kahramanmaras Sütçü Dmam Üniversitesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı).TÜMSAVAS, (A), 2001. Değisik Zamanlarda ve Artan Miktarlarda Uygulanan Azotlu Gübrenin Ekmeklik Otholom Buğday ÇesidininVerim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Der. 15:19-29.VANGÖL, (Y), 1999. Ekmek Mevzuatı Teknolojisi. Dzmir, Tarım Dl MüdürlüğüWEISZ, (R), CROZIER, (C.R) and HEINIGER, (W) 2001. Optimizing Nitrogen Application Timing in No-Till Soft Red Winter Wheat.Agron. J., 93 :435-442.WUEST, (S.B) and CASSMAN, (K.G), 1992. Fertilizer Nitrogen Use Efficiency of irrigated Wheat: l. Uptake Efficiency of Preplant VersusLate-Season Application. Soil Sci. Soc. Am. J., 84: 682-688YURTSEVER, (N), 1984. Deneysel Dstatistik Metotlar. Toprak ve Gübre Arastırma Enstitüsü Yayın No: 121, Teknik Yayın No:56, Ankara.ZADOKS, (J.C), CHANG, (T.T) and ZONZAK, (C.F), 1974. A. Decimal Code for The Growth Stages of Cereals. Weed Res., 14: 415-421.ZEBARTH, (B.J) and SHEARD, (R. W), 1992. Influence of Rate and Timing of Nitrogen Fertilization on Yield and Quality of Red WinterWheat in Ontario. Can. J. Plant. Sci., 72: 13-19.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler