Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

4 x 4 hibrit mısırda (Zea Mays L.) kombinasyon kabiliyeti etkileri ve en iyi hatların belirlenmesi

Diğer Başlık: Combining ability of an 4x4 hybrids in maize (Zea Mays L.) and identification of better lines

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): TEZEL, MEHMET (Proje Yöneticisi), AKSOYAK, Şeref (Proje Yürütücüsü),


Yayınlayan: Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Bitkisel Araştırma Dergisi Yayın Tarihi: Sayı: 2007/2 Cilt: 2007/2 Yayınlandığı Sayfalar: 14-21


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler : Mısır, koçan, çoklu dizi, kalıtım, verim.
Maize, ear, line x tester, heritability, yield.
Özet Bu çalışma Ülkesel Mısır Islah Projesi kapsamında ıslah çalışmalarında kullanılan bazı mısır hatlarının çoklu dizi yöntemine uygun şekilde melezlenmesiyle oluşturulan genotiplerin koçan özelliklerine ait genetik yapıyı incelemek, genel ve özel kombinasyon kabiliyetlerini belirlemek ve ıslah çalışmalarının planlanması ve yönlendirilmesine yardımcı olması amacıyla yapılmıştır. 2005 yılında 4 x 4 Çoklu Dizi (Line x Tester) yöntemine göre melezleme yapılarak 16 melez mısır genotipi elde edilmiştir. 2006 yılında 16 melez mısır genotiplerinde verim ve verim unsurları açısından genel ve özel kombinasyon kabiliyetleri, kalıtım dereceleri ve bazı genetik parametreler incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre melezler arasındaki varyasyon istatistikî olarak önemli bulunmuştur. Kombinasyon kabiliyeti sonuçlarına göre özel kombinasyon kabiliyeti etkileri koçan uzunluğu, koçan çapı, koçanda tane ağırlığı, tane koçan oranı ve tane verimi özelliklerinde önemli bulunmuştur. Melezlerin tane verimleri 616 kg/da ile 1200 kg/da arasında değişim göstermiştir. Yıldız 32 ve Yıldız 40 hatları tane verimi bakımından yüksek ve olumlu genel kombinasyon kabiliyeti göstermiştir. Koçan uzunluğu ve tane koçan oranı dışındaki tüm özelliklerde eklemeli olmayan gen etkileri ve üstün dominantlık saptanmıştır. Araştırma sonunda mısırda hatların genetik yapıları ve orijinlerinin uygun hibrit kombinasyonlar elde etmede çok önemli olduğu belirlenmiştir.
This study National Maize Breeding Researchs under the reclamation work is used in some corn lines on the method line tester properly created by hybridization genotype slip properties of the genetic structure to examine the general and special combination of skills to identify and rehabilitation efforts in planning and to be directed to help were made. In 2005, 4 x 4 Line x Tester method is made according to the hybridization obtained 16 hybrids maize genotype. In 2006, 16 hybrids maize genotypes yield and yield components combination of general and special abilities, heredity and some degree of genetic parameters were examined. Results showed that variation among hybrids were significant. Effects of specific combining ability on ear length, ear diameter, kernel weight per cob, kernel cob ratio and yield were significant. Yield of hybrids ranged from 6160 to 12000 kg/ha. Yildiz 32 and Yildiz 40 were found to be high yielding hybrids, and showed positive general combining ability. With the exception of ear length and kernel cob ration, all traits were under the control of non additive genetic factors, and showed superior dominance. It was determined that genetic structure and origins of parental lines had importance to get suitable hybrid combinations.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar Agrawal RL (1998) Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed Production. Published by Science Publishers, Inc. Enfield, NH, USA. Angelov K (1994) Correlations between grain yield and certain plant and ear characteristics in maize hybrids. Field Crop. Abstr. Vol. 47: 133. Araujo PM, Miranda JB (2001) Analysis of diallel cross for evaluation of maize populations across environments. Crop Breeding and Appl. Biotech. 1: 255–262. Başal H, Ünay A, Konak C (2004) 9x9 Yarım Diallel Melez Mısır Populasyonlarında Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2004; 1(1) : 13 – 18. Chaudhary AK, Chaudhary LB, Sharma KC (2000) Combining ability estimates of early generation inbred lines derived from two maize populations. Ind. J. Genet. and Plant Breeding. 60: 55–61. Dehghanpour Z, Ehdaie B, Moghaddam M (1996) Diallel analysis of agronomic characters in white endosperm maize. J. Genet. and Breeding. 50: 357–365. Dudley JW, Moll RH (1969) Interpretation and use of estimates of heritability and genetic variances in plant breeding. Crop Sci. 9: 257–261. Dhillon BS, Singh J (1979) Evaluation of factorial partial diallel crosses. Crop Sci. 19: 192–195. El-Hosary AA, Mohamed MK, Sedhom SA, Abo-El Hassan GKA (1994) Performance and combining ability in diallel crosses of maize. Annals of Agricultural Science 32 (1): 203–215. Falconer DS (1989) Introduction to quantitative genetics. Longman. London. p.433. Hallauer AB, Miranda JB (1987) Quantitative Genetics in Maize Breeding. Iowa State Univ. Press. Ames. Hayman BI (1954) The theory and analysis of diallel crosses. Genetics 39: 789–809. Hebert Y, Gallais A (1986) Heterosis and genetic variation for quantitative characters in a 12 x 12 diallel mating design in maize. In: Proceedings of the Sixth Meeting of the Eucarpia Section Biometrics in Plant Breeding, Birmingham, pp. 140–152. Gilbert NEG (1958) Diallel cross in plant breeding. Heredity 12: 477–492. Griffing B (1956) Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Aust. J. Biol. Sci. 9: 463–493. Kalla V, Kumar R, Basandrai AK (2001) Combining ağabeylity analysis and gene action estimates of yield and yield contributing characters in maize. Crop Res. Hisar. 22: 102–106. Kara ŞM (2001) Mısır Kendilenmiş Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin Değerlendirilmesi, I.Heterosis ve Kombinasyon Kabiliyetlerinin Line x Tester Analizi, Türk. Agric. For. 25.383–391. Kempthorne O (1957) An introduction to genetic statistics. John Wiley and Sons. Inc. New York. Chapman and Hall Ltd. London. Konak C, Ünay A, Serter E, Başal H (1999) Estimation of combining ability effects, heterosis and heterobeltiosis by linex tester method in maize.Turk J.of Field Crops 4:1-9. Mathur RK, Bhatnagar SK (1995) Partial diallel cross analysis for grain yield and its component characters in maize. Annals of Agricultural Research 16 (3): 324-329. Muhammad Y, Muhammad S (2002) Estimates of heritability for some quantitative characters in maize. Int. J. Agric. and Biology. 4: 103–104. Nevado ME, Cross HZ (1990) Diallel analysis of relative growth rates in maize synthetics. Crop Sci. 30: 549–552. Pal AK, Prodhan HS (1994) Combining ability analysis of grain yield and oil content along with some other attributes in maize. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 54 (4): 376–380. Patel JD, Christie BR, Kannenberg LW (1984) Line x Tester crosses: a new approach of analysis. Can. J.Genet.Cytol. 26: 523-527. Poehlman JM (1979) Breeding Field Crops. Avi Publishing Company. Inc. Westport. Connecticut. p. 277–320. San-Vicente FM, Bejarano A, Marin C, Crossa J (1998) Analysis of diallel crosses among improved tropical white endosperm maize populations. Maydica. 43: 147–153. Sedhom SA (1994) Genetic study on some top crosses in maize under two environments. Annals of Agricultural Science 32 (1): 131- 141. Singh RK, Chaudhary BD (1977) Biometrical methods in quantitative genetic analysis. V.10, Line x Tester analysis, Kalyani Publishers, New Delhi, p. 191–200. Singh AK, Shai JP, Singh JK, Singh RN (1998) Heritability and genetic advance for maturity and yield attributes in maize. J. Appl. Biology. 8: 42–45. Sfakinakis J, Fotiadis N, Evgenidis G, Katranis V (1996) Genetic analysis of maize variety diallel crosses and related populations. Maydica 42 (2): 113–117. Soomro BA, Baloch AH, Soomro AR (1989) Combining ability estimates of some tester lines used onto cytoplasmic male sterile cotton. Pak. J. Bot. 21(1): 3–12. Spaner D, Mather DE, Hamilton RI (1992) Genetic and agronomic evaluation of short-season protein quality maize. Can. J. Plant Sci. 72 (4): 1171–1181. Spaner D, Brathwaite RA, Mather DE (1996) Diallel study of open-pollinated maize varieties in Trinidad. Euphytica 90 (1): 65–72. Turgut İ, Yüce S (1995) Dokuz Kendilenmiş Hattın Diallel Melezlerinde Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı, Tane Verimi Ve Verim Öğeleri. Anadolu 5(1): (74–92). Turgut İ (2000) Atdişi mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Üstün Melez Kombinasyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Anadolu 11(1): 23–35. Turgut İ (2003) Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg. (2003) 17(2): 33-46. Turgut İ, Duman A, Balcı A (2003) Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve kombinasyon Kabiliyeti Değerlerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2003) 17(2): 47-56. Turgut İ, Duman A (2004a). Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Kabiliyeti Etkileri ve Heterosisin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 17(2), 189–197. Turgut İ, Duman A (2004b) Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 18(1), 129–143. Yüce S, Turgut İ (1991) Ege Bölgesi’nde ikinci ürüne uygun melez mısır ıslahı. Doğa 15: 520–532.

KaynakçaAgrawal RL (1998) Fundamentals of Plant Breeding and Hybrid Seed Production. Published by Science Publishers, Inc. Enfield, NH, USA. Angelov K (1994) Correlations between grain yield and certain plant and ear characteristics in maize hybrids. Field Crop. Abstr. Vol. 47: 133. Araujo PM, Miranda JB (2001) Analysis of diallel cross for evaluation of maize populations across environments. Crop Breeding and Appl. Biotech. 1: 255–262. Başal H, Ünay A, Konak C (2004) 9x9 Yarım Diallel Melez Mısır Populasyonlarında Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2004; 1(1) : 13 – 18. Chaudhary AK, Chaudhary LB, Sharma KC (2000) Combining ability estimates of early generation inbred lines derived from two maize populations. Ind. J. Genet. and Plant Breeding. 60: 55–61. Dehghanpour Z, Ehdaie B, Moghaddam M (1996) Diallel analysis of agronomic characters in white endosperm maize. J. Genet. and Breeding. 50: 357–365. Dudley JW, Moll RH (1969) Interpretation and use of estimates of heritability and genetic variances in plant breeding. Crop Sci. 9: 257–261. Dhillon BS, Singh J (1979) Evaluation of factorial partial diallel crosses. Crop Sci. 19: 192–195. El-Hosary AA, Mohamed MK, Sedhom SA, Abo-El Hassan GKA (1994) Performance and combining ability in diallel crosses of maize. Annals of Agricultural Science 32 (1): 203–215. Falconer DS (1989) Introduction to quantitative genetics. Longman. London. p.433. Hallauer AB, Miranda JB (1987) Quantitative Genetics in Maize Breeding. Iowa State Univ. Press. Ames. Hayman BI (1954) The theory and analysis of diallel crosses. Genetics 39: 789–809. Hebert Y, Gallais A (1986) Heterosis and genetic variation for quantitative characters in a 12 x 12 diallel mating design in maize. In: Proceedings of the Sixth Meeting of the Eucarpia Section Biometrics in Plant Breeding, Birmingham, pp. 140–152. Gilbert NEG (1958) Diallel cross in plant breeding. Heredity 12: 477–492. Griffing B (1956) Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Aust. J. Biol. Sci. 9: 463–493. Kalla V, Kumar R, Basandrai AK (2001) Combining ağabeylity analysis and gene action estimates of yield and yield contributing characters in maize. Crop Res. Hisar. 22: 102–106. Kara ŞM (2001) Mısır Kendilenmiş Hatlarında Verim ve Verim Öğelerinin Değerlendirilmesi, I.Heterosis ve Kombinasyon Kabiliyetlerinin Line x Tester Analizi, Türk. Agric. For. 25.383–391. Kempthorne O (1957) An introduction to genetic statistics. John Wiley and Sons. Inc. New York. Chapman and Hall Ltd. London. Konak C, Ünay A, Serter E, Başal H (1999) Estimation of combining ability effects, heterosis and heterobeltiosis by linex tester method in maize.Turk J.of Field Crops 4:1-9. Mathur RK, Bhatnagar SK (1995) Partial diallel cross analysis for grain yield and its component characters in maize. Annals of Agricultural Research 16 (3): 324-329. Muhammad Y, Muhammad S (2002) Estimates of heritability for some quantitative characters in maize. Int. J. Agric. and Biology. 4: 103–104. Nevado ME, Cross HZ (1990) Diallel analysis of relative growth rates in maize synthetics. Crop Sci. 30: 549–552. Pal AK, Prodhan HS (1994) Combining ability analysis of grain yield and oil content along with some other attributes in maize. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 54 (4): 376–380. Patel JD, Christie BR, Kannenberg LW (1984) Line x Tester crosses: a new approach of analysis. Can. J.Genet.Cytol. 26: 523-527. Poehlman JM (1979) Breeding Field Crops. Avi Publishing Company. Inc. Westport. Connecticut. p. 277–320. San-Vicente FM, Bejarano A, Marin C, Crossa J (1998) Analysis of diallel crosses among improved tropical white endosperm maize populations. Maydica. 43: 147–153. Sedhom SA (1994) Genetic study on some top crosses in maize under two environments. Annals of Agricultural Science 32 (1): 131- 141. Singh RK, Chaudhary BD (1977) Biometrical methods in quantitative genetic analysis. V.10, Line x Tester analysis, Kalyani Publishers, New Delhi, p. 191–200. Singh AK, Shai JP, Singh JK, Singh RN (1998) Heritability and genetic advance for maturity and yield attributes in maize. J. Appl. Biology. 8: 42–45. Sfakinakis J, Fotiadis N, Evgenidis G, Katranis V (1996) Genetic analysis of maize variety diallel crosses and related populations. Maydica 42 (2): 113–117. Soomro BA, Baloch AH, Soomro AR (1989) Combining ability estimates of some tester lines used onto cytoplasmic male sterile cotton. Pak. J. Bot. 21(1): 3–12. Spaner D, Mather DE, Hamilton RI (1992) Genetic and agronomic evaluation of short-season protein quality maize. Can. J. Plant Sci. 72 (4): 1171–1181. Spaner D, Brathwaite RA, Mather DE (1996) Diallel study of open-pollinated maize varieties in Trinidad. Euphytica 90 (1): 65–72. Turgut İ, Yüce S (1995) Dokuz Kendilenmiş Hattın Diallel Melezlerinde Bazı Tarımsal Özelliklerin Kalıtımı, Tane Verimi Ve Verim Öğeleri. Anadolu 5(1): (74–92). Turgut İ (2000) Atdişi mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Üstün Melez Kombinasyonlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Anadolu 11(1): 23–35. Turgut İ (2003) Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Line x Tester Analiz Yöntemiyle Uyum Yeteneği Etkilerinin ve Heterosisin Belirlenmesi. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg. (2003) 17(2): 33-46. Turgut İ, Duman A, Balcı A (2003) Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Yoklama Melezlerinde, Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Heterosis ve kombinasyon Kabiliyeti Değerlerinin Belirlenmesi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (2003) 17(2): 47-56. Turgut İ, Duman A (2004a). Atdişi Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Kabiliyeti Etkileri ve Heterosisin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 17(2), 189–197. Turgut İ, Duman A (2004b) Mısırda (Zea mays indentata Sturt.) Kombinasyon Yeteneği ve Melez Gücü Üzerine Araştırmalar. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 18(1), 129–143. Yüce S, Turgut İ (1991) Ege Bölgesi’nde ikinci ürüne uygun melez mısır ıslahı. Doğa 15: 520–532.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler