Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organik Materyallerde Bazı Humik Asit Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Uygun Yöntemlerin Seçimi

Diğer Başlık: Humik Asit Analiz Yöntemleri

Oluşturulma Tarihi: 06-06-2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Dosya Yok

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarımsal Araştırma-Genel (Plan, Politika, Program, Finasman, Proje), Gübreleme, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Toprak Verimliliği, Metedoloji,

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Kalinbacak, Kadriye (Proje Yöneticisi), Madenoğlu, Sevinç (Diğer),

URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/558/

Diğer Niteleme Bilgileri:
ISSN 1301-3769

Kaynak: Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

İletişim: kkalinbacak@tagem.gov.tr
Dosya:
Dosya Yok

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler: Humik Asit Analiz yöntem, TSE, CDFA, BaCl2, HCl


Özet

 

    ÖZET

Organik materyallerdeki humik asit analizlerinde her ülkede göre farklı yöntemler kullanılmaktadır. Çeşitli organik kaynaklardan elde edilen humik asit gübrelerinde humik asit içeriğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin uygunluğunun belirlenmesi bu konuda çıkacak problemlerin giderilmesinde önemli yer tutmaktadır. Organik Gübrelerin piyasaya arzı, denetimi ve kontrolü Tarım Bakanlığı tarafından “Organik Gübre Yönetmeliği” çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetmelikte Sert Kömürlerde humik asit analizine dayalı TSE 5896 sayılı yöntem kullanılmaktadır.

Bu çalışma ile organik materyallerdeki humik asit içerikleri çeşitli yöntemlerle belirlenerek en uygun yöntem ya da yöntemler seçilmeye çalışılmıştır. Uygun yöntem belirlendikten sonra Organik Gübre Yönetmeliğine önerilmesi planlanmıştır. Projede gravimetrik, titrimetrik ve kolorimetrik olmak üzere üç ana grup altında 9 adet yöntem ile çalışılmıştır. Projede kapsamında piyasada bulunan 23 adet katı ve 20 adet sıvı formda olmak üzere 43 adet gübre örneğinde humik asit analizleri yapılmıştır. Materyallerde humik asit içeriklerinin belirlenmesindeki proje ele alınan yöntemlerle örneklerin in analiz değerleri ile bildirilen etiket değerleri arasında t testi yapılmış ve istatistiksel olarak önemli farklılıklar bulunmuştur. Değerlendirmede pH 4-7 arasında bulunan örneklerin BaCl ve HCl yöntemleriyle elde edilen humik asit içerikleri ile uyumlu olduğu, pH 9-14 arasındaki örnekler ise HCl yöntemi etiket değerleri ile uyumlu bulunmuştur.


İçindekiler

Özet

Abtract

Giriş

Materyal ve Metot

Araştırma Bulguları ve Tartışma

Sonuç

Kaynaklar


Açıklamalar
Haklar

Tüm Hakları saklıdır


Notlar

KaynakçaKaynaklar Amjad, F., Walia, D. and Gaines, B. 2001. A Comparative Evaluation of American Colloid Company. Procedure No: 3009,1998.U.S.A. Barium Chloride Method.1979. Steve Lobel Lobel Chemical Corporation 1556 Third Ave. NewYork 10128 USACalifornia Department. of Food & Agriculture .1983. CDFA Meth No:HA4/JC 2/14/86. U.S.A.Enerex 2004. Some Humifulvate Science.( www.Enerex.ca)Fataftah, A.K., D.s.Walia, B. Grains and S.I. Katob.2001. A Comperative Evaluation of known Liquid Humic Acid Analysis Methods. Humic Substances: Structures, Models. Arctech, Inc, chantilly, VA 20151. USAKarr, M. 2001. Oxidized Lignites end Eztracts from Oxidized Lignites in Agriculture.ARCPACS Cert. Prof.Soil Sci. (http://www.humates.com)Krulen, R., Gür,K., Pehlivan,E., Bayramov,D. Kurbanlı,S. ZenginM.,Ozcan ,S,Zengin,M.,Ozcan,S ve Yılmaz,Z.2002, A Case Study On The Production of Humic Acid Substances From The Low Grade Lignites And Their Effects Upon The İmprovement Of Some Physical Conditions Of A Coarse Sandy Loam Soil. Türk.Topr.İlm.Dern. Bildiri Özetleri. Çanakkale.ISO 5073. 1999 (TSE 5869). Brown Coals and Lignites- Determination oh Humic Acids. Second Edition Intern. Organisation of Standardiation Switzerland Kural, O.1978.Türkiye Linyitlerinde Humik Asit Dağılımının İncelenmesi. Doktora Tezi,İstanbulTeknik Üniversitesi Maden Fak.YayınlarıLobel Chemical Corporation, New York, USA. Mayhew, L. 2005. Humic Substances as Agronomic İnputs in Biological Agricultural Systems. Edited by Gary Zimmer Humic Substances in Biological Agric. Systems. Acres USA Magazine, Midwestern Bio-AGMesa Verde Resources Co./ABD www.humates.com/Methodology.htmPoliverim Ekstra Yönt. 2000. Edward S.,Babcock Sons Inc.P.O.Box:432 RiversideTan, Kim Howard. 1993. Principles of Soil Chemistry. Department of Agronomy The Uni. of Georgia Athens. Marcel Dek. Inc. ISBN 0-8247-8989-x. USA


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler