Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

AZOT FOSFOR VE POTASYUMLA GÜBRELEMENİN

Diğer Başlık: Gübrelerin Domateste Kaliteye Etkileri

Oluşturulma Tarihi: 27-11-2013

Niteleme Bilgileri

Tür: Kitap

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım-Genel, Gübreleme, Bitki Fizyolojisi-Besleme, Bitki Fizyolojisi-Büyüme ve Gelişme, Toprak Verimliliği,

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar): Kalinbacak, Kadriye (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Yurdakul, İlknur (Proje Yürütücüsü), Gedikoğlu, İbrahim (Proje Yöneticisi),

URL: www.tagem.gov.tr

Diğer Niteleme Bilgileri:
www.allame.org http://mitos.tagem.gov.tr/browse/561/TamMetin%2520DomatesKalite.doc

Kaynak: 1. Toprak ve Su Kongresi

İletişim: kkalinbacak@yahoo.com


Yayınlayan: Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Md. Yayın Adı: I.TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ Yayın Yeri: ESKİŞEHİR Yayın Tarihi: 2010 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 514-522


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Key Words: Tomatoes, N, P, K, diameter and height of fruits; total soluble solids, titrable acidity, ascorbic acid, invert sugar, nitrate-N, nitrite-N,

 Anahtar kelimler: Domates, Azot, Fosfor, potasyum, meyve çap ve yüksekliği, toplam asitlik, c vitamini, kuru madde,

Key Words: Tomatoes, N, P, K, diameter and height of fruits; total soluble solids, titrable acidity, ascorbic acid,


Özet

ÖZET

         Son yıllarda bitkilere uygulanan inorganik gübrelerin tarım ürünlerinin kalite özellikleri üzerine etkileri konusunda çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. İnorganik gübreleme ile sebze ve meyvelerde kalitenin bozulduğu şeklinde kamuoyunda soru işareti oluşturan söylemlere rastlanmaktadır. Sadece organik gübreleri uygulamanın bitkiyi beslemede yeterli olmayacağını, ayrıca organik olarak gübrelense bile bitkinin o besin maddesini inorganik forma dönüştükten sonra kullanabileceği gerçeği bilinmektedir. Bu tartışmalara ışık tutması için, özellikle azot, fosfor ve potasyum gibi makro elementlerin değişik oranlarda uygulanması ile kalite özelliklerinde nasıl bir değişim olabileceği sorusuna cevap bulmak amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan bu araştırmada, toprağa değişik oranlarda toprağa azotlu, fosforlu ve potasyumlu gübre uygulamaları birlikte yapılmıştır. Bu şekilde tarla koşullarında domatesin kalitesi üzerine etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Denemelerde 3 azot, 3 fosfor ve 2 potasyum dozu ele alınmış, tesadüf bloklarında 3x3x2 faktöriyel deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak yapılmıştır. Domates çeşidi olarak Falcon çeşidi kullanılmış ve deneme Ankara Sarayköy koşullarında 3 yıl süreyle yürütülmüştür.

            Domateste kalite kriterleri olarak; meyve sayısı, meyve ağırlığı, meyvede toplam suda erir kuru madde, titrasyon asitliği, meyve çapı ve yüksekliği,, nem kapsamı, C vitamini, pH değeri, nitrat ve nitrit içerikleri ele alınmıştır. Yapılan azot, fosfor ve potasyumlu gübrelerin değişik düzeylerinin bu kalite özellikleri üzerine etkileri belirlenmiştir.

ABSTRACT

THE EFFECTS OF N, P and K ON THE SOME QUALITY CHARACTERICTICS OF TOMATOES

The aim of this research was to identify of different rates of N, P and K on the yield and quality of tomatoes. Field trials was established randomized complete block design with the 3x3x2 factorial with the 3 replications. Falcon tomatoes variety was used as a test plant. Treatments were: 0, 150 and 300 kg N ; 0, 75 and 150 kg P205 and 0 and 150 kg K20 per hectar.

Increasing N were increased the fruits number, total soluble solids and titrable acidity of fruits while the decreasing the diameter and the height, moisture and ascorbik acid content of the fruits. Increasing P was increased the pH of the fruit water. None of the NPK was changed the nitrate content of the fruits. Increasing rate of one of the N or P or both of them applied to the soil were decreased the nitrite-N content of the fruit.

 


İçindekiler

Özet

Giriş

Materyal ve Metot

Bulgular

Sonuç

Kaynaklar


Açıklamalar
Haklar

Tüm hakları saklıdır, izinsiz çoğaltılamaz.


Notlar

KaynakçaKAYNAKLAR1.ANAC, D. 1983. Azot ve potasyumun domates bitkisinin mineral madde kapsami ve bazi kalite ozellikleri uzerine etkileri. E.U.Z.F Dergisi. 20/1 (273-288)2.BILGIN, A. E. 1990. Ege boigesi kosullannda domates, biber ve pathcanin ticari giibre istekleri ile Olsen P analiz metodunun kalibrasyonu. KHGM. Menemen Arast. Ens. Mud. Yay. Genel Yaym No: 164. Rapor Seri No: 105.3.CEMEROGLU, B. ve Acar, J. 1986. Meyve ve sebze isleme teknolojisi. GidaTeknolojisi Dergisi. Yaym No: 6. Ankara4.CAGLAR, K. O. 1949. Toprak bilgisi. Ankara Uni. Zir. Fak. Yay. Sayi: 105.CINAR, S. 1975. Domates giibre ihtiyaci. Topraksu Genel Mud. Tarsus Bolge Topraksu Arast. Ens. Mud. Yay. Genel Yaym No: 64.Rapor Seri No: 21.6.FORSTER, H. 1970. Effect of some interruptions in the nutrient supply on the development of yield and quality characteristics in sugar beets. Landw. Forsch. 25/11.7.GOULD, W.A.,1983. Tomato production. Processing and quality evaluation. Second edition, AVI Publishing Company. Inc., Westpart, Connecticut.8.GOKQEN, J ve ARTEMIS, K. 1978. Marmara boigesi domates cesitierinin teknolojik ozellikleri ve domates artiklannin degerlendirilmesi. Yaym No: 32. TUBITAK, Gebze9.ISO, 1984. International Standard,6635. Fruits, vegetables and derived products-Determination of nitrite and nitrate - Molecular absorption spectrometric method.10.JACKSON, M. L 1962. Soil chemical analysis. Prentic-Hall.lnc.11.KOVANCI, I ve D. ANAC- 1981. Salcalik domates cesitierinin kimi kalite ve fiziksel ozellikleri uzerine bir arastirma. Ege Uni. Zir. Fak. Dernegi. 18/1, 2, 3 (211-225) 12.KARACALI, I. 1990. Bahce iirunlerinin muhafazasi ve pazarlanmasi. Ege Uni. Ziraat Fakultesi Yaymlan No : 494. Ege Uni. Basimevi. Bornova-lzmir 13.MENGEL, K ve E. A. KIRKBY. 1978. Principles of plant nutrition, p.252. IPI.Bern/Switzerland. 14.MOZAFAR, A. 1993. Plant vitamins: Agronomic, physiological and nutritional aspects.CRC Press, Boca Raton, FL 15.MULLER, K ve HIPPE, J. 1987. Influence of differences in nutrition on important quality characteristics of some agricultural crops. Plant and Soil 100, 35-45 14.NECHAEVA, E. I. 1974. The effect of the fertilizers on the chemical composition oftomatoes. Hort. Abst. Vol: 44, p.515 17.0LSEN, S. R., C. V. COLE., F. S. WATANABLE ve L. A. DEAN. 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S.DA circular No:939. Washington D.C. 15.0ZKAYA, H. 1988. Analitik gida kalite kontrolii A.U.Z.F Yayinlan:1086, DersKitabi:313 19.PRIMOST, E. 1962. The dependence of grain yield, gluten content and swelling capacity of wheat on N application and soil class. Plant and Soil 16, 94 16.REGNELL, C.J. 1976. Islenmis sebze ve meyvelerin kalite kontrolu ile ilgili analitik metodlar. (Tercume eden: Kalite Kontrol Laboratuvan Ziraat Yuksek Muhendisleri, Bornova, Izmir. 21 RICHARDS, L. A. Diagnosis and improvement salina and alkali soils. U.S.Dep. Agr.Handbook 60. 17.SENTI, F.R. ve R. L. RIZEK. 1975. Nutrient levels in horticultural crops. HortSci. 10(3): 243-246. 23.SHARMA, C. B ve H. S. MANN. 1974. Effect on phosphatic fertilizers at varying levels of nitrogen and phosphate on the quality of tomato fruits. Hort. Abst. Vol: 44, p.221. 18.SOMERS, G. F ve W. C. KELLY. 1951. Ascorbik acid and dry matter accumulation in turnip and broccoli leaf discs after infiltration with organic salts, organic acids, and some enzyme inhibitors. Plant Physiol. 26:90-109 19.SQRENSEN, J. N. 1984. Dietary fibers and ascorbic acid in white cabbage as affected by fertilization. Acta Hort. 163 : 221 - 230 20 .TUNCEL,N.,R.YANMAZ ve S.AGAOGLU. 1991. Domatesin derim sonrasi fizyolojisi ve sogukta muhafazasi iizerinde arastirmalar: 1. Farkli olgunluk devrelerinde yapilan derimin olgunlasma sirasmdaki bazi kalite ozellikleri uzerine olan etkileri. Gida. Cilt: 16, Sayi 2'den aynbasim, 131-137. II. Ulusal Gubre Kongresi Tebligleri. 30 Eylul-4 Ekim 1991. Ankara21.ÜLGEN, N ve M. ATESALP. 1972. Toprakta organik madde tayini. Topraksu Genel Mud. Toprak ve Gubre Arastirma Enstitusu Mud. Teknik Yaymlar Serisi. Sayi: 2322.WATT, B. K. ve A. L. MERRILL. 1963. Composition of foods - raw, processed, . repared. Agric. Handbook No. 8. US Dept. Agric. Washington.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler