Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Çukurova’da Yaygın Olarak Ekimi Yapılan Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Azot Kullanma Etkinliklerinin (Nue) ve En Uygun Çeşidin Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of The Nitrogen Use Efficiency (Nue) and The Most Appropriate Type of Bread and Durum Wheat Kinds Which are Widely Grown in The Çukurova Region

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): simsek, Tugba (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Barut, Hatun (Editör),


Yayınlayan: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. Yayın Adı: 8. Tarla Bitkileri Kongresi Yayın Yeri: Hatay Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 150-155


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Buğday, NUE, Azot Kullanım Etkinliği
Wheat, NUE, Nitrogen Use Efficiency
Özet Bu araştırma, Çukurova’da yaygın olarak yetiştirilen ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin azot kullanma etkinliklerinin (NUE) belirlenmesi ve bölge için en uygun çeşitlerin tespiti amacıyla 2001-2002,2002-2003 yılları arası enstitü arazilerinde Taşçı lokasyonunda yürütülmüştür. Projede materyal olarak, 7 ekmeklik (Adana-99, Ceyhan-99, Yüreğir-89, Doğankent-1, Panda, Seyhan-95 ve Genç-99) ile 3 makarnalık (Amanos-97, Fuatbey-2000 ve Gediz-75) buğday çeşidi kullanılmıştır. Denemeler Bölünmüş Parseller Deseninde (Split Plot) 3 tekerrürlü olarak kurulmuş, azot dozları (0, 5, 10, 20 Kg N/da) Ana Parsellere, buğday çeşitleri ise Alt Parsellere tesadüfi olarak dağıtılmıştır. Alt parseller 8 sıra 5 m uzunlukta olup tüm çeşitlerde ekim sıklığı 400 tane/m2 olarak alınmıştır Taşçı lokasyon’unda (Tınlı toprak) % 36 ila % 76 arasında azot kullanım etkinliği (NUE) değeri göstermişler. Tınlı toprakta fazla yağışlı yıl normal yağışlı yıldan daha yüksek NUE vermiştir (% 66’a karşılık % 42). Adana-99, Ceyhan-99 çeşitleri tınlı toprakta en yüksek NUE değerine ulaşmışlardır. Çeşitler kendilerine sunulan toplam azot (toprak+gübre) miktarının maksimum % 76’sından faydalanmıştır. Azot dozu ile NUE arasında doğrusal negatif bir ilişki tespit edilmiş, taşçı lokasyonunda artan azot dozu miktarları azot kullanım etkinliğini (NUE) artırmamış aksine düşürmüştür.
This reserach has been conducted in the location of Taşçı qon the lands of the institute between 2001-2002,2002-2003 for the purpose of determining the nitrogen use efficiency (Nue) of bread and durum wheat which are widely grown in the Cukurova region; and the detection of the most appropriate types for the region. In the project, as materials, 7 bread (Adana-99, Ceyhan-99, Yüreğir-89, Doğankent-1, Panda, Seyhan-95 ve Genç-99) and 3durum wheat types (Amanos-97, Fuatbey-2000 ve Gediz-75) were used. The experiments were set up with 3 recurrences on the Patterrn of Split Plots; the and the nitrogen doses (0, 5, 10, 20 Kg N/da) were randomly distributed on Main Plots and wheat types, on Sub Plots. The sub plots are in 8 lines and at lengths of 5m and the seeding density was taken as 400 grain/sqm . The nitrogen use efficiency (NUE) was shown between 36% and 76% in the Taşlı location (loamy soil). On the loamy soil, NUE was registered higher in the heavy rainfall year than in the normal rainfall period. (66 % as against 42 %). Adana-99, Ceyhan-99 types reached the highest NUE value on the loamy soil. The types utilized max. 76 % of the offered total nitrogen (soil + manure) amount. A negative linear connection was detected between the nitorgen dose and NUE. The increasing nitrogen rate in the Taşçı location didn’t decrease, but on the contrary increased the nitrogen use efficiency (NUE
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar Buğdayda NUE-UPE-UTE

KaynakçaGoos, R.J., A. J. Schimelfenig, B.R.Bock and B.E. Johnson.(1999). Response of spring wheat to nitrogen fertilisers of different nitrification rates. Agron J. 91:287-293Keklikçi, Z., Barut, H., Semercioğlu, T. (2001). Çukurova şartlarında makarnalık buğday çeşitlerinin farklı azot dozlarında azot kullanım etkinliklerinin (NUE) tesbiti. Türkiye 4.Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül, TEKİRDAĞ.Moll, R. H., Kamprath, E. J ., Jackson, W.A. (1982 ). Analysis and interpretation of factors which contribute to efficiency of nitrogen utilisation. Agron. J. 74: 562-64.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler