Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

1999-2007 Yılları Arasındaki Kurak Dönemlerin Ceyhan-99 Buğdayındaki Olumsuz Etkileri

Diğer Başlık: Negative Effects of The Dry Period Between 1999-2007 On The Ceyhan-99 Wheat

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): Barut, Hatun (Editör), simsek, Tugba (Editör),


Yayınlayan: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. Yayın Adı: 8. Tarla Bitkileri Kongresi Kitabı (Basımda) Yayın Yeri: Hatay Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 155-162


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler İklim Değişikliği, Kuraklık Stresi, Kuraklık, Buğday
Climate Change, Drought Stress, Drought, Wheat
Özet Genel bir yaklaşımla, iklim değişikliği; küresel ve bölgesel etkileri bulunan ve atmosferde meydana gelen, uzun süreli ve yavaş gelişen değişiklikler biçiminde tanımlanabilir. Çevresel stres faktörlerinden biri olan kuraklık ise doğal bir oluşumdur ve birçok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tarif edilmiştir. Agronomistlerce, topraktaki nem miktarının bitkinin solma noktasında bulunması olarak tanımlanmaktadır. Bitkiler, farklı çevre faktörlerinin etkisi altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Ekonomik anlamda ürün elde edebilmek için, yetiştirilen bitki türünün veya çeşidinin kendisine has optimum çevre isteklerinin karşılanması gerekir. Bu optimum isteklerde meydana gelen her türlü artış ve azalış bitki için stresi meydana getirir. Yağış miktarındaki azalmanın yanında sıcaklık, rüzgar ve nem gibi meteorolojik faktörlerin yanında evapotranspirasyon gibi faktörlerde kuraklığa direk etki etmektedir. Özellikle bazı gelişme dönemlerinde yaşanan kuraklık stresi verim ve kalite kayıplarına sebep olmaktadır. Bölgemiz ikliminde yılık yağışın önemli bir kısmı Kasım-Mayıs ayları arasında düşmektedir. Yağışların yetersiz ve düzensiz dağılımı yüzünden farklı gelişme dönemlerinde kurak periyotlar yaşanmakta ise de; genelde çiçeklenmeye yakın dönemde başlayan kuraklık stresi dane dolum döneminde etkisini arttırmaktadır. Kuraklık stresinin buğdayın gelişmesi ve verimi üzerindeki etkisi, stresin meydana geldiği gelişme dönemi ile stresin şiddeti ve süresine bağlıdır. Verimdeki azalmanın temel nedeni, kuraklığın başak oluşumu ve çiçeklenme sonrası yaprak alanı süresi üzerindeki olumsuz etkisinden kaynaklanmaktadır. Başak oluşumu dönemindeki kuraklık stresi, başaktaki dane sayısının azalmasına neden olurken, çiçeklenmeden sonraki kuraklıkta danedeki ağırlık artışını sınırlandırmaktadır. Bu derlemede, 1999-2007 yılları arasındaki iklim değişikliklerinin Ceyhan-99 ekmeklik buğday çeşidinin gelişimi ve verimi üzerine olan olumsuz etkileri incelenmiştir. İncelenen bu 9 yıl içerisinde 2003-2004 ve 2006-2007 yılları buğday yetişme sezonlarındaki yağışların dengesiz ve yetersiz olması sebebiyle buğday verimleri de düşük olmuştur. Bu yıllardaki buğday verimleri sırasıyla ortalama 420,25 kg/da ve 419,50 kg/da olarak gerçekleşmiştir.
Broadly, climate change can be defined as long-term and gradual changes that occur in theatmosphere and have global and regional effects. One of environmental stress factors, drought is a natural formation and has been defined differently by several researchers. By agronomists, it is defined as the occurence of the moisture content at the point where the plant would fade. Plants survive under the influence of various environmental factors. For gaining a product in the ecnonomical sense, the optimum environment needs of the plant kind or variety should be met. Each increase or decrease in these optimum requirements causes stress for the plant. Beside decrease in rainfall, as well as meteorological factors like heat, wind and moisture, determinants such as evapotranspiration have direct effects on drought. The drought stress that continues especially in some development periods leads to productivity and quality losses. Most of the rain falls between November and May in our region climate. Although dry periods take place due to inadequate and irregular distribution of rainfall, drought stress that starts shortly before blooming rises in the grain filling period.The effect of drough stress on the development and productivity of wheat depends on the development period when the stress occurs along with its severity and time. The main reason behind productivity loss is the negative effect of drought on the leaf area term after ear formation and blooming. While the drought stress in the period of ear formation causes decrease of grain in the ear, in the drought after blooming, it limits weight increase. In this composition, the negative effects of climatic changes between 1999 and 2007 on the development and productivity of Ceyhan-99 bread wheat variety have been examined. Within these 9 years of work, wheat productivitity was low due to inadequate and irregular rainfall in the 2003-2004 and 2006-2007 wheat growing seasons. In these years, wheat productivitity were resepectively 420,25 kg/grain and 419,50 kg/grain.
İçindekiler
Açıklamalar Yağış Yetersizliği ve Eşdeş Bir Dağılım Göstermemesi
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 8. Tarla Bitkileri Kongresi

KaynakçaBlum, A., 1986. Breeding Crop Varieties for Stress Environments, Critical Reviews in Plant Sciences, 2: 199-237.Gençoğlan, C., Gençoğlan, S., Demir, A., D., ve Uçan K., 2009. Buğday Kuraklık Desteğinde Su-Verim İlişkisinin Kullanımı, 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya.Gönültaş,G., Uygan, D, ve Boyacı, H., 2009. Küresel İklim Değişim Sürecinin Tarıma Olabilecek Etkileri ,1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009, Konya.Kalefetoğlu, T., ve Ekmekçi, Y., 2005. Bitkilerde Kuraklık Stresinin Etkileri Dayanıklılık Mekanizmaları, G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(4):723-740, Ankara.Mut, Z., ve Sezer, İ. 2008. Kuraklık Stresi ve Buğday, Ülkesel Tahıl Sempozyumu 2-5 Haziran 2008, S: 782-788, Konya.Öztürk, A., 1999. Kuraklığın Kışlık Buğdayın Gelişmesi ve Verimine Etkisi, Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23 (1999) 531-540 Tübitak, Ankara.Rapor, 2007. Adana Tarım İl Müdürlüğü, Kuraklık Komisyonu Teknik Raporu, 15-18 Ocak 2007. Adana.T.C. Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, Toprak Su Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, 1982. Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Su Tüketimleri Rehberi, Yayın No: 35, Rehber No:5, Ankara.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler