Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Buğday Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması

Diğer Başlık: Comparison of Different Tillage and Sowing Systems in Terms of Technical and Economical on The Wheat Production

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler): BARUT, Zeliha BEREKET (Araştırma Sorumlusu),


Yayınlayan: Fen Bilimleri Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi/Fen Bilimleri/Tarım Makinaları Bölümü Yayın Tarihi: 1999 Yayınlandığı Sayfalar: 84


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Buğday Tarımı, Toprak İşleme, Ekim Sistemleri
Wheat Production, Tillage, Sowing Systems,
Özet Bu çalışma 2007 yılında Çukurova Bölgesi’nde buğday tarımında uygulanan geleneksel toprak işleme ile korumalı toprak işleme ve ekim sistemlerinin teknik ve ekonomik yönden karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışma Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hacıali İşletmesinde yürütülmüştür. Korumalı toprak işleme ve ekim sisteminde sırta ekim (SE) ve doğrudan ekim (DE) yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmada toprakta nem içeriği, porozite ve hacim ağırlığı, yakıt tüketimi, zaman tüketimi, iş verimi, bitki çıkış yüzdesi, çimlenme oranı indeksi, bitki çıkış süresi, buğday verimi, bitki boyu, biyolojik verim, sap verimi, hasad indeksi, başak sayısı, bin dane ve hektolitre ağırlığı incelenmiş ayrıca ekonomik analize tabi tutulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek buğday verimi geleneksel toprak işleme yönteminde elde edilirken en düşük verim ise sırta II sıra ekim yönteminde elde edilmiştir. Yöntemler arasında zaman ve yakıt tüketimi bakımından en düşük değer; ayrıca iş verimi açısından da en yüksek değer doğrudan ekim yönteminde elde edilmiştir. Doğrudan ekim yöntemi zaman tüketimi, yakıt tüketimi ve iş verimi yönünden diğer yöntemlere göre yaklaşık % 81-86 arasında tasarruf sağlamıştır.
This study has been performed to compare conventional tillage, conservation tillage and sowing systems on the way of technical and economical that is used for growing the wheat. The study has been carried out on the lands of Çukurova Agricultural Research Institute Directorate Hacıali Undertaking. On conservation tillage and cultivation systems; the ridge tillage and direct sowing techniques were practiced. The systems were examined and analyzed in terms of the fuel and time consumptions, working efficiency, the percentage of emergence, germination rate index, germination period of plant, soil moisture content, porozite, bulk weight, yield, biological yield, straw yield, height of plant, 1000 kernel weight, harvest index, number of spike, and hectoliter weight. All the end of analyzes, while the maximum efficiency on wheat production has been got on the conventional tillage technique; the minimum efficiency has been got on the two rows of bed planting systems. The minimum performance on fuel consumption and the maximum working efficiency have been got on direct sowing. They have saved time and working efficiency at the rate of 81-86 % by the helping of direct sowing.
İçindekiler
Açıklamalar Korumalı Toprak İşleme
Conservation Tillage
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar AKBOLAT, D., 1996. Farklı İşleyici Organ Şekline Sahip Dönel Toprak İşleme Aletlerinin Buğday Anızı ve Sapını Parçalayarak Toprağa Karıştırma Başarılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana. AKBOLAT, D., GÜZEL, E., 1994. Anızlı Toprak İşlemeye Yönelik Önceki Çalışmalar ve Yapılan Bir Anketin Değerlendirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 20-22 Eylül 1994, s:44-56, Antalya. AKBOLAT, D., BARUT, Z.B., 2001. Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Yabancı Ot Gelişimine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Eylül 2001 s:85-90 Şanlıurfa. ARSLAN M., 1997. Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Bazı Soya Çeşitlerinde Büyüme ve Gelişmelerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.AYDIN, A., ve ÖZPINAR, S., (2006). Çanakkale İli Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması; Tarımsal Mekanisazyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, S: 77-81. Çanakkale.AYDIN, A. (2007) GAP’ta bazı toprak işleme ve ekim yöntemlerinin buğdayda çimlenme, kök gelişimi ve tane verimi üzerine etkisi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, S: 104-108, Erzurum. BAYHAN, Y., KAYİSOGLU, B., GONULOL, E., YALCİN, H., SUNGUR, N., 2006. Possibilities of Direct Drilling and Reduced Tillage in Second Crop Silage Corn Artıcle, Soil and Tillage Research, 88 (1-2):1-7. BARUT, H., SEMERCİOĞLU T., KEKLİKÇİ, Z. ve AVÇİN, A. 2006. Çukurova Bölgesinde Pamuk Sonrası Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemleri ile Buğday Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması, TAGEM/TA/02/03/01/13 Projesi Sonuç Raporu, Adana. ÇEKİÇ, C. ve SAVAŞLI, E. 2003. İç Anadolu Bölgesinde Hububatta Sırta Ekim Yönteminin Uygulanması., Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim 2003., S: 156-162., İzmir.CHAUDHARY, M.R., GARJI, P.R., PRIHAR, S.S., KHERA, R., 1985. Effect of Deep Tillage on Soil Physical Properties and Maize Yields on Coarse Textured Soils. Soil and Tillage Research, 6:31-44. CERİT, İ., TURKAY, M, A., SARUHAN, H., ŞEN, H, M., ÜLGER, A, C., KİRİŞÇİ, V., KORUCU, T., SAY, S., 2002. İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Ekim Öncesi Buğday Anızının Yakılmasına Alternatif Bazı Toprak İşleme Metotlarının Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Proje Kod No: TAGEM/TA/00/01/06/08. ÇAKIR, E., YALÇIN, H., AYKAS, E., GÜLSOYLU, E., OKUR, B., DELİBACAK, S., ONGUN A, R., 2006. Korucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 06-08 Eylül 2006 Çanakkale. DELİBACAK, S., OKUR, B., YALÇIN, H., 2003. Toprak İşleme Teknikleri İle Toprağın Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı. No: 6 s:46-56.İzmir. DOĞAN, H., ÇARMAN, K., 1997. Konya Bölgesinde Hububat Tarımında Tohum Yatağı Hazırlama Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri ve Yakıt Tüketimine Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:337-347, Tokat. DÜZGÜN, M., NİGİZ, N., 1984. İkinci Ürün Mısırda Toprak Hazırlığı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 10, s:16-17, Adana. GERIK, T.J., ve MORRISON, Jr., E.J., 1984. No-Tillage of Grain Sorghum on a Shrinking Clay Soil. Agronomy Journal, Vol. 76 (N:1) 71-76. HAKİMİ, H., CHAKRABARTİ, S.M., 1976. The Profitability of Selected Cultivations and Their İnfluence on Growth and Yield of Silage Corn • ARTICLE, Journal Of Agricultural Engineering Research, Volume 21, Issue 1, March 1976, Pages 15-19. KABAKÇI, Y., 1999. Harran Ovasında Farklı Ekim Yöntemleri ve Tohum Miktarının Makarnalık Buğday (Triticum durum) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Proje Kod No: TAGEM/IY/97/01/03/009, Sonuç Raporu, Şanlıurfa. KAFA.I., DEMİRAY.A., EDE.M., 1986. İkinci Ürün Soyada Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verime Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 10, s:26-29, Adana. KAMBUROĞLU, İ., 2002. Kırklareli Kuru Tarım Koşullarında Buğday TarımındaToprak İşlemesiz, Azaltılmış Toprak İşlemeli ve Geleneksel Toprak İşlemeliSistemlerin Toprağın Rutubet Değişimine ve Ürün Verimine Etkisi, Toprak veSu Kaynakları Araştırma Yıllığı-2001., S: 104-114, Ankara.KARAAĞAÇ, H.A. ve BARUT, Z.B., 2007. II.Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-6 Eylül 207, Kahramanmaraş. KAYİŞOĞLU, B., BAYHAN, Y., GÖNÜLOL, E., 1997. Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:329-336, Tokat. KEÇECİOĞLU, G., GÜLSOYLU, E., 2002. Toprak İşleme Makinaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, İzmir, 265 s. KİRİŞCİ, V. ve ark..; 5-7 EYLÜL 1995. Tarım Makinaları İle Çalışmada Etkili Toprak Özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Bursa.KITUR, B.K., SMITH, M.S., BLEVINS, R.L., FRYE, W.W.,1984. Fate of 15 N-Depleted Ammonium Nitrate Applied to No-Tillage and Conventional Tillage Corn. Agronomy Journal, Vol. 76 (N:2) 240-242. KILIÇ, H. 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sırta Ekim Sistemi, GATAEM Yayınları, Yayın No: 2007/2, Diyarbakır.KORUCU, T., 2002. Çukurova Bölgesi’nde İkinci Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana. MANGA, N., 1991. Çukurova Koşullarında 2. Ürün Olarak Yetiştirilen Değişik Mısır Çeşitlerinde Hasat Zamanının Hasıl Verimi ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. MEISINGER, J.J., BANDELL, V.A., STANFORD, G., LEGG, J.O., 1985. Nitrogene Utilization of Corn Under Minimal Tillage and Molboard Plow Tillage. I. Four-Year Results Using Labeled N Fertilizer on an Atlantic Coastal Plain Soil. Agronomy Journal Vol.77 (N:4) 602-611. ONI, K.C., ADEOTI, J.S., 1986. Tillage Effect on Differently Compacted Soil and Cotton Yields on Nijeria. Soil and Tillage Research, 8:89-100. ÖZMERZİ, A. ve BEREKET BARUT, Z., 1996. II. Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 6. Uluslar arası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül 1996, S: 472-481, Ankara.ÖZPINAR. S., 1998. GAP Alanında Pamuk Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana. ÖZTÜRK, E., AĞDAĞ, M.İ., TORUN, M., 1995. Çarşamba Ovasında Çeşitli Tohum Yatağı Hazırlama Metodlarının Mısır Bitkisinin Çıkış Yüzdesi ve Verimine Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 11. POLAT, İ., 2003. Malatya Koşullarına En Uygun İkinci Ürün Hasıl Mısır Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. SAVAŞLI, E., 2004. Eskişehir’de Ekim Nöbeti Sistemlerinde Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Doktora Ön Çalışması, Eskişehir. SUNGUR,N., ULUSOY, E., YALÇIN, H., 1994. Ege Bölgesi Koşullarında Buğday ve İkinci Ürün Mısır Elde Etmede Mekanizasyon Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s:582-591, Antalya. SÜZER, S., 2003. Buğday Tarımında Azaltılmış Toprak İşleme Olanaklarının Araştırılması., Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim 2003., S: 108-121., İzmir.TAŞER, Ö.F., METİNOĞLU, F., 1997. Farklı Tohum Yatağı Hazırlama Yöntemlerinin Toprak Sıkışması ve Toprak Nem Düzeyine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:298-309, Tokat. TAŞER, Ö.F., ÖZGÖZ, E., ALTUNTAŞ, E., 1997. Buğday ve Mısır Anızlı Tarla Koşulunda Toprak İşlemenin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:275-281, Tokat. TISDALL, J.M., HODGSON, A.S., 1990. Ridge Tillage in Australia a Review. Soil and Tillage Research, 18:127-144. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, 2008. Türkiye’de Buğday Üretimi, 2008 Yılı Hububat Raporu, S:63, AnkaraVİDENOVİC, Z., VASİC, G., KOLCAR, F., 1986. Effect of Fertilizers And Soil Tillage on Corn Yield Under Dry Farming and İrrigated Conditions • ARTICLE, Soil and Tillage Research, Volume 8, Pages 113-118. YALÇIN, H.,1998. Silajlık İkinci Ürün Mısırda Uygun Toprak İşleme Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir. YALÇIN, H., ÇAKIR, E., 2005. Tillage Effects And Energy Efficiencies of Subsoiling and Direct Seeding in Light Soil on Yield On Second Crop Corn for Silage in Western Turkey. YALÇIN, H., ÇAKIR, E., AKDEMİR,H., ÖCEL, T. ve SOYA, H., 2003. Hafif topraklarda Azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin iş başarıları ve buğday verimine etkileri., Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim 2003., S: 97-107., İzmir.YALÇIN, H., DEMİR, V., YÜRDEM, H., SUNGUR, N., 1997. Buğday Tarımında Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s: 415-423, Tokat.

KaynakçaAKBOLAT, D., 1996. Farklı İşleyici Organ Şekline Sahip Dönel Toprak İşleme Aletlerinin Buğday Anızı ve Sapını Parçalayarak Toprağa Karıştırma Başarılarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana. AKBOLAT, D., GÜZEL, E., 1994. Anızlı Toprak İşlemeye Yönelik Önceki Çalışmalar ve Yapılan Bir Anketin Değerlendirilmesi. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 20-22 Eylül 1994, s:44-56, Antalya. AKBOLAT, D., BARUT, Z.B., 2001. Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Yabancı Ot Gelişimine Etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 13-15 Eylül 2001 s:85-90 Şanlıurfa. ARSLAN M., 1997. Çukurova Bölgesi İkinci Ürün Koşullarında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Bazı Soya Çeşitlerinde Büyüme ve Gelişmelerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.AYDIN, A., ve ÖZPINAR, S., (2006). Çanakkale İli Buğday Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması; Tarımsal Mekanisazyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, S: 77-81. Çanakkale.AYDIN, A. (2007) GAP’ta bazı toprak işleme ve ekim yöntemlerinin buğdayda çimlenme, kök gelişimi ve tane verimi üzerine etkisi, Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, S: 104-108, Erzurum. BAYHAN, Y., KAYİSOGLU, B., GONULOL, E., YALCİN, H., SUNGUR, N., 2006. Possibilities of Direct Drilling and Reduced Tillage in Second Crop Silage Corn Artıcle, Soil and Tillage Research, 88 (1-2):1-7. BARUT, H., SEMERCİOĞLU T., KEKLİKÇİ, Z. ve AVÇİN, A. 2006. Çukurova Bölgesinde Pamuk Sonrası Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemleri ile Buğday Yetiştirme Olanaklarının Araştırılması, TAGEM/TA/02/03/01/13 Projesi Sonuç Raporu, Adana. ÇEKİÇ, C. ve SAVAŞLI, E. 2003. İç Anadolu Bölgesinde Hububatta Sırta Ekim Yönteminin Uygulanması., Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim 2003., S: 156-162., İzmir.CHAUDHARY, M.R., GARJI, P.R., PRIHAR, S.S., KHERA, R., 1985. Effect of Deep Tillage on Soil Physical Properties and Maize Yields on Coarse Textured Soils. Soil and Tillage Research, 6:31-44. CERİT, İ., TURKAY, M, A., SARUHAN, H., ŞEN, H, M., ÜLGER, A, C., KİRİŞÇİ, V., KORUCU, T., SAY, S., 2002. İkinci Ürün Mısır Yetiştiriciliğinde Ekim Öncesi Buğday Anızının Yakılmasına Alternatif Bazı Toprak İşleme Metotlarının Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü. Proje Kod No: TAGEM/TA/00/01/06/08. ÇAKIR, E., YALÇIN, H., AYKAS, E., GÜLSOYLU, E., OKUR, B., DELİBACAK, S., ONGUN A, R., 2006. Korucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekimin İkinci Ürün Mısır Verimine Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 06-08 Eylül 2006 Çanakkale. DELİBACAK, S., OKUR, B., YALÇIN, H., 2003. Toprak İşleme Teknikleri İle Toprağın Fiziksel Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı. No: 6 s:46-56.İzmir. DOĞAN, H., ÇARMAN, K., 1997. Konya Bölgesinde Hububat Tarımında Tohum Yatağı Hazırlama Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri ve Yakıt Tüketimine Etkileri. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:337-347, Tokat. DÜZGÜN, M., NİGİZ, N., 1984. İkinci Ürün Mısırda Toprak Hazırlığı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 10, s:16-17, Adana. GERIK, T.J., ve MORRISON, Jr., E.J., 1984. No-Tillage of Grain Sorghum on a Shrinking Clay Soil. Agronomy Journal, Vol. 76 (N:1) 71-76. HAKİMİ, H., CHAKRABARTİ, S.M., 1976. The Profitability of Selected Cultivations and Their İnfluence on Growth and Yield of Silage Corn • ARTICLE, Journal Of Agricultural Engineering Research, Volume 21, Issue 1, March 1976, Pages 15-19. KABAKÇI, Y., 1999. Harran Ovasında Farklı Ekim Yöntemleri ve Tohum Miktarının Makarnalık Buğday (Triticum durum) Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Proje Kod No: TAGEM/IY/97/01/03/009, Sonuç Raporu, Şanlıurfa. KAFA.I., DEMİRAY.A., EDE.M., 1986. İkinci Ürün Soyada Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Verime Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Yayın No: 10, s:26-29, Adana. KAMBUROĞLU, İ., 2002. Kırklareli Kuru Tarım Koşullarında Buğday TarımındaToprak İşlemesiz, Azaltılmış Toprak İşlemeli ve Geleneksel Toprak İşlemeliSistemlerin Toprağın Rutubet Değişimine ve Ürün Verimine Etkisi, Toprak veSu Kaynakları Araştırma Yıllığı-2001., S: 104-114, Ankara.KARAAĞAÇ, H.A. ve BARUT, Z.B., 2007. II.Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden Karşılaştırılması, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-6 Eylül 207, Kahramanmaraş. KAYİŞOĞLU, B., BAYHAN, Y., GÖNÜLOL, E., 1997. Trakya Bölgesinde Ayçiçeği Tarımında Anızlı ve Anızsız Toprak İşlemenin Toprak ve Bitki Özelliklerine Etkisinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:329-336, Tokat. KEÇECİOĞLU, G., GÜLSOYLU, E., 2002. Toprak İşleme Makinaları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, İzmir, 265 s. KİRİŞCİ, V. ve ark..; 5-7 EYLÜL 1995. Tarım Makinaları İle Çalışmada Etkili Toprak Özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Bursa.KITUR, B.K., SMITH, M.S., BLEVINS, R.L., FRYE, W.W.,1984. Fate of 15 N-Depleted Ammonium Nitrate Applied to No-Tillage and Conventional Tillage Corn. Agronomy Journal, Vol. 76 (N:2) 240-242. KILIÇ, H. 2007. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sırta Ekim Sistemi, GATAEM Yayınları, Yayın No: 2007/2, Diyarbakır.KORUCU, T., 2002. Çukurova Bölgesi’nde İkinci Ürün Mısırın Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana. MANGA, N., 1991. Çukurova Koşullarında 2. Ürün Olarak Yetiştirilen Değişik Mısır Çeşitlerinde Hasat Zamanının Hasıl Verimi ve Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisi Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. MEISINGER, J.J., BANDELL, V.A., STANFORD, G., LEGG, J.O., 1985. Nitrogene Utilization of Corn Under Minimal Tillage and Molboard Plow Tillage. I. Four-Year Results Using Labeled N Fertilizer on an Atlantic Coastal Plain Soil. Agronomy Journal Vol.77 (N:4) 602-611. ONI, K.C., ADEOTI, J.S., 1986. Tillage Effect on Differently Compacted Soil and Cotton Yields on Nijeria. Soil and Tillage Research, 8:89-100. ÖZMERZİ, A. ve BEREKET BARUT, Z., 1996. II. Ürün Susamda Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması, 6. Uluslar arası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-6 Eylül 1996, S: 472-481, Ankara.ÖZPINAR. S., 1998. GAP Alanında Pamuk Tarımında Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makineleri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Adana. ÖZTÜRK, E., AĞDAĞ, M.İ., TORUN, M., 1995. Çarşamba Ovasında Çeşitli Tohum Yatağı Hazırlama Metodlarının Mısır Bitkisinin Çıkış Yüzdesi ve Verimine Etkisi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 11. POLAT, İ., 2003. Malatya Koşullarına En Uygun İkinci Ürün Hasıl Mısır Çeşitlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. SAVAŞLI, E., 2004. Eskişehir’de Ekim Nöbeti Sistemlerinde Farklı Toprak İşleme Uygulamalarının Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi, Doktora Ön Çalışması, Eskişehir. SUNGUR,N., ULUSOY, E., YALÇIN, H., 1994. Ege Bölgesi Koşullarında Buğday ve İkinci Ürün Mısır Elde Etmede Mekanizasyon Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s:582-591, Antalya. SÜZER, S., 2003. Buğday Tarımında Azaltılmış Toprak İşleme Olanaklarının Araştırılması., Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim 2003., S: 108-121., İzmir.TAŞER, Ö.F., METİNOĞLU, F., 1997. Farklı Tohum Yatağı Hazırlama Yöntemlerinin Toprak Sıkışması ve Toprak Nem Düzeyine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:298-309, Tokat. TAŞER, Ö.F., ÖZGÖZ, E., ALTUNTAŞ, E., 1997. Buğday ve Mısır Anızlı Tarla Koşulunda Toprak İşlemenin Toprağın Bazı Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s:275-281, Tokat. TISDALL, J.M., HODGSON, A.S., 1990. Ridge Tillage in Australia a Review. Soil and Tillage Research, 18:127-144. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ, 2008. Türkiye’de Buğday Üretimi, 2008 Yılı Hububat Raporu, S:63, AnkaraVİDENOVİC, Z., VASİC, G., KOLCAR, F., 1986. Effect of Fertilizers And Soil Tillage on Corn Yield Under Dry Farming and İrrigated Conditions • ARTICLE, Soil and Tillage Research, Volume 8, Pages 113-118. YALÇIN, H.,1998. Silajlık İkinci Ürün Mısırda Uygun Toprak İşleme Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir. YALÇIN, H., ÇAKIR, E., 2005. Tillage Effects And Energy Efficiencies of Subsoiling and Direct Seeding in Light Soil on Yield On Second Crop Corn for Silage in Western Turkey. YALÇIN, H., ÇAKIR, E., AKDEMİR,H., ÖCEL, T. ve SOYA, H., 2003. Hafif topraklarda Azaltılmış toprak işleme yöntemlerinin iş başarıları ve buğday verimine etkileri., Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim 2003., S: 97-107., İzmir.YALÇIN, H., DEMİR, V., YÜRDEM, H., SUNGUR, N., 1997. Buğday Tarımında Azaltılmış Toprak İşleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı 1. s: 415-423, Tokat.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler