Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Adana İlinde 1997–1998 Yılları Arasındaki İklim Değişiklerinin II. Ürün Mısır Verimi Üzerine Etkileri

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): UÇAK, Ali Beyhan (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Çukurova Tarımsal Araştırma Ens. Müd. Yayın Adı: 1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Yayın Yeri: Konya Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 150-155


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Mısır, Sıcaklık, Nispi nem, Verim
Maize, Temperature, Relative humidity, Yield.
Özet Çukurova bölgesinde II. ürün mısır yetiştiriciliğinde verimi etkileyen en önemli parametrelerden biride toprak suyu ve iklim değerleridir. İklim değerleri içerisinde ise özellikle döllenme dönemindeki yüksek sıcaklık ve düşük nispi nem değerleri evapotransprasyonla fazla miktarda su kaybına neden olur. Bu durun bitkide stres etkisi yaratmakta, diğer şartlar optimum oranda sağlansa bile bitkiden istenilen verim alınamamaktadır. Çünkü II. ürün mısır yetiştiriciliğinde bölgemiz için en önemli sınırlayıcı faktörlerden biriside döllenme dönemindeki yüksek sıcaklıklar ve düşük nispi nem değerleridir. Yöremizde II. Ürün mısırda döllenme genel olarak ağustos ayının ilk haftasına tekabül etmekte olup 1998 yılı ağustos ayının ilk haftasında özellikle 6-9 ağustos tarihlerinde hava sıcaklığı 43,8 ºC’ ye çıkmış ve nispi nemde % 29,7’ye kadar düşmüştür. Çeşitlerin olum sürelerine bağlı olarak tozlanma dönemi bu tarihlere denk gelen çeşitlerde 468 kg/da kadar verim düşüklüğü saptanmıştır. Bu durum iklimde meydana gelen değişikliklerin, bitkilerin verimleri üzerindeki etkisinin en açık göstergesidir.
The most important parameters that affect the yield in 2nd crop maize growing in Çukurova region are groundwater and climate values. Among climate values; high temperature and low relative humidity values, particularly in pollination period, result in a great amount of water loss through evapotranspiration. This circumstance creates a stress effect on the plant and the desired yield is not obtained from the plant even if the other conditions are provided optimally, because other most important limiting factors for our region in 2nd crop maize growing are the high temperatures and low relative humidity values during pollination period. In our region, pollination in 2nd crop maize usually coincides with the first week of August; in the first week of August in 1998, especially on August 6-9, the temperature had increased to 43.8 C° and the relative rate had decreased to 29.7%. Depending on the maturation term of the varieties, a yield decrease of 468 kg/da had been obtained in varieties whose pollination periods had coincided with those dates. This situation is the most obvious evident of the effect of climatic changes on the yields of the plants
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1.1.Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 16-18 Haziran 2009-Konya

KaynakçaAnonim,(2003). Cotton: Review of the World situation. İnternational Cotton Advisory Committee. Çevre ve Orman Bakanlığı,(2008). Sulama-Drenaj Konferansı Bildiriler Kitabı.Gençoğlan C, (2008) Sulama Programlama Ders Notları, Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Kahramanmaraş.Kapur B, Kanber R ve Ünlü M. (10 Nisan 2008) Aşağı Seyhan Ovasında İklim Değişikliği ve Buğday-Mısır ve Pamuk Üretimi Üzerine Etkileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü AdanaKırtok Y,(1998). Mısır Üretimi ve Kullanımı.Önder S. ve ark,(2002). Klasik ve Modern Sulama Yöntemlerinin Su Kullanım Randımanlarının İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,Antakya HATAYAteş F,Polen Tohumculuk Teknik Arşivi


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler