Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kırmızı Daneli Buğdaylarda Çeşit Karışımlarının (5x5) Diallel Analizi

Diğer Başlık: Diallel (5 X 5) Analysis on Mixtures of Some Red Kernelled Wheat Varieties

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): karaduman, yaşar (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Tahıllar, Bitki Islahı ve Biyoteknoloji, Yemeklik Tane Baklagiller Bildiriler 1 Yayın Yeri: Erzurum Yayın Tarihi: 1999 Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: 21-24


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Buğday, diallel analiz, karışım, verim, Griffing
Wheat, diallel analysis, mixture, yield, Griffing
Özet Çevre şartları ile buğday verimleri arasında yakın bir ilişki vardır. Bir çeşidin değişen çevre şartlarına karşı gösterdiği olumsuzlukları başka bir çeşit ile kapatmanın mümkün olabileceği açıktır. Bu amaçla, 2005-06 döneminde Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisinde kırmızı daneli Bezostaya, Harmankaya99, Demir2000, Vratza ve 00-KE-3 kışlık ekmeklik buğday çeşitleri kullanılarak bir çalışma yapılmıştır. Çeşitlerin tohumları, 5X5 yarım diallel olarak %50 oranında eşit karıştırılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme deseninde dört tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ön varyans analizine göre çeşitler ve tekerrürler %1 düzeyinde önemli çıkmıştır. Diallel varyans analizinde Çeşit Karışım Yeteneği (ÇKY) %1 düzeyinde önemli olurken, Özel Karışım Yeteneği (ÖKY) önemsiz bulunmuştur. Dane verimi açısından ÇKY değerleri 45.31** (00KE-3) ile -90.9** (Demir) arasında değişirken, ÖKY değerleri ise 9.95 (Demir-00KE-3) ile -27.62 (Demir-Harmankaya) arasında değişmiştir. Dane özelliklerinden protein ve mikro-SDS karakterleri blok ortalamasına göre dane verimi ile korelasyon vermemiştir. Sonuç olarak, dane verimi açısından çeşit karışımlarının önceki çalışmalarda olduğu gibi çeşitlere göre daha iyi sonuç verebileceği görülmektedir.
There is a close relationship between wheat grain yields and environmental conditions. It is thought that the disadvantages of a given variety can be compensated by another one. For this purpose, a study was carried out in the experimental fields of Anatolian Agricultural Research Institute in 2005-06, using Bezostaya-1, Harmankaya-99, Vratza, Demir-2000 and 00-KE3 red winter wheat varieties. Seeds of the varieties were mixed as 5 x 5 half diallel and in equal proportions (% 50). Experimental layout was randomized complete block design with 4 replications. According to the results of the preliminary ANOVA, yield differences among varieties were found significant at 0.01 level. By diallel analysis of mixing ability, General Mixing Ability (GMA) was found to be significant at 0.01 level, whereas Specific Mixing Ability (SMA) was not significant. For grain yield, GMA values varied between 45.31** (00KE-3) and -90.9** (Demir) whereas SMA values varied between 9.95 (Demir-00KE-3) and -27.62 (Demir-Harmankaya). Protein and micro-SDS values were not correlated with grain yields. These results confirm previous findings that mixtures can give higher grain yields than pure varieties.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif Hakkı Sorunu Yoktur
Notlar Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi

KaynakçaAnonymous., 2005. Ankara Tarla Bitkileri Araştırmalar Enstitüsü Çeşit Tanıtım Broşürü.Anonymous., 2005. Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Çeşit Tanıtım Broşürü.Anonymous., 2006. Meteoroloji İşleri Bölge Müdürlüğü Aylık Hava Raporu Verileri. Eskişehir.FAO, 2004. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. www.fao.orgGallandt, E. R., 2001. Diallel Analysis of Cultivar Mixtures in Winter Wheat. Crop Sc., 41:792-796Griffing, B., 1956. Concept of General and Specific Combining Ability in Relation to Diallel Crossing Systems. Australia, J. Bio. Sci., 9:463-493. Gustafsson, A., 1953. The Cooperation of Genotypes in Barley. Hereditas. Vol: 39:1-18.Keser, M., 1996. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tanıtım Kitapçığı.Mundt, C. C., 2002. Use of Multiline Cultivars and Cultivar Mixtures for Disease Management. Annual Review of Phytopathology. Oregon State Un. Vol. 40: 381-410. Rosegrant, M.W., R.V. Sombilla, Gerpacio, and C. Ringler, 1997. Global Food Markets and U.S. Exports in the Twenty-fırst Century. Paper Presented at the Illinois World Food and Sustainable Agri. Prog. Conf., Meeting the Demand for Food in the Twenty-fırst Century: Challenges.Sage, G. C. M., 1971. Inter Varietal Competation and Its Possible Consequences for the Production of F1 hybrid Wheat. J. Agric. Sci. 77 . 491-498 (Cambridge).Shorter, R. and K. J., Frey, 1979. Relative Yields of Mixtures and Monocultures of Oat Genotypes. Crop. Science. Vol: 19: 548-553. USDA, 2005. Global Durum Wheat Production. Production Estimates and Crop Assessment Foreign Agricultural Service. www.usda.gov.Vangöl, Y., 1999. Ekmek Mevzuatı Teknolojisi. İzmir, Tarım İl Müdürlüğü.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler