Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Yumurta tavuğu yemlerinde humat bileşikler (formagülatör dry plus) kullanımının performans, yumurta kalitesi ve bağırsak florası üzerine etkileri

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Dosya Yok

Dil: Türkçe

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):

URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/686/

İletişim: zuleyha.kahraman@gthb.gov.tr


Yayınlayan: Ceylan, N., Çifçi, İ., Mızrak, C., Kahraman, Z., Yayın Adı: Yumurta tavuğu yemlerinde humat bileşikler (formagülatör dry plus) kullanımının performans, yumurta kalitesi ve bağırsak florası üzerine etkileri Yayın Yeri: II. Hayvan Besleme Kongresi. Yayın Tarihi: 2003 Yayınlandığı Sayfalar: 163-167 Yayın Niteleme Bilgileri: Kongre Bildirisi


Dosya:
Dosya Yok

Anahtar Kelimeler

Yumurtacı tavuklar, ince bağırsak mikroflorası, humat


Özet

Bu araştırma yumurta tavuğu rasyonlarında farklı düzeylerde (%2%0.10,0.15, 0.20 ve 0.25) humat bileşiklerinin kullanımının performans, yumurta kalitesi ve ince bağırsak mikroflorasına olan etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

            Araştırma 22 haftalık yaştaki (Ankara tavukçuluk Araştırma Enstitüsü kahverengi yumurtacı tavukları ) yumurtacı tavuklarla 12 hafta sürdürülmüştür. Araştırma, 5 değişik rasyon grubu ile her alt grupta 13 tavuk olacak şekilde tesadüf parselleri deneme desenine göre planlanmıştır. Denemede kullanılan rasyonlar %17 Ham protein ve 2750 kcal ME/kg metabolik enerji içerecek şekilde izokalorik ve izonitrojenik olarak hazırlanmıştır.

            Deneme sonunda tavuklarda yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yem tüketimi, yem değerlendirme sayısı ve canlı ağırlık değişimi bakımından muameleler arasında önemli bir farklılık görülmemiştir (P>0.05). %15 düzeyinde humat içeren rasyonlar beslenen grupta yumurta ağırlığı ve yem değerlendirme sayısı bakımından bir ilerleme olmasına rağmen, bu fark istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (P>0.05). Kontrol grubu ve ile diğer humat bileşikleri katkısı bulunan gruplarda yumurta ağırlığı ve ortalama yem değerlendirme sayısı sırasıyla 59.84, 59.27, 59.99, 58.79 ve 58.36 g, 2.066, 2.066, 2.044, 2.071 ve 2.075 olarak bulunmuştur. Yumurta sarı rengi dışında, iç ve dış kalite özellikleri bakımından gruplar arasında önemli farklılık gözlenmemiştir (P>0.05). Humat karıştırılmış (%0.10, 0.15 ve 0.20) yemlerle beslenen gruptaki tavukların yumurtaları kontrol grubu ve 5. gruba göre daha koyu bulunmuştur (P<0.01). Kabuk yüzdesi ve kabuk kırılma mukavemeti rasyondaki humat düzeyinin artmasıyla birlikte istatistiki olarak önemli bulunmasa bile bir artış eğilimi göstermiştir(P>0.05).

            Araştırma sonunda ince bağırsakta toplam bakteri, toplam mantar, E.Coli ve Salmonella sayımı yapılmıştır. Araştırmada hiçbir grupta Salmonella tespit edilmemiştir. Rasyondaki humat seviyesinin artmasıyla toplam bakteri sayısında azalma görülmüştür. Toplam bakteri sayısının aksine toplam mantar sayısı da  humat seviyesine bağlı olarak düzenli bir artış veya azalma gözlenmiştir. Toplam bakteri sayısı %0.10, 0.15, 0.20 ve 0.25 humat ilaveli rasyonlarda ve kontrol grubunda sırasıyla 5.85, 4.85, 4.10, 4.05 ve 4.03X106  cfu/g olarak bulunmuştur (P<0.01). Doudenum ve jejenum PH’ sının muamelelerden önemli olarak etkilenmemesine rağmen, tavuklardaki ileum PH’sı %0.15, 0.20 ve0.25 humat ilaveli gruplarda artış göstermiştir. Bununla birlikte bu artış ileum PH’sını olumsuz etkileyecek düzeyde değildir.

            Sonuç olarak, yapılan bu çalışmayla yumurta ağırlığı, yem değerlendirme sayısı ve kabuk kalitesi lehine bir artĴ�ş olmasına rağmen humat bileşiklerinden beklenen olumlu etkilerin belirgin bir şekilde görülmediği kanaatine varılmıştır.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler