Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Ordu’ nun Ünye İlçesinde Palaz Fındık Klon Seleksiyonu İlk Sonuçları

Diğer Başlık: The First Results Of Clonal Selection of Palaz Hazelnut Cultivar in Unye District of Ordu Province

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): BEYHAN, NERİMAN (Yazar),

Emeği Geçen(ler): BALIK, HÜSEYİN İRFAN (Editör),


Yayınlayan: FINDIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Yayın Adı: TÜRKİYE 5. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ CİLT 1: MEYVECİLİK Yayın Yeri: ERZURUM Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 343-346


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Fındık, Klon Seleksiyon, Pomoloji
Özet Bu araştırma; 2005 yılında Ordu ili Ünye ilçesinde yetiştirilen Palaz fındık çeşidinde üstün özelliklere sahip klonların belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 30 Palaz klonu incelenmiş ve elde edilen sonuçlar ‘Tartılı Derecelendirme Yöntemine’ göre değerlendirilmiştir.İncelenen klonlarda meyve ağırlığı 1.58-2.20g, iç ağırlığı 0.75-1.20g, iç oranı %25.98-57.25, kabuk kalınlığı 0.79-1.21mm, meyve iriliği 15.85-17.90mm, pazarlanabilir iç oranı %39.72-91.67, beyazlama oranı %66.00-98.84 ve testa lifliliği lifsiz ile çok lifli arasında değişmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar TELİF HAKKI SORUNU YOKTUR
Notlar 5. ULUSAL BAHÇE BİTKİLERİ KONGRESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ, ERZURUM

KaynakçaAnonim, 2007a. www.fao.org, FAO İntenet Sayfası.Anonim, 2007b. www.fiskobirlik.org , FİSKOBİRLİK İnternet Sayfası.Anonim, 2007c. Ordu İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları.Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s.Balta, F., Balta, F., Karadeniz, T., 1997. The Evaluations on Preselectionnof The Hazelnut ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Grown in Çarşamba and Terme(Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 109-118. Beyhan, N., Demir, T., 1997. Paclobutrazol’un Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12(3):57-69.Beyhan, N., Demir, T., 1998. Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998, 13,(1):1-13.Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T., 1999. Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 14,(2):78-92. Beyhan, N., 2000. Fındığın Döllenme Biyolojisi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi, 2000, 15(2):116-122Beyhan, N. and Demir, T., 2001. Performans of The Local and Standart Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, Turkey. Acta Horticulturae 556, 227-240.Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12,(2):127-133.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999a. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa:238-242.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999b. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(1999) 371-375.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999c. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 367-370.Bostan, S.Z., 2001a. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2):34-42.Çalışkan, T., 1995. Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara.Çetiner, E., 1976. Karadeniz Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunları Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerine Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 174s.Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Demir, T., 2005. Türk Fındık Çeşitlerinin Rapd Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.İslam, A., 2000. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2000.İslam, A., Özgüven, A.I., 2001. Clonal Selection in The Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Acta Horticulturae 556, 203-208.İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z. and Karadeniz, T., 2005. Relationships Among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914-917, 2005.Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. ISBN 975-92886-0-5, Ankara, 136 s.Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1988. Heritability of Ease of Hazelnut Pellicle Removal. Hortscience, (1988) 23 (6,1), 1053-1054.Okay, A.N., Kaya, A., Küçük, V.Y., Küçük, A., 1986. Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın no: Genel 142, TEDGEM,12-85 s.Thompson, M. M., 1977. Inheritance of Nut Traits in Filbert (C. avellana L.). Euphytica 26: 463-474.Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, Variance Components and Correlation of Morphological and Phenological Traits in Hazelnut. Plant Breeding 119: 369-381(2000).Anonim, 2007a. www.fao.org, FAO İntenet Sayfası.Anonim, 2007b. www.fiskobirlik.org , FİSKOBİRLİK İnternet Sayfası.Anonim, 2007c. Ordu İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları.Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s.Balta, F., Balta, F., Karadeniz, T., 1997. The Evaluations on Preselectionnof The Hazelnut ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Grown in Çarşamba and Terme(Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 109-118. Beyhan, N., Demir, T., 1997. Paclobutrazol’un Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12(3):57-69.Beyhan, N., Demir, T., 1998. Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998, 13,(1):1-13.Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T., 1999. Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 14,(2):78-92. Beyhan, N., 2000. Fındığın Döllenme Biyolojisi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi, 2000, 15(2):116-122Beyhan, N. and Demir, T., 2001. Performans of The Local and Standart Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, Turkey. Acta Horticulturae 556, 227-240.Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12,(2):127-133.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999a. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa:238-242.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999b. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(1999) 371-375.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999c. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 367-370.Bostan, S.Z., 2001a. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2):34-42.Çalışkan, T., 1995. Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara.Çetiner, E., 1976. Karadeniz Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunları Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerine Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 174s.Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Demir, T., 2005. Türk Fındık Çeşitlerinin Rapd Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.İslam, A., 2000. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2000.İslam, A., Özgüven, A.I., 2001. Clonal Selection in The Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Acta Horticulturae 556, 203-208.İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z. and Karadeniz, T., 2005. Relationships Among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914-917, 2005.Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. ISBN 975-92886-0-5, Ankara, 136 s.Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1988. Heritability of Ease of Hazelnut Pellicle Removal. Hortscience, (1988) 23 (6,1), 1053-1054.Okay, A.N., Kaya, A., Küçük, V.Y., Küçük, A., 1986. Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın no: Genel 142, TEDGEM,12-85 s.Thompson, M. M., 1977. Inheritance of Nut Traits in Filbert (C. avellana L.). Euphytica 26: 463-474.Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, Variance Components and Correlation of Morphological and Phenological Traits in Hazelnut. Plant Breeding 119: 369-381(2000).Anonim, 2007a. www.fao.org, FAO İntenet Sayfası.Anonim, 2007b. www.fiskobirlik.org , FİSKOBİRLİK İnternet Sayfası.Anonim, 2007c. Ordu İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları.Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s.Balta, F., Balta, F., Karadeniz, T., 1997. The Evaluations on Preselectionnof The Hazelnut ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Grown in Çarşamba and Terme(Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 109-118. Beyhan, N., Demir, T., 1997. Paclobutrazol’un Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12(3):57-69.Beyhan, N., Demir, T., 1998. Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998, 13,(1):1-13.Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T., 1999. Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 14,(2):78-92. Beyhan, N., 2000. Fındığın Döllenme Biyolojisi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi, 2000, 15(2):116-122Beyhan, N. and Demir, T., 2001. Performans of The Local and Standart Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, Turkey. Acta Horticulturae 556, 227-240.Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12,(2):127-133.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999a. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa:238-242.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999b. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(1999) 371-375.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999c. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 367-370.Bostan, S.Z., 2001a. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2):34-42.Çalışkan, T., 1995. Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara.Çetiner, E., 1976. Karadeniz Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunları Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerine Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 174s.Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Demir, T., 2005. Türk Fındık Çeşitlerinin Rapd Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.İslam, A., 2000. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2000.İslam, A., Özgüven, A.I., 2001. Clonal Selection in The Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Acta Horticulturae 556, 203-208.İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z. and Karadeniz, T., 2005. Relationships Among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914-917, 2005.Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. ISBN 975-92886-0-5, Ankara, 136 s.Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1988. Heritability of Ease of Hazelnut Pellicle Removal. Hortscience, (1988) 23 (6,1), 1053-1054.Okay, A.N., Kaya, A., Küçük, V.Y., Küçük, A., 1986. Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın no: Genel 142, TEDGEM,12-85 s.Thompson, M. M., 1977. Inheritance of Nut Traits in Filbert (C. avellana L.). Euphytica 26: 463-474.Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, Variance Components and Correlation of Morphological and Phenological Traits in Hazelnut. Plant Breeding 119: 369-381(2000).Anonim, 2007a. www.fao.org, FAO İntenet Sayfası.Anonim, 2007b. www.fiskobirlik.org , FİSKOBİRLİK İnternet Sayfası.Anonim, 2007c. Ordu İl Tarım Müdürlüğü Kayıtları.Ayfer, M., Uzun, A., Baş, F., 1986. Türk Fındık Çeşitleri. Ankara, 95s.Balta, F., Balta, F., Karadeniz, T., 1997. The Evaluations on Preselectionnof The Hazelnut ‘Tombul’ and ‘Palaz’ Cultivars Grown in Çarşamba and Terme(Samsun) Districts. Acta Horticulturae 445, 109-118. Beyhan, N., Demir, T., 1997. Paclobutrazol’un Palaz Fındık Çeşidinde Meyve Kalitesine ve Bazı Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12(3):57-69.Beyhan, N., Demir, T., 1998. Farklı Azot Dozlarının Palaz Fındık Çeşidinde Verim, Meyve Kalitesi ve Beslenme Üzerine Etkisi. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1998, 13,(1):1-13.Beyhan, N., Serdar, Ü., Demir, T., 1999. Fındıkta Gençleştirme Budama Uygulamasının Verim, Meyve Kalitesi ve Sürgün Gelişimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1999, 14,(2):78-92. Beyhan, N., 2000. Fındığın Döllenme Biyolojisi. OMÜ Zir.Fak. Dergisi, 2000, 15(2):116-122Beyhan, N. and Demir, T., 2001. Performans of The Local and Standart Hazelnut Cultivars Grown in Samsun Province, Turkey. Acta Horticulturae 556, 227-240.Bostan, S.Z., 1997. Türkiye Fındık Yetiştiriciliğinde Sorunlar ve Çözüm Yolları. OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1997, 12,(2):127-133.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999a. Fındıkta Beyazlama Oranı ile Diğer Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki Karşılıklı İlişkilerin Path Analizi ile Belirlenmesi. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 14-17 Eylül 1999, Ankara. Sayfa:238-242.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999b. Determination of Interrelationships Among Important Nut Quality Characteristics on Palaz and Sivri Hazelnut Cultivars by Path Analysis. Tr. J. Of Agriculture and Forestry, 23(1999) 371-375.Bostan, S.Z. ve İslam, A., 1999c. Some Nut Characteristics and Variation of These Characteristics within Hazelnut Cultivar Palaz. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23: 367-370.Bostan, S.Z., 2001a. Zonguldak İli Merkez İlçe Fındık Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri . OMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001, 16 (2):34-42.Çalışkan, T., 1995. Fındık Çeşit Kataloğu. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Ankara.Çetiner, E., 1976. Karadeniz Bölgesi Özellikle Giresun ve Çevresinde Tombul Çeşidi Üzerinde Seleksiyon Çalışmaları ile Bunları Tozlayıcı Yuvarlak Tiplerin Seçimi Üzerine Araştırmalar (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 174s.Demir, T., 1997. Samsun İlinde Yetiştirilen Fındıkların Seleksiyonu Üzerine Bir Ön Araştırma. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Demir, T., 2005. Türk Fındık Çeşitlerinin Rapd Markörleri ve Pomolojik Özellikleri ile Tanımlanarak Çeşitler Arasındaki Akrabalık İlişkilerinin Belirlenmesi. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Samsun.İslam, A., 2000. Ordu İli Merkez İlçede Yetiştirilen Fındık Çeşitlerinde Klon Seleksiyonu. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 2000.İslam, A., Özgüven, A.I., 2001. Clonal Selection in The Turkish Hazelnut Cultivars Grown in Ordu Province. Acta Horticulturae 556, 203-208.İslam, A., Özgüven, A.I., Bostan, S.Z. and Karadeniz, T., 2005. Relationships Among Nut Characteristics in the Important Hazelnut Cultivars. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(6): 914-917, 2005.Köksal, A.İ., 2002. Türk Fındık Çeşitleri. ISBN 975-92886-0-5, Ankara, 136 s.Mehlenbacher, S.A., Smith, D.C., 1988. Heritability of Ease of Hazelnut Pellicle Removal. Hortscience, (1988) 23 (6,1), 1053-1054.Okay, A.N., Kaya, A., Küçük, V.Y., Küçük, A., 1986. Fındık Tarımı. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Yayın no: Genel 142, TEDGEM,12-85 s.Thompson, M. M., 1977. Inheritance of Nut Traits in Filbert (C. avellana L.). Euphytica 26: 463-474.Turan, A., 2007. Giresun İli Bulancak İlçesi Tombul Fındık Klon Seleksiyonu. OMÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Samsun.Yao, Q., Mehlenbacher, S.A., 2000. Heritability, Variance Components and Correlation of Morphological and Phenological Traits in Hazelnut. Plant Breeding 119: 369-381(2000).


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler