Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Doğu Anadolu’da Doğal Yayılış Gösteren Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L.) Hatlarının Karakterizasyonu

Diğer Başlık: Characterization of Some Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) Lines from The Natural Rangelands of Eastern Anatolia

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR Yayın Adı: Biological Diversity and Conservation Yayın Tarihi: 1999 Cilt: BioDiCon 2/2 Yayınlandığı Sayfalar: 10-20


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Domuz ayrığı, Karakterizasyon, Dactylis, Anadolu
Cocksfoot Dactylis, Characterization, Dactylis, Anadolu
Özet Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesi birçok mera ve yem bitkisinin kaynağı olmakla birlikte kültüre alınma çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bu potansiyelin ülkemiz meralarının rehabilitasyonunda ve doğal alanların ıslahında kullanılması mümkündür. Ama ne yazık ki bu zengin kaynaklar kullanılmamaktadır. Bu yüzden bazı bitkilerin karakterizasyonunun yapılmasına, tanımlanmasına ihtiyaç vardır ki bu bitkiler bölgenin bitkileri olması nedeniyle ıslaha aktarımları kolaydır.Bu çalışmada, Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere farklı bölgelerden toplanmış 34 adet domuz ayrığı (Dactylis glomerata L) bitkisi üzerinde morfolojik, fenolojik ve diğer tarımsal gözlemler alınarak kümeleme analizi yoluyla farklılıkları belirlenerek öne çıkan hatların ileri ıslaha aktarılması çalışılmıştır.
Eastern Anatolia region of Turkiye is gene centre and home of many rangeland and forage crop species. Although it is an excellent potential to be benefited in both rehabilitation of natural rangelands and establishment of artificial pastures, studies on the possibilities of cultivation of these genotypes are almost nonexistent. For that reason, such potent source has not been favoured adequately. So there is a need for characterization of those species videly found in the natural rangelands of the region. This is of importance regarding the sustainability and success of new crop development and rangeland rehabilitation studies since these lines and genotypes can easily be taken into cultivation and they can prove high and sustainable yield level especially under the Eastern Anatolia conditions due to the natural selection throughout some thousand years of time period. Therefore, there is an urgent need for collection and characterization of these genotypes which can easily be transferred into advenced plant breeding studies because of above mentioned reasons.In this study, morphological, phonological and agricultural observations of genotypes were aimed and in analysis of the collected data Cluster Analysis method was employed. According to the results 34 cocksfoot (Dactylis glomerata L) genotypes from the different parts of the regional rangelands were evaluated and transferred into the advenced plant breeding studies in Eastern Anatolia Agricultural Research Institute, Erzurum..
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar KaynaklarAbe,J., 1980. Winter Hardness in Turkısh populations of cocksfoot D.glomerata L. Euphytica, 29: 531-538.Açıkgöz, E, 2001. Yem Bitkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.Açıkgöz, E., 1982. Adi otlak ayrığında (Agropyron cristatum L.) bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerine araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay, No: 802, Bilimsel Araştırma inceleme 475,Ankara.Andinç, C., 1985. Erzurum yöresi çayır mera ve yayla vejetasyonlarında mevcut bitki türleri bunların hayat formları ve çiçeklenme periyotları Atatürk Üniv, Zir,Der,16: 85-104.Anonymus, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet İstatistük Enstitüsü Yayınları,Ankara.Antonielli, M.,Pasqualini; S, Venanzi., G,1987. Dep, Biol, Vegetale, Univ, degli Studi, Perugia, Italy, Agrochimica,, 31: 4-5, 401-413.Aygün, C., Tahtacıoğlu,L., Çakal,Ş., 2007. Yem Bitkilerinin Kültüre alınma Olanakları I, Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L )Toplama Çalışmaları,Türkiye VII, Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007,(256-259) Erzurum (Poster Bildiri).Balabanlı,C., Albayrak, S., Türk, M.,Yüksel,O ,2006., 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 75-81Inami,S., Sato, S., Ikegaya, F., Kawabata, S., Oda,T., 1985. Bulletin-of-the-National-Grassland-Research-Institute,-Japan,, No,31, 18-30.Inpozemtsev, V,V., 1973 a. Flowering of cocksfoot in the Leningrad area, Plant Breed,Abst,43,Abst,No: 3678.Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., 1985. Türkiye'nin Çevre Sorunları, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.Kutlu.,H.R., GÜL, A. ve GÖRGÜLÜ, M. 2003,Türkiye hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Yolları; 1. Damızlık Hayvan-Kaliteli Yem. 2. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, 2003. Bildiriler Kitabı, pp: 147-152, Konya. Lindner,R.,Garcia, A., 1995. Mision Biologica Galicia, Apdo 28, Pontevedra, Spain,: Agricoltura-Mediterranea,, 125: 3, 287-295.Löve, R,M., 1969. Registration of palestine orchardgrass, Crop,Sci, 9:523.Lucchin, M., Olivieri, A., M, Parrini., P., 1985. Development, construction and multiplication of fodder crop varieties, Meeting of the Fodder Crops Section of Eucarpia, 17-20 September 1984, Freising-Weihenstephan, German Federal Republic,, 78-88.Manga, İ., Acar, Z., Erden, İ., 1994. Buğdaygil Yem Bitkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notu No: 6, Samsun.Mousset, C., Gallais, A.,1974. Station d'Amelioration des Plantes Fourrageres, INRA,86 Lusignan, France, Fourrages, No,57, 61-69.Murillo,C,JM., 1975. Centro de Edafologia y Biologia Aplicada de Cuarto, Seville, Spain,, Melhoramento, 6, 26: Nakashima,K., 1991. National Grassland Research Institute, MAFF, Senbonmatsu, Nishinasuno, Nasu, Tochigi 329-27, Japan, : JICA-Ref-Series,, No, 4, 115-144.New Zealand, DSIR., 1989. Palmerston North, New Zealand,Plant-Varieties-Journal,, 2: 3, 18-20, Journal-article.Nicolai V. Kuminoff, Grada A. Wossink, 2001 A Statistical Overview of Organic Agr iculture in the United States, Department of Economics, North Carolina State University Osinski, B., 1979. Zaklad Centralnej Kolekcji Roslin IHAR, Bydgoszcz, Poland, Hodowla-Roslin,-Aklimatyzacja-i-Nasiennictwo,23: 4, 197-229.Ritchie,IM., 1973. Forest Research Institute, Rangiora, Proceedings-of-the-New-Zealand-Grassland-Association, 34: 107-121.Rubtsov,M., Kremnina, A,N., Mezentsev, A,V., Yartiev, A,G.,1976. Sb,-nauch,-rabot,-VNII-kormov,, No,14:26-32.Sabancı,C.O., 2006. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Çalışma Özetleri.WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İstanbul , Türkiye.Sağsöz, S., 1974. Diploid İngiliz Çiminden ( Lolium perenne L,) Tetraploid İngiliz Çiminin Elde Edilmesi İmkanları, Bu Bitkilerden Mitoz ve Meioz Kromozomları İle Bazı Morfolojik Özelliklerinin Mukayesesi, Atatürk Üniv, Yay,No: 325, Ziraat Fak, Yay,No: 159, Araştırma Serisi No: 95, Erzurum.Sağsöz, S., 1982. Diploid ve Tetraploid İngiliz Çimi (Lolium perenne L,) nin Ot Verimleri ve Tohum Tutma Oranları Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Atatürk Üniv,Ziraat Fak, Ziraat Dergisi, 13(3-4):33-46, Erzurum.Senten, E,V., M,D, Casler., 1986, Evaluation of indirect ploidy indicators in Dactylis L, Supspecies, Crop,Sci, 26: 848-852.Sykora,S., 1983. Vyzkumny a slechtitelsky ustav picninarksky, 664 41 Troubsko u Brna, Czechoslovakia, Sbornik- Vedeckych-Praci-Vyzkumneho-a-Slechtitelskeho-Ustavu-Picninarskeho-v-Troubsku-u-Brna, , No, 8, 231-236.Tan, M., Y,Serin., 1998. Doğu Anadolu Bölgesinde Kaba Yem Üretimi, İhtiyacı ve Yembitkileri Tarımının Geliştirilmesi, Doğu Anadolu Tarım Kongresi,14-18 Eylül 1998 ,(407-418), Erzurum.Tokluoğlu, M., 1979. Bazı mera bitkilerinin önemli morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay,728, Bilimsel Araştırma ve İnceleme 421, Ankara 1979.Tomov, P., 1972. Studies sin some clons of orchardgrass (D,glomerata L,) from a breeding point view , I, Diversity in aspect of some morphological characters, Genet and Plant Breed, 5:165.Tomov, P., 1973. Institut po Furazhite, Pleven, Bulgaria, Genetika-i-Selektsiya, 6: 3, 187-195.Tosun, F., 1968. Doğu Anadolu Meralarının Islahında Uygulanacak teknik Medotların Tespiti Üzerinde Bir Araştırma, Atatürk Üniv, Ziraat Fak,Zirai Araşt,Enst,Araş, Bül, No: 29, Erzurum.Tosun, F., 1973. Çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin ıslahı,( Hasnon ve Carnahan 1956'dan çeviri) Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 21, Ziraat Fakültesi No: 108,Tercüme No: 10,Ankara.Tosun, M., ve Sağsös,S.,1994. Erzurum yöresinde doğal olarak yetişen domuz ayrığı ( Dactylis glomerata ssp hispanica (Roth) Nyman ) bitkilerinde bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi , Tarla Bitkileri Kongresi ,Cilt III, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir,S:39-43.Tükel, T., ve Hatipoğlu, R., 1994. Çukurova bölgesinde bulunan domuz ayrığı (Dactylis glomerata L,) bitkisinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar, Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir, S 44-47.Vagnerova,V., Vacek,V., Krcmar, B., 1984. Katedra botaniky a slechteni rostlin VSZ, Zemedelska 1, 662 65 Brno, Czechoslovakia, : Acta-Universitatis-Agriculturae-Brno,-A-Facultas-Agronomica,, 32: 3, 37-45.Vagnerova,V., Vacek,V., Krcmar, B., 1985. Vysoka Skola Zemedelska, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czechoslovakia, Acta-Universitatis-Agriculturae-Brno,-A-Facultas-Agronomica,, 33: 4, 37-45.

KaynakçaKaynaklarAbe,J., 1980. Winter Hardness in Turkısh populations of cocksfoot D.glomerata L. Euphytica, 29: 531-538.Açıkgöz, E, 2001. Yem Bitkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bursa.Açıkgöz, E., 1982. Adi otlak ayrığında (Agropyron cristatum L.) bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerine araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yay, No: 802, Bilimsel Araştırma inceleme 475,Ankara.Andinç, C., 1985. Erzurum yöresi çayır mera ve yayla vejetasyonlarında mevcut bitki türleri bunların hayat formları ve çiçeklenme periyotları Atatürk Üniv, Zir,Der,16: 85-104.Anonymus, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet İstatistük Enstitüsü Yayınları,Ankara.Antonielli, M.,Pasqualini; S, Venanzi., G,1987. Dep, Biol, Vegetale, Univ, degli Studi, Perugia, Italy, Agrochimica,, 31: 4-5, 401-413.Aygün, C., Tahtacıoğlu,L., Çakal,Ş., 2007. Yem Bitkilerinin Kültüre alınma Olanakları I, Domuz Ayrığı (Dactylis glomerata L )Toplama Çalışmaları,Türkiye VII, Tarla Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007,(256-259) Erzurum (Poster Bildiri).Balabanlı,C., Albayrak, S., Türk, M.,Yüksel,O ,2006., 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Yolları Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2006, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 75-81Inami,S., Sato, S., Ikegaya, F., Kawabata, S., Oda,T., 1985. Bulletin-of-the-National-Grassland-Research-Institute,-Japan,, No,31, 18-30.Inpozemtsev, V,V., 1973 a. Flowering of cocksfoot in the Leningrad area, Plant Breed,Abst,43,Abst,No: 3678.Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., 1985. Türkiye'nin Çevre Sorunları, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını.Kutlu.,H.R., GÜL, A. ve GÖRGÜLÜ, M. 2003,Türkiye hayvancılığının Sorunları ve Çözüm Yolları; 1. Damızlık Hayvan-Kaliteli Yem. 2. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 18-20 Eylül, 2003. Bildiriler Kitabı, pp: 147-152, Konya. Lindner,R.,Garcia, A., 1995. Mision Biologica Galicia, Apdo 28, Pontevedra, Spain,: Agricoltura-Mediterranea,, 125: 3, 287-295.Löve, R,M., 1969. Registration of palestine orchardgrass, Crop,Sci, 9:523.Lucchin, M., Olivieri, A., M, Parrini., P., 1985. Development, construction and multiplication of fodder crop varieties, Meeting of the Fodder Crops Section of Eucarpia, 17-20 September 1984, Freising-Weihenstephan, German Federal Republic,, 78-88.Manga, İ., Acar, Z., Erden, İ., 1994. Buğdaygil Yem Bitkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notu No: 6, Samsun.Mousset, C., Gallais, A.,1974. Station d'Amelioration des Plantes Fourrageres, INRA,86 Lusignan, France, Fourrages, No,57, 61-69.Murillo,C,JM., 1975. Centro de Edafologia y Biologia Aplicada de Cuarto, Seville, Spain,, Melhoramento, 6, 26: Nakashima,K., 1991. National Grassland Research Institute, MAFF, Senbonmatsu, Nishinasuno, Nasu, Tochigi 329-27, Japan, : JICA-Ref-Series,, No, 4, 115-144.New Zealand, DSIR., 1989. Palmerston North, New Zealand,Plant-Varieties-Journal,, 2: 3, 18-20, Journal-article.Nicolai V. Kuminoff, Grada A. Wossink, 2001 A Statistical Overview of Organic Agr iculture in the United States, Department of Economics, North Carolina State University Osinski, B., 1979. Zaklad Centralnej Kolekcji Roslin IHAR, Bydgoszcz, Poland, Hodowla-Roslin,-Aklimatyzacja-i-Nasiennictwo,23: 4, 197-229.Ritchie,IM., 1973. Forest Research Institute, Rangiora, Proceedings-of-the-New-Zealand-Grassland-Association, 34: 107-121.Rubtsov,M., Kremnina, A,N., Mezentsev, A,V., Yartiev, A,G.,1976. Sb,-nauch,-rabot,-VNII-kormov,, No,14:26-32.Sabancı,C.O., 2006. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Çalışma Özetleri.WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, İstanbul , Türkiye.Sağsöz, S., 1974. Diploid İngiliz Çiminden ( Lolium perenne L,) Tetraploid İngiliz Çiminin Elde Edilmesi İmkanları, Bu Bitkilerden Mitoz ve Meioz Kromozomları İle Bazı Morfolojik Özelliklerinin Mukayesesi, Atatürk Üniv, Yay,No: 325, Ziraat Fak, Yay,No: 159, Araştırma Serisi No: 95, Erzurum.Sağsöz, S., 1982. Diploid ve Tetraploid İngiliz Çimi (Lolium perenne L,) nin Ot Verimleri ve Tohum Tutma Oranları Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Atatürk Üniv,Ziraat Fak, Ziraat Dergisi, 13(3-4):33-46, Erzurum.Senten, E,V., M,D, Casler., 1986, Evaluation of indirect ploidy indicators in Dactylis L, Supspecies, Crop,Sci, 26: 848-852.Sykora,S., 1983. Vyzkumny a slechtitelsky ustav picninarksky, 664 41 Troubsko u Brna, Czechoslovakia, Sbornik- Vedeckych-Praci-Vyzkumneho-a-Slechtitelskeho-Ustavu-Picninarskeho-v-Troubsku-u-Brna, , No, 8, 231-236.Tan, M., Y,Serin., 1998. Doğu Anadolu Bölgesinde Kaba Yem Üretimi, İhtiyacı ve Yembitkileri Tarımının Geliştirilmesi, Doğu Anadolu Tarım Kongresi,14-18 Eylül 1998 ,(407-418), Erzurum.Tokluoğlu, M., 1979. Bazı mera bitkilerinin önemli morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay,728, Bilimsel Araştırma ve İnceleme 421, Ankara 1979.Tomov, P., 1972. Studies sin some clons of orchardgrass (D,glomerata L,) from a breeding point view , I, Diversity in aspect of some morphological characters, Genet and Plant Breed, 5:165.Tomov, P., 1973. Institut po Furazhite, Pleven, Bulgaria, Genetika-i-Selektsiya, 6: 3, 187-195.Tosun, F., 1968. Doğu Anadolu Meralarının Islahında Uygulanacak teknik Medotların Tespiti Üzerinde Bir Araştırma, Atatürk Üniv, Ziraat Fak,Zirai Araşt,Enst,Araş, Bül, No: 29, Erzurum.Tosun, F., 1973. Çok yıllık buğdaygil yem bitkilerinin ıslahı,( Hasnon ve Carnahan 1956'dan çeviri) Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 21, Ziraat Fakültesi No: 108,Tercüme No: 10,Ankara.Tosun, M., ve Sağsös,S.,1994. Erzurum yöresinde doğal olarak yetişen domuz ayrığı ( Dactylis glomerata ssp hispanica (Roth) Nyman ) bitkilerinde bazı morfolojik ve fenolojik özelliklerin belirlenmesi , Tarla Bitkileri Kongresi ,Cilt III, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir,S:39-43.Tükel, T., ve Hatipoğlu, R., 1994. Çukurova bölgesinde bulunan domuz ayrığı (Dactylis glomerata L,) bitkisinin morfolojik, biyolojik ve tarımsal karakterleri üzerinde araştırmalar, Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Bildirileri, 25-29 Nisan 1994, İzmir, S 44-47.Vagnerova,V., Vacek,V., Krcmar, B., 1984. Katedra botaniky a slechteni rostlin VSZ, Zemedelska 1, 662 65 Brno, Czechoslovakia, : Acta-Universitatis-Agriculturae-Brno,-A-Facultas-Agronomica,, 32: 3, 37-45.Vagnerova,V., Vacek,V., Krcmar, B., 1985. Vysoka Skola Zemedelska, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czechoslovakia, Acta-Universitatis-Agriculturae-Brno,-A-Facultas-Agronomica,, 33: 4, 37-45.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler