Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİ VE İLERİ KADEME HATLARIN BİSKÜVİLİK KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Diğer Başlık: Determination of Cookie Quality Characteristics of Some Bread Wheat Varieties and Advanced Lines

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): karaduman, yaşar (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Ülkesel Tahıl Sempozyumu 2-5 Haziran 2008 Konya Yayın Yeri: Konya Yayın Tarihi: 1999 Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: 401-406


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Anahtar Kelimeler: Buğday, ıslah, bisküvi, kalite, alkali su tutma kapasitesi
Key words: wheat, breeding, cookie, quality, alkaline water retention capacity
Özet ÖzetÇalışmada; Bölge Verim Denemesi ve ileri ıslah kademelerinden farklı lokasyonlardan 2003 yılında 27’si çeşit ve 68’i hat olmak üzere toplam 95; 2004 yılında ise 30’u çeşit ve 119’u hat toplam 149 yumuşak buğday örneği değerlendirilmiştir. Örneklerde 1000 tane ağırlığı, hektolitre ağırlığı, PSI sertlik, protein miktarı, SDS sedimentasyon değeri ve alkali su tutma kapasitesi (AWRC) analizleri yapılmıştır. Bisküvi pişirilip bisküvi çap (Ç), kalınlık (K), çap/kalınlık (Ç/K) oranı ve üst görünümü (0-5 puan) değerlendirilmiştir. Bisküvi pişirme özellikleri ile standart kalite kriterleri arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Bu açıdan yıllar ve lokasyonlar arasında farklılıklar görülmüştür. Ayrıca SDS sedimentasyon ve AWRC analizlerinin bisküvi pişirme özelliklerin tahmin edilmesinde bir ön test olarak kullanılabileceği saptanmıştır. Bu değerlerin artışıyla bisküvilik kalite düşmektedir. Protein miktarı ile bisküvi pişirme özellikleri arasında belirgin bir ilişki bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre Gerek79, Sultan95, Yıldız98 ve Çetinel2000 çeşitlerinin iyi bisküvilik karakterde oldukları belirlenmiştir. Süzen97 çeşidi ise stabil bisküvilik karakterde değildir. Aynı zamanda denemelerde oldukça iyi bisküvi özelliklerine sahip hatlar bulunmuştur. Bu hatlar gelecekte çeşit ıslah programları içerisinde değerlendirilmek üzere ıslah programlarına dahil edilmiştir.
AbstractIn this study, 244 soft wheat cultivars and lines, from regional yield trials and advanced material were evaluated in 2003 and 2004. Thousand kernel weight, test weight, PSI hardness, protein content, SDS sedimentation value and alkaline water retention capacity (AWRC) of the samples were determined. Diameter (D), thickness (T) diameter/thickness (D/T) and appearance (0-5 scale) of the cooked cookies were evaluated. Relations between cookie cooking properties and standard quality criteria were determined. From this aspect, differences between years and locations were observed. SDS sedimentation and AWRC analyses were found to be usable as preliminary tests in estimation of cooking properties of cookies. Cookie quality decreased with increases in these values. There was no evident relation between cookie cooking quality and protein content. According to the results of the study, Gerek79, Sultan95, Yıldız98 and Cetinel2000 were found to have good cookie making quality. Suzen97 did not have stable cookie making characteristics. There were some lines with good cookie making quality among the advanced material. Selected lines were taken into breeding programs to evaluate in the future.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Talif hakkı sorunu yoktur
Notlar Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2007, Konya

KaynakçaKaynaklarAnon. (1960) International Association For Cereal Chemistry ICC Standart No:105.Anon. (1982) ICC- Standart No. 110/1. International Association For Cereal Chemistry.Anonim (2005) T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT).Anonim (2004) Argemar Araştırma, Bisküvi, Yenipara, (7).Web sitesi http://www.argemar.com/biskuvi.htm. Atlı, A. (1999) Buğday ve ürünleri kalitesi. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu; 498-506, Konya.Finney,K.F.,Morris, W.H., and Yamazaki, W.T. (1950) Micro versus macro cookie baking procedures for evaluating the cookie quality of wheat varieties. Cereal Chem.; 27:42-49.Öztürk, S., Özdağ, S. (1993) Bisküvi teknolojisi ve sorunları. 1. Un–Bulgur–Bisküvi Sempozyumu; 27-29, Karaman.Pena, R.J. (1990) Sodıum dodecyl sulfate (SDS) sedimentation test. J.Cereal Science; 12:105-112.Uluöz, M. (1965) Buğday Un ve Ekmek Analiz Metotları. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları Yayın No: 57, İzmir.Ünal, S.S. (1991) Hububat Teknolojisi. Ege Üniversitesi Müh. Fak. Yayın No:29, Bornova, İzmir.Williams, P.C. and Sobering, D.C.(1986) Attempts at standardization of hardness testing of wheat. The near ınfrared reflectance method. Cereal Foods; 31:417-420.Yamazaki, W.T. (1953) An alkaline water retention capacity test for the evaluation of cookie baking potentialities of soft winter wheat flours. Cereal Chem.; 30:242-246.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler