Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Makarnalık Buğday Islah Materyalinde Karotenoid Pigment Miktarının Ekstraksiyon ve Reflektans Kolorimetre Metotları İle Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of Carotenoid Pigments Amount in Durum Wheat by Pigment Extraction and Reflectance Colorimeter Methods

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): karaduman, yaşar (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Ülkesel Tahıl Sempozyumu 2-5 Haziran 2008 Konya Yayın Yeri: Konya Yayın Tarihi: 1999 Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: 447-452


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Anahtar Kelimeler: Makarnalık buğday, karotenoid pigmenti, buğday ıslahı, kolorimetre, bütil alkol
Keywords: Durum wheat, ß-carotene, wheat breeding, colorimeter, butyl alcohol
Özet ÖzetGünümüzde makarnalık buğday irmiğinde sarı renk maddesi miktarı bir kalite indeksi olarak kabul edilmektedir. Makarnalık buğdayda parlak sarı renk ksantofil grubundan özellikle lutein pigmenti tarafından oluşturulmaktadır. Bunlar kısaca karotenoidler diye adlandırılmaktadır. Karotenoid pigment miktarının spektrofotometrik veya kolorimetrik olarak belirlenmesi ve elde edilen verilerin makarnalık buğday ıslah çalışmalarında kullanılması ile ilgili çalışmalar yaygınlaşmış durumdadır. Bu çalışmada Makarnalık Buğday Bölge Verim Denemesinden (MBVD) 4 çeşit ve 20 hat, 5 lokasyonda değerlendirilmiştir. Buğday örneklerinde tanedeki karotenoid miktarının belirlenmesi için Hunterlab Colorflex Spektrofotometre kullanılmıştır. Örneklerde L*, a* ve b* değerleri belirlenmiştir. L* değeri parlaklık; a* değeri kırmızı ve b* değeri sarı renk yoğunluğunu göstermektedir. Falling Number 3100 değirmeninde kırmaya öğütülen örneklerdeki karotenoid miktarı n-bütil alkol ile ekstrakte edildikten sonra, spektrofotometre ile absorbsiyon değerleri alınarak bulunmuştur. Pigment ekstraksiyon metodu ile karotenoid miktarı analizi Modifiye AACC 14-50 metoduna göre yapılmıştır Her iki metotla da elde edilen veriler lokasyonlara göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Karotenoid miktarı, L*, a* ve b* değerleri bakımından öne çıkan hatlar belirlenmiştir. Ekstraksiyon metodu ile bulunan karotenoid miktarı ile L*, a* ve b* değerleri arasında ilişkiler araştırılmıştır. Hunter Lab b* değerinin ıslah programlarında makarnalık buğdayda karotenoid miktarının belirlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
AbstractPresently, yellow pigment of durum wheat semolina is accepted as a quality index. Bright yellow color of durum wheat is caused by lutein pigment from ksantofil group. This group is named as carotenoids. Determination of carotenoid pigment amount spectrophotometrically or colorimetrically and evaluation of analysis results in durum wheat breeding programs are widely used practices today. In this study, 4 varieties and 20 lines from regional yield trial were evaluated for 5 locations. Hunterlab Colorflex Spectrophotometer was used in analysis of wheat grains for carotenoid pigment. L*, a* and b* values were determined in the samples. L*, a* and b* values indicate brightness, redness and yellowness respectively. Carotenoid pigment was extracted by n-butyl alcohol from the samples ground in Falling Number 3100 mill and their absorption values were determined by spectrophotometer. Carotenoid pigment amount analysis by pigment extraction method was done according to Modified AACC 14-50 method. Results of analyses by both methods were evaluated for locations. Lines with superior carotenoid pigment amount, L*, a* and b* values were determined. Relationships between carotenoid pigment amount found by extraction method and L*, a* and b* values were studied. It was decided that Hunter Lab b* values can be used as indicator for carotenoid amount in durum wheat breeding material.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Talif hakkı sorunu yoktur
Notlar Ülkesel Tahıl Sempozyumu, 2-5 Haziran 2007, Konya

KaynakçaKaynaklarAnonim (2007). Türkiye Makarna Sektörü 2007 Yılı Sektör Raporu. Makarna Sanayicileri Derneği. Web sitesi. Erişim Tarihi: 15.04.2008 http://www.makarna.org.tr/turkce/konu_detay.aspx?id=27. Borelli, G.M., A. Troccoli, N. Di Fonzo, and C. Fares (1998). Durum wheat lipoxygenase activity and other quality parameters that affect pasta color. Cereal Chem.; 76(3): 335-340. Braaten, M. O., Lebsock, K.L. and Sibbitt, L.P. (1962). İntegration relation of physical properties of dough and carotenoid pigment content in durum wheat. Crop Science; 2 : 227-280.Dalçam, E. (1993). Makarnalık buğdayda aranan kalite kriterleri. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu; 307-309.Irvine, G.N., and J.A. Anderson (1953). Variation in principal quality factors of durum wheat with a quality prediciton test for wheat or semolina. Cereal Chem.; 30:334-342. Johnston, R.A., Quick J.S., and Donnelly B.J. (1980). Note on comparision of pigment extraction and reflectance colorimeter methods for evaluating semolina color. Cereal Chem.; 57 (6): 447-448.Laignelet, B. (1983). Lipid in Durum Wheat and Pasta Products. p. 269-286. In P.J. Barnes (ed.) Lipids in Cereal Technology. Academic Pres, London.Matsuo, R.R. (1982). Durum Wheat Production and Processing Chap.9 in Grains and Oil Seeds-Handling, Marketing, Processing. 719-748. Canadian İnternational Grains Institute, Winnipeg, Manitoba, Canada.Oliver, J.R., Blakey, A.B., and Allen, H.,M. (1992). Measurement of flour color in color space parameters. Cereal Chem.; 69 (5), 546-551.Özkaya, B., Özkaya, H. (1993). Buğday, irmik ve makarna kalitesini değerlendirme yöntemleri. makarnalık buğdayda aranan kalite kriterleri. Makarnalık Buğday ve Mamülleri Sempozyumu; 296-306.Willams, P.C., El-haramein, F.J., Nakkaoul,H., Rıhawi, S. (1986). Crop Quality Evaluation Methods and Gudilines. ICARDA, 142, Aleppo, Syria.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler