Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Evaluation of Bread-Making Quality of Some Bread Wheat Varieties and Lines

Diğer Başlık: Bazı Ekmeklik Buğday Çeşit ve Hatlarının Ekmeklik Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: İngilizce

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): karaduman, yaşar (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

URL: http://mitos.tagem.gov.tr/browse/72/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Evaluation of Bread-Making Quality of Some Bread Wheat Varieties and Lines http://mitos.tagem.gov.tr/browse/72/403.doc


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırm Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Bosphorus 2008 ICC International Conference April 24-26, 2008 Yayın Yeri: - Yayın Tarihi: 1999 Sayı: - Cilt: - Yayınlandığı Sayfalar: 163


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Anahtar Kelimeler: Buğdayda kalite, buğday ıslahı, çeşit, glutenin, zeleny,reoloji, tava ekmek
Keywords: Quality in wheat, wheat breeding, variety, zeleny, glutenin,rhelogy, pan bread
Özet Özet Son yıllarda ekmeklik buğday ıslah çalışmalarında kalite özelliklerinin bilinmesi son derece önemli hale gelmiştir. Bu amaçla ıslah çalışmaları ile geliştirilen yeni çeşitlerin ve çeşit adayı ileri kademe hatların ekmeklik kalite özelliklerinin ortaya konması gerekmektedir. Bu çalışmada kuru koşullar için geliştirilen 15, sulu koşullar için geliştirilen 15 olmak üzere toplam 30 adet ekmeklik buğdayın kalite özellikleri değerlendirilmiştir. Suluda Bezostaya1 (iyi kaliteli), kuruda Gerek79 (orta kaliteli) çeşitleri standart olarak kullanılmıştır. Fiziksel kalite özellikleri belirlenen örnekler tavlanmış ve Chopin CD 1 değirmeni öğütme için kullanılmıştır. Elde edilen un örneklerinde kimyasal, teknolojik ve reolojik özellikler incelenmiştir. Örneklerin Yüksek Molekül Ağırlıklı (YMA) glutenin alt birimleri SDS-PAGE elektroforezi ile belirlenmiştir. Ayrıca tava ekmek pişirme denemesi de yapılmıştır. Çeşitlerin ve hatların ekmeklik kalite özellikleri ile bu özellikler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Kuruda BVD 12, BVD 18, BVD 22 ve BVD 23 hatlarının; suluda ise ES98-S2-14 ve SBVD 11 hatlarının ekmeklik kalitesi iyi olarak bulunmuştur.
In this study 30 bread wheats varieties and lines, 15 for dryland and 15 for irrigated conditions have been evaluated. After determinig physical quality characteristics, the varieties and lines have been tempered and Chopin CD 1 laboratory mill has been used for milling. Chemical, technological and rhelogical properties of milled wheat flour samples have been examined. High molecular weight glutenin subunits of samples with SDS-PAGE electrophoresis have been determined. Also, pan bread have been made. The bread making quality of varieties and lines and the relaitionship between the quality properties have been evaluated. BVD 23, BVD 12, BVD 18, BVD 22 lines in dryland conditions and ES98-S2-14 and SBVD 11 lines in irrigated conditions had good bread making quality characteristics.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif Hakkı Sorunu Yoktur
Notlar Bosphorus 2008 ICC International Conference, International Cereal Science, İstanbul

KaynakçaKaynaklarANON.,1982. ICC-Standart No. 110/1, ICC-Standart No:116 International Association for Cereal Chemistry.ANON.,1983. American Associtaion of Cereal Chemists Standart No: 10-11.ANON.,1990. AACC Standarts. Approved Methods of the AACC, 8 th Edition, St Paul, Minnesota, USA.ANON.,1994. American Associtaion of Cereal Chemists Standart No: 46-10.ANON., 2007. Rakamlarla un sanayi, Un Sanayi federasyonu, Unlu Mamuller Tekonolojisi, 80:14.Atlı,A., 2000. Buğday ıslahında kalite değerlendirmesi, Bitki Islahı sempeozyumu, Samsun.Boyacıoğlu, H., 2007. 2007/2008 Sezonu hububat arz ve talep durumu, Haziran 2007, Unlu Mamuller Tekonolojisi, 80:35.Demir,Z., Atlı,A., ve Baran,İ., 1998. Glutenin subunit compositon of some old and new varieties in winter wheat growig regions of Turkey, 9th International Wheat genetics Symposium,Canada. Du cros,D.L., Wringley,W.C., Hare,A.R., 1982. Prediction of durum wheat quality from gliadin-protein compositon,Aust J.Agric.Res., 33:429-442.Farrand,E.A.,1964. Flour properties in relation to the modern bread processes in the United Kingdom: with special reference to alpha-amylase ans starch damage, Cereal Chem.,41:98-111.Fınney,K.F. and Yamazaki,W.T., 1970. Quality of hard, soft and durum wheats, ın Wheat and Wheat Improvement, ed by K.S. Quisenbery and L.P. Reitz, American Society of Agronomy,Inc Madison Wisconsin.Koçak,N., Atlı,A., Karababa,E., Tuncer,T.,1992. Macar-Yugoslav (MAYEB) ekmeklik buğday çeşitlerinin kalite özellikleri üzerine araştırmalar, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 1:1,Ankara.Köksel,H., 2006. Türkiye’de Hububat işleyen sanayinin başlıca sorunları, Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, s:5-6, Gaziantep.Laemmli,UK, 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of bacteriophage T4,Nature,227:680-685.Lookhart,G.L., Hagman,K., and Kasarda,D.D.,1993. High moleculer weight glutenin subunits of the most commonly grown wheat cultivars in the U.S. in 1984, In Plant Breeding, 110:48-62,1992.Lukow,M., Payne,P.I., and Tkachuk,R., 1989. The HMW glutenin composition of canadian wheat cultivars and their assosiation with bread making quality, J.Sci.Food Agric., 46:451-460.Olçay, M., 2000. Çeşit ve öğütme teknolojisinin yufkalık un kalitesine etkisi,Doktora tezi,E.Ü. Müh. Fak. Gıda Müh. Böl., Bornova, İzmir.Olgun,M., Kumlay,A.M., Tomar, O., 2006. Doğu Anadolu Bölgesinde buğday ıslah programlarında kalite kriterlerinin uygulanabilirliği, Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongresi, s:173-177, Gaziantep.Payne,P.I., Haris,P.A., Law,C.N., Holt, L.M., and Blacman, J.A., 1980. The high molecular weight subunits of glutenin structure, genetics and relationship to bread making quality, Ann.Techno.Agric., 29:309-320.Payne,P.I., 1986. Varietal improvement in bread making quality of wheat: Contributions from biochemistry and genetics and future prospects from Molecular biology, In: Biotechnology and Crop Improvement and Protection BCPC, p:3-16,1986.Pena,R.J., 1998. Wheat quality for bread and baked food needs,CIMMYT,Lisboa27,Mexico D.F., 06600, Mexico.Rogers,W.J., Payne,P.I., and Harinder,K., 1989. The HMW glutenin subunit and gliadin composition of German grown wheat varieties and their relationship with bread making quality, Plant Breeding, 103:89-100.Seçkin,R.,1970. Buğdayın bileşim ve kalitesine etki yapan faktörler, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No:430 Konferanslar.Sıbbitt,L.D. and Gılles,K.A.,1962. Sedimentation test as index of HRS wheat quality, PartII. Some sources of variation, Cereal Science,7(7):236-243.Uluöz, M.,1965. Buğday un ve ekmek analiz metotları. EÜ Ziraat Fak. Yayınları No:57, İzmir.Ünal, S.S.,1991. Hububat teknolojisi. EÜ. Müh. Fak. Yayın No:29, Bornova, İzmir.Zeleny, L., 1971. Criteria of wheat quality, in Wheat Chemistry and Technology, ed.by Pomeranz, AACC St Paul, Mn, USA.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler