Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Iznik Gölü (Bursa-Türkiye) balık faunası ve balıkçılığı

Diğer Başlık: Fish fauna and fisheries of Lake Iznik (Bursa-Turkey)

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): CETINKAYA, Soner (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: Review of Hydrobiology www.reviewofhydrobiology.com Yayın Tarihi: 1999 Cilt: 2 Yayınlandığı Sayfalar: 163-172


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Balık faunası, Iznik Gölü, ticari avcılık, tür kompozisyonu.
Commercial catch, fish fauna, Lake Iznik, species diversity.
Özet Ocak-Aralık 2006 tarihleri arasında aylık olarak yürütülen bu çalışmada İznik Gölübalık faunası, balıkların tür kompozisyonu ve ticari avcılık durumu incelenmiştir.İznik Gölü’nde yapılan bu çalışmada Cyprinidae, Siluridae, Gasterosteidae,Blenniidae, Gobiidae, Atherinidae familyalarına ait toplam 14 tür belirlenmiştir.2. Bu balık türleri sazan, Cyprinus carpio L., 1758; gümüşi havuz balığı, Carassius gibelio(Bloch, 1782); inci balğı›, Alburnus alburnus (L., 1758); eğrez, Vimba vimba (L., 1758);tatlısu kefali, Squalius cephalus (L., 1758); levkit, Rutilus frisii (Nordmann, 1840);kızılgöz, Rutilus rutilus (L., 1758); kadife, Tinca tinca (L., 1758); karabalık, Capoetatinca (Heckel, 1843); yayın, Siluris glanis L., 1758; dikence, Gasterosteus aculeatus L.,1758; horozbina, Salaria fluviatilis (Asso, 1801); tatlısu kaya balığı›, Proterorhinusmarmoratus (Pallas, 1814); gümüş, Atherina boyeri Risso, 1810’dur.3. Denemelerde yakalanan balık türlerinin kompozisyonunun oransal ağırlık dağılımınabakıldığında, göldeki türlerin %62.25’ini gümüşi havuz balğı, %21.51’ini levkit,%9.33’ünü sazan, %5.34’ünü yayın, %0.84’ ünü karabalık, %0.40’›n› kızılgöz,%0.13’ünü tatlı su kefali, %0.07’sini inci balğı, %0.06’sını eğrez popülasyonuoluşturmuştur.4. Gölün yıllık Shannon Çeşitlilik indeksi (H’) 1.38 olarak bulunmuştur. Bu indeksinistasyonlara göre dağılımı ise 1.istasyonda (H’) 1.40; 2.istasyonda (H’) 0.95; 3.istasyonda (H’)1.84 olarak belirlenmiştir.5. 2006 yılında ticari avcılığın serbest olduğu dönem içerisinde İznik Gölü’nden toplam1.451.438 kg balık avlanmıştır. Avlanan balıkların %89.75’i gümüş balığı, %7.38’igümüşi havuz balığı, %1.43’ü levkit, %1.13’ü sazan, %0.31’i yayın balığındanoluşmaktadır.
1. In this study, the fish fauna of Lake Iznik, species diversity and the status ofcommercial fishing were monthly investigated between January-December 2006.Totally 14 species were identified belonging Cyprinidae, Siluridae, Gasterosteidae,Blenniidae, Gobiidae, Atherinidae from the Lake Iznik.2. These species were carp, Cyprinus carpio L., 1758; prussian carp, Carassius gibelio(Bloch, 1782); bleak, Alburnus alburnus (L., 1758); vimba, Vimba vimba (L.,1758); European chub, Squalius cephalus (L., 1758); kutum, Rutilus frisii(Nordmann, 1840); roach, Rutilus rutilus (L., 1758); tench, Tinca tinca (L., 1758);Anatolian khramulya, Capoeta tinca (Heckel, 1843); wels catfish, Siluris glanis L.,1758; stickleback, Gasterosteus aculeatus L., 1758; freshwater blenny, Salariafluviatilis (Asso, 1801); tubenose goby, Proterorhinus marmoratus (Palas, 1814); andbig-scale sand smelt, Atherina boyeri Risso, 1810.3. The proportional weight distribution of fish in the experimental nets was composed of62.25% prussian, 21.51% kutum, 9.33% carp, 5.34% wels catfish, 0.84% Anatoliankhramulya, 0.40% roach, 0.13% European chub, 0.07% bleak, and 0.06% vimba.4. Annual Shannon-Wiener index (H’) 1.38 of lake was computed. Spatial distributionof this index for the first station (H’) 1.40; second station (H’) 0.95 and third station(H’) 1.84 were determined.5. The commercial catch was totally 1.451.438 kg from Lake Iznik in 2006 when thefishery has not been banned. The catch was composed of big-scale sand smelt(89.75%), prussian carp (7.38%), kutum (1.43%), carp (1.13%) and wels catfish(0.31%).
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1

Kaynakça1


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler