Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kuraklık Riskine Karşı Çalımsı Yem Bitkileri

Diğer Başlık: Bushy Feed Crops Against Drought Risk

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR Yayın Adı: I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildirileri Yayın Yeri: Konya Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Kuraklık, Çalı, Yem Kaynağı
Özet GSMH içerindeki payı giderek azalmasına rağmen Tarım ülkemizdeki stratejik önemini sürdürmekte ve gelecektede bu önemini koruyacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Dikkat çekici bir gelişme de Ülkemizde tarım içerisindeki hayvancılığın payının giderek azalmasıdır. Geleneksel yapıdaki hayvancılığımızın büyük ölçüde meraya bağımlı olması ve sırların ihmali ve bilinçsiz kullanımına maruz kalmış meralarımızın önemli ölçüde dejenere olması işletmelerin rekabet gücünü önemli ölçüde sınırlamıştır. Bu olumsuz süreç sonucu bir çok üretici sektörü terk ederek yoğun göç olgusunun bir parçası haline gelmişlerdir. Diğer taraftan, meraların ekosistemler içerisindeki fonksiyonu yem üretimi ile sınırlı değildir. En geniş yenilenebilir doğal kaynaklarımızdan birisini oluşturan bu alanlar yoğun erozyon sebebiyle tarım alanları, yerleşim yerleri ve altyapı için bir risk faktörü haline gelmiştir. Dolayısıyla bu alanların rehabilitasyonu ciddiyetle ve acil olarak ele alınması gereken konular arasında yer almaktadır.İleri derecede dejenere olmuş olan meraların ıslahında önemli sosyo-ekonomik ve teknik darboğazlar bulunmaktadır. Bu alanların rehabilasyonunna imkan sağlayacak teknik ıslah modellerinin ortaya konulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu bağlamda, başlatılan çalışmaların kamu oyuna mal edilmesi bu tür projelerin devamlılığı açısından önemli avantajlar sağlayacaktır.[15-16]Derin kök sistemleri sayesinde kuraklığa karşı yüksek toleransa sahip olan bir kısım çalı türlerinin yem kaynağı olarak değerlendirilmeleri dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle ülkemiz gibi kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yer alan ülkelerde çalılar, kaba yem açığının kapatılması ve yeşil yem peryodunun uzatılmasında en önemli alternatiflerden birisini oluşturmaktadır. Çalıların ekolojik sistemdeki rolleri sadece yem kaynağı olmakla sınırlı değildir. Özellikle iklim değişikliklerine bağlı olarak ülkemizde ivmesini artıran erozyonun önlenmesinde önemli işlevlere sahip olan çalılar aynı zamanda biyoçşitliliğin korunması ve yaban hayatının gelişmesini sağlayacak mikro çevrelerin oluşturulmasında temel yapı malzemeleridir[1]. Kalkınmada üç önemli sektör arasında bulunan tarım, ülkemizde verimlilik ve teknoloji kullanımı yönünden yeterince gelişmemiştir.Bu makalede, yukarıda çok yönlü pozitif etkileri vurgulanan çalıların, tarımsal üretim ve çevre koruma amaçlı kullanım potansiyelleri irdelenmiştir.
Despite its gradually decreasing share in the Gross National Income, agriculture sustains its strategic importance in our country and its estimated to keep its importance in the future. Another significant deveopment is the gradually decreasing share of animal husbandry in agriculture. The fact that our traditional animal husbandry depends on pasture grazing and the considerable degeneration of our pastures due to ignorance and unconcious use through centuries limited the competitive power of our enterprises. As a result of these adverse conditions, many rural area origined producers left the sector and became a part of the intensive migration from villages to towns. On the other hand, the function of pastures in ecosystems is not limited to only feed production. These areas, which are one of our largest renewable natural resources, have become a risk factor for agricultural lands, residential areas and infrastructural establishments due to intensive erosion. Therefore, rehabilitation of these areas is among the subjects of greatest priority and urgency. There are significant constraints before rehabilitation of greatly degenerated pastures. Activities have been started to find out the technical models to enable pasture rehabilitation. In this context, publicizing the ongoing work will provide advantages for maintenance of such projects. .[15-16] Evaluation of some bush species as feed crops having high tolerance to drought due to their deep root systems has been a widespread practice in the world recently. Particularly in arid and semi-arid areas like our country, bushes provide one of the most important alternatives in overcoming fresh feed shortage and extending the fresh feeding period. The roles of bushes in ecological systems are not limited to being feed sources. They have an important function in preventing erosion which has become more threatening due to recent climate changes. Besides they are basic structural material in development of micro environments to protect biodiversity and improve wild life. [1]. Despite being among the 3 important sectors in national development, agriculture has not been sufficiently developed in productivity and use of technology. In this paper, potential uses of bushes in agricultural production and environmental protection is discussed.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar I. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu- Konya

KaynakçaKaynaklar: 1-Advanced Course: Fodder Shrubs: Theır Role In Medıterranean Arıd And Semı-Arıd Land Development And Envıronmental Conservatıon Rabat (Morocco), 28 September - 9 October 1998 Jointly organized by International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM)andInstitut Agronomique et Vétérinaire Hassan II of Morocco with the contribution ofCommission of the European Union (DG I)2-Aregheore. E.M, H.P.S.Makkar, K.Becker. 1998. Depeartment of Agricultural Sciences (Animal. Production Unit), College of Education,Tropical Science. 38: 2, 97-104; 23 ref. Warri,Delta State, Nigeria3-Babacan.S., 2006. İzmir Ticaret Odası AB Sürecinde Türkiye Hayvancılık Sektörünün Avantaj Ve Dezavantajları Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü ,Temmuz 2006 4-Chen. C.P., R.A. Halim and F.Y. Chin. 1991. Fodder trees and fodder shrubs in range and farming systems of the Asian and Pacific region 5-El Aich, A. 1987. La production agropastorale dans la commune pilote de Ain Beni Mathar. RAB Project, FAO.6-Germo.T.H, V.P.Ppapanastasis, J.Frame, A.S. Nastis. 1999. Grassland and Woody Plants in Europe. Proceedings of the International Occasional Symposiumof the European Grassland Federation, 27-29 May.1999. 65-70; 12 ref. Thessaloniki, Greece7-Goby J.P, J.J. Rochon, A. Sibers. J.Devoucoux, R.Rubino, P.Morand Fehr.1999. İnstitut Universitaire de Technologie, Systems of sheep and goat production: organization of husbandry and role of wztension services. Proceedings of the symposium of the Sub-Network on Production Systems of the FAO-CIHEM Inter-Regional Cooperative Research and Development on Sheep and Goats, Bella,Italy, 25-27 October 1997. Options Mediterraneennes Serie A. Seminaires Mediterraneens. No: 38, 153-156; 3 ref. 8-Günay.T., 1985. Çölleşen Dünya ve Türkiye Örneği.Dünyada ve Ülkemizde Çöl ve Çölleşme. Ataürk Üniverisitesi, Çevre Sorunları Araştırma Merkezi, Simpozyum, 13-17 Mayıs 1985. Erzurum9-Holmgren.R.C., S.S.Hutchings. 1971. Wildland shrubs – their biology and utilization . An İnternational symposium, Utah State University, Logan, Utah, 153-164. USA.10-http:/www,agric,nsw,gov,au/Agedu/Tocal/salinity/chepter6/fodder,htm,11-lefroy.E.C, P.R.Dann, J.H.Wildin, R.N.Wesley-Smith and A.A.McGovan. 1992. Trees and shrubs as sources of fodder in Australia Agroforesyt systems 20, 117-13912-N, Abel,, J,Baxter,, A,Campbell,, H,Cleugh,, J,Fargher,, R,Lambeck,, R,Prinley,, M,Prosser,, R,Reid,, G,Revel,,C,Schmidt,, R,Stirzaker,, and P,Thorburn, 1997, Design principles for foresty: a guide to assist farmers to decide where to place trees and farm plantations on farms, Barton, ACT, Rural Industries Research and Development Crop,13-R,Reid,, G,Wilson, 1985, Agroforesty in Australia and New Zeland, Box Hill, Vic,Goddard and Dobson, 14-Spatz. G., T.G.papachristou, V.P.Papanastasis, J.Frame, A.S.Nastis.1999. Grassland and Woody Plants in Europe. Proceedings of the International Occasional Symposiumof the European Grassland Federation, , 27-29 May.1999. 27-39; 24 ref. Thessaloniki, Greece15-www.atonet.org.tr/turkce/bulten/bulten.php3?sira=524 - 13k16-www.ekodialog.com/Turkiye_ekonomi/hayvancilik.html - 37k


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler