Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Afyonkarahisar Meraları İçin Gübre Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Diğer Başlık: Determination of Fertilizer Requirements For Afyonkarahisar Grasslands

Oluşturulma Tarihi: 29-10-2015

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Poster

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar): AYGÜN , Celalettin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): kara, ismail (Diğer), sever, levent (Diğer), ERDOĞDU, İlker (Diğer), ATALAY, Abdul Kadir (Diğer),


Yayınlayan: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yayın Adı: Afyonkarahisar Meraları İçin Gübre Gereksinimlerinin Belirlenmesi Yayın Yeri: Çanakkale Yayın Tarihi: 07-09-2015 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 377


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Afyonkarahisar, Gübre Gereksinim, Mera, Toprak,


Özet

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)  tarafından desteklenen “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi” kapsamına Afyonkarahisar ili meralarında 113 alandan 0–25 cm derinlikten alınan toprak örneklerinin fiziksel ve kimyasal analizleri sonucunda meraların azot(N) ve fosfor (P2O5) gübre gereksinimleri tespit edilmiştir. Buna göre; verilmesi gereken saf fosfor(P2O5) olarak; 26 mera alanında ihtiyaç olmadığı, 7 merada 0.24 -0.83 kg/da, 11 merada 1.12–1.96 kg/da, 10 merada 2.14–2.95 kg/da, 12 noktada 3.05–3.99 kg/da, 9 alanda ise 4.08–4.99 kg/da, 13 alanda ise 5.11–5.81 kg/da, 13 merada 6.01-6.95kg/da, 6 merada 7.10-7.75 kg/da, 2 alanda 8.01-8.21 kg/da ve 4 mera alanında ise 9.03-9.82 kg/da ihtiyaç olduğu, Azot olarak verilmesi gereken saf azot(N) ise; 7 mera alanında 2.4-2.9 kg/da, 17 merada 3.0-3.9 kg/da, 38 mera alanında 4.0-4.9 kg/da, 30 merada 5.0-5.9 kg/da, 19 merada 6.0-6.8 kg/da ve 2 merada 7.0-7.4 kg/da olarak belirlenmiştir.


İçindekilerAçıklamalarHaklar


NotlarKaynakça(Anonim) 2012. http://www.tuik.gov.tr/(Anonim) 2014a. http://www.mgm.gov.tr/(Anonim) 2014b. http://www.tarim.gov.tr/SGB/TARYAT/Belgeler/il_yatirim_rehberleri/afyon(Anonim) 2014c. www.countrywidefarmers.co.uk/wiseadviceAygün. C., İ. Kara, A. L. Sever, İ. Erdoğdu, A.K Atalay. 2014. Afyonkarahisar Meralarının Biyolojik Çeşitliliğe Katkısı. 22.Ulussal Biyoloji Kongresi. 23–27 s. 82. Haziran 2014 Eskişehir.Aygün. C., İ. Kara, A. L. Sever, İ. Erdoğdu, A.K Atalay, A. Avağ, A. Mermer, A. Özaydın, H. Yıldız, Ö. Urla, M. Aydoğdu, E. Ünal ., O. Aydoğmuş, F. Dedeoğlu, M. G. Tuğaç , H. Torunlar. H. Cebel, O. Başkan, M. Keçeci, G. Depel, M. Bozkurt, 2013. Afyonkarahisar İli Mera Topraklarının Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. s. 169–176 22–24 Ekim 2013a. TokatBohner, A., 2005. Soil chemical properties as indicators of plant species richness in grassland communities. – Grassland Sci. Eur. 10: 48–51%0Bouyoucos, G. J. 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soiIs. Agronomy Journal 43.435–438. Dascı., M. B. Çomaklı., T. Öner.,2010. Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri. Alınteri.18(B).-2010.14–19 ISSN:1307–3311Eyüpoğlu F. 2002. Türkiye gübre Gereksinimi tüketimi ve geleceği, T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü İşletme Müdürlüğü Yayınları. Teknik Yayın No: T-2. Genel yayın No:2. Ankara.Eyüpoğlu.F.,1999. Türkiye Topraklarının Verimlilik Durumu.Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Yayınları Ankara.Franzmeier D.P., Lemme G.D., and Miles R.J., 1985. Organic Carbon in Soils of North Central United States. Soil Sci. Soc. Am. J., 49: 702 - 708.Klute, A., and C. Dirksen. 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity, labora-tory methods. p. 687–732. InA. Klute (ed.) Methods of soil analysis. Part 1. SSSA, Madison, WI.Sampson. A.W., 1952. Range Management Principles and Practices. Jhon Wiley & Sons. Inc., New York: 1-570. U.S. Salinity Laboratory Staff. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. USDA Agric. Handbook. 60. U.S. Gov. Print Office, Washington, DC.Ülgen,N. ve Yurtsever, N. 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müd. Yayınları, Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No:66, 4. Baskı, Ankara.White R.E., 1987. Introduction to the Principles and Practice of Soil Science. Blackwell Sci. Publ., Oxford, London, Boston.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler