Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Organik ve Konvansiyonel Sistemde Yetiştirmenin Etlik Piliçlerin Karkas Randımanı, Karkas Parçaları Oranı ile Bazı Kemik Ölçüleri Üzerine Etkileri

Diğer Başlık: Carcass Yield, Carcass Parts, and Some Selected Bone Characteristics of Broiler Chickens Reared in Conventional and Organic Production Systems

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Bintas, Erol (Yazar), Çinar, mustafa (Yazar), catli, abdullah ugur (Yazar), bozkurt, mehmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): kucukyilmaz, kamil (Hazırlayan),


Yayınlayan: Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayın Adı: Kongre bildirileri özet kitabı ve Cd'si Yayın Yeri: erzurum Yayın Tarihi: 1999 Sayı: 1 Cilt: 1 Yayınlandığı Sayfalar: 48-53


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Yetiştirme sistemi, yavaş ve hızlı gelişen etlik piliç, karkas randımanı, karkas parçaları, kemik ölçüleri
Rearing system, slow and fast growing broilers, carcass yield, carcass parts, bone meauserements.
Özet Bu çalışmada, yavaş gelişen etlik piliçlerin (Hubbard Red-JA) organik ve konvansiyel sistemlerde yetiştirilmesi ile hızlı gelişen etlik piliçlerin (Ross-308) konvansiyonel sistemde yetiştirilmesinin karkas randımanı, karkas parçaları oranı ve bazı kemik ölçüleri üzerine etkileri iki deneme ile incelenmiştir. Karkas özellikleri ve kemik ölçülerini belirlemek için her gruptan 24 adet (12 erkek- 12 dişi) olmak üzere toplam 72 adet etlik piliç kesilmiştir. Çalışmada yetiştirme sistemlerinin karkas randımanı üzerine olan etkisi önemli bulunmazken, göğüs ve sırt oranı üzerine etkisi önemli bulunmuştur. But ve kanat oranı yönünden birinci denemede önemli bir farklılık belirlenmezken, ikinci denemedeki farklılıklar önemli bulunmuştur. Yavaş gelişen etlik piliçlerin organik veya konvansiyel sistemde yetiştirilmesi, sadece ikinci denemede but oranı üzerinde farklılık meydana getirmiştir. Yavaş gelişen etlik piliçlerin göğüs oranı hızlı gelişen etlik piliçlerden daha düşük, sırt oranı ise daha yüksek bulunmuştur. Cinsiyetler arasında karkas randımanı ve sırt oranı yönünden önemli farklılık bulunmazken, göğüs, but ve kanat oranındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Erkek piliçlerin, but ve kanat oranları dişi piliçlere kıyasla daha yüksektir. Yetiştirme sistemlerinin tibia ve femur uzunluklarına olan etkisi önemli bulunurken, tibia ve femur çapları üzerine olan etkisi önemsiz bulunmuştur. Bu farklılık, birinci denemede sadece yavaş gelişen ve hızlı gelişen etlik piliçler arasında ortaya çıkarken, ikinci denemede organik ve konvansiyonel olarak yetiştirilen yavaş gelişen etlik piliçlerin arasında da ortaya çıkmıştır. Organik yetiştirme sisteminde yetiştirilen etlik piliçlerin tibia ve femur uzunlukları, konvansiyonel sisteminde yetiştirilen yavaş gelişenlere kıyasla daha düşüktür.Sonuç olarak, yetiştirme sisteminin karkas randımanı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmazken, karkas parça oranlarında etkisinin olduğu, bu etkininde etlik piliç genotiplerinin farklılığından kaynaklandığı söylenebilir. Yavaş gelişen etlik piliçlerin organik sistemde veya konvansiyonel sistemde yetiştirilmesi karkas randımanı ve karkas parça oranlarında büyük değişiklikler meydana getirmemiştir.
The effect of rearing systems on carcass yield, proportion of carcass parts and some selected bone measurements of slow growing broiler chickens grown out either in conventional or organic production system and fast growing commercial line raised in conventional system were examined in this study. Totally 24 birds per each treatment (12 male+12 female) were slaughtered in order to determine the carcass traits and bone characteristics.Rearing systems did not significantly affect carcass yield whereas influenced breast and back rate. No significant differences were observed with respect to leg and wing percentages in the first experiment while differences between treatments were found significant in the second trial. Leg rate of slow growing broilers was affected from rearing system only in the second trial. Breast rate of slow growing birds was lower compared with fast growing counterparts; however, back rate showed a contrast trend to that breast ratio. Differences in carcass yield and back ratio was not significant between males and females, whilst gender of the bird significantly influenced the proportion of wing and leg parts. Male birds yielded higher wing and leg parts than those females. Rearing system significantly affected the length of the tibia and femur, but not the diameter of these bones. Significant differences were observed between fast and slow growing birds in the first trial, whereas differences were found significant amongst all treatments. Both tibia and femur length of organic birds were lower than those slow growing conventional counterparts.In conclusion, carcass yield was not affected from rearing systems; however, carcass parts were significantly influenced. The significant effect of rearing system on carcass parts was attributed to the differences in genotypes used in the present study. No significant differences were determined concerning with carcass characteristics and carcass yield in case of rearing slow growing birds either in organic or in conventional system.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur.
Notlar 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

KaynakçaA.O.A.C., 1984. Official methods of analysis of the assocation of official analytical chemist. The William Byrd. Press, Inc., Richmond, Virginia.Castellini, C., Mugnai, C., Dal Bosco, A., 2002a. Meat quality of three chicken genotypes reared according to the organic system. Ital.J.Food Sci. 4, 14:401-412.Castellini, C., Mugnai, C., Dal Bosco, A., 2002b. Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality.Meat Science. 60: 219-225.Fanatico,A.C., Pillai, P.B., Cavitt, L.C., Ovens, C.M., Emmert, J.L., 2005. Evaluatin of slow –growing broiler genotypes grown with and without access: Growth performance and carcass yield. Poultry Sci. 84: 1321-1327.Fanatico,A.C., Pillai, P.B., Cavitt, L.C., Emmert, J.L., Meullenet, J.F., Ovens, C.M., 200). Evaluatin of slow –growing broiler genotypes grown with and without access: Sensory attributes. Poultry Sci. 85: 337-343.Gordon, S.H., Charles, D.R., 2002. Niche and Organic Chicken Products. Nottingham University Press, Nottingham, UK.Lewis,P.D., Perry, G.C., Farmer, R.L., Patterson, R.L.S., 1997. Responses of two genotypes of chicken to diets and stocking densities typical of UK and Label Rouge production systems: I. Performance, behaviour and carcass composition. Meat Sci.18: 121. Nielsen, B.L., Thomsen, M.G., Sorensen, P., Youngi J.F., 2003. Feed and strain effects on the use of outdoor areas by broilers. British Poultry Scienece. 44, 2: 161-169.Owens, C., Fanatico, A. Pillai, P, Meullenet, J., Emmert, J., 2006. Evaluation of alternative genotypes and production systems for natural and organic poultry markets in the U.S. XII. European Poultry Conference, Verona , Italy , 10-14 September 2006.Quentin, M., Bouvarel, I., Berri, C., Le Bıhan-Duval, E., Baeza, E., Jego, Y., Pıcard, M., 2003. Growth, Carcass Composition and Meat Quality Response to Dietary Concentrations in Fast, Medium and Slow Growing Commercial Broilers. Animal Research. 52: 65-77.SAS Institute. 1996. SAS User’s Guide.Statics Edition.. SAS Institute Inc. NC, USA. TSE. 1991. Hayvan Yemleri-Metabolik (çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metot) TSE No: 9610. Türk Standartları Enstitüsü. ANKARAYoung, L.L., Northcutt, J.K., Buhr, R.J, Lyon, C.E., Ware, G.O., 2001. Effects of age, sex, and duration of postmortem aging on percentage yield of parts from broiler chicken carcasses. Poultry Sci. 80: 376-379.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler