Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

TRAKYA BÖLGESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU KULLANIMI VE SULAMA ORGANİZASYONLARI

Diğer Başlık: SUSTAINABLE WATER USAGE AND IRRIGATION ORGANIZATIONS IN THRACE REGION

Oluşturulma Tarihi: 1999

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): Tarım (Genel),

Revizyon: 1

Yazar(lar): Kubaş, Ahmet (Yazar), OZKAN, Erol (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Kırklareli Atatürk Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Yayın Adı: 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayın Yeri: Henüz basılmadı Yayın Tarihi: 1999 Sayı: Henüz basılmadı Cilt: Henüz basılmadı Yayınlandığı Sayfalar: Henüz basılmadı


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sulama organizasyonları, sürdürülebilir sulama, sulama etkinliği, sulama eğitimi
Irrigation Organizations, Sustainable Irrigation, Efficiency, Irrigation Training.
Özet ÖZETTarımsal üretimde verimliliği artıran en önemli faktörlerden birisi sulamadır. Kullanılan sulama yöntemleri ise sulamanın etkinliğini ve sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Bu konuda önemli bir etken de sulama işletmeciliğidir. Sulama işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren çeşitli tüzel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar suyun üreticiye ulaştırılması ve paylaştırılması konusunda faaliyet göstermektedir. Ancak bu kuruluşların bütün çabalarına rağmen halen sulama suyunun etkin kullanımı konusunda bölge ve ülke düzeyinde sorunlar sürmektedir. Küresel ısınmanın gündemde olduğu son yıllarda su kullanımı ve suyun dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kişi ve kurumlara önemli görevler düşmektedir. Trakya bölgesinde, DSİ ve KHGM tarafından yapılmış ve sulamaya açılmış olan sulama tesislerinin büyük çoğunluğu sulama kooperatifleri ve belediye-köy tüzel kişiliklerine devredilmiş durumdadır. Bölgedeki sulama işletmeciliğinde sulama birlikleri şeklinde örgütlenme bulunmamaktadır. Halk sulamaları olarak tanımlanan kişisel sulamalar da bölgenin sulanabilir alanları içerisinde önemli bir orana sahiptir. Bölgede sulama işletmeciliğinde ön plana çıkan sulama kooperatifleri teknik yeterlilik ve alt yapı gelişimi yönünden aşamalar kaydetmişlerdir. Ancak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında, üreticiye sulama teknikleri konusunda yeterli bilgi desteğini sağlayamamaktadırlar. Bu konuda çeşitli kuruluşların yaptığı çalışmalar bulunmakla birlikte; sulama işletmeciliğini üstlenen kuruluşların da bu konuya önem vermelerinde ve suyun etkin kullanımı konusunda gerekli eğitim çalışmaları yapmalarında yarar öngörülmektedir.
Irrigation is one of the most important factors that increase the yield in agricultural production. The methods affect the efficiency and sustainability of the irrigation. Another important factor is the irrigation management. There are various organizations responsible for irrigation management. These organizations are responsible for allocating water to the producers. In spite of the efforts of these organizations some problems still exist in efficient usage of water around the regional and national level. Actually the organizations have important tasks in usage and allocation of water as a result of global warming.In Thrace region much of the irrigation facilities are transferred to irrigation cooperatives and civil organizations from DSI and KHGM. There are no organizations in the region which are irrigation associations. Private irrigations, also named as commons irrigation has an important part in irrigable farms of the region. The irrigation cooperatives of the region are improved in technical sufficiency and infrastructure. However they don’t give enough technical information support in sustainable usage of natural resources to the producers. There are studies of several organizations in this subject. In addition to this, the organizations responsible for irrigation management should give enough attention and promotion to efficient usage of water.
İçindekiler
Açıklamalar Kuraklığın etkilerinin azaltılmasında sulama yönetimi ve oraganizasyonların rolü
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar 1. Ulusal Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, Konya Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü -Konya/Türkiye

KaynakçaÇevik, B., Kırda, C., Sayın, S. Sulama Araç Yöntem ve Organizasyonu. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, sh: 959-983, Ankara. www.zmo.org.trDSİ, (2004). DSİ XI. Bölge Müdürlüğü Program – Bütçe Toplantısı Takdim Raporu, DSİ XI. Bölge Müdürlüğü yayınları, Nisan 2004. Edirne. DSİ, (2004). DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan sulama ve kurutma tesisleri – 2003, DSİ Genel Müdürlüğü yayınları. Ankara.KHGM (2004), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri Kayıtları ve Brifing Dosyaları Suiçmez, B.R. (1999). Türkiye’deki Sulama İşletmeciliği. www.zmo.org.trVural, İ.Y. Ekolojik Değişimin Kamu Maliyesine Yansıması: İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Kalkınma ve Karbon Vergileri. www.canaktan.org/ekoloji-cevre/iklim-degisiklik/etkileri.htm


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler