Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

'Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli)'nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843)'un Bazı Büyüme Parametreleri

Oluşturulma Tarihi: 11-01-2017

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Poster

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Yazar(lar): Gündüz, Fatih (Ortak Yazar),

Emeği Geçen(ler):

Anahtar Kelimeler

Büyüme, Chondrostoma regium, doğal ölüm oranı, Uzunçayır Baraj Gölü, yaş


Özet

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) 2003 yılında tamamlanmış yeni bir rezervuardır ve bu rezervuarda yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) populasyonunun büyüme parametreleri üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma ile rezervuardaki C. regium populasyonunun bazı biyolojik özellikleri belirlenerek bu konudaki eksik bilgilerin bir kısmının giderilmesi amaçlanmıştır.

Balık örnekleri Mayıs 2011-Eylül 2012 tarihleri arasında, göz açıklıkları 20-140 mm arasında değişen, her biri 100 m uzunlukta olan galsama ağları ile temin edilmiştir. Balıkların total boyları ve ağılıkları alınmış, yaş tayinleri otolitlerden yapılmıştır. Balıkların eşeylerini belirlemek için karınları açılarak gonadları incelenmiştir. Kondisyon faktörleri KF= (VA*100)/L3 formülü ile hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkileri Le Cren’in W= a*Lb formülü ile yaş-boy ilişkileri von Bertallanfy’nin Lt =L*(1-e-K*(t –t0)) formülü ile ve elde edilen büyüme parametrelerinin daha önceki çalışmalarla kıyaslanması Munro ve Pauly (1983)’nin Fi Üssü Katsayısı (Ǿ= logK+2*logL) kullanılarak yapılmıştır. Populasyonun doğal ölüm oranı Ursin (1967), Pauly (1980) ve Djabali vd. (1993)’e göre hesaplanıp elde edilen değerlerin ortalaması gerçek doğal ölüm oranı olarak kabul edilmiştir.

Çalışma süresince 621 (308 erkek ve 313 dişi) adet C. regium örneği incelenmiş ve populasyonun I-X yaş grupları arasında dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Dişi/erkek oranı 1,01 (X2=0,040<X2(1, 0,05)=3,84) olarak bulunmuştur. Populasyon genelinde total boy değerlerinin 14,30-38,20 cm, ağırlık değerlerinin 23-408 g ve kondisyon faktörü değerlerinin 0,541-1,455 arasında değiştiği saptanmıştır. Yine tüm populasyon için boy ağırlık ilişkisi denklemi W= 0,0166*TL2,7611 (R2=0,90) olarak, VBBD parametreleri L∞=39,74, K=0,20, t0=-1,59, W∞=442,66 olarak ve gerçek doğal ölüm oranı (M) 0,339±0,092 (% 28) olarak tespit edilmiştir.İçindekilerAçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 916
 • Online
  • Ziyaretçi: 0
  • Üye:
  • Toplam: 0

Detaylı İstatistikler